CLIËNTONDERSTEUNER

ZORG OF HULPMIDDELEN NODIG?

Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen? Of omdat het lopen u steeds moeilijker afgaat, waardoor u er minder op uittrekt? U kunt zich dan melden bij de gemeente die vervolgens uw situatie onderzoekt en eventueel bepaalde voorzieningen toekent. De gemeente bekijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Daarbij heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarmee worden uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk behartigd.

WAT DOET DE CLIËNTONDERSTEUNER?

De cliëntondersteuner helpt u en komt voor uw belangen op wanneer u een WMO aanvraag bij de gemeente doet. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is indien u dit wenst aanwezig bij het onderzoeksgesprek ( het zogenaamde keukentafelgesprek) De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van dit onderzoek correct is. Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Ben u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

WIE ZIJN DE CLIËNTONDERSTEUNERS?

De gemeente is verplicht om iedereen die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid om bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner. Elke aanvrager kan een ondersteuner inschakelen die bij zijn of haar situatie past en waar hij of zij vertrouwen in heeft.

U kunt als u wilt een beroep doen op cliëntondersteuners, die daarvoor speciaal door de Brabantse Seniorenverenigingen zijn opgeleid tot deskundige.  Zij hebben een degelijke WMO kennis en zullen u bij helpen uw situatie en uw vragen/behoeften in beeld te brengen en als u dit wenst bij de gesprekken met de gemeente aanwezig zijn.

BERLICUM EN MIDDELRODE HEEFT 4 CLIËNTONDERSTEUNERS

Vrijwilligers van Bres ondersteunen leden en niet leden bij voorzieningen die nodig zijn om langer zelfstandig en veilig thuis te wonen. Vaak gebeurt dat vanuit WMO-aanvragen bij de gemeente en soms ook aanvragen vanuit de WLZ (wet langdurige zorg). De vrijwilligers ondersteunen bij het aanvragen, het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek en de administratieve afwikkeling. Voor Bres zijn dit Liesbeth Steenbergen, Herman Schunselaar, Rien van den Boom en Ad Houtepen.
Zij werken op basis van vertrouwelijkheid en hebben de opleiding tot cliëntondersteuner bij kbo Brabant gevolgd en zijn gecertificeerd.

Liesbeth Steenbergen, Herman Schunselaar en Ad Houtepen zijn beschikbaar voor Berlicum en Middelrode.
Rien van den Boom kan in alle kernen van de gemeente St. Michielsgestel worden ingezet!

Schroom niet om gebruik te maken van hun diensten, zij kunnen u ook adviseren over de mogelijkheden die er zoal zijn. Ook kunnen zij in voorkomende gevallen voor de leden van BRES gratis juridische bijstand regelen.

Wanneer u behoefte hebt aan informatie over voorzieningen of ondersteuning wilt neem contact op met een van onderstaande personen:

Liesbeth Steenbergen             T 073 – 503 3117 (contactpersoon)
Herman Schunselaar               M 06 – 533 19 158

Ad Houtepen                                T 073 – 503 2653 of M 06 – 336 78 199
Rien van den Boom                  T 073 – 503 1120 0f M 06 – 515 14 108

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *