Nieuwsbrief

Juni / Juli 2021

“Wijs” woord van de voorzitter

 80-jarige wijsheid!

 – Leeftijd speelt geen rol; tenzij je een kaas bent.
 – Een dutje op z’n tijd voorkomt ouder worden, vooral tijdens het autorijden.
 – Je stopt niet met lachen omdat je ouder wordt. Je wordt ouder, omdat je stopt met lachen.
 – Grappig, ik herinner mij niet wanneer ik zo afwezig ben geworden.
 – Vroeger wilde ik graag minder grijze haren. Nu wil ik er graag meer.
 – Ouder worden betekent dat er steeds meer jongere vrouwen zijn.
 – Tegen de tijd dat je 80 bent heb je alles geleerd. Nu moet je het alleen nog onthouden.
 – De beste manier om je echtgenoot iets te laten doen is te laten doorschemeren, dat hij er misschien te oud voor is geworden.
 – Wij zijn een van die gepensioneerde stellen die nooit ruzie maken omdat we allebei niet horen wat de ander zegt.
 -Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik mijn gehoorapparaat en kunstgebit nodig heb voordat ik kan vragen waar ik mijn bril heb gelaten.
 – Neem het leven niet te serieus, je zult er nooit levend uitkomen.
 – Lief, je weet dat je ouder wordt wanneer alleen de waterketel nog naar je fluit.

 Jullie 80 – jarige voorzitter 

 

Column: Rimpels…

“Het verschil tussen jonge mensen en oude mensen is dat oude mensen weten hoe het is om jong te zijn, maar jonge mensen niet weten hoe het is om oud te zijn.”
Cees Buddingh

 Toen ik in de jaren vijftig op de middelbare school zat moest op je boekenlijst voor Nederlands toch zeker een titel van een boek van Cees Buddingh prijken. Hij was inmiddels een bekende Nederlandse schrijver die zijn sporen op literair gebied verdiend had.
Cees Buddingh (Dordrecht 1918 – 1986) debuteerde met de bundel ‘Het geïrriteerde lied’ (1941). Tussen 1942 en 1949 verbleef hij regelmatig in een sanatorium omdat hij leed aan tuberculose. Ter verbetering van zijn toestand werden zijn ribben gebroken. Wat daarvan de bedoeling was is mij nooit duidelijk geworden. Zijn eerste vaak humoristische gedichten schreef hij in het sanatorium Heliomare te Wijk aan Zee. Ik kan me nog goed herinneren dat hij via de radio met zijn prachtige sonore-nasale stemgeluid zijn humoristische verzen voorlas. Hij verzamelde ook korte, bondige uitspraken, vaak niet meer dan één zin lang. Ze kunnen grappig en/of absurd zijn en bevatten vaak een boodschap van wijsheid. Die gaf hij uit in een citatenboek. Zo’n bondige uitspraak die me uit die tijd is bij gebleven staat als titel vermeld boven deze rimpel. Heel toepasselijk in deze roerige coronatijd. Ik zal u uitleggen waarom.

In de jaren vijftig begon ik als opgroeiende puber en adolescent wat kritisch rond me heen te kijken en wilde begrijpen hoe de wereld in elkaar stak. Uiteraard had ik in die periode er geen idee van wat het betekende om oud te zijn. Ik herinner me dat ik voor de schoolkrant zelfs een artikel geschreven heb met de titel ‘Men verwijt ons’. Daarin ageerde ik tegen de ouderen die mijns inziens niet begrepen wat jongeren bezielde die eind jaren vijftig druk in de weer waren het gezapige Nederland politiek en cultureel enigszins op te schudden.

In deze coronatijd zie ik gelijksoortige verschijnselen in onze samenleving die aanleiding geven tot verschillen van opvatting tussen jong en oud. Nu mijn vrouw en ik inmiddels behoren tot de groep ouderen (boven 80 jaar) worden we geacht beide leeftijdscategorieën te begrijpen. Ik sta er dan ook niet van te kijken dat veel jongeren dat hele gedoe rondom corona zo snel mogelijk achter zich willen laten en dat ze soms tot stomme verbazing van veel ouderen de coronaregels aan hun laars lappen. Ik keur het niet goed maar ik begrijp het wel. Zij hebben er geen idee van hoe de voorbije maanden en ook nu nog de angst voor corona bij veel ouderen grote onrust heeft veroorzaakt. Zij liepen het grootste gevaar als ze besmet raakten in het ziekenhuis geconfronteerd te worden met de afgrijselijke toestanden op de IC’s die herhaaldelijk op het tv-scherm te zien waren. Veel jongeren maakten zich daar kennelijk niet zo druk over. Hoe kan het ook anders als je er nog totaal niet mee bezig bent met de eindfase van het leven. De toekomst lacht je toe en dat wil je vieren.

Uiteraard moet ik de jongelui niet allemaal over één kam scheren. Wij hebben van onze kleinkinderen mogen ervaren dat ze voordat ze bij opa en oma op bezoek kwamen zich eerst lieten testen. Dat stelde ons uitermate gerust. Ook bij vrienden en kennissen hoorde ik dergelijke begripvolle berichten. Zoals Buddingh bedoelt mogen wij ouderen ook wel enig begrip tonen voor het gedrag van de jongeren. Ook wij zijn jong geweest en begrepen niet altijd wat ouderen beroerde. Hun ervaring daarmee is nihil en dat zal bij elke nieuwe generatie ook altijd zo blijven.

Jan van der Krabben

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

  80-jarigen, de sterken
 21 juni    Greet Smit-Overheul
  4 juli     El Eijmberts-Marien
  5 juli     Marius van Lankvelt
  9 juli     Katja Noordhoff
24 juli     Piet van Gaal
 30 juli     Frans Steenbergen

 90-jarigen, de allersterksten
  8 juni    Jan van Eck
22 juli     Wilma Roessel-van Lith

En een hele speciale vermelding voor een 95-jarige:
Op 8 juli wordt Dinna van Crey-van Drunen 95 jaar.
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd.

Rectificatie:
In de nieuwsbrief van mei 2021 is helaas een uiterst pijnlijke vergissing gemaakt.
Er was melding gemaakt van de 90ste verjaardag van mevrouw Mien School-Bogaards maar helaas heeft mevrouw School deze mijlpaal niet gehaald vanwege haar overlijden op 16 februari 2021.
Wij bieden de familie onze welgemeende excuses aan.

Het Mercuriusplein, een eeuw geschiedenis
Op 12 april j.l. was officieel de start van de ombouw van het Mercuriusplein. Het halve plein is al afgesloten en de medewerkers van “Van der Steen” (aanleg nieuwe kabels en leidingen) en Heijmans uit Geffen (grondwerk en bestrating) hebben al zeer veel werk in deze eerste 2-3 weken verricht.
Hun werk wordt vooral bij zonnig weer door groepjes mannelijke gepensioneerde “opzichters” gadegeslagen, besproken en beoordeeld.
Erwin Frunt verzorgt namens de gemeente het informatiecentrum over deze ombouw van dit plein, wat tijdelijk is ondergebracht in een leegstaand winkelpand aan dit plein.
Dit informatiecentrum bracht SHOT’71 (Foto-Video-AV vereniging in Berlicum-Middelrode) en de Heemkunde Kring “De Plaets” op het idee om wat oude beelden van dit plein bijeen te zoeken, hierover een korte video van te maken en deze te tonen achter de winkelruit van dit informatiecentrum.
Door de huidige corona beperkingen moest het officieel in werking stellen van deze video in zeer kleine kring plaats vinden. Na een kort toelichting door de voorzitter van SHOT’71, Pieter van Hout, startte de wethouder Ed Mathijssen de video en gaf Albert Pennings, lid van de Heemkunde Kring “De Plaets” aan Ed wat toelichting bij de getoonde oude beelden.

Dit filmpje is voor de passanten bij dit informatiecentrum continu te zien op een monitor wat direct achter het raam van deze winkel is geplaatst. Omdat de reconstructie tot begin september zal duren, bekijkt SHOT’71 of zij iedere maand op deze wijze nog een ander filmpje over het oude Berlicum kunnen laten zien. En als de corona-maatregelen het weer gaan toelaten, zal door SHOT’71 aangeboden gaan worden om deze filmpjes ook eens te tonen in het verzorgingstehuis Berlerode, zodat zij hier ook nog eens van kunnen genieten.

Een korte beschrijving van het verleden van het Mercuriusplein:
Op de plek van het huidige Mercuriusplein lag vroeger een groot ven. Ongeveer vanaf de Doornhoek tot aan de Koolhof. De doorgaande weg naar Middelrode liep over de Veedijk, het Braakven en kwam via de Doornhoek uit op de Kerkwijk. Vanaf de herberg De Prins liep wel een zandpad, de huidige Hoogstraat, maar die liep dood bij het ven.
Vanaf ongeveer 1750 slipte het ven dicht en werd steeds kleiner. Toen kon de Hoogstraat doorgetrokken worden. Als laatste restte een drassig en laag gebied met veel sloten. Alleen de villa van Reijers werd er begin 1900 gebouwd en kwam op een terp te liggen. In de oorlog is dit gebouw verwoest, alleen het koetshuis is nog een tijdje blijven staan en werd gebruikt als woning en later als politiebureau.

Vanaf de jaren zeventig werd hier het Mercuriusplein ingericht. Het eerste gebouw was de Rabobank. Later werden de andere zijden opgevuld met winkels. In 1981 werd begonnen met de bouw van een nieuw gemeentehuis en kwam dus meer in het centrum te liggen. Bij de herindeling van de gemeenten in 1996 werd het gemeentehuis overbodig en is verbouwd tot appartementen. Verschillende keren is het plein anders ingericht en nu is men bezig met een reconstructie om het plein een hedendaags aanzien te geven.

Albert Pennings, Heemkunde kring De Plaets
Pieter van Hout SHOT’71 en BRES

Mercuriusplein…I had a dream!

 In het jaar 2004 schreef ik met een futuristische blik de onderstaande column in De Brug. Nu ze druk doende zijn het plein te renoveren moet ik bekennen dat ze mijn ingediende plannen slechts voor een heel klein deel ter harte hebben genomen. Mijn droom komt niet uit. Ik wil u mijn gedachtenspinsels van toen echter niet onthouden. Men heeft een kans gemist.  

 Beste inwoners van Berlicum, is er bij u een aantal weken geleden ook een brief van de gemeente St. Michielsgestel in de bus gevallen met de vraag om uw wensen kenbaar te maken betreffende de renovatie van het Mercuriusplein? Vast wel. Een bijzonder creatief en uitnodigend opgezet enquêteformulier vond ik het niet. Maar in ieder geval…de burger krijgt de kans een woordje mee te spreken en daar maakt u natuurlijk gretig gebruik van. Ik vond de extra ruimte in het formulier om met eigen ideeën te komen zelfs te klein. Vandaar dit stukje in De Brug.

Wat was namelijk het geval? Enkele dagen voordat ik de brief in mijn brievenbus vond (ik wist dat die eraan kwam) gebeurde het me, dat ik tegen de morgen langdurig heb gedroomd over een Mercuriusplein, dat in lengte van jaren voor onze kinderen en kleinkinderen een dorpsplein zou zijn, dat zijn weerga in Brabant niet kent.

Uiteraard droom ik ook liever over meer plezierige zaken, maar het overkwam me. Je kunt dat zo hebben. Het tolt in je hoofd rond en je komt er niet meer van los. Op het eind van zijn leven riep Martin Luther King in zijn toespraak tot een grote menigte meerdere malen ‘I had a dream’ en zijn dromen zijn gelukkig uitgekomen. Bij het krieken van de morgen wist ik precies hoe het plein er in de toekomst uit moest zien. Het stond als een gedrukte plaat op mijn netvlies. Ook ik riep tot mijn vrouw: I had a dream…! Ik zal het u met woorden schilderen.

Wil je echt een dorpsplein maken voor de komende generaties dan moet je niet te flauw zijn in je creatieve bedenksels. Gemeentebestuur en inwoners van Berlicum… schrikt u niet van mijn plan, gooi het niet meteen in de kliko bij het oud papier, maar durf het toe te laten in de plannen, die u binnenkort gaat bedenken.

Ik zie voor mij een dorpsplein waar u vrij kunt wandelen van gevel tot gevel, van noord naar zuid en van oost naar west zonder dat u gehinderd wordt door gemotoriseerd verkeer. Een enkele fietser zult u er nog wel tegenkomen. Aan de vier zijden van het plein vindt u de winkels met daarboven woonappartementen opgetrokken in een bouwstijl die bij het dorp past. Geen rechthoekige blokken zoals nu veelal het geval is, maar gevels, die warmte en gezelligheid uitstralen. Het plein is rijkelijk bedeeld met groen. Hier en daar een bank en gezellige terrasjes bij de twee snackbars en bij bakker Jansen. Op het plein een overdekt muziekpodium waar TOG en andere fanfareorkesten regelmatig optreden. In een hoek van het plein een vriendelijk uitziend speeltuintje waar moeders en vaders met hun kroost zich kunnen verpozen. Aan de zuidzijde in de buurt van de appelboer een jeu-de-boules baan, waar de ouderen bij mooi weer een balletje gooien en gezellig kouten over alles en nog wat. Een ruimte voor een basketbalveldje en een skatebaan voor de wat oudere jeugd mag zeker niet vergeten worden.

’s Avonds straalt het plein in een aangenaam licht van energiezuinige lampen, die vastzitten aan kunstzinnig uitgedachte lantaarnpalen.
‘Ja, ja’, ik hoor het u al zeggen…’hoe is dat in godsnaam uit te voeren?’ Ik zal het u vertellen. Om het verkeersvrije plein te realiseren verdwijnt ter hoogte van de biljartfabriek Eureka de Hoogstraat via een tunnelbak langzaam onder de grond. Na enige tijd vindt u links de ingang naar de ondergrondse parkeergarage. Als u niet de parkeergarage ingaat rijdt u door en komt bij een ondergrondse rotonde waar u rechtsaf de Runweg inrijdt die even later weer bovengronds komt. Mocht u rechtdoor willen dan komt u ter hoogte van het kerkhof bovengronds op de Sassenheimse weg. Wilt u linksaf naar de Kerkwijk, dat kan ook, dan komt u ter hoogte van het oude postkantoor weer bovengronds. Mocht u de parkeergarage gebruiken dan kunt u via twee trappen of via twee liftkokers naar het o zo genoeglijke dorpsplein, dat meestentijds bruist van het leven.

Wederom zie ik rimpels in uw voorhoofd verschijnen…wie zal dat allemaal betalen? Er zal uiteraard economisch creatief gedacht moeten worden door het gemeentebestuur. In het Brabants Dagblad van 18 april j.l. lees ik nog: ‘in Nederland moet er hard gewerkt worden aan slimme en nieuwe parkeeroplossingen’. 84% is het daarmee eens. De uitvoering van het plan zal ook jaren vergen. Maar u moet evenwel bedenken de volgende generaties zullen u uitermate dankbaar zijn.

Eén goed doordacht financieel advies kan ik u geven. Bij de EU in Brussel bestaan grote geldpotten, die bedoeld zijn om futuristisch uitgedachte planologische plannen een kans te geven. Eén van mijn kinderen is planoloog en is jarenlang druk doende geweest financieringen vanuit Brussel boven water te krijgen voor projecten in steden die grenzen aan de Europese Hogesnelheidslijn. Het Mercuriusplein ligt niet aan de Hogesnelheidslijn, maar waarom zouden de ambtenaren in Brussel niet warm kunnen lopen voor een geweldig welzijnsimpuls in ons mooie dorp. Mogelijk zien ze de kans schoon Brabant eens ter wille te zijn. Om kiezers aan zich te binden willen parlementariërs wel eens een oogje dicht knijpen. Zoek iemand die goed kan lobbyen in het Brusselse en u vergroot uw kansen. Een deel van het EU-geld mag ook wel eens terugvloeien naar eigen land.

Nu ik dit alles zo heb neergeschreven bekruipt mij zelf ook enige twijfel over de uitvoeringskansen van dit toch wel futuristisch plan. Mocht het gemeentebestuur onverhoopt niets zien in het door mij geschetste ‘I had a dream – plein’ dan kan ik burgemeester Pommer toch misschien over de streep trekken met de belofte, dat ik er zeker van ben, dat de inwoners van Berlicum het plein te zijner tijd graag van een nieuwe naam willen voorzien, namelijk ‘Het Burgemeester Pommer plein’. Wat wilt u als nagedachtenis nog meer?

Jan van der Krabben

Op stap met…

Na ruim een jaar van stilte en geen activiteiten hebben wij toch weer iets te melden.
*UITVOERING VAN ANDRE RIEU TE MAASTRICHT.
Vorige week ontvingen wij het trieste bericht van Brabant Expres dat de geplande uitvoering voor 15 juli 2021 wederom verschoven is en nu gepland staat donderdag 21 juli 2022.
Als u hieraan niet meer wenst deel te nemen bestaat de mogelijkheid van annulering.
U ontvangt dan € 129.- terug. De € 3.50 zijn voor de administratiekosten van Op stap met…
U dient zich te realiseren dat na annulering het niet meer mogelijk is om alsnog weer in te schrijven.
Om te annuleren dient u het volgende te doen.
U stuurt een mail naar kbojanine@kpnmail.nl naar Janine met vermelding van uw naam, rekeningnummer en telefoonnummer. Uitdrukkelijk verzoek hierover niet te bellen (met 43 deelnemers wordt dat te veel).
Wij zorgen dan voor de overmaking van de € 129.-
Aangezien wij dit collectief met Brabant Expres moeten regelen kan het enkele maanden duren voordat het geld op uw rekening staat. Stuur uw bericht van annulering voor eind juni naar Janine.
Latere meldingen kunnen wij niet meer afwikkelen.

Uitstapjes in de tweede helft van 2021.
Natuurlijk blijven wij positief voor de tweede helft van dit jaar.
Wij hebben dan een aantal interessante en leuke uitjes op ons verlanglijstje staan.
Het wachten is alleen nog op de versoepeling van de regels en voorschriften van de overheid.
Als jullie met ons hiervoor duimen komt het vast goed en kunnen wij b.v. in de nieuwsbrief van augustus betere geluiden laten horen.
Lieve groet,
Janine

DRIEWIEK JOURNAAL

Dat wij ons niet vervelen bij de Driewiek is een feit!!!
Steeds nieuwe ideeën om leuke dingen te maken met de hoop dat ze verkocht worden.
Deze keer is Marijke aan de beurt. Marijke maakt geweldig hulpmateriaal om 13 kaarten in te steken.
Een hulpmiddel voor diegenen, die bij het jokeren, rikken of bridgen de kaarten moeilijk kunnen vasthouden. Door de kaarten overzichtelijk in te steken gaat u zeker beter spelen. Dat laatste kunnen wij u niet garanderen.
Dit grappig en handig ding verkopen wij voor € 5.- en je mag de kleur aangeven die je graag zou willen hebben.
Ook natuurlijk leuk om cadeau te geven.
Tot de volgende maand maar weer….
Janine

WEER WANDELEN met De WANDELCLUB!

Broer van de Zanden , coördinator van de Wandelclub denkt dat het weer verantwoord  is met elkaar een uurtje gezellig te gaan wandelen. Daarom nodigt hij iedereen uit (mits volledig gevaccineerd) om op donderdag 3 juni om  9.15 uur bij Den Durpsherd te zijn om weer te  beginnen. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, wel graag op tijd zijn, we vertrekken om 9.30 uur. Het wandelen is gratis maar na het wandelen  is de kop koffie/ thee is voor eigen rekening.
Wij zien er naar uit om elkaar weer te kunnen zien en spreken.

Bres leest en deelt

 “Wat voorafging” Diane Broeckhoven (240 p.)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich.
Kind nummer één, een dochter, was bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. Kind nummer drie, eerste en enige zoon, was haar afgod. Daar tussenin zat kind nummer twee, alweer een dochter en de nagel aan haar doodskist.
Diane, de middelste, geboren op de verjaardag van haar vader, bleek een overgevoelig kind met andere noden dan haar grote zus en kleine broer die gezeglijk in het gareel liepen. Ze werkte vanaf het prille begin op moeders zenuwen en kreeg een hele reeks bijnamen, met Mater Dolorosa als een van de opmerkelijkste. Het verlangen naar liefde van deze dochter en de afwijzing van de moeder liepen een leven lang parallel.

Met grote openhartigheid schrijft Diane Broeckhoven de biografie van haar moeder én van zichzelf, daar waar hun levens elkaar overlappen. Wat voorafging is een intiem, subtiel en liefdevol portret van twee gevoelige zielen die levenslang naar elkaar gehunkerd en gezocht hebben.
Een ontroerend portret van een moeizame moeder-dochterrelatie.

“In mijn koffer op zolder” : levensverhalen van ouderen voor ouderen.
José Franssen (392 p.)

In mijn koffer op zolder is een boek barstensvol verhalen over vroeger.
Zevenentwintig ouderen schreven over gebeurtenissen en ervaringen uit hun eigen leven.

Verhalen over lentes en liefdes van toen, de eerste auto, een baljurk en het badhuis. Verhalen over huizen en geuren van vroeger. Verhalen over zakgeld, zondagmorgens en zomeruitstapjes. Verhalen over oorlog en bevrijding, vaders en moeders, feesten en verdriet. Verhalen die eigen herinneringen op zullen roepen. In aanvullende interviews vertellen de ouderen wat het schrijven van die levensverhalen voor hen betekend heeft. Ouderen willen hun verhalen doorgeven, de balans opmaken, terugblikken op het geleefde leven, orde scheppen in hun eigen herinneringen of met zichzelf in het reine komen.

“In mijn koffer op zolder” is een leesboek voor op het nachtkastje, in de luie stoel en aan de ontbijttafel. Verhalen ván ouderen vóór ouderen en ook voor degenen die belangstelling hebben voor hun geschiedenis. Maar het is ook een voorleesboek: als we verhalen voorlezen aan geliefden, vaders, moeders en oude mensen die we kennen, worden nieuwe verhalen wakker en komen we in gesprek met elkaar over vroeger. Een boek voor zowel mensen die op zoek zijn naar hun eigen herinneringen áls voor diegenen die beroepsmatig werken met ouderen en hun levensverhalen: activiteitenbegeleiders, verzorgenden, pastores en geestelijk verzorgers, hulpverleners, schrijfdocenten, ouderenadviseurs en welzijnswerkers.

Elektrische duo-fietsen

Nu de zomer er weer aankomt en we lang genoeg thuis hebben gezeten is het weer mogelijk om er met een van onze 3 elektrische duo-fietsen op uit te trekken.
Tezamen met een van onze vrijwilligers een aantal uurtjes genieten van een fijne fietstocht in de vrije natuur is toch een geweldig vooruitzicht !!!!!!
Een combinatie met koffie drinken op een bankje of op een terrasje in de buurt is allemaal mogelijk.

Om hiervoor een afspraak te maken kunt u Jo van Kreij bellen of mailen.
Jo regelt het dan allemaal voor u.

Tel : 0623096148 of mail jlhvankreij@gmail.com

Doen hoor !!!!!!!!!!!
Herman Schunselaar

Bres kookt en deelt……

Reuzebonensalade
Benodigd:

 • 700 gram gekookte reuzenbonen ( of 1 blik van 800 gram, uitgelekt )
 • 2 blikjes tonijn op water, uitgelekt
 • 2 Coeur de Boeuf tomaten, in blokjes
 • 1 rode ui, in heel dunne, halve ringen
 • een handje Kalamata olijven
 • 1 el gehakte bladpeterselie
 • olijfolie
 • citroensap
 • peper
 • zout

Meng alle ingrediënten, in een grote kom, goed door elkaar. Maak de salade aan met een lekkere olijfolie en wat citroensap. Breng op smaak met peper en zout.

Jan de Feber, koninklijke onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen is ‘onze’ Jan de Feber onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau
Sinds 1972 zet Jan zich in voor Video- en Fotovereniging SHOT’71. Eerst als vrijwilliger en later als bestuurslid (1989-2006).

In de periode 1980-1972 had Jan verschillende bestuursfuncties binnen Stichting Trefpunt Berlicum, voorheen Stichting Samenlevings-opbouw Berlicum/Middelrode. Op zijn initiatief nam Stichting Trefpunt cultureel centrum De Moerkoal over van de gemeente. Ook had hij een groot aandeel in de eerste ontwikkelingen rondom de realisatie van het nieuwe sociaal cultureel centrum Den Durpsherd.

Naast dit alles was/is hij actief voor Parochie Sint Petrusstoel Berlicum als administrateur (1973-1975), bij Stichting Welzijn ouderen Berlicum als penningmeester (2000-2005), bij Heijmans Seniorenclub als voorzitter (2001-2006) en bij Festiviteiten Comité Berlicum als collectant (2001-2008).
KBO Berlicum-Middelrode vond in hem een medeprojectleider ‘vraaggericht werken’ (2008-2009) en Seniorenvereniging BRES een medewerker voor het woonadviezen project (2015).
Ook Stichting Vriendenfonds (sinds 2000) en Probus Dommel en Aa (sinds 2007) mogen op hem rekenen.

Namens het bestuur nogmaals een hartelijke felicitatie.

Plaat met een verhaal
Door Tineke van Helvoort-van der Zanden

Het onderstaande verhaaltje is niet helemaal van mezelf.
Is wel heel herkenbaar. Ons mam droeg ook heel vaak een schort.

De historie van de schort.
Vroeger droegen vrouwen heel vaak een schort.
Het voornaamste gebruik van de schort was bescherming van de jurk.
Want hiervan hadden ze er vaak maar een paar.
Maar ook omdat het makkelijker was om een schort te wassen i.p.v. een jurk.
Ze gebruikten de schort ook als pannenlappen, om de pannen van de kachel of uit de oven te halen.
Tegen de schort werd ook het brood gesneden, eerst een kruisje erop en dan snijden.
Ook deed deze dienst om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.
En als de eieren uit het kippenhok gehaald werden, was de schort ook heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam konden hun verlegen kinderen onder de schort schuilen.
En als het koud was konden ze hun armen erin draaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om, als ze gebukt stonden over de kachel met hete kolen, de menige zweetdruppeltjes af te vegen,
Hout voor de kachel werd ook in de schort binnen gebracht.
Ook deed de schort dienst om proppen (dennenappels) te verzamelen in de bossen.
Uit de tuin droegen ze van allerhande soorten groenten naar binnen.
En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in de schort.
In de herfst werd de schort gebruikt om de appels op te rapen, die onder de bomen lagen.
Als er onverwacht visite kwam, je stond ervan te kijken hoeveel meubeltjes de schort in een paar seconden nog kon stoffen.
Als het eten klaar was werd met de schort gezwaaid, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.
Kortom, de schort werd voor heel veel doelen gebruikt.

In deze tijd zouden wij er gek van worden, te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten.
Toch heeft niemand er ooit wat aan overgehouden ………… of toch?
LIEFDE !

Ik herinner me het niet meer, maar ik ben ervan overtuigd dat ook mijn tranen met de schort zijn weggeveegd.

 

Fietsclub
De fietsclub start op 1 juni. Van 9.30 tot ongeveer 12 uur. Verzamelen bij d’n Inloop.
Meer inlichtingen bij Gerard van der Steen 503 12 98.

Puzzel KBO Brabant:

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje.

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.).

Uitslag BRES Quiz 4 mei (Theo van Hedel)

1       Algemeen Fonds
2       52
3       Ethanol
4       Clowns
5       Cosmetica
6       Nail art
7       Bollo de Beer
8       6      
9       Whenever en Wherever
10     2009
11     Nsync
12     Take That
13     Destiny’Child
14     Componist
15     Bee
16     Italiaans
17     Baby one more time
18     Selena Gomez
19     Janet Jackson
20     2012
21     36
22     Achter de duinen
23     Jamai

BRES Quiz 5 juni (Theo van Hedel)

Het is de bedoeling om plaatsnamen te zoeken via een cryptische omschrijving. Om het gemakkelijker te maken hebben we de beginletter gegeven het aantal letters van de plaatsnaam.

 CRYPTISCHE AARDRIJKSKUNDE

1 Het is duidelijk niet in orde  (6)                          H     
2 Beter kan het eigenlijk niet (4)                           B
3 Is het hier gedaan met de tuinen (9)                E
4 Geen echte vrouw van lichte zede (8)              S
5 Ingang van de verdoemenis (7)                          H
6 Nederlandse rivier voor een stadsdeel (7)    W
7 Zo tussen zeven en negen (4)                              A
8 Thans rijk (6)                                                               N
9 Wordt daar linnengoed gestolen (6)                 W
10 Meisjesnaam voor Turfland (10)                       H
11 Een ogenblik achter het kinderlooprek (6)   B
12 Gaat daar een hijswerktuig naar boven (6)   L
13 Vogels en een Es voor de kastelein (12)          V
14 Balspel op een terp (11)                                        K
15 Echt een boom (7)                                                   H     

Oplossing kleding-woordzoeker in nieuwsbrief mei 2021.

Ze heeft de BROEK aan (5)
Iemand de DAS omdoen (3)
Hij neemt de HANDSCHOEN op (10)
Hij staat in zijn HEMD (4)
Ze spelen onder een HOEDJE (6)
Lekker warm hier, dat scheelt een JAS (3)
Dat kun je op je KLOMPEN aanvoelen (7)
Dat gaat je niet in de koude KLEREN zitten (6)
De KOUS op de kop krijgen (4)
Zich een stuk in de KRAAG drinken (5)
Dat lap ik aan mijn LAARS (5)
Iemand de MANTEL uitvegen (6)
Iets uit de MOUW schudden (4)
Het gaat hem boven de PET (3)
Waar broeken zijn, betalen geen ROKKEN (6)
Geen oude SCHOENEN weggooien voor je nieuwe hebt (8)
Hij is op een schoen en een SLOF hier aangekomen (4)
Hij is een held op SOKKEN (6)
Hij weet ervan, hij weet van WANTEN (6)

Oplossing: KLEREN MAKEN DE MAN

WINNAAR Kleding-woordzoeker in nieuwsbrief mei 2021

De winnaar van de Kleding-woordzoeker in nieuwsbrief mei 2021 is mevrouw Jeanne van Herpen.
Omdat de woordzoeker over kleding ging, vond ik dat het presentje ook met kleding te maken moest hebben. Maar ja, wat?
Uiteindelijk koos ik voor wasmiddel en wasverzachter.
Iedereen zal het met me eens zijn dat kleding gereinigd moet worden.
Na een afspraak gemaakt te hebben, ging ik met het presentje naar Jeanne.
Kom binnen, kom binnen. Nee, eerst een foto maken, tenminste als jij het goed vindt.

Daarna gezellig gekeuveld over van alles en nog wat.
Ik hoop dat Jeanne in de toekomst, misschien terwijl de wasmachine draait, nog vaker de woordzoekers invult.
Tineke van Helvoort

LICHAAM-WOORDZOEKER
samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Streep de woorden door. Het getal tussen haakjes is het aantal letters.
Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.

De oplossing, bestaande uit vier woorden,  kan tot 12 juli gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden. Deze krijgt een leuke attentie.

Iemand met open …..  ontvangen (5)
Dat hangt me de …. uit (4)
Het zijn sterke ….. die de weelde kunnen dragen (5)
Wie zijn …… brandt, moet op de blaren zitten (6)
Het bloed onder de …… vandaan halen (6)
De hand in eigen …… steken (6)
Een hoge ….. opzetten (5)
Dat kun je op de …. schrijven (4)
Hij zuigt het uit zijn …. (4)
Hij is zijn wilde ….. kwijt (5)
Ze zijn …. over kop vertrokken (4)
Dat heb ik over het ….. gezien (5)
Iemand de … toekeren (3)
Van de hand in de …. (4)
Met dubbele …. praten (4)
Het op de …… hebben (6)
Dat moet je nog onder de …. zien te krijgen (4)
Iets op de ….. hebben (5)
Er ligt iets zwaar op de …. (4)
Met de …. vol tanden staan (4)
Hij wordt bij de …. genomen (4)
Dat geeft maar schele …. (4)
Dat ging het ene … in en het andere weer uit (3)
Iemand met de …… nawijzen (6)
Ze is op staande …. ontslagen (4)

WINNAAR PASEN-WOORDZOEKER in nieuwsbrief april 2021 (rectificatie).
Deze bijdrage was vorige maand door het zetten afgesneden, daarom nogmaals en nu helemaal!
Als presentje voor de winnaar Pasen-woordzoeker had ik gedacht aan een verlaat paas-ontbijtje. Dus kocht ik eieren bij de Farmshop en voegde daar afbakbroodjes en thee aan toe.
Vervolgens schreef ik de namen op een papiertje en Peter prikte dit op het dartbord. Het eerste beste pijltje trof doel en kwam terecht bij de naam Harry Arts.
Maar….. heeft hij kippen en dus ook eieren?

Afijn, toch het presentje meegenomen en overhandigd aan Harry terwijl zijn vrouw Corry een foto maakte.

Toen ik vroeg of ze kippen hadden, en dus ook eieren, zeiden ze al meteen dat dat klopte. Vervolgens vroegen Harry en Corry of ík de eieren wilde hebben, want ze hadden er op dat moment al te veel voor hun tweeën.
Gezellig hebben we gebuurt en de tuin bekeken. Uiteraard zijn ook de dieren besproken, de kippen, de trotse pauw die zijn veren ver uitspreidde en de vissen in de vijver. Eén kip liep er rond met kuikens. Harry vertelde dat deze kip al vaak had zitten broeden zonder eieren. Ze legde er wel, maar zonder haan geen bevruchting, dus werden deze eieren uit het nest gehaald. Op een gegeven moment kon Harry ergens bevruchte eieren halen die toen onder de kip werden gelegd. Et voilà, na de broedtijd kwamen de kuikens tevoorschijn!

Ik kwam dus thuis met eieren en ook nog een bos pauwenveren (deze waren natuurlijk al eerder uitgevallen!).
Daarna heb ik als vervanging van de eieren, ontbijtspek gekocht en naar hen gebracht.

Ik ga er vanuit dat Harry en Corry van een lekker ontbijtje zullen genieten.

Tineke van Helvoort

Het Sint Joris Gilde Berlicum en Middelrode (deel 2)

In de nieuwsbrief van vorige maand ben ik gestart met een reeks artikelen over het Sint Joris Gilde met allerlei wetenswaardigheden in willekeurige volgorde.
Vandaag: Sint Joris, onze patroonheilige.

De legendarische heilige Joris van Cappadocië staat bekend als een dappere strijder tegen het kwaad.
Hij stierf vermoedelijk rond het jaar 303.
Zijn feestdag wordt gevierd op 23 april.

In Nederland noemen we hem Sint Joris, ontstaan uit Gregorius. In het Engels en Frans luidt de naam George, in het Duits Georg, in het Italiaans Giorgio, in het Spaans Jorge, in het Catalaans Jordi en in het Pools Jerzy.

Sint Joris is in de katholieke streken van de Lage Landen de patroon van vele schuttersgilden en ruiterijen. Ook is hij de beschermheilige van de Verkennerij, de rooms-katholieke padvinderij. Sommige verkenners-groepen kennen nog steeds de Scouting Sint-Jorisdag, waarop de scouts de gelofte van hun speltak vernieuwen en de legende van Sint Joris en de draak naspelen

De legende van Joris en de Draak vindt plaats tijdens de middeleeuwen. Een draak terroriseert al jaren een koninkrijk. Hij wil het land en de bevolking wel met rust laten, maar in ruil daarvoor eist het monster een keer per jaar een meisje om te verslinden.
De rechtvaardige koning liet door het lot bepalen, wie door de draak gegeten moest worden, maar uiteindelijk viel het lot op zijn eigen dochter. Hij looft een beloning uit aan degene die de draak kan doden.
Op het moment dat zij geofferd zou worden, kwam Sint Joris aanrijden. Hij belooft haar te verdedigen en steekt met zijn lans de draak dood.

Regelmatig brengt het gilde een vendelgroet, bijvoorbeeld op Koningsdag. De groet, ook het vendelgebed genoemd, is gebaseerd op de legende van de ridder Sint Joris. Hierbij maakt de vendelier als vendelhulde een compositie van slagen om symbolisch het gevecht uit te beelden tussen God en de duivel, tussen St. Joris en de draak ofwel tussen goed en kwaad. Gaat het vendel hoog, dan is hij aan de winnende hand, komt het lager dan is de strijd zwaar. Zijn forse zwaai aan het einde van dit ritueel geeft aan dat hij de slag gewonnen heeft.

Natuurlijk is het verhaal ook in liedvorm geschreven en dit wordt vaak door het gilde, maar ook door koren, gezongen.

Lied van Sint Joris

’t Is geweest voor onze tijden
dat Sint Joris kwam te rijden
in een stad of heidens land
waar men zo weinig Christen vond

In een stad of daar beneden
Die is aan de Zee gelegen
In hetwelk zoo als men leest
Daar was een vergiffich beest

Niemand kon de draak verjagen
Want hij kwam daar alle dagen
Aan den oever van de Zee
Daar kreeg hij veel schaapjes mee

Maar Sint Joris van God gezonden
Heeft den draak geheel verslonden
Met zijn paard ja wilt verstaan
Is hij mee door de stad gegaan

De menschen met droevige zuchten
Liepen altegaar te vlugten
En ze riepen met geweld
Daar is Sint Joris dien kloeken held.

wordt vervolgd
Peter van Helvoort

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.

Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES

Emailadres:                                            Dit emailadres wordt gelezen door:

voorzitter@bres.nl                                 Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                 Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                    Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl               Sylvia Groot
liesbeth@bres.nl                                     Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                               Liesbeth Steenbergen

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl.
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Sylvia: 06-519 359 10
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

 

Mei 2021
Column: Rimpels…

Stappentellerfobie
Het Covid-virus dat ons nu al bijna anderhalf jaar belaagt heeft naast vele doden en ernstig zieken vele ouderen in een leefpatroon gedrukt met tal van nieuwe gewoontes. Ongemerkt hebben we ons dagritme aan de ontstane situatie aangepast: ’s morgens wat later op, rustig ontbijten met het krantje erbij, douchen, aankleden, boodschappen doen, lunchen, daarna eventueel een dutje, een ommetje maken en dan is het weer avond voor je er erg in hebt. Als ik de woorden Covid of Corona niet meer kan horen dan zeg ik wel eens: ‘We leven in het ommetjes-tijdperk.’ Mijn vrouw en ik hebben in die anderhalf jaar een afstand afgelegd die vergelijkbaar is met een voettocht naar Rome. Elke maand halen we ruim 120 kilometer, toch een gemiddelde van 4 kilometer per dag. Hoe weten we dat zo goed? We zijn inmiddels beiden verslaafd geraakt aan die verdomde stappenteller. De app die op het schermpje van vele iPhones te vinden is. Eigenlijk te zot voor woorden. Waarom zouden we nu onze stappen moeten gaan tellen? Maar het is niet anders en als ik de verhalen mag geloven zijn wij niet de enigen. De bekende bioloog Midas Dekkers hoor ik al denken: ‘De mensheid is werkelijk mesjogge aan het worden. De mens heeft twee benen maar dat wil niet zeggen, dat hij die de hele dag optimaal moet gebruiken. Doe toch rustig aan. Dat is veel beter voor het lijf en de kans om oud te worden stijgt zienderogen.’ Maar nee, wij laten ons opjutten door een app dat op het schermpje meedeelt dat ik minstens 10.000 stappen per dag moet zetten (op dat aantal staat die afgesteld) om ’s avonds met een gerust hart me te rusten te leggen.
Telkenmale als we de deur uitgaan om een ommetje te maken roept mijn vrouw tegenwoordig: ‘Heb je je iPhone bij je?’ Vaak moet ik terug om het apparaat te pakken. Ik stop het achteloos in mijn zak maar kan niet voorkomen dat elke stap die ik zet genoteerd wordt. We raken werkelijk verslaafd. Bij thuiskomst is het eerste wat we doen toch even kijken wat de stappenteller aangeeft. Het ding beloont je zelfs als je de limiet van 10.000 stappen hebt overschreden. Je krijgt echter een uitbrander als je op 7 of 8000 bent blijven steken. Dan spoort het je aan die dag nog wat meer uit je luie stoel te komen. Mijn vrouw heeft er altijd een kleine duizend meer dan ik. Dat frustreert me al maanden mateloos. Zij maakt immers met haar kortere benen wat meer stappen over een kilometer dan ik met mijn lange stelten.
Al sinds weken stel ik me de vraag: ‘Hoe kom ik van deze verslaving af?’ Vroeger zei ik altijd tegen de kinderen: ‘Er zijn twee zaken in het leven die je moet voorkomen: zorg dat je niet verslaafd raakt en sluit je nooit aan bij een sekte. Het gevolg is namelijk dat je je vrijheid kwijt raakt.’ Dat doet zich bij mij nu voor. Als oude man word je er blijkbaar niet slimmer op. Daarom nu terug naar mijn stappenteller. Het meest eenvoudig is natuurlijk om de app van het scherm te verwijderen. Maar dan moeten mijn vrouw en ik dat samen doen. Ik wens niet na elke wandeling geconfronteerd te worden met het pronken van mijn echtgenoot: ‘Kijk ik heb  weer 9870 stappen gemaakt.’ Samen moeten we dat besluit nemen en anders niet. In mijn brein ontwikkelt zich een list. Als ik nu zeg: ‘We stoppen daarmee anders ga je voortaan maar alleen wandelen.’ Dan denk ik dat ik een kans maak haar over te halen. Daar heeft ze namelijk een enorme hekel aan.

Nu nog even het goede tijdstip kiezen om daarmee voor de dag te komen. En dan natuurlijk volhouden. Maar daar zullen ze wel een pilletje voor ontwikkeld hebben.

 Jan van der Krabben

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
8 mei    mevrouw Th. Van Lee 
31 mei  Hennie Meis

90-jarigen, de allersterksten
18 mei  Annie Uden-van de Aa
21 mei  Mien School-Bogaards

 

Rectificatie:
In de nieuwsbrief van maart is in de mededeling van Jenny Bijnen vermeld dat de Driewiek een onderdeel is geworden van seniorenvereniging Bres. Dit is echter niet het geval. De Driewiek blijft een zelfstandig opererende groep, die voor een groot gedeelte wordt gesubsidieerd door de gemeente en toegankelijk is voor alle inwoners van Berlicum en Middelrode. Gezien het feit dat de gemeentelijke subsidie niet toereikend is om het hele jaar wekelijks bij elkaar te komen zijn er al lang geleden afspraken gemaakt tussen de leiding van De Driewiek en Bres om dit toch mogelijk te maken. Dit omdat  het bestuur van Bres het belangrijk vindt dat deze ontmoetingsmogelijkheid doorgang kan vinden. Dat zelfde geldt voor de tweewekelijkse bijeenkomst van de zondagssoos op zondag, waarbij alle inwoners van Berlicum en Middelrode welkom zijn.

Bres leest en deelt
Als Marilyn Yalom ongeneeslijk ziek blijkt, vertellen zij en haar man Irvin hoe ze een onvermijdelijke opgave aangingen: voor haar de taak om goed te sterven, voor hem om zonder haar te leven.
De internationaal vermaarde psychiater en bestsellerauteur Irvin D. Yalom wijdde zijn werkende leven aan het begeleiden van mensen met angsten en verdriet, maar werd nooit geconfronteerd met de noodzaak zichzelf bij te staan. Totdat zijn vrouw, schrijfster Marilyn Yalom, ongeneeslijk ziek bleek.
In Een kwestie van dood en leven vertellen Marilyn en Irvin hoe ze een grote en onvermijdelijke opgave aangingen: voor haar de taak om goed te sterven, voor hem om zonder haar verder te leven.
De Yaloms waren in veel opzichten bevoorrechte mensen: ze hadden een liefdevol gezin, een huis in Californië onder een schitterende eikenboom, een grote vriendenkring, een enthousiast wereldwijd lezerspubliek en een lang, harmonieus huwelijk.
Maar opeens viel de schaduw van de dood over alles heen. Om en om beschrijven ze hun laatste maanden samen en Irvin zijn eerste maanden alleen. Zo geven ze een zeldzaam inkijkje in het leven na de confrontatie met de dood en na het verlies van een geliefde. In dit indringende boek stellen ze universele vragen over intimiteit, liefde en rouw, met de levenswijsheid van twee mensen die diep over alles hebben nagedacht. Een kwestie van dood en leven is een zoektocht naar steun, troost en een zinvol leven.

Als iets het leven van televisiemaker en auteur Leo Fijen heeft veranderd, dan is het wel de geboorte van zijn kleinzoons. Meer dan ooit heeft hij in de onbevangenheid van zijn kleinkinderen het geheim van het leven teruggevonden. Hij verwondert zich over het kleine geluk van Fedde en Sam, hij wordt stil van hun eerste woorden, hij is ontroerd bij hun eerste gebeden en hij doet niets liever dan voorlezen en luisteren naar hun verhalen. Leo Fijen is dankbaar voor dit geschenk in zijn leven.

 

Bres kookt en deelt……
Armeluismacaroni
In mijn studententijd vooral een goed recept voor het einde van de maand. U weet wel, nog wel maand te gaan maar niet echt veel geld meer……………..

Men neme:
½ pak macaroni. Mogen elleboogjes zijn, ik gebruik meestal spiraaltjes of vlindertjes
1 pakje kerriesaus
5 hard gekookte eieren

Bereiding:
Macaroni gaar koken
Pakje kerriesaus in aparte steelplan klaarmaken
Eieren pellen en in partjes verdelen

Husselen

Heerlijk met groene salade erbij.

Eet smakelijk.

Wijsheid van Lilly.
Een paar weken geleden hapte ik te gretig in een mueslibol en ja tandje eruit..
Zegt die wijsneus: Maakt niet uit oma jij gaat toch nog wisselen..

Ananas in bladerdeeg
Ingrediënten:
bladerdeeg
1 blik ananasschijven
poedersuiker
boter of margarine
kaneel

Bereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden. Smeer een plak bladerdeeg in met wat zacht gemaakte boter en bestrooi het rijkelijk met poedersuiker.
Snij de plakjes bladerdeeg zoals op de foto, te moeilijk? Dan gewoon dichtvouwen
Leg er een drooggedepte plak ananas bovenop en bestrooi deze met poedersuiker en kaneel. Af en toe even kijken of het niet te hard gaat. Als de pakketjes mooi bruin zijn, uit de oven halen en rijkelijk bestrooien met poedersuiker. In plaats van ananas is banaan of appel ook erg lekker.
Smakelijk..

Plaat met een verhaal

Ik had Tineke beloofd om deze keer de plaat met het verhaal te schrijven. Aanleiding daarvoor was een plaat met een verhaal van haar over poëzie-albums. Mijn vader heeft ooit een zelfgeschreven gedicht in mijn poëzie-album gezet.
Dus………….de zolder op. Waar is mijn poëzie-album? 10 dozen later, helaas niets gevonden. Klein boekje, veel dozen zullen we maar zeggen.
Toch zie ik bij mijn kleindochters dergelijke boekjes weer, ze noemen het nu vriendenboekjes.
Wat ideeën hieronder voor het geval u wordt gevraagd om een bijdrage te leveren.

Mijn gedichtje voor je album
Komt niet uit een boekje hoor
Want daar heb ik in mijn tuintje
een poëzieplantje voor
Het hangt vol lieve wensen
Grapjes, wijsheid, goede raad.
Waarvan ik kan blijven plukken
tot een aardig vers ontstaat
Even wachten, niet zo haastig
een wens hier, een groetje daar
Zo, nu mag je gaan lezen
want mijn versje is al klaar
Mijn versje is een korte wens:
wordt een geliefd en gelukkig mens.

 Wees tevree met kleine dingen
met een kleine bloem die bloeit
met de vogeltjes die zingen
met een vlindertje dat stoeit.
met de heldere regendruppels
en de warme zonneschijn
wees tevree met kleine dingen
en je zult gelukkig zijn.

Let op oplichting via internet of via whatsapp!!!!!
Oplichters maken ook gebruik van het internet en van whatsapp op uw telefoon. Knip dit uit en leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.

 1. Maak nooit zomaar geld over. Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op de link. Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen. Niet gebeld = geen geld.
 2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode. Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp. Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm. Alleen oplichters doen dat.
 3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is – Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin: een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk. – Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of tablet in – Installeer een virusscanner – Maak regelmatig back-ups –
  Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link

Wilt u meer informatie? Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur. Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  

Mopje
Opa ziet het lage cijfer dat zijn kleinzoon voor geschiedenis heeft gehaald. “Toen ik nog jong was, had ik altijd een hoog cijfer voor geschiedenis”, bromt hij. “Dat zal best, opa, maar in die tijd was er ook nog veel minder geschiedenis!”

Activiteitengroepen in de Moerkoal
De nieuwe foyer van de Moerkoal is bijna klaar. De vrijwilligers en beheerders hebben er de laatste maanden hard aan gewerkt. En zodra Corona binnenkort voorbij is gaat er in de Moerkoal weer van alles gebeuren. Dus ook voor alle leden van BRES: welkom in de huiskamer van Middelrode.
Veel gezonde lichamelijke beweging. Zo is er Aerobic op maandagmorgen, Yoga op maandagmiddag, volksdansen op maandagavond en geeft Ine Bissels op donderdagmiddag gym speciaal gericht op ouderen. Maar er is ook veel gezelligheid. Op dinsdagmorgen wordt er gekaart via de Dorpstafel. Er wordt bijna elke dag wel gebiljart. Op vrijdagmorgen is de Dorpstafel aanwezig voor een praatje en regelmatig een activiteit en is er de gezellige koffieochtend in de foyer (2e kopje gratis) tijdens de druk bezochte weekmarkt. Je kunt in de Moerkoal natuurlijk elke dag terecht voor een kop koffie/glas thee met of zonder appeltaartje met slagroom en een gezellig praatje. Verder is er de eerste vrijdagochtend van de maand Repaircafé (gewoon binnen lopen) en de laatste vrijdagavond van de maand is er het Eetpunt (van te voren opgeven).
En daarnaast zijn er veel verenigingen waar iedereen zich bij kan aanmelden. Zo zijn er bv twee koren, kun je van Jan Bosch Airbrush les krijgen, je aansluiten bij de Historische Vereniging Berlicum Middelrode of bv een Bonsai vereniging. 

Maar wat in dit verhaal de meeste aandacht zou moeten krijgen zijn de twee activiteitengroepen op dinsdag.
Op dinsdagmiddag is er een groep gericht op mensen die behoefte hebben aan meer contact. Dichtbij huis anderen kunnen ontmoeten, een beetje kletsen, iets leuks en actiefs doen, de actualiteiten van de dag en de omgeving bespreken en gezellig samen een kopje koffie drinken. Regelmatig worden er speciale activiteiten ondernomen. Er is altijd mogelijkheid om aan te sluiten.

En dan is er sinds kort de groep op dinsdagmorgen. Deze groep is gericht op mensen die beginnende geheugenproblemen ervaren. Ook hier wordt natuurlijk veel aandacht besteed aan ontspanning en er worden activiteiten gedaan gericht op de beginnende geheugenproblemen.
Wij vragen voor beide groepen een kleine bijdrage in de kosten.
Voor meer informatie: cliëntservicebureau van Laverhof; telefoonnummer 0413 – 29 81 13, of mail: csb.heeswijk@laverhof.nl

 

 

Meimaand…Huilmaand!
Herinnert u zich nog het rijtje van de maanden dat u op school uit uw hoofd moest leren? Januari…Louwmaand, Februari…Sprokkelmaand, Maart…Lentemaand, April…Grasmaand, Mei…Bloeimaand, Juni…Zomermaand, Juli…Hooimaand, Augustus…Oogstmaand, September…Herfstmaand, Oktober…Wijnmaand, November…Slachtmaand en December…Wintermaand. Het rijtje zit blijkbaar goed verankerd in de nog resterende geheugencelletjes van mijn brein. We schreven destijds met een zekere eerbied voor Vadertje Tijd de maanden nog met een hoofdletter.

Zelfs de weekdagen genoten het privilege van een hoofdletter. Kloppen doet het rijtje naar mijn mening al lang niet meer. Sinds de opwarming van de aarde de laatste decennia steeds merkbaarder wordt en de natuur als een gehoorzaam jongetje daarop volgzaam wenst te reageren is het een en ander aan het verschuiven. Eind februari voel je de lente naderen, half maart hoor je de grasmaaiers al over de gazons scheuren en medio april staan de bomen en struiken in volle bloei.

Mei als ‘bloeimaand’ komt steeds meer in het gedrang. Mijn voorstel is om voor de meimaand een nieuwe ‘schuilnaam’ te bedenken. Het lijkt me niet moeilijk want als je in deze maand je oren open houdt en je ogen goed de kost geeft dan komt de schuilnaam als vanzelfsprekend boven drijven: meimaand…huilmaand. Er is geen periode in het jaar te noemen waarin de traantjes in zulke grote golven over het beeldscherm stromen als in de maand mei. Bijna dagelijks zie je bloedstollende sportfinales langs komen, die op het eind steevast resulteren in gehuil en gesnotter bij de verliezende sporters en bij hun fans op de tribunes. Het zullen er in deze coronatijd wat minder zijn, maar toch. Aan de ene zijde van stadion of sporthal waanzinnig schreeuwende supporters die elkaar van blijdschap in de armen vallen en helemaal uit hun dak gaan. Aan de andere zijde de supporters, die hun treurnis meestal in diepe stilte verwerken. Met uitgestreken gezichten staan ze hun woede te verbijten. De tranen, die naar boven wellen zijn niet tegen te houden en stromen in brede rivieren van de tribunes. Overstromingen van speelvelden heb ik tot nu toe nog niet kunnen waarnemen, maar vele zakdoeken worden als drijfnatte dweilen in de broekzak mee naar huis genomen. Soms gaat het zelfs gepaard met het afbreken van tribunes of sneuvelen op weg naar huis bushokjes, telefooncellen of winkelruiten. Welhaast bij alle teamsporten spatten de emoties na het winnen of verliezen van een finale van het scherm. Je verlies nemen met een zekere gelatenheid en met de opmerking ‘volgende keer beter’ is er niet meer bij. De heftige emoties moeten eruit. De teleurstelling is kennelijk zo groot dat de tranen rijkelijk vloeien. Misschien is dat wel goed ook. Psychotherapeuten, mensen die hebben doorgeleerd over hoe je met emoties moet omgaan, leren ons dat je gevoelens niet moet opkroppen. Daar krijg je later alleen maar last van. Laat de tranen maar komen en gooi al je verdriet eruit als jouw favoriete voetbalclub, hockeyteam, basketbalteam, handbalteam of volleybalteam in de finale het onderspit delft. Het is niet alleen een Nederlands verschijnsel, je ziet het wereldwijd gebeuren.

Na deze ontboezeming kan mijn voorstel om aan de maand mei de schuilnaam ‘huilmaand’ te koppelen hopelijk uw instemming krijgen. U moet het rijtje in uw hoofd dan wel even iets anders programmeren. Met de huidige computertechnieken om gegevens wat anders te ordenen moet dat lukken. Of ben ik toch wat te negatief ingesteld? Tegenover het enorme verdriet bij miljoenen supporters staat immers ook de blijdschap bij miljoenen supporters die hun club zien winnen. Maar vaak zie je daar ook vele gezichten die huilen van vreugde.
Laat ik maar vasthouden aan mijn voorstel: meimaand…huilmaand.

Jan van der Krabben

Stichting tot steun voor de zorg aan Ouderen in ‘s Hertogenbosch 
Genoemde stichting is opgericht in 1992 met statuten waarin is vastgelegd dat het kapitaal van de steunstichting in stand moet blijven en de rente van dat kapitaal bestemd moet worden voor de financiële ondersteuning van projecten en initiatieven ten gunste van ouderen in de plaats waar de Stichting is gevestigd. De Stichting is formeel aan Den Bosch gebonden.
Om te voorkomen dat steeds dezelfde organisaties, stichtingen of verenigingen een beroep op ondersteuning doen heeft de Stichting haar doelstellingen aangepast, waardoor goede initiatieven uit de regio Den Bosch eveneens in aanmerking komen voor ondersteuning. In de afgelopen 29 jaar heeft de stichting vele lasten kunnen verlichten van verpleeg- en zorgcentra, ouderenbonden en seniorenverenigingen.
Het is prachtig om te zien welke mooie activiteiten en middelen er worden ingezet om ouderen te stimuleren en met elkaar in contact te brengen.

Onze vereniging BRES heeft van de stichting in de afgelopen 3 jaren donaties ontvangen voor onze projecten:

 • Het in bruikleen verstrekken van loophulpmiddelen. Hiermee hebben wij nieuwe rollators en rolstoelen kunnen aanschaffen.
 • Elektrische duo-fietsen Hiermee hebben wij de 3 duo-fietsen kunnen aanschaffen.
 • Het aankopen van nieuwe laptops voor de ICT cursussen aan ouderen.

De bijdragen waren overweldigend en hartverwarmend en zonder deze hadden wij onze projecten niet kunnen realiseren. Wij danken de stichting nogmaals voor het vele goede werk en de steun, die zij o.a. aan BRES en ouderen geven en wensen hen het allerbeste.

Herman Schunselaar

België – Nederland
Bij toeval kreeg ik een woordenboekje België – Nederland in handen.
Een klein boekje “Klein Woordenboek der Vlaamse taal.
De Nederlanders en de Vlamingen kunnen elkaar vrij goed verstaan, maar het boekje maakt duidelijk dat er veel verschil is tussen onze talen.
Uit dit boekje heb ik een ABC-tje gehaald. (Behalve de x en de y, die staan er niet bij.)
Ik hoop dat lezers van de BRES-nieuwsbrief er net zo van genieten als ik deed.

Tineke van Helvoort – van der Zanden
België                                                             Nederland
Autostopper                                                  Lifter
Baancafe                                                        Wegrestaurant
Cabaret                                                           Dienblad
Doddelen                                                       Stotteren
Ezelsstamp                                                    Ontslag
Farmaciekast                                                Medicijnkast
Gemak                                                            Toilet
Hondekot                                                       Bolhoed
Ijzerendraadmuziek                                   Gitaarmuziek
Jat                                                                     Kopje, kommetje
Kapper                                                            Glas op voet
Lafaard                                                           Alcoholvrij biertje
Mistevreden                                                  Ontevreden
Nestel                                                              Schoenveter
Oorkussen                                                     Hoofdkussen
Paardeoog                                                     Spiegelei
Rekker                                                             Elastiekje
Slaapkleed                                                     Nachthemd, nachtjapon
Terugwedstrijd                                             Thuiswedstrijd
Uitstalraam                                                    Etalage
Valling                                                              Verkoudheid
Wallebakken                                                 Aan de zwier gaan
Zelfklever                                                       Sticker, zelfklevend papiertje

Onze logosponsoren
Vanaf deze nieuwsbrief bieden wij ruimte aan onze logosponsoren om zich nader aan u voor te stellen. Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: “Koop vooral lokaal”.

Voets Grafiland
25 jaar geleden startten wij ons bedrijf als Drukkerij Voets. In die 25 jaar is de grafische wereld erg veranderd, zo ook ons bedrijf. Vandaar ook de nieuwe naam  ‘Voets Grafiland’. Toen maakten we vaak briefpapier, enveloppen en visitekaartjes. Nu vallen ook boeken, reclameborden, vlaggen, wanddecoratie en uniek geprinte stoffen in ons productenaanbod. We laseren op hout, glas, kunststof of metaal.
We adviseren, ontwerpen en drukken, en ‘oplossingen voor alle grafische producten’ is onze leus.
Één product willen we extra bij u onder de aandacht brengen; het zelf ontworpen Brabantse tafelkleed. Verkrijgbaar in drie maten, 160 x 110 cm, 190 x 110 cm en 235 x 135 cm en in drie uitvoeringen, 100 % katoen of 100 % polyester voor binnen gebruik, en 100% polyester met waterafstotende coating voor buitengebruik. Misschien een mooi en uniek cadeau?
Groetjes, Hans en Marijke Voets
Bel of mail ons gerust : 073-5034973/info@voets-grafiland.nl

BIJNEN UITVAARTZORG SINDS 1924 AKTIEF IN BERLICUM

Rien Bijnen:
“Berlicum was één van de eerste dorpen waar we begonnen zijn. Vroeger hadden we in Berlicum ook een eigen uitvaartcentrum, maar dat was vrij klein. In Sint-Michielsgestel hebben we in de Nieuwstraat een mooi uitvaartcentrum gerealiseerd met eigen aula, opbaarkamer, 24 uurs kamer en verzorgingsruimte voor de overledene. Deze vestiging bestaat inmiddels ook al weer 12 jaar. Berlicum is nu Gemeente Sint Michielgestel. Wij vinden het belangrijk dat we snel hulp en ondersteuning kunnen bieden aan de nabestaanden als een dierbare is overleden. We zijn dichtbij, zeven dagen per week en 24 uur elke dag bereikbaar. Onze medewerkers hebben al veel families kunnen bijstaan in Berlicum. Bijnen zorgt voor een uitmuntende dienstverlening zodat elk afscheid waardig, respect en sfeervol kan verlopen”. Aldus Rien Bijnen.
KBO leden krijgen 10% korting op het basistarief van Bijnen Uitvaartzorg. Ook komen KBO leden in aanmerking voor het Bijnen Uitvaartcertificaat. Dat geeft nog eens 175 euro korting op de uitvaartkosten. Aanvragen van het certificaat kan via de website www.bijnen.nu  of bel 073 551 2684
Op voornoemd telefoonnummer kunt u ook een ( te verwachten) overlijden melden.

Achter ’t Fornuis
Beste BRES leden,
Het is alweer 12 jaar geleden dat ik met mijn eigen catering bedrijf ben gestart. Achter ’t Fornuis- koken en catering aan huis-.
In het begin lag de nadruk vooral op koken bij klanten thuis maar sinds een aantal jaar geef ik ook workshops en kunnen gasten bij mij thuis aanschuiven. Iedere eerste en laatste vrijdag van de maand kook ik een 3 gangen menu voor maximaal 16 personen.
Tevens ben ik gestart met afhaalmaaltijden. Dagverse gezonde seizoenmaaltijden met vis, vlees en lekker veel groenten. Ook is er iedere dag een vegetarische variant.
Op www.achter-het-fornuis.nl vind je iedere week een nieuw menu.
Of je nu jong of oud bent er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten en vooral als dit eten met liefde is bereid.

Jantien van Rijn

 

Driewiek Journaal.
Terug van weggeweest…de bedsokken volgens het patroon van wijlen Nelly Bosch.
Wat zijn ze mooi, lekker warm en ze passen bij elke outfit.
De prijs is al jaren hetzelfde ( € 5.00), kies zelf de kleuren uit en wij maken ze voor jou.
Sedert enkele weken zijn wij weer live actief in zaal 5 van den Durpsherd. De gesprekken en contacten zijn weer als vanouds. De kinderen, de kleinkinderen en de gemiste verjaardagen krijgen met veel gebak weer alle aandacht.  Heel gezellig toch!
Wij mogen i.v.m. Covid geen gasten binnen laten.
Mocht er interesse zijn voor een of ander breiwerkje bel mij dan 073-5032036.
Ook de kaarten en de geldzakjes, alles voor € 0,25 per stuk,  zijn er weer volop in de verkoop. Janny, Diny en Riet houden de voorraad heel erg goed bij.

Groetjes,Janine

60-jarig huwelijk
Wij ontvingen een kennismaking van het heugelijke feit dat op 16 mei 2021 Gerard en Annie van der Steen-Rovers 60 jaar getrouwd zijn.
In verband met de coronamaatregelen moet dit helaas in kleine kring gevierd worden.
Namens het bestuur onze hartelijke felicitaties bij deze mijlpeil. Wij wensen u samen nog veel jaren in gezondheid en geluk

 

Fietsclub
Helaas kan ivm de coronamaatregelen, ook in mei, de fietsclub nog niet opstarten.

 

ODE AAN DE ROLLATOR

Ik leun , ik steun en ik zit op jou.
O rollator , mijn steun en toeverlaat,
Heerlijke wagen , die steeds naast mij staat .
Waar ik ook loop of waar ik ga, je bent in mijn buurt
Of het nu lang of maar eventjes duurt,
je helpt mij met mijn onzekerheid.
In jou heb ik vertrouwen, altijd.
Rollator, mijn onvermoeibaar apparaat,
je bent mijn hulp van vroeg tot laat.
Voor velen ben jij een sta – in – de -weg,
Maar voor mij ben jij onmisbaar, zeg !
Ik leun, ik steun, ik zit op jou.

Jij bent degene, die ik het meest vertrouw.
Klagen, dat is heel vervelend,
en naar jou niet wellevend.
Een standbeeld wil ik vragen,
Voor de uitvinder van deze wagen.
Die in stilte werkend achter de schermen,
zich over de moeilijk lopenden wist te ontfermen.
Rollator, blijf nog heel lang in mijn leven,
Blijf mij steeds een steuntje geven.
Je bent mijn liefste, mijn schattebout,
En hopelijk worden wij samen oud.

Jullie bruikleen activiteiten club

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES
Met ingang van 1 januari 2021 hebben de bestuursleden van BRES nieuwe emailadressen, te weten:
Emailadres:                                            Dit emailadres wordt gelezen door:

voorzitter@bres.nl                                 Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                 Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                    Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl               Sylvia Groot
liesbeth@bres.nl                                      Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                               Liesbeth Steenbergen

Wilt u deze adressen aanpassen in uw mailprogramma? Dank u wel.

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl.
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk
Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

Mopje

Een ouder echtpaar vierde hun 60 ste huwelijksfeest. Ze hadden elkaar op de lagere school ontmoet en waren, na hun pensionnering, weer in hun oude buurt gaan wonen. Tijdens een wandeltochtje kwamen ze bij hun oude school en zagen haar naam nog ingekrast staan op een schoolbankje. Op weg naar huis zagen ze ,dat er een zak met geld uit een geldwagen viel. Ze raapten het op en namen het mee naar huis. Daar telden ze het geld en het bleek 50.000 Euro’s te zijn. De oude man zei: “We moeten het terug geven.” Maar zijn vrouw vond dat zij het had gevonden en verstopte het op zolder.
De volgende dag kwamen er twee politieagenten de buurt ondervragen om het geld terug te vinden en klopten op hun deur. Na de vraag of ze de zak met geld hadden gevonden antwoordde zij: “Nee”.
Maar hij zei, dat ze loog en dat ze het op zolder had verstopt. “Geloof hem maar niet hoor” zei de vrouw. “Hij begint een beetje seniel te worden.”
Eén van de agenten vroeg aan hem om alles vanaf het begin te vertellen.
“Welnu” zei hij, “Toen wij gisteren van school kwamen…………”
De twee agenten keken elkaar aan en zeiden: “We weten genoeg “.

Puzzel KBO Brabant:

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd.

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is.

 

Oplossing achterin deze nieuwsbrief.

 

Uitslag BRES Quiz 3 april (Theo van Hedel)
Uitslag BRES Quiz 3
1       Illusionist
2       Hematoom
3       Loïs Lane
4       B
5       Welpen
6       Kabbelen
7       38
8       Een vis
9       Metabolisme
10     Collier
11     Fata Morgana
12     Hormonen
13     2002
14     De voornaam
15     De werkgever
16     Sanrio
17     Wit
18     Astrid Lindgren
19     Hemelvaartsdag
20     Lettertypes
21     Chloor
22     Een gîte
23     Texas Hold ‘em
24     Een mineur
25     Groen

BRES Quiz 4 mei (Theo van Hedel)

 1. Welke kaart kun je naast een kanskaart nog meer moeten pakken bij het bordspel Monopoly?
 2. Met hoeveel speelkaarten wordt bridge gespeeld?
 3. Wat is de bekendste en meest voorkomende alcohol?
 4. Wanneer is iemand van Coulrofobie bang?
 5. De verzamelnaam voor middelen ter verhoging van lichamelijke schoonheid of hygiëne?
 6. Hoe wordt het versieren van nagels vaak genoemd?
 7. Hoe heet de mascotte van Landal Greenparks?
 8. Hoeveel snaren heeft een gitaar gewoonlijk?
 9. Met welk nummer brak zangeres Shakira in 2001 wereldwijd door?
 10. In welk jaar overleed de zanger Michael Jackson?
 11. Met welk boyband is Justin Timberlake doorgebroken?
 12. Bij welke popgroep zong Robbie Williams van 1990 – 1995?
 13. In welke R&B groep zong Beyonce Knowles voordat zij solo zong?
 14. Wat is een ander woord voor toondichter?
 15. Wat is de bijnaam van zangeres Beyonce?
 16. In welke taal zong Marco Borsato voordat hij doorbrak met Nederlandstalige nummers?
 17. Hoe heette het eerste nummer van Britney Spears?
 18. Welke actrice werd in 2011 de vriendin van zanger Justin Bieber
 19. In welk jaar overleed Whitney Houston?
 20. Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaard piano?
 21. Hoe gaat het liedje verder: Oh, oh Den Haag, mooie stad…….?
 22. Wie won in 2003 het eerste seizoen van de Idols?

WINNAAR PASEN-WOORDZOEKER in nieuwsbrief april 2021
Als presentje voor de winnaar Pasen-woordzoeker had ik gedacht aan een verlaat paas-ontbijtje. Dus kocht ik eieren bij de Farmshop en voegde daar afbakbroodjes en thee aan toe.
Vervolgens schreef ik de namen op een papiertje en Peter prikte dit op het dartbord. Het eerste beste pijltje trof doel en kwam terecht bij de naam Harry Arts.
Maar….. heeft hij kippen en dus ook eieren?

Afijn, toch het presentje meegenomen en overhandigd aan Harry terwijl zijn vrouw Corry een foto maakte

 

Oplossing Pasen-woordzoeker in nieuwsbrief april 2021.
Op Witte Donderdag was Jezus op de Olijfberg en had daar met zijn apostelen het laatste avondmaal. Hij brak het brood en dronk de wijn.
Hij werd verraden door Judas voor dertig zilverlingen en gevangen genomen.
Pilatus waste zijn handen in onschuld, maar om moeilijkheden met de Romeinse keizer te voorkomen werd Jezus toch veroordeeld. Jezus noemde zich ‘koning der Joden’ en dat kon al een veroordeling rechtvaardigen.
Het volk mocht kiezen tussen Jezus en Barabbas.
Jezus werd op Goede Vrijdag op de Calvarieberg aan het kruis genageld.
Zijn moeder Maria treurde onder het kruis.
Jezus werd begraven in een graf dicht bij Golgotha.
Op de zondagmorgen gingen er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen, maar de steen was weg en het graf was leeg.
Kort daarop verscheen Jezus aan Maria Magdalena.
Later die dag verscheen Jezus aan twee volgelingen die onderweg waren naar Emmaüs en later kwam hij plotseling bij zijn leerlingen.
Hij beloofde de Heilige Geest te zenden.

Oplossing: FIJNE PAASDAGEN

KLEDING-WOORDZOEKER
samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Streep de woorden door.
Het getal tussen haakjes is het aantal letters.
Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.

De oplossing, bestaande uit vier woorden,  kan tot 10 mei gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam en telefoonnummer.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden. Deze krijgt een leuke attentie.

Ze heeft de ….. aan (5)
Iemand de … omdoen (3)
Hij neemt de ………. op (10)
Hij staat in zijn …. (4)
Ze spelen onder een …… (6)
Lekker warm hier, dat scheelt een … (3)
Dat kun je op je ……. aanvoelen (7)
Dat gaat je niet in de koude …… zitten (6)
De …. op de kop krijgen (4)
Zich een stuk in de ….. drinken (5)
Dat lap ik aan mijn ….. (5)
Iemand de …… uitvegen (6)
Iets uit de …. schudden (4)
Het gaat hem boven de … (3)
Waar broeken zijn, betalen geen …… (6)
Geen oude …….. weggooien voor je nieuwe hebt (8)
Hij is op een schoen en een …. hier aangekomen (4)
Hij is een held op …… (6)
Hij weet ervan, hij weet van …… (6)

Het Sint Joris Gilde Berlicum en Middelrode
Sinds 1986 ben ik lid van het gilde. Mijn vader Piet van Helvoort was ook bij ‘de guld’ en mijn grootvader Dorus Jansen was vroeger de kastelein van het gildehuis. Na het overlijden van mijn vader ben ik verdergegaan met de vertegenwoordiging van de familie bij Sint Joris.
In overleg met de redactie en het gilde wil ik de komende maanden graag wat vertellen over de oudste vereniging van ons dorp in de nieuwsbrief van BRES.

Ons Sint Joris Gilde is een Brabants schuttersgilde dat sinds 1615 bestaat. Met ons Gilde staan we altijd klaar om voor de bevolking van Berlicum en Middelrode uit te rukken om, waar nodig, de vendelgroet en pannenkoek (een tromgmelroet) te brengen.

Met Koningsdag, dodenherdenking, met de kermis, en ook met Sinterklaas zijn we altijd aanwezig. Hoewel we een kleine 100 leden hebben, gaan er in de optocht meestal tussen de 20 en 30 leden mee.

Sint Joris maakt deel uit van Gildekring Hoge Schuts en Gildekring Maasland. Daarnaast hebben we met de gilden binnen de gemeente Sint-Michielsgestel de Gilden Crans Gestel opgericht.

De gilden staan voor traditie en deze traditie is al eeuwenoud.

Op 4 juni 1615 zijn de eerste ‘statuten’ opgetekend in ‘DE CAERT’, waarvan het origineel bewaard wordt in het BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch.

Eenmaal in de drie jaren1 vindt er een belangrijk evenement plaats rond het patroonsfeest van Sint Joris (23 april). Belangrijk, omdat de gildebroeder die dan de houten koningsvogel eraf schiet daarmee voor de komende periode van drie jaren de koning van het gilde is. Een hoogtepunt, want het koningschap staat normaliter in een gilde hiërarchisch bovenaan. Het keizerschap2 wordt immers zelden verworven. Hiervoor moet men voor de derde keer koning worden.

Het koning zijn houdt vooral een representatieve functie in.

De Caert van 1615 zegt in artikel 24 en 25:

Evenzo moet degenen, die de papegaai eraf schiet, een aam3 bier aan de gezamenlijke schutters geven, elke keer als hij de papegaai eraf schiet, en verder zal de koning niets meer hoeven te betalen, als men thuisblijft4 of anderszins; en de koning zal altijd, gedurende de tijd dat hij koning is, bij de teerdagen vrijgesteld zijn van betaling, en overal de eerste zijn, juist zoals een koning.

Evenzo zal de koning, iedere keer als hij de papegaai eraf schiet, het zilverwerk of juweel moeten verbeteren met een schakel of schild van een halve lood zilver, en ook zal de koning, telkens als hij het zilver gedragen heeft, het aan de dekens moeten geven om door hen bewaard te worden.

1 I.v.m. corona is kon het koningsschieten in 2020 niet doorgaan en is de termijn van de huidige koning, Sjef Hoevenaars, verlengd.

2 Onze laatste keizer Henk van Lith is helaas in dat jaar overleden.

3 Een aam is een vat van 153,6 liter.

4 Het gilde kende in die tijd boetes voor niet present of te laat komen.

Peter van Helvoort
wordt vervolgd

KBO Puzzel Oplossing

De oplossing van de KBO puzzel: LENTEKRIEBELS

 

 

 

 

 

April 2021

Woord van de voorzitter

Beste vrienden,

De lente, de zomertijd en het mooie weer komt er aan.

We laten het lange thuis zitten en het weinig sociale contact achter ons. We mogen weer 10 minuten winkeltijd bij de Action reserveren. Geweldig toch.
Velen van ons hebben de eerste en soms zelfs de tweede vaccinatie tegen het corona virus al gehad. Dus beste vrienden, laten we samen met een positieve instelling, na een jaar van somberheid, de draad weer oppakken.
Wij bereiden ons erop voor om daar waar mogelijk de activiteiten van BRES weer op te pakken. Eerst samen naar buiten en straks mogelijk weer in den Durpsherd en hopelijk daarna in d ‘n Inloop.
Wij houden u hierover maandelijks op de hoogte.

Na zich 3 jaar als bestuurslid voor BRES te hebben ingezet heeft Gerard Brouwers besloten zijn bestuursfunctie niet nogmaals met 3 jaar te verlengen.

Gerard was in de afgelopen periode verantwoordelijk voor :
– Onze ICT groep
– Het periodiek overleg met de wethouder.
– De kontakten met BINT
– Het verzorgen van de P.R. en publiciteit

Wij danken Gerard voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem het beste en vooral een goede gezondheid.

Herman

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
3 april    Koos Post
9 april    Liny Vugt-van Grunsven
12 april  Toos van der Aa-van den Tillaart
23 april  Hans van de Aa
28 april  Albert van Schijndel

90-jarigen, de allersterksten
3 april    Nellie Schuurman-Voets

Ongeluk in/bij onze Inloop

Op woensdag 10 maart werd ik om 13.45 uur gebeld door onze huisbaas Peter van den Bosch met het verzoek om spoorslags naar d’n Inloop te komen. Er was iemand met zijn auto via het raam, aan de achterzijde, d’n Inloop binnen gereden. Toen ik daar aankwam was het een drukte van belang. De politie, de brandweer, een ambulance en natuurlijk vele belangstellenden. Binnen trof ik een grote ravage aan. Het kozijn lag er helemaal uit en stukken glas tot in de verste uithoeken. Het bleek gelukkig al gauw dat de autobestuurder met de schrik vrijgekomen was. Zijn auto was total loss en hij mankeerde wonder boven wonder niets. Vast een engeltje op zijn schouder!. Een tweede wonder was, dat de 11 dames van de Driewiek op hun vaste woensdagmiddag in den Durpsherd zaten. Al met al redenen te over om dankbaar te zijn met deze afloop. ‘s Avonds was alles al weer dichtgetimmerd en schoongemaakt. Vrijdagmorgen 12 maart hadden we een gesprek met de schade expert. Bij BRES is het nooit saai en valt er altijd wat te doen.
Peter van den Bosch verzekerde mij:  “Over 3 weken zie er niets meer van”.
Herman Schunselaar

Bres leest en deelt

In Bres leest en deelt deze maand een boek van eigen bodem. ‘Onze’ Jan van der Krabben heeft een nieuw boek uitgegeven, zie hieronder een stukje uit het inlegvel bij het boek.

Op mijn 80e verjaardag wil ik familie, vrienden en kennissen verrassen met de uitgave van dit boek dat de titel heeft ‘Mijn speeltoneel’ – een leven in 80 verhalen.

Tijdens mijn middelbare schooltijd bracht ik een aantal jaren door op een internaat in het Zeeuwse stadje Hulst. In de recreatiezaal was een podium gebouwd waarop regelmatig toneelstukken opgevoerd werden. Boven het podium stond de spreuk geschilderd ‘De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’. De ganse wereld en de wereldgeschiedenis kun je immers vergelijken met een eindeloos durend schouwspel waarin mensen sinds duizenden jaren hun rollen spelen. Soms is het een saai voortkabbelend toneelstuk, soms een blijspel, soms een tragedie met gruwelijke scènes. Als ik me goed herinner is deze levenswijsheid te vinden in één van de toneelstukken van Joost van den Vondel. De spreuk is me altijd bijgebleven. Zij is tijdens mijn levensreis tot nu toe op vele gebeurtenissen toepasbaar gebleken. We ontkomen er niet aan. Wisselend spelen slechts enkelen een hoofdrol op het wereldtoneel. Zij bepalen het verloop van het schouwspel. De meesten van ons komen niet verder dan het vervullen van eenvoudige bijrollen. Toch kan die bijrol voor je zelf en voor je medespelers van grote betekenis zijn.

In 80 verhalen wil ik u deelgenoot maken van  ervaringen, belevingen, emoties van geluk en verdriet die mijn levenspad tot nu toe hebben geplaveid. In een eerste serie verhalen wil ik u schetsen in welk historisch perspectief ik mijn plaats verworven heb in dit leven. Dit deel eindigt met het verhaal hoe mijn vrouw Joke en ik een familie gesticht hebben die inmiddels na bijna 57 jaren is uitgegroeid tot een aanzienlijke groep personen die ons het meest dierbaar is in dit leven. Daarna wil ik u onder het thema ‘opvoeding en onderwijs’ in min of meer chronologische volgorde verhalen hoe het mij op de weg naar volwassenheid vergaan is en over mijn werkzaamheden in het onderwijs.

Dan is het uit met de geschiedschrijving. Het lijkt me niet boeiend om al mijn levenservaringen in mootjes te hakken en die in een tijdspad aan u voor te leggen. Ik vervul in het totale schouwspel tot nu toe ook slechts een eenvoudige bijrol. Het zou ook niet de waarheid zijn. Van enige objectieve beoordeling kan natuurlijk geen sprake zijn.
Daarom zal ik u in willekeurige volgorde tal van diverse onderwerpen in amusante verhaalvorm aanbieden. Na lezing kan ieder op eigen wijze zich een beeld vormen van wat voor persoon ik ben, hoe ik in het leven sta, wat ik belangrijk vind en welke emoties van geluk, verdriet, boosheid, soms zelfs razernij en walging mij beroeren op mijn levenspad. U hoeft uw oordeel over mij niet mee te delen. Als u maar aan me blijft denken. Dan leef ik voort tot lang over mijn dood heen. Daar is het een schrijver immers toch om te doen.
Enige ijdelheid is hem niet vreemd.

Mocht u als lid van BRES dit boek ook graag willen lezen dan kunt u het aanschaffen via BRES. Maak s.v.p. € 17,– (€ 2,– hiervan wordt afgedragen aan het KWF) over op de bankrekening van KBO Berlicum-Middelrode, IBAN: NL76RABO0106900447 over vermelding van ‘boek Jan van der Krabben’.
U krijgt het boek dan binnen enkele weken thuisbezorgd.
Het boek is ook verkrijgbaar bij boekhandel Mieke Wijgergangs, tel.nr. 073 5033196.

 

Voorbij

Sinds 1999 ben ik bij BRES vrijwilligster. Eerst als secretaris, daarna in verschillende werkgroepen.

Wat vliegen de jaren als je terugkijkt. Voor veel mensen was ik jarenlang een vraagbaak, vooral toen ik als secretaris in de bungalow zat aan de Sassenheimseweg, waar nu Berlerode staat. Ik zat in bungalow 2, Marije den Otter van S.W.O. (nu Bint) in de op een na laatste.

Als ik op vragen geen antwoord wist, stuurde ik ze naar Marije en als Marije vrijetijdsbesteding zocht voor haar cliënten, werden ze naar mij doorverwezen. Mooie tijd was dat, ik denk er met veel plezier aan terug.

Na het secretariaat in 2009, kwam de Driewiek op mijn pad. In het jaarverslag staat dat ik die kar 7 jaar getrokken heb, maar daar gingen zeker 4 jaar aan vooraf. Betsie Smits en ik zijn op verzoek van Marije den Otter de Driewiek gaan begeleiden, die toen nog onder de S.W.O. viel. We kwamen elke dinsdagmiddag in Den Durpsherd bij elkaar. Er werd geknutseld, geverfd, gekaart etc. De Driewiek had toen een heel ander karakter dan nu. Nu is het een handwerkgroep geworden en zit men elke woensdagmiddag in d’n Inloop. Nu is het ook een onderafdeling geworden van BRES, maar nog wel met de gedachte: iedereen is welkom, lid of geen lid en je bent vrij om te doen wat je wilt en te komen en te gaan wanneer je wilt. Niets is verplicht.

Na al die jaren heb ik nu besloten te stoppen met het vrijwilligerswerk voor BRES. Gelukkig niet om gezondheidsredenen, maar het is genoeg. Ik heb het bestuur laten weten waarom.

Liesbeth Steenbergen, onze coördinator, heeft me toch nog weten over te halen bij de groep Lief en Leed te blijven. We hebben een fijne groep: Lena van den Akker zorgt voor Middelrode, Sjan van Gaal voor Berlerode en omgeving, Ria Kamps en ik voor de rest van Berlicum. Het lief bestaat uit een bloemetje bezorgen bij de 85- en 95-jarigen. De 80-jarigen worden bezocht door de bodes en als je 90 wordt krijg je een lid van het bestuur op de stoep. Het leed bestaat uit bezoekjes als je ernstig ziek bent of thuis bent gekomen na een ziekenhuisopname. Ook mensen die in de loop van het jaar hun partner verliezen worden door ons bezocht.

Het is mooi en dankbaar werk en ik hoop dat ik dat nog enkele jaren kan doen. Jammer dat met de strenge coronaregels het afgelopen jaar het bloemetje vaak aan de deur moest worden afgegeven. Het is niet anders.

Blijf allemaal gezond!!
Jenny Bijnen.

Bres kookt en deelt……

Makkelijke kaas/ham koekjes.

Ingrediënten:

Bladerdeeg
Plakjes jonge kaas
Plakjes ham.

Leg een plakje bladerdeeg op een werkplankje en laat ontdooien.
Leg er vervolgens een plakje kaas en een plakje ham op.
Rol het geheel voorzichtig op en snij dan plakjes van ongeveer 1cm dik.
Leg deze op de bakplaat van een voorverwarmde oven ( 200°).

 

Plaat met een verhaal (inclusief recept 😊)

door Tineke van Helvoort – van der Zanden

WONDERPAN

Verstopt in een hoekje vond ik de wonderpan van ons mam waarin ze vroeger veel cake en dergelijke heeft gebakken.
Zo ook eind jaren 50 toen ik een jaar of 5, 6 was, bakte ons mam een cake in de wonderpan. Zoals altijd waarschuwde ze mij dat ik er niet aan mocht komen, want de pan was heet. Niet aanraken, want dan kon ik me verbranden.

Op een gegeven moment kwam een van mijn vele ooms al handenwrijvend binnen en zei dat het buiten zo koud was.
Vervolgens legde hij zijn handen op de wonderpan die al een tijd op het vuur stond.
Snel maar toch iets te laat trok hij zijn handen terug terwijl hij een woord zei dat ik niet kende.

Zou hij niet geweten hebben dat die pan heet kon worden?

De wonderpan werd tot in de jaren zestig veel gebruikt. Toen de oven kwam, verdween hij langzamerhand uit de keuken.

Nu ik de wonderpan weer vond, heb ik nog even gegoogled om te kijken of er niets ontbrak. Wat ik niet wist is, dat de wonderpan al een aantal jaren weer als nieuw gekocht kan worden. Er zijn er zelfs met een glazen deksel en ook zijn er die geschikt zijn voor inductie.

Het principe van De Wonderpan is heel eenvoudig. De buitenpan is eigenlijk een mini-oven en de binnenpan is de bakvorm. De vlamverdeler wordt op de warmtebron geplaatst. De warmte van de vlamverdeler stijgt op via het gat in het midden van de pan en verlaat de pan weer via de ventilatiegaten. Zo wordt de warmte heel gelijkmatig verdeeld en wordt het baksel overal tegelijk goed gaar. Een normale oven moet eerst voorverwarmd worden en daarna op een vrij hoge temperatuur worden gehouden. De Wonderpan is de oven zèlf. Hij hoeft niet voorverwarmd te worden en het baksel gaart bij een veel lagere temperatuur. Het kost dus veel minder energie en het baksel brandt niet snel aan.
Misschien zijn er lezers van deze nieuwsbrief die nog een wonderpan in bezit hebben, vandaar dat hieronder een oud recept voor een eenvoudige zandtaart geplaatst is.

Eenvoudige zandtaart (met gember)

300 gr bloem (geen zelfrijzend meel!), 250 gr margarine, 100 gr witte basterdsuiker, 75 à 100 gr gember (of sucade), zout.

Roer de boter met de basterdsuiker en het zout tot room, kneed er daarna met koele handen de bloem en de in kleine stukjes gesneden gember of sucade doorheen. Houd, desverkiezend, een stukje van het vulsel ter garnering achter. Bestrijk de wonderbakpan met boter en bestrooi haar dun met paneermeel, druk er het deeg zo gelijkmatig mogelijk in uit en plaats de pan op de vlamspreider. Bak de zandtaart: 25 minuten met gaatjes half open op halve gasvlam – 20 minuten gaatjes geheel open bij dezelfde stand van het gas. Laat het gebak even staan, nadat de pan van het gas genomen is en stort het daarna voorzichtig op een rooster of treefje. Snijd het, na bekoeling, in punten.

Onze logosponsoren

Vanaf deze nieuwsbrief bieden wij ruimte aan onze logosponsoren om zich nader aan u voor te stellen. Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: “Koop vooral lokaal”.

Schuts Podotherapie
Wist u dat… de voet bestaat uit maar liefst 26 botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en banden? De podotherapeut weet dit maar al te goed.

Podotherapie
 “En podotherapeut zijn wordt nog steeds leuker!” aldus de Heeswijkse Lieke Schuts. In 2003 studeerde ze af als allround podotherapeut.  “Sinds we met Podotherapie Schuts verhuist zijn naar Gezondheidscentrum Berlicum gaat overleg en behandeling nog sneller en beter.” Haar collega’s Laura Wesseling en Charlotte de Greef vullen aan, “dit is zowel voor de patiënt als voor ons als behandelaar erg prettig.” Lieke vervolgt, “ons beroep bestaat echt niet alleen uit zooltjes maken. We behandelen bijvoorbeeld ook klauwstand van tenen, ingegroeide teennagels, hielspoor, voetproblematieken bij bijvoorbeeld suikerziekte of reuma. Maar ook knie-, heup-, of rugklachten die voortkomen uit een foutieve voetstand worden door ons behandeld.”

Specialisatie
Dat het beroep steeds meer om specialisme vraagt maakt dat Laura zich heeft gespecialiseerd als diabetespodotherapeut en dat Lieke is afgestuurd als sportpodotherapeut. “Maar dit betekent niet dat we andere klachten als hielspoor, ingegroeide teennagels en hardnekkige likdoorns niet blijven behandelen.”

Kinderpraat
Lilly: Oma luister dat is niet eerlijk..
Oma is met Opa getrouwd.
Mama is met papa getrouwd.
En ik moet met een vreemde trouwen…

Agri Bouwmarkt

Zeer gewaardeerde senioren,

Mijn naam is Ad Geerts (1960), geboren en getogen in Gemonde. Graag maak ik gebruik van het aanbod van uw bestuur en uw redactie om enkele regels (maximaal 150 woorden) te schrijven in het Bres-periodiek.
Ik zie mezelf altijd nog als kwiek, jeugdig en energiek waardoor het Bres-lidmaatschap nog heel ver weg lijkt.  Vooral dat laatste: lijkt. Met het klimmen der jaren bemerk ik dagelijks de snelle schreden van vadertje tijd; het gaat alsmaar rapper.

Terugkijkend is het nog maar kort geleden dat Agri Bouwmarkt gewoon BoerenBond heette. Toch is dit inmiddels bijna twintig jaar geleden. Hieraan voorafgaand heette de winkel onder meer CAV De Leijgraaf en BB, voor binnen en buiten plezier. Met een klein enthousiast team van tien personen, deels parttime, zijn we elke dag bezig om Agri Bouwmarkt een factor te laten zijn in het mooie Balkum. Voor jong en voor . . . . .

 

FysioBerlicum   Fysiosport Berlicum

 Een aantal van u is al bekend met de geriatriefysiotherapeuten van FysioBerlicum; Manon Verhappen en Linda Gosselink. Graag geven wij u een uitleg over de specialisatie geriatriefysiotherapie.
De geriatriefysiotherapeut is expert op gebied van (kwetsbare) ouderen, ouderen met chronische aandoeningen en cliënten met complexe gezondheidsproblematiek. Naast een behandelende rol, heeft zij een rol als coach/begeleider/adviseur. Er is een uitgebreid netwerk met andere zorgverleners, zoals de ergotherapeut of de thuiszorg. Ook de mantelzorger wordt betrokken bij de behandeling.
Los van bovengenoemde richt Manon (werkzaam bij FB sinds 2020) zich in het bijzonder op COPD, duizeligheid en niet aangeboren hersenletsel. Bij Linda (werkzaam bij FB sinds 2015) kunt u terecht voor behandeling bij Parkinson, valpreventie en claudicatio (etalagebenen).

Verdere informatie over geriatriefysiotherapie: www.geriatrienetwerkdenbosch.nl

Daarnaast biedt Fysiosport Berlicum verschillende mogelijkheden voor u als BRES-lid om met leeftijdsgenoten te sporten. Zodra het weer mag, hopen wij u in goede gezondheid terug te zien bij ons!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoorservice Berlicum

Ik “HOOR” niet goed, wat kan ik hier aan doen??
Er lopen duizenden mensen rond met gehoorverlies, zonder dat ze zich hier van bewust zijn of er liever niets aan willen laten doen. Dit komt omdat ze denken dat het toch niet helpt.
Gelukkig zijn er in deze moderne tijd fijne hoortoestellen die zorgen dat het verstaan en het genieten van geluiden op een prettige manier kan worden waargenomen.
Hoe geweldig is het als je, met de ontluikende natuur in dit voorjaar, weer kunt genieten van alle vogels en een gezellig gesprek kunt voeren tijdens je dagelijkse of wekelijkse wandeling.
Goed horen zorgt ervoor dat je gesprekken kunt voeren op een relaxte manier zonder veel inspanning. Geluid zorgt er ook voor dat je hersenen genoeg geprikkeld worden, zodat deze actief blijven.

Maak een afspraak bij Hoorservice Berlicum in den Durpsherd.
Hier kijken wij hoe het met uw gehoor gesteld is en mocht het nodig zijn kunt u een proef starten om te kijken of de gekozen hoortoestellen u bevallen. Wij hebben afspraken met alle zorgverzekeraars.
Arianne van Houtum
Trend zien en horen/ Hoorservice Berlicum
Tel. 0413 292979

Duofietsen

Beste vrijwilligers van de duofietsen.
Het voorjaar nadert met rasse schreden. De lente, de zomertijd en het mooie weer zijn straks weer alle redenen om er met de deelnemers van de duofietsen op uit te trekken. We weten dat velen hier al naar uitkijken, vooral na al die lange maanden dat ze thuis hebben moeten zitten.
Om optimaal te voldoen aan de corona regels en voorschriften zijn de blauwe – en rode duo – fiets uitgevoerd met een kunststof midden scherm.
Maximale veiligheid en optimaal fietsplezier dus. Alvast dank voor jullie inzet. 

De commissie Duofietsen

 

Driewiek Journaal.
Daar-is-tie-dan de zon.
Tijd om een ritje te maken op de elektrische duofiets en de deken te showen die de dames van de Driewiek gemaakt hebben.
Ons oudste Driewiek lid Gré van Heijningen mocht samen met de voorzitter een rondje door Berlicum maken. Gré was razend enthousiast en wil zeker vaker gebruik maken van de duofiets samen met een vrijwilliger.
De deken was natuurlijk lekker comfortabel en heerlijk warm.
Wij hebben er drie gemaakt voor elke fiets een, zo gauw de Driewiek weer live actief is zullen deze aangeboden worden door de maaksters aan Jo van Kreij.
Hopelijk kunnen wij weer snel samen zijn, intussen groetjes aan iedereen.
Janine

PS: Wij zoeken nog iemand die sokken kan breien en voor ons dat zou willen thuis doen.
Zou fijn zijn.
073-5032036

Contributie 2021 (rectificatie)

De contributie voor 2021 van € 24,– wordt van de leden die een doorlopende machtiging tot incasso van de contributie hebben afgegeven, geïncasseerd op 1 april 2021. De incasso vindt plaats ten gunste van ons bankrekeningnummer NL76RABO0106900447 onder vermelding van ons incassant-ID NL97ZZZ171155000000 met als betalingskenmerk uw lidmaatschapsnummer.
Leden die (nog) geen machtiging hebben afgegeven verzoeken wij vriendelijk de contributie per omgaande te voldoen op bovengenoemd bankrekeningnummer onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Leden van wie de contributie 2021 op mei 2021 niet is ontvangen, krijgen een herinnering hiervoor, verhoogd met een bijdrage in de kosten van € 2,50.

Hans van Beers, penningmeester a.i.

Sjoelclub Berlicum

Beste sjoelers,
Wat zou het toch fijn zijn als we enig uitzicht hadden wanneer we het sjoelen weer zouden kunnen starten. De moed zakt je af en toe in de schoenen.
Eind oktober vorig jaar hebben wij voor het laatst kunnen genieten van de laatste sjoelmiddag. Op die dag hebben we een mogelijke herstartdatum afgesproken die helaas door corona steeds maar weer bijgesteld moest worden.
Vooruit kijken doen we dan ook maar niet meer. Zodra we een mogelijkheid zien weer op een verantwoorde wijze en er voldoende belangstelling onder de leden is zal het bestuur jullie informeren.
De laatste ‘update’van Rutte en De Jong (8 maart) ontneemt ons de gedacht om in maart weer te kunnen sjoelen. Het is te hopen dat met Pasen de maatregelen versoepeld worden en er nog enkele maanden over blijven om al sjoelend dit seizoen af te sluiten.

Om ons ‘sjoelleed’ iets te verzachten zou je op je computer, tablet of via YouTube kunnen inloggen op de sjoelkampioenschappen van de afgelopen jaren.
Onvoorstelbaar te zien, hoe de 30 schijven in één poging moeiteloos achter elkaar in de 4 vakken worden geschoven.

Als je dat ziet, sjoelers, moeten wij nog heel veel en heel lang oefenen. Maar troost je met de gedachte dat wij het in 3 pogingen mogen doen, en het dan nog moeilijk is om 120 punten te scoren.

Daarom een tip van de expert:
. concentreer je bij de eerste poging op de vakken 3 en 4
. bij de tweede poging op de vakken 1 en 2
. bij de derde poging aanvullen waar mogelijk.
De sjoelbak met bijenwas glad maken wordt ook aanbevolen.

Bij deze wil het bestuur jullie ook wijzen op de vele andere activiteiten die BRES te bieden heeft. Door lid te worden van KBO/BRES kun je hiervan gebruik maken.
Laat je informeren.

Tot snel achter de sjoelbak. Rob Hoornweg

Fietsclub

Helaas is onze informatie uit de fietsclub dat zij het nog niet aandurven om in april van start te gaan. Wij houden onze vinger aan de ‘fietspols’, zodra zij starten krijgt u het via deze nieuwsbrief te horen.

PASEN-WOORDZOEKER
samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Streep de woorden door. Het getal tussen haakjes is het aantal letters.
Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.

De oplossing, bestaande uit twee woorden,  kan tot 15 april gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam en telefoonnummer.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden.
Deze krijgt een leuke attentie.

Op (5) Donderdag was Jezus op de (8) en had daar met zijn (9) het laatste (9). Hij brak het brood en dronk de (3).
Hij werd verraden door (5) voor dertig (12) en gevangen genomen.
(7) waste zijn handen in (8), maar om moeilijkheden met de Romeinse (6) te voorkomen werd Jezus toch veroordeeld. Jezus noemde zich ‘koning der (5)’ en dat kon al een veroordeling rechtvaardigen.
Het volk mocht kiezen tussen Jezus en (8).
Jezus werd op (5) Vrijdag op de (12) aan het (5) genageld.
Zijn moeder (5) treurde onder het kruis.
Jezus werd begraven in een graf dicht bij (8).
Op de zondagmorgen gingen er (7) naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen, maar de (5) was weg en het graf was leeg.
Kort daarop verscheen Jezus aan Maria (9).
Later die dag verscheen Jezus aan twee volgelingen die onderweg waren naar (6) en later kwam hij plotseling bij zijn leerlingen.
Hij beloofde de Heilige (5) te zenden en gaf ze de opdracht: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

 

Woordzoeker KBO Brabant:

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN
GODEN
HALSTER
HANEKAM
HANGMAP
HAREM
JARIG
JEUKEN
KAKEN
KNOTTEN
KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST
OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT
SNEEUWEN
STAAR
TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT
TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL
VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN

Uitslag BRES Quiz 2 maart (Theo van Hedel)

Uitslag BRES Quiz 2
1 Progressief
2 In het oor
3 The New York Times
4 Een wenteltrap
5 Basilicum
6 Hector Malot
7 Vaticaan
8 Islam
9 O-benen
10 Groen
11 Mossteppe
12 365
13 Bergbeklimmer
14 Een schrikkeljaar
15 Maestro
16 Hans Christiaan Andersen
17 Azerty
18 1978
19 Gondel
20 Willy Vandersteen
21 Thora
22 Poëzie
23 Een Valkenier
24 Notaris
25 Een liter

Bres quiz 3 (Theo van Hedel)

1 Wat is een ander woord voor googelaar?
2 Wat is een ander woord voor blauwe plek?
3 Hoe heet het vriendinnetje van Superman?
4 Met welke letter wordt een zacht potlood aangeduid?
5 Hoe noem je Scouts van 7 tot 11 jaar?
6 Hoe noemt men het zachtjes golven van water?
7 Hoeveel weken is een vrouw zwanger?
8 Wat is een Zeeduivel?
9 Wat is een ander woord voor stofwisseling?
10 Het Franse woord voor een halsketting is?
11 Hoe wordt een luchtspiegeling ook wel genoemd?
12 Waardoor worden jeugdpuisjes voornamelijk veroorzaakt?
13 In welk jaar werd de euro ingevoerd?
14 Wat komt in China na iemands achternaam?
15 Wat bedoeld men met broodheer?
16 Welk bedrijf is uitgever van Hello Kitty?
17 Wat is de figuurlijke kleur van een huismerk?
18 Hoe heet de schrijfster van Pipi Langkous?
19 Welke feestdag wordt 40 dagen na Pasen gevierd?
20 Wat zijn Courier, Comic Sans en Arial?
21 Van welke stof in het zwembadwater kun je rode ogen krijgen?
22 Hoe wordt een vakantiehuis in Frankrijk vaak genoemd?
23 Wat is de meest gespeelde vorm van het kaartspel poker?
24 Welk speelstuk kan bij Stratego als enige de bom uitschakelen?
25 Welke kleur zie je spreekwoordelijk wanneer je jaloers bent?

Eet woordzoeker nieuwsbrief, de uitslag:

Verandering van spijs doet eten
Daar heeft hij geen pap van gegeten
Dat is het hele eieren eten
De grote vissen eten de kleine
De kaas niet van het brood laten eten
De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend
Eten als een wolf
Eten met lange tanden
Eten van verboden vruchten
Eten wat de pot schaft
Iemand de oren van het hoofd eten
Van twee walletjes eten
Met de tien geboden eten
Het is met hem kwaad kersen eten
Ook van de mosterd eten
Wie in de wijngaard werkt, mag van de druiven eten
Je kunt er van de vloer eten
Men eet om te leven, maar men leeft niet om te eten
Dat eet geen brood

 ONTBIJT LUNCH DINER

Winnaar Eet woordzoeker nieuwsbrief maart

De winnaar van de Eet-woordzoeker is mevrouw Gerda Pennings.
Het was een regenachtige middag toen ik volgens afspraak aanbelde bij Gerda.
Blij maakte ze de deur open. Ik vroeg haar of ze bezwaar had als ik van haar een foto maakte voor in de nieuwsbrief. Gerda nodigde me uit om binnen te komen voor een kop thee met iets lekkers erbij. Samen met man Christ, die mij nog kende van Harmonie TOG, hebben we nog gezellig zitten buurten.
De EET-woordzoeker bestond uit uitdrukkingen met eten en omdat na het eten onverbiddelijk de afwas staat te wachten, bestond het presentje uit artikelen die alles met afwassen te maken hebben. Afwasmiddel, afwasborstel, vaatdoekjes en schuursponsjes.
Komt altijd van pas.
Peter en Tineke van Helvoort

Te koop
Te koop ( weg = weg ).
Een technisch perfecte sta-op stoel met leren bekleding.
De bekleding is helaas met krassen beschadigd, zodat er een inlegcover nodig is. De stoel staat in d’n Inloop voor bezichtiging en om uit te proberen.
Weggeef prijs € 250,–. De stoel wordt bij u thuis afgeleverd.
Voor info Herman Schunselaar Tel : 0653319158
Hieronder een foto van de (bruine) stoel. De inleghoes op de andere foto krijgt u er gratis bij.

 

OP STAP MET …………

Het touringcarbedrijf heeft, in overleg met André Rieu Productions bv, doorgegeven dat de openluchtconcerten op het Vrijthof in Maastricht in juli 2021 vooralsnog doorgaan!
Men gaat er van uit dat de coronaperikelen in juli onder controle zijn door de vaccinaties zodat dergelijke evenementen weer kunnen plaatsvinden.

Onze 42 deelnemers voor wie wij reeds kaarten hebben gekocht kunnen donderdag 15 juli 2021 in hun agenda noteren!

Mocht de situatie veranderen, hoor u dat meteen van ons.
Bij vragen, mail naar activiteiten@bres.nl

 

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES

Met ingang van 1 januari 2021 hebben de bestuursleden van BRES nieuwe emailadressen, te weten:

Emailadres:                                            Dit emailadres wordt gelezen door:

voorzitter@bres.nl                                 Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                 Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                   Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl              Margie Dieterman
liesbeth@bres.nl                                    Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                              Margie Dieterman
margie@bres.nl                                      Margie Dieterman

Wilt u deze adressen aanpassen in uw mailprogramma? Dank u wel.

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:

. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar margie.dieterman@home.nl
. even bellen met Margie: 06-104 128 20
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

KBO Woordzoeker Uitslag
Strooiwagen

 

De Nederlandse Taal
Hoe zonderling is de Nederlandse taal
Ze stelt aan verbeelding perk noch paal
Het meervoud van SLOT dat heet nu wel SLOTEN
Maar toch is het meervoud van POT niet POTEN
Evenzo zegt men een VAT en twee VATEN
Maar nooit zal men zeggen een KAST en twee KATEN
Wie gisteren ging VLIEGEN zegt heden ik VLOOG
Dus zegt u misschien ook voor WIEGEN: ik WOOG?
Oh nee, want ik WOOG is afkomstig van WEGEN
Maar is nu ik VOOG een vervoeging van VEGEN?
En dan is het woord ZOEKEN vervoegd met ik ZOCHT
Hoort dan bij VLOEKEN wellicht: ik VLOCHT?
Alweer mis, want dit is afkomstig van VLECHTEN
Maar ik HOCHT is geen juiste vervoeging van HECHTEN
Bij ROEPEN hoort RIEP, bij SNOEPEN echter geen SNIEP
Bij LOPEN hoort LIEP, maar bij KOPEN geen KIEP
Evenmin hoort bij SLOPEN, ik SLIEP
Want dit hoort bij het schone woord SLAPEN
Maar zet nu weer niet: ik RIEP bij het woord RAPEN
Want dat komt van ROEPEN en u ziet terstond
Zo draaien we vrolijk in een cirkeltje rond
Nog talloze voorbeelden kan ik u geven
Want GAF hoort bij GEVEN, mar LAF niet bij LEVEN
Men spreekt van: wij DRINKEN; wij hebben GEDRONKEN
Maar niet van: wij HINKEN, wij hebben GEHONKEN
’t Is EET en ik AT, niet ik WEET en ik WAT
Maar: ik WEET en ik WIST (zo vervoege men dat)
Het volgende voorbeeld is bijna te bont
Bij SLAAN hoort: ik SLOEG, niet ik SLING of in SLOND
Bij GAAN hoort: ik GING, niet ik GONG of ik GOND
Bij STAAN niet ik STOEG, of ik STING, maar ik STOND
Zo kan ik nog doorgaan tot volgende week
Maar lieve lezer, ik maak u van streek
met deze onzin die toch gewis
van onvervalste Nederlandse oorsprong is
Dus stop ik, nee ho, daar vergeet ik warempel
Een zeer instructief zoölogisch exempel
Een mannetjesKAT noemt men doorgaans een KATER
En hoe noem je een mannetjesRAT? Soms een …. RATER?

Ingezonden door Sjef de Laat

Maart 2021

Gezóndheid

Gezóndheid, dè wit iederéén
die kunde nerges nie koope
dus moete goewd vurzichtig zen
um gin ziekte op te loope

 en zùrge dè ge binne blijft
ès de weind wà harder wèit
ès ge snottert, hoest en proest
oewe snuujt d’n andere kant op drèit

 zódè ’n aander ginne laast
van òuw zal kunne krijge
en zeeker gin corona-grèi
um van hoog kórts nog mar te zwijge

 ge lópt mî ’n kèpke vur oewe mond
op goewd anderhalve meeter
want vur ge’t wit stikte iemand aon
en wùrdt die nie mer beeter

 of ge wordt zèlef positief getest
en moete tiejn daag binne blijve
we zulle dè verdómde virus
snel nao de verdoemenis moete drijve

 um wir hillemaol gezónd en wèl
de wirreld opneit te veroovere
en alles wètter nie mer kan
gewóónweg trug gaon toovere.

Ans van Kessel

 

Nieuwe leden
Wij heten ze van harte welkom:
Hans Walker
Hans Bender
Pieter en Jos van Asten-Van Kreij
Marietje van Santvoort-Voets

 

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
Riek van Hedel-van Kreij, 25 februari
Piet van Osch, 28 februari
Wim van Zoggel, 7 maart
Will Bax-vanden Brink, 10 maart
Trix van den Akker-van Rijn, 12 maart
Harrie van de Ven, 16 maart
Joop Hermsen, 19 maart
Jan van Hedel, 24 maart
Jan van der Krabben, 24 maart
Anton van der Broek, 30 maart

 90-jarigen, de allersterksten
Annie van de Steen-Voets, 1 maart
Hemmie Tanck, 16 maart

 

Waarschuwing Vaccinatie Corona

Wij hebben gehoord en gelezen dat op verschillende plaatsen in Nederland oplichters bij u aan huis komen of u bellen die ter betaling een corona-vaccinatie voor u willen regelen.

Er zijn 2 manieren waarop u kunt worden uitgenodigd:
. via een brief van het RIVM die u vertelt dat u een telefoonnummer kunt bellen om in uw regio een afspraak te maken met de GGD voor de vaccinatie
. via uw huisarts.

Mocht u iets niet vertrouwen neem dan alstublieft contact op met uw huisarts. Hij/zij kan u meer vertellen over uw vaccinatie.

Voor een corona vaccinatie hoeft u nooit te betalen.

Sjoelclub

Sinds kort is het mogelijk om alle sjoelers van Bres op deze manier te bereiken en daar maken we graag gebruik van.
Helaas is het ruim 2 maanden geleden dat we nog als vanouds gesjoeld hebben. Dat was in den Durpsherd omdat ons honk “d’n Inloop” nog niet beschikbaar was.
We zijn op 1 oktober gestart met sjoelen.
Eind oktober, na 5 keer sjoelen, zijn we in onderling overleg toch weer gestopt, het voldoende niet goed om door te gaan. Dit in de hoop dat we 7 januari weer konden beginnen. Helaas werd dit door onze plaaggeest ‘Corona’ gedwarsboomd. De strengere maatregelen geven op dit moment ook geen mogelijkheden. Maar zodra de maatregelen weer versoepelen en we weer in Den Durpsherd mogen, horen jullie dit direct.

Ook geen leuk bericht is dat Toos Bosch en Jeanne Bosch om persoonlijke reden hebben opgezegd. Dat de overige 25 leden daar nog niet over denken is een positief geluid. Wellicht kunnen onze trouwe leden nieuwe leden enthousiasmeren voor dit gezellige en spannende spel.

Houdt moed en blijf gezond, meer kunnen we er op dit moment niet van maken. Wij gokken op begin maart 2021.

Voor eventuele nieuwe leden die het spel niet kennen, een korte uitleg:
Met de 30 schijven probeer je de 4 vakken, met een puntenwaardering van 1-2-3 of 4 punten te vullen. Als je de schijven in drie achtereenvolgende pogingen gelijkmatig over de 4 vakken weet te verdelen tellen de punten dubbel. Bij een schijf in elk vak dus 20 punten, bij 2 schijven in elk vak 40 punten enz. De overige schijven worden gewaardeerd met de punten die op het afzonderlijke vlak staan.
We spelen met 3 personen aan één bak in 5 ronden. Na een koffiepauze spelen diezelfde personen de 2e ronde. De opgetelde punten in beide ronden bepalen de winnaar, die op de volgende speeldag bekend wordt gemaakt via de scorelijsten.

Elke week speel je met iemand anders.
Sjoelclub Berlicum sjoelt van 1 september tot en met half juni, elke donderdag van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur, met een koffiepauze van een half uur.

Heb je interesse om mee te doen?
Meld je dan bij Judith (073-6897254) of bij Rob (073-5031823) of bij een van onze leden.

 

Een timmerman, metselaar en een elektricien zitten tegen elkaar op te snijden over wie het oudste beroep heeft. De timmerman: “Weet je nog: Jezus. Die lag in een stalletje, en dat stalletje is gebouwd door, jawel, een timmerman.” Zegt de metselaar: “Nou en, de piramiden stonden er toen al eeuwen en die zijn toch gemetseld.” Zegt die elektricien: “Jullie moeten niet zo ruziën want wij hebben toch het oudste beroep.” “Op de eerste dag zei God: ‘er was licht!’ en toen hadden wij de leidingen al liggen.”

Bres leest en deelt

Als u dit leest is het bijna lente…………………..
Daarom deze keer wat leuke tuinboeken.

Nico de Haan, Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs en waarom.

In het handboek ‘Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs’ heeft Nico de Haan een leven lang ervaring met tuinen en vogels verwerkt. Hij geeft tal van tips en ideeën om van elke tuin of balkon een prachtig vogelparadijs te maken. Niet alleen komen praktische vragen aan bod maar ook het belang van een groene tuin, niet alleen voor vogels, krijgt ruim de aandacht. De toegankelijke teksten zijn voorzien van prachtige tekeningen van Marjolein Bastin.

Een kleine eetbare tuin, Madelon Oostwoud

Genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2016. Genieten van heerlijk fruit, groente, kruiden en eetbare bloemen van ‘eigen grond’ kan ook met een kleine tuin of balkon. Dit boek biedt volop inspiratie voor ontwerp, aanleg en onderhoud van een kleine eetbare tuin met vaste planten. En dat alles zonder veel werk en onderhoud. De vele praktische tips, haalbare voorbeelden en ontwerpen helpen je op weg!

‘Een kleine eetbare tuin’ biedt een verse kijk op tuinaanleg en geeft een 10-tal tot in detail uitgewerkte ontwerpen met bijbehorende plantenlijst voor geurige, kleurige en smaakvolle tuinen.

– Een eetbare siertuin aanleggen op het balkon, in bakken en in de volle grond
– Met vaste planten (zonplanten, schaduwplanten, hoog, laag, vast, pot)
– Inspirerende aanwijzingen voor tuinaanleg en tuinontwerp
– Optimale benutting van zonlicht en regenwater
– Vaste, winterharde, overblijvende en zelf zaaiende planten, dus weinig onderhoud
– Zaaien, stekken, vermeerderen, scheuren
– Gereedschappen, harde materialen, steunen van klimplanten
– Dieren en insecten lokken en afweren, composteren
– Tips voor oogsten, bewaren en verwerken
– Met losse plantenlijst al keuzewijzer (meer dan 200 soorten eetbare vaste planten)

Uniek is de losse plantenlijst als keuzewijzer: met meer dan 200 soorten eetbare vaste planten (met informatie over o.a. grondsoort, groeiwijze en toepassing in de keuken). Deze is uitneembaar en kan makkelijk meegenomen worden naar het tuincentrum. Heel handig!

‘Een kleine eetbare tuin’ is een heerlijk creatief boek, ook geschikt voor beginners!

Prietpraat

Jantje zit op school en vraagt aan de juf of hij even naar de w.c. mag.
“Ja hoor.” antwoordt de juf.
Als Jantje op de w.c. aankomt ziet hij dat het w.c. papier op is.
Jantje naar de juf: “Juf, er is geen papier om m’n gat af te vegen.”
“Maar Jantje, je mag toch geen gat zeggen, je moet bips zeggen.”
Jantje gaat weer terug naar de w.c. met een rol papier, ziet hij ineens dat er een gat in de ruit zit.
Jantje weer naar de juf: “Juf, er zit een bips in de ruit.”

En voor de kleinkinderen:

Heb jij altijd al een eigen tuintje gewild met zelfgekweekte planten en verse groente? Dan kan dit Donald Duck Tuinboek je daarbij helpen!
Geloof het of niet, maar zelfs oom Donald kan tuinieren! Zaaien, planten en oogsten; het is zo gepiept. Kweek de zoetste aardbeien, magische pompoenen, razendsnelle radijsjes, supersla en mooie planten. Met bloemen in alle soorten en maten maak jij je stekje nog mooier. Is jouw tuintje eenmaal aangeharkt, wacht dan geduldig tot alles gaat groeien en bloeien.
Als je intussen de strips van Donald en zijn vrienden leest, gaat de tijd vast nog sneller!

Bres kookt en deelt……winterkost

Preischotel met aardappel en zalm

Ingrediënten:
500 gr prei (in ringetjes)
250 gr creme fraiche
3 eieren
2 theelepels mosterd
800 gr aardappelschijfjes
400 gr zalmfilet
2 eetlepels olijfolie
snuf peper en zout
2 theelepels peterselie
1 handje geraspte kaas

Verwarm de oven op 180 graden. Kook de aardappelschijfjes in een grote pan water 5 minuutjes voor en giet daarna af. Bak de prei in een pan met een eetlepel olijfolie 5 min kort totdat hij iets zachter begint te worden.

Klop in een kom de crème fraiche, eieren, mosterd, peper, zout en peterselie door elkaar. Snijd de zalm horizontaal een of twee keer doormidden zodat je dunne plakken krijgt.

Verdeel de helft van de aardappelschijfjes over de bodem van een met olie ingevette ovenschaal. Bestrooi met een klein beetje peper en zout. Leg de zalm hierover. Schep hier de gebakken prei over. Giet hier de helft van het eimengsel over. Dek af met aardappelschijfjes en giet hier de rest van het eimengsel over. Bestrooi met wat kaas.

Zuurkoolschotel met appeltjes en crème fraiche.

Ingrediënten 2 personen:
– 5 aardappelen
– 250 gram zuurkool
– 1 bakje spekjes
– klein potje crème fraîche
– halve appel
– 150 gram gehakt
– geraspte kaas, scheutje melk
– nootmuskaat, peper en zout
– scheutje melk
– klontje boter
– mosterd, hoeveelheid naar eigen smaak

Voorbereiding:
Oven voorverwarmen op 180 graden c.
Aardappel puree maken (kan ook met kant-en-klaar zakje aardappelpuree)

Bereidingswijze:

1. Schil de aardappelen en kook de aardappelen gaar met wat zout.
2. Bak ondertussen de spekjes uit en bak het gehakt rul.
    Breng op smaak met peper en zout.
    Laat onder tussen ook de zuurkool uitlekken en verwarm de oven voor op 180 graden.
3. Meng de zuurkool met 2 eetlepels crème fraîche en de kleingesneden appel.
    En bedek de bodem van de ovenschaal hiermee.
4. Verdeel hierover weer het mengsel van gehakt en spekjes
5. Stamp de aardappels tot puree samen met de mosterd, melk, boter en breng op smaak
    met peper en zout.
6. Verdeel de aardappelpuree over het gehaktmengsel in de ovenschaal.
    Strijk de bovenkant glas met de bolle kant van een lepel.
7. Verdeel nu een laagje crème fraîche over de aardappel puree en strooi hierover weer een
    beetje geraspte kaas.
8. Plaats de ovenschotel in de oven en bak in ca. 45 minuten goudbruin.
    In combi oven gaat het sneller!

 

EET-WOORDZOEKER

samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Streep de woorden door. Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.

De oplossing, bestaande uit drie woorden,  kan tot 9 maart gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam en telefoonnummer.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden.
Deze krijgt een leuke attentie.

Verandering van ….. doet eten (5)
Daar heeft hij geen … van gegeten (3)
Dat is het hele …… eten (6)
De grote …… eten de kleine (6)
De …. niet van het brood laten eten (4)
De …. wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend (4)
Eten als een …. (4)
Eten met lange …… (6)
Eten van …….. vruchten (8)
Eten wat de … schaft (3)
Iemand de …. van het hoofd eten (4)
Van twee ……… eten (9)
Met de …. geboden eten (4)
Het is met hem kwaad …… eten (6)
Ook van de ……. eten (7)
Wie in de wijngaard werkt, mag van de ……. eten (7)
Je kunt er van de ….. eten (5)
Men eet om te ….., maar men leeft niet om te eten (5)
Dat eet geen ….. (5)

 

Woordzoeker Carnaval, de uitslag:
JOEKEL VAN UNNE KWEK

WINNAAR CARNAVAL-WOORDZOEKER
En de winnaar van de carnaval-woordzoeker is een echtpaar, namelijk Peter en Gerry Schouten.

Op 11 februari jl. ging ik getooid met blauw/witte muts en das, naar ze toe om de prijs te overhandigen.
Bewust had ik deze keer gezocht naar artikelen met een blauwe verpakking. Dit omdat de carnaval-woordzoeker over de Birrekoal met zijn blaouw birren en birrinnen ging.  En omdat gelijk met de carnaval ook Valentijnsdag is, is ook gekeken naar een valentijnspresentje.
Uiteindelijk bestond de prijs uit een pak vruchtensap, cocktail-snacks en een doos liefdeszoenen.
Peter en Gerry reageerden enthousiast.
Verder vertelde Gerry dat een kleinzoon uit Rosmalen de opengeslagen Bres-nieuwsbrief met de oplossing op tafel zag liggen en zich afvroeg wat een kwek is. Ook het woord joekel zei hem niks. Het kostte toch wel wat moeite om een duidelijke uitleg te geven aan de kleinzoon.

Peter en Tineke van Helvoort

Een slimme (BRES-)mens (Theo van Hedel), uitslag februari opgave:

 1. 5
 2. 70%
 3. Een gram
 4. Karaat
 5. 160
 6. Viltstiften
 7. Suezkanaal
 8. Non-food
 9. Psychiater
 10. Stappenteller
 11. Stier
 12. De aas
 13. Zwerfvuil
 14. Saturnus
 15. Blauw
 16. Digitaal
 17. Gelatine
 18. Jupiter
 19. Afwezigheid
 20. Wolkenkrabber
 21. Knie
 22. 4 uur
 23. 64
 24. Sudoku
 25. Februari

Woordzoeker KBO Brabant:

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

De uitslag van deze woordzoeker vind u helemaal achterin deze nieuwsbrief.

 

AASETER                    GAREN                                NOTIE               
AGEREN                      GOKJE                                ONTZAG           
ALBINO                       GRIET                                  ONZIN
BEULEN                      HIAAT                                  PANTYKOUS
BEWEGING                HOGESCHOOL                 PARDON
BORDES                     HORIG                                 PASEN
CREATINE                   INBOETEN                        PERSEN
DAGVLINDER             IRRITANT                           PICOBELLO
DELER                          KOETJES                            PIOEN
DOKKEN                      KORAN                               REGAAL
DONATIE                     KRUISBOOG                     SANITAIR
DOORKOMEN            LEESWOEDE                     STORTBUIEN
DRIEBANDEN             MELKDISTEL                     TOTAAL   
EICEL                            NABLOEI                             ZUINIGHEID

BRES Quiz maart (Theo van Hedel)

1       Wat is het tegenovergestelde van conservatief?
2       In welk lichaamsdeel vind je het aambeeld?
3       Welke Amerikaanse krant heeft als bijnaam The Old Gray Lady?
4       Hoe noem je een trap die spiraalvormig omhoog gaat?
5       Wat maakt pestosaus groen?
6       Wie schreef het boek “Alleen op de wereld”?
7       Hoe heet de woning van de paus?
8       Van welke godsdienst is de Koran het heilige boek?
9       Hoe noem je benen met naar buiten wijzende Knieën?
10     Welke kleur heeft de jas van een chirurg meestal?
11     Wat is een ander woord voor Toendra?
12     Hoeveel dagen doet de aarde erover om 1 keer on de zon te draaien?
13     Wat is een ander woord voor Alpinist?
14     Hoe noem je een jaar met 366 dagen?
15     Wat is het Italiaanse woord voor meester of leraar?
16     Wie schreef het sprookje “De kleine zeemeermin”?
17     Wat zijn de eerste 6 letters van een Frans en Belgisch toetsenbord?
18     In welk jaar is elektronicabedrijf Apple (o.a. bekend van IPhone (opgericht)?
19     Hoe wordt de mand onder een hete luchtballon genoemd?
20     Wie bedacht Suske en Wiske?
21     Hoe heet het Heilige boek van de Joden?
22     Hoe wordt het genre dat uit gedichten bestaat genoemd?
23     Hoe noem je iemand die met roofvogels werkt?
24     Hoe noem je iemand die een testament voor iemand opmaakt?
25     Wat is het volume van een kilo water?

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.

Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES

Met ingang van 1 januari 2021 hebben de bestuursleden van BRES nieuwe emailadressen, te weten:

Emailadres:                                            Dit emailadres wordt gelezen door:

voorzitter@bres.nl                                  Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                  Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                    Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl               Margie Dieterman
liesbeth@bres.nl                                     Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                               Margie Dieterman
gerard@bres.nl                                        Gerard Brouwers
margie@bres.nl                                       Margie Dieterman

Wilt u deze