SOLIDARITEIT

Individuele belangenbehartiging

Ouderenadviseurs
Contactpersoon bestuur: Liesbeth Steenbergen, tel. 06 – 47 268 340
Seniorenvereniging BRES heeft vier ouderenadviseurs die actief zijn op het gebied van ondersteuning van ouderen in hun rechten.
De ouderenadviseurs zijn hiervoor speciaal opgeleid. De ouderenadviseur kan u adviseren en mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen of helpen. Samen met u wordt bekeken wat het probleem is en hoe de oplossing gevonden zou kunnen worden.
Op welk terrein kan de ouderenadviseur u behulpzaam zijn?

 • Indienen/invullen belastingformulieren
 • Aanvragen huurtoeslag
 • Aanvragen op het gebied van de gezondheidszorg en voorzieningen die op het terrein van sociale zaken van de gemeente liggen
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Vervoersvoorzieningen

De ouderenadviseurs zijn:
*) Jan Kuipers                 Telefoon: 503 – 1694 of 06 – 17 346 896
*) Marius v. Lankvelt    Telefoon: 503 – 1706
*) Ad Houtepen              Telefoon: 503 – 2653 of 06 – 33 678 199
Rien v.d. Boom               Telefoon: 503 – 1120 of 06 – 51 514 108
De met *) aangeduide personen zijn er tevens voor het invullen van belastingformulieren.
Contactpersoon: Jan Kuipers, tel. 073 – 503 1694 e-mail: kuipersjf@lijbrandt.nl

Cliëntondersteuners
Contactpersoon bestuur: Liesbeth Steenbergen, tel. 06 – 47 268 340
Enkele leden hebben een opleiding gevolgd van de VBOB (Verenigde Bonden Ouderen Brabant) als cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner helpt u en komt voor uw belangen op wanneer u een WMO-aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij de gemeente doet. Zij/hij bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt en geeft toelichting op de regelgeving en de procedure. Zij/hij is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente (het zogenaamde keukentafelgesprek).
In geval u hier gebruik van wilt maken, bel dan met een van onderstaande OCO’s (onafhankelijke clientondersteuner):

 • Ad Houtepen                    073 – 503 2653 of 06 – 33 678 199
 • Rien van den Boom:      073 – 503 1120 of 06 – 51 514 108
 • Liesbeth Steenbergen: 073 – 503 3117 of 06 – 47 268 340
 • Herman Schunselaar:   06 – 53 319 158

Indien de gemeente de voorziening weigert, kan er via KBO-Brabant juridische ondersteuning worden aangeboden.

Loophulpmiddelen (zoals rollators, rolstoelen).
Contactpersoon:      Herman Schunselaar, tel. 06 – 53 319 158 e-mail: herman@bres.nl
Wij beschikken o.a. over rolstoelen, rollators en andere medische ondersteuningsmiddelen zoals krukken, postoel e.d. Tegen een geringe borg en een bruikleenovereenkomst stellen wij deze ter beschikking (tijdelijk of permanent).
Ook verzorgen wij sinds 1 januari 2022 voor de gemeente vanuit de WMO de voorziening van rolstoelen.
Reparaties worden ook door ons op vakkundige wijze verzorgd.
Zaken worden bij u thuis opgehaald en weer teruggebracht en er wordt per omgaande op een aanvraag gereageerd.

Lief en Leed
Contactpersoon bestuur: Liesbeth Steenbergen, tel. 06 – 47 268 340
De kerntaak omvat er voor elkaar zijn in “lief en leed”. De leden komen namens het bestuur van BRES op bezoek bij ziekte of verlies van een partner of bij een bijzondere verjaardag.  U kunt bij behoefte aan een gesprek of informatie altijd contact met een van onderstaande personen opnemen. Ook wanneer u op de hoogte bent van ernstig zieke leden horen wij dat graag van u, zodat wij ze een bloemetje kunnen brengen

