Categoriearchief: NIEUWS

Woensdag 29 juni: Fietstoertocht

Fietstoertocht:

Op woensdag 29 juni is er weer een prachtige toertocht uitgezet.
We vertrekken om 09.30 uur vanaf d’n Inloop en zijn rond 16.30 uur terug.
De voorbereiding door Tonny en Thea belooft een mooie tocht en hopelijk is het weer zodanig dat we kunnen genieten van een geweldige dag.
Er zijn voldoende rustmomenten. Aan alles is gedacht (o.a. opladen accu’s e.d.).

Kom genieten van een fijne dag samen in beweging . Vergeet niet uw vestje mee te nemen.
Wij verzoeken u zich te melden voor 22 juni bij
Tonny Schouten: tonny-schouten@hotmail.com of 06-10901126

Dinsdag 19 juli 14.00 uur: Bijeenkomst Gezondheid

In de tweede helft van dit jaar organiseren wij een 7-tal informatie bijeenkomsten in samenwerking met KBO – Brabant en Veilig Verkeer Nederland.
De eerste bijeenkomst is op dinsdagmiddag 19 juli om 14.00 uur in d’n Inloop .

Het thema van deze bijeenkomst is Gezondheid

Ria van Dijk van zorgverzekeraar VGZ praat ons bij over belangrijke zaken als slapen, ontspannen, gezond eten, bewegen en leefstijl.
Allemaal thema ’s die ons interesseren en ons soms bezighouden.

U bent op 19 juli van harte welkom in d’n Inloop voor deze belangrijke informatie en een kopje koffie / thee

U hoeft zich niet aan te melden. Wij vragen een kleine bijdrage van € 3,–.