Cursus Whatsapp 9 en 16 nov

WhatsApp is een mogelijkheid om snel en gemakkelijk korte berichtjes met elkaar te delen.
U wordt ingeleid in de mogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen.
Naast korte berichten versturen en ontvangen zijn er nog veel meer handige mogelijkheden met deze App

Beide ICT bijeenkomsten vinden plaats op maandagmorgen in Den Durpsherd van  10.00 tot 12.00 uur. Wel graag inschrijven via aanmeldingsformulier. 

2 bijeenkomsten, kosten €10,-

Cursus omgaan met mappen en bestanden 23 en 30 nov

We gaan kennismaken met de bestandsstructuur op de laptop/pc. Het betreft bestanden die we willen bewaren en we maken een bestand, in Word of in Word Pad aan. Dit bestand gaan we opslaan op de juiste plaats in een juiste map. Dit bestand gaan we weer oproepen en aanpassen/wijzigen en weer opslaan. We gaan de naam van dit bestand wijzigen. Dit bestand gaan we ook toevoegen als bijlage aan een e-mail en verzenden. Als we het niet meer nodig hebben, kan het eenvoudig weer verwijderd worden.

Beide ICT bijeenkomsten vinden plaats op maandagmorgen in Den Durpsherd van  10.00 tot 12.00 uur. Wel graag inschrijven via aanmeldingsformulier.

2 bijeenkomsten, kosten €10,-

Cursus omgaan met de map afbeeldingen 7 en 14 dec

We zetten digitale foto’s vanaf onze camera of onze smartphone op de laptop of pc.
We slaan deze foto’s op de juiste manier en in de juiste map op in de hoofdmap  afbeeldingen.
We roepen deze afbeeldingen/foto’s weer op en geven ze een naam. We versturen de afbeelding via de mail. We krijgen foto’s binnen via onze mail en we slaan die op in de map afbeeldingen in een map met bijbehorende naam en activiteit. Foto’s en afbeeldingen die we niet meer nodig hebben, kunnen we eenvoudig verwijderen.

Beide ICT bijeenkomsten vinden plaats op maandagmorgen in Den Durpsherd van  10.00 tot 12.00 uur. Wel graag inschrijven via aanmeldingsformulier.

2 bijeenkomsten, kosten €10,-

ICT vragenuur 21 dec

De problemen/vragen die betrekking hebben op smartphone, tablet en pc/laptop
Graag aanmelden via inschrijfformulier met vermelding van het probleem.
We zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen. Geen kosten!

De ICT bijeenkomst vindt plaats op maandagmorgen 21 december in Den Durpsherd van  10.00 tot 12.00 uur

Seniorenvereniging Bres start de activiteiten op in den Durpsherd

Beste leden,

In maart van dit jaar werd het bestuur van seniorenvereniging Bres gedwongen door de omstandigheden om alle activiteiten van de vereniging op te schorten. Een nieuwe, onbekende en ernstige bedreiging trof de gehele wereld, ons land en ook onze vereniging.
Wij konden als bestuur geen enkel risico nemen, temeer omdat onze doelgroep meer risico liep dan de jongeren in onze samenleving.
De afgelopen periode hebben we echter meer en meer vragen gekregen van leden over het tijdstip waarop we weer van start zouden kunnen gaan met onze activiteiten.
Als vereniging zijn we blij en trots met ons onderkomen d’n Inloop, maar de eisen die volgens de RIVM-voorschriften betreffende Corona worden gesteld, zijn moeilijk haalbaar in dit onderkomen.
We zijn dan ook verheugd dat we de binnen-activiteiten wel op kunnen starten op een andere locatie, namelijk den Durpsherd.

Op deze locatie zijn de volgende activiteiten weer meteen mogelijk: ICT-cursussen, bridge, de Driewiek, sjoelen, keezen/kaarten, koersbal, zondag soos, lezingen, cursussen en info-bijeenkomsten.

den Durpsherd is ons zeer ter wille geweest zodat we een oplossing hebben voor de periode van 21 september 2020 tot september 2021. De zalen die ons ter beschikking zijn gesteld, worden helemaal ingericht conform de RIVM eisen. Voor u als lid van Bres blijft alles hetzelfde, behalve de prijzen van de consumpties. Tot onze spijt zullen de koffie en drankjes enigszins duurder zijn dan u gewend bent.
Wij hebben als bestuur van seniorenvereniging Bres alle vertrouwen in ‘n succesvolle doorstart en benadrukken dat iedereen ook alle vertrouwen kan hebben in een veilig, verantwoord en voorspoedig vervolg van de activiteiten.
Het bestuur en alle vrijwilligers heten u dan ook hartelijk welkom in den Durpsherd.

Bestuur Seniorenvereniging Bres

DEN DURPSHERD

De activiteiten vinden plaats in de zalen 5 en 8 en de bibliotheek van den Durpsherd.
Met nadruk vragen wij u de volgende voorzorgsmaatregelen strikt na te leven:

  •  Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten en keelpijn
  • Het dragen van een (eigen) mondkapje is verplicht; zodra u gaat zitten mag hij af, zodra u opstaat moet hij weer op!
  • Noteer bij binnenkomst naam en telefoonnummer
  • Ontsmet de handen vóór binnenkomst ruimte
  • In principe maar één persoon in de lift (m.u.v. ‘n begeleider)
  • Toiletbezoek: niet meer dan één persoon tegelijk
  • Houd u aan de looprichting via de pijlen op de grond
  • Neem plaats en blijf in principe zitten
  • Bij het verlaten vd zaal: tafel voor tafel en houd afstand

Genoten consumpties worden einde bijeenkomst afgerekend bij de contactpersoon van BRES, die de betaling doet aan de bar

Zelf meegebrachte etenswaren en consumpties zijn niet toegestaan