Belangenbehartiging

Contactpersoon bestuur: tijdelijk Liesbeth Steenbergen, tel. 06 – 47 268 340

 • Contacten met KBO-organisaties.Contactpersoon: tijdelijk Liesbeth Steenbergen

Hierbij doelen wij op:

 • de kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel
 • de Kring Maas-Dommel
 • KBO Brabant

Deze contacten worden onderhouden door het dagelijks bestuur.

 • Contacten met overige organisaties.

Het zoeken naar en onderhouden van externe contacten en relaties, die voor de Seniorenvereniging BRES van belang zijn.

 • Gemeente: per kwartaal een gesprek met wethouder (met andere afdelingen in de gemeente). Contactpersoon: tijdelijk Liesbeth Steenbergen tel.06 – 47 268 340
 • Deelname Adviesraad Sociaal Domein
  Contactpersoon: Toon van den Berg, tel. 073 – 551 4655
 • Overleg met BINT.
  Contactpersoon: tijdelijk Liesbeth Steenbergen, tel 06 – 47 268 340