Ria Kamps                             tel. 06 – 53 995 584 e-mail: kamria@home.nl 
Agnes Steenbergen           tel. 06 – 57 038 120 e-mail: alsteenbergen@planet.nl 
Anita van Uden                    tel. 06 – 42 411 491 e-mail: anitavanuden@gmail.com 
Nel Luijsterburg                  tel. 06 – 53 896 708  e-mail: luijsterburgnel@gmail.com 
Marleen van Heijningen  tel. 06 – 26 956 797  e-mail: marleen52@live.nl 
Herman Schunselaar       tel. 06 – 53 319 158  e-mail : herman@bres.nl

Bezoekersgroep
Contactpersoon bestuur: Liesbeth Steenbergen, tel. 06 – 47 268 340
Als u graag bezoek aan huis heeft omdat u weinig bezoek krijgt of bepaalde zaken niet meer goed kunt, neem dan contact met ons op. Wij regelen dan dat er contact wordt gelegd met een van onze vrijwilligers die u graag komt bezoeken voor:

 • Een kopje koffie
 • Een luisterend oor
 • Een ontspannende wandeling
 • Samen boodschappen doen

Ze praten u bij, zorgen voor enige afleiding en geven u waar mogelijk advies.
Ook als u een activiteit van onze vereniging wilt bezoeken en u heeft vervoersproblemen, laat het ons dan weten.
Contactpersoon:     Rian van de Ven, tel. 073-503 2556  e-mail: mwkropman@gmail.com

Woonscan/Woonadviseurs
De werkgroep zorgt voor het maken van een woonscan. Dit is een controlelijst van meer dan 200 aandachtspunten aan de hand waarvan uw woning wordt beoordeeld op veiligheid en comfort. De woonadviseur, een vrijwilliger van BRES, verzorgt dit.
Na enkele weken ontvangt u een schriftelijk woonadvies, hetgeen met u wordt besproken en toegelicht. Het woonadvies is vrijblijvend en gratis.
U kunt een woonadvies aanvragen bij de coördinator van de werkgroep
Herman Schunselaar, tel. 06 – 53 319 158, e-mail: herman@bres.nl

Zondagsoos
Contactpersoon bestuur: Liesbeth Steenbergen, tel. 06 – 47 268 340
Elke 2 weken is er een gezellige bijeenkomst op zondagmiddag van 14:00 -17:00 uur in d’n Inloop. Iedereen (ook niet-leden) is van harte welkom en er zijn diverse activiteiten. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers en een borreltje hebben de deelnemers een genoeglijke middag, verzorgd door enthousiaste vrijwilligers. Bijzonderheden worden in de nieuwsbrief vermeld.
Contactpersoon:    Ine Bissels, tel. 073 – 503 3283 e-mail: h.bissels@ziggo.nl

Ontmoetingsclub De Driewiek
Een door o.a. de gemeente gesubsidieerde ontmoetingsclub,  dagbesteding met een samenwerkingsverband met BRES.
Elke woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur is iedereen (ook niet-leden) welkom bij de ontmoetingsclub De Driewiek in d ’n Inloop. U kunt dan aansluiten met breien, haken, spelletjes spelen, kaarten maken of gewoon gezellig buurten. Ook wordt er vanuit deze groep jaarlijks een aantal andere activiteiten georganiseerd.
Contactpersoon:    Janine Figeys, tel. 073 – 503 2036  kbojannine@kpnmail.nl

Lenen elektrische duo-fietsen
Contactpersoon: Herman Schunselaar tel. 06 – 53 319 158
Seniorenvereniging BRES is de bezitter van 3 duo-fietsen. Deze duo-fietsen geven mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen de gelegenheid om samen te genieten van een mooie fietstocht. Voor het gebruik van de duo-fietsen zijn diverse vrijwilligers opgeleid. Ook is het mogelijk voor familieleden om na een korte training zelf op pad te gaan. Gebruikers betalen € 2,00 per rit. Voor meer informatie over het gebruik en reservering van de fietsen kunt u contact opnemen met Miek Scheffers via de
“duofiets-telefoon”: 06 – 38 523 631 of via de e-mail: duofietsen@bres.nl.