EDUCATIE

Digitale fotobewerking en PC-cursus:
Contactpersoon bestuur: Marij van Dijk, tel. 06 – 57 415 232
Workshops op maandagochtend van september tot en met april
van 10:00 tot 12:00 uur zoals: omgaan met e-mail en internet, omgaan met tablets en IPad, digitale fotobewerking, gebruik mobiele telefoon, veiligheid e.d.
Contactpersoon:   Harrie Oerlemans, tel.073 – 503 1178
e-mail: harrieoerlemans@ziggo.nl  of ict@bres.nl

Filmavond:
Op enkele woensdagen per maand (datums worden gepubliceerd in de nieuwsbrief) vanaf 19:30 uur vindt er in d’n Inloop een filmvoorstelling plaats, die qua thema zeer kan variëren van spraakmakende film, opera, musical, cabaretvoorstelling tot documentaire.
Na afloop is er voor de liefhebber altijd nog een gezellig samenzijn met een drankje.
Vergoeding voor deelname is € 6,50 (inclusief koffie/thee)
Contactpersoon:   Herman Schunselaar, tel.nr. 06 – 53 319 158
e-mail: herman@bres.nl  

Op stap met……..
Contactpersoon bestuur: Liesbeth Steenbergen, tel. 06 – 47 268 340

A  Maandelijks uitstapjes
Verrassende uitstapjes naar bedrijven of andere instellingen in de omgeving. Over het algemeen duurt dit uitstapje een halve dag en wordt het vervoer geregeld via carpooling. Op deze manier maak je kennis met een bijzonder bedrijf of activiteit in een klein gezelschap. Informatie hierover is te vinden in de nieuwsbrief.
Contactpersoon:    Janine Figeys, tel. 073 – 503 2036
e-mail : kbojanine@kpnmail.nl

B  Eéndaagse tripjes
Elk jaar worden er enkele dagtochten georganiseerd voor onze leden.
De informatie daarover is te vinden in de nieuwsbrief.
Contactpersoon:   Janine Figeys, tel. 073 – 503 2036 e-mail: kbojanine@kpnmail.nl

C  Uit eten
Enkele malen per jaar wordt er een etentje georganiseerd in een van de locaties in ons dorp. Informatie daarover verschijnt altijd in de nieuwsbrief.
Contactpersoon:   Janine Figeys, tel. 073 – 503 2036 e-mail: kbojanine@kpnmail.nl

Museumbezoek
Een zestal keren per jaar worden er museumbezoeken geregeld door de verschillende deelnemers. De te bezoeken tentoonstellingen worden onderling met elkaar afgestemd. Indien mogelijk wordt er een gids geregeld, die uitleg geeft.
Vervoer vindt plaats via carpooling.
Ook kunnen er incidenteel bijeenkomsten geregeld worden waarin een deskundige uitleg komt geven over een actueel en/of interessant onderwerp.
Contactpersonen:  Marja de Bruijne, e-mail: mpdebruijne@gmail.com
en Gerda van Haaren, e-mail: hansengerdavanhaaren@hetnet.nl 

Lezingen en themabijeenkomsten
Contactpersoon bestuur: Mieke van Kesteren, tel. 06-53 132 031
Door leden …….Voor leden.
Enkele keren per jaar wordt er een lezing georganiseerd bijv. op het gebied van historische ontwikkelingen in Berlicum, verzamelingen en dergelijke. In principe zijn deze lezingen bedoeld voor leden van BRES en worden ook gegeven door leden van BRES.
Als er leden zijn die een interessant verhaal hebben voor andere leden, dan zijn ze van harte welkom om dit in d’n Inloop te vertellen of als u interessante sprekers kent, dan kunt u dit melden bij Mieke van Kesteren, tel. 06 – 53 132 031
of per mail: mieke@bres.nl