WERKGROEP WOONSCAN WOONADVISEUR

Werkgroep Woonscan Woonadviseur.

Door de invoering van de participatiewet en het beroep dat de overheid doet op de zelfredzaamheid van ouderen, zijn wij meer verantwoordelijk voor ons eigen leven en welzijn.
Door de aangescherpte indicatiestelling is een plaats in het verzorg- of verpleegtehuis lastiger geworden. Ouderen zullen dus langer thuis moeten blijven wonen. Velen onder ons willen dat eigenlijk ook, ouder worden in de vertrouwde omgeving van de eigen woning. Maar dat wel met een maximum aan comfort en veiligheid. Omdat veel woningen (nog) niet “ouderenproof” zijn en om u optimaal van dienst te kunnen zijn heeft BRES de werkgroep WOONSCAN – WOONADVISEUR opgericht.

Wat is een woonscan?
De woonscan werkt met een controlelijst van meer dan 100 aandachtspunten, onderverdeeld over 15 hoofdgroepen. Aan de hand van deze lijst en uw vragen en opmerkingen wordt uw woning beoordeeld en gecontroleerd.

Wat is het doel van de woonscan?
Het doel is om tezamen met u een beeld te krijgen over de status van uw woning. Is uw woning nu en voor de toekomst “ouderenproof”? Waar bevinden zich obstakels, ongemakken en onveilige situaties en hoe kunnen deze verholpen en verbeterd worden? Dit alles in het licht gezien van uw wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en nu al rekening houdend met eventuele toekomstige beperkingen en ongemakken.

Wie is de woonadviseur?
De woonadviseur is een vrijwilliger van seniorenvereniging BRES. Hij is veelal iemand met een bouwkundige opleiding en heeft een training als woonadviseur gekregen. De woonscan wordt telkens door 2 woonadviseurs uitgevoerd. Zij zijn betrouwbaar en hebben een geheimhoudingsplicht over al datgene dat ze met u bespreken.

Wat is een woonadvies?
Enkele weken nadat de woonscan bij u is uitgevoerd ontvangt u een schriftelijk woonadvies. De woonadviseur maakt dan weer een afspraak met u en komt terug om het woonadvies te bespreken en toe te lichten. U kunt dan alles nog eens rustig doornemen en doorlezen. Het woonadvies is vrijblijvend.

De uitvoering van de aanpassingen?
Seniorenvereniging BRES heeft geen klussendienst. Wij hebben contact gehad met een 4-tal ervaren en gespecialiseerde bedrijven in Berlicum en Middelrode over de meest voorkomende aanpassingen en verbeteringen. Ook kleine zaken zullen door hen worden aangepast. De woonadviseur zal u graag met hen in contact brengen.

Hoe bereikt u de woonadviseur?
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de coördinator van de werkgroep de heer John de Groot,
Telefoon 073-5032526, GSM 06-23049776

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *