Categoriearchief: NIEUWS

Vivent

Zou u het ook zo heerlijk vinden om niet te hoeven koken en toch te genieten van vers, gevarieerd en lekker eten? Want soms komt koken er gewoon niet van: u heeft een drukke dag, bent laat thuis of het koken gaat u niet meer zo gemakkelijk af. Probeer dan eens onze gerechten, die persoonlijk bij u thuis worden bezorgd. Als u lid bent, betaalt u bovendien geen bezorgkosten t.w.v. €2,45 per bezorging.

Bij ons kunt u uw maaltijd volledig zelf samenstellen.

Vrijblijvend proberen? Probeer dan eens een proefpakket, die we gratis bij u thuisbezorgen. Bestel 3 maaltijden voor maar €15,- of 5 voor €20,-. U heeft de keuze uit 12 heerlijke varianten. Bel ons op: 088 163 70 00.

ONS welzijn

Hier kunt u ook maaltijden bestellen. 088 3742525

Beppie’s Maaltijdservice

Beppie kan u ook vanuit Den Bosch maaltijden komen brengen. 073-6100060

Boodschappen doen

Als u nog zelf boodschappen doet houdt u zich dan aan de afspraken die de winkeliers aangeven:

. maximaal aantal klanten in de winkel

. minimale afstand tussen de klanten en tussen de klant en het winkelpersoneel is 1,5 meter

. liefst met de bankpas betalen

Zie hieronder voor een overzicht van de minder drukke tijden in winkels (de donkergroene/blauwe balkjes). Winkelt u op deze tijden dan heeft u de ruimte en u loopt minder risico.

De Tuinmannen

 

SINT-MICHIELSGESTEL – Hoeveel de coronacrisis ook van ons vraagt, hoe ons sociale leven nu ook is stilgelegd, er is toch een positieve keerzijde. Veel inwoners van Sint-Michielsgestel laten juist in deze tijd zien dat ze bereid zijn anderen te helpen, ook plaatsgenoten die ze niet kennen. Via de site SMGhelpt.nl meldden zich tot en met dinsdag al zo’n 130 mensen die zich voor anderen wilden inzetten. Tot die dag kwamen er acht hulpvragen binnen, die allemaal zijn opgelost. En dat nog los van initiatieven die her en der in de kernen ontstaan.

Door Wim Poels Lees verder De Tuinmannen

Gevolgen van het coronavirus voor onze vereniging

Beste leden,

Dinsdag 10 maart, heeft het bestuur besloten dat er tot medio april geen activiteiten in d’n Inloop zullen plaats vinden.
Wij betreuren dit besluit te hebben moeten nemen, maar in het kader van de kwetsbaarheid van onze leden menen wij hieraan goed te doen

Dit besluit geldt ook de algemene ledenvergadering van 24 maart en de dansmiddag in Den Durpsherd van 31 maart.

In de nieuwbrief van april zullen wij u nader informeren.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt uitgesteld en dus niet gehouden op 24 maart om 14.00 uur in De Moerkoal.
Na afloop van de vergadering en een korte pauze treedt Piet Bekkers voor u op.

Wij ontvangen u graag om 14.00 uur met een kopje koffie.
We hopen er op de 24e een geslaagde middag van te maken en vertrouwen op een grote opkomst.

De vergaderstukken kunt u vinden op deze website, bij ORGANISATIE, DOCUMENTEN
Tijdens de vergadering liggen ze ook hier en daar op de tafel.
Stelt u prijs op een geprint exemplaar te ontvangen dan kunt u dit per email aan ons mededelen.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen.

3. Goedkeuring notulen van de Algemene Najaarsvergadering van 19 maart 2019.

4. Herdenking van de overledenen door onze voorzitter

5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

6. Financieel verslag over het boekjaar 2019 en begroting 2020.

7. Jaarverslag van 2019.

8. Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend Ad Beex. Hij stelt zich herkiesbaar. Jeanne Vink, secretaris treedt af.
Wij stellen 2 nieuwe bestuursleden voor: Sylvia Groot en Margie Dieterman.(deze nieuwe bestuursleden stellen zich elders in deze nieuwsbrief aan u voor).
Eenieder kan zich kandidaat stellen mits hij/zij zich daartoe schriftelijk kandidaat stelt uiterlijk 1 dag voor aanvang van de ledenvergadering. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5 handtekeningen van leden.

9. Rondvraag.

Na een korte pauze volgt een optreden van Piet Bekkers (zie hieronder)

 

Het bestuur

7 April: Korte fietstochten. UITGESTELD

De fietstochten worden voorlopig uitgesteld tot mei

De winter ligt weer achter ons. 
Er wordt dan elke dinsdagmorgen gefietst van 9.30 tot ca. 12.00 uur.
In de omgeving worden mooie tochten uitgezet van ongeveer 25-30 kilometer.
Na een uurtje fietsen wordt er kort gepauzeerd om de inwendige mens te versterken.
Men kan zelf koffie/thee meenemen . Alleen de laatste dinsdag van de maand wordt er een terrasje genomen.

Iedereen mag aan deze fietstochten deelnemen, u hoeft zich daarvoor niet aan te melden.
Vertrek altijd vanaf d’n Inloop om klokslag half tien

Toertochten op de fiets

Wilt u alvast de data voor de toertochten voor dit jaar in uw agenda noteren:
6 mei, 1 juli en 26 augustus. Er zijn hele mooie tochten uitgezet!

De toertocht is altijd verrassend en heel gezellig.
Er wordt gestart bij d’n Inloop om 09.30uur  en rond 16.30 uur zijn we daar weer terug.
Er wordt ongeveer 50 kilometer  gefietst met voldoende tijd  voor koffie, lunch en wat lekkers.
Als het heel slecht weer is, wordt de tocht een week verschoven.
Noteer alvast de data in uw agenda en laat Tonny Schouten, telefoon 0610901126 weten dat u deelneemt.
Ook kunt u haar bellen als u vragen heeft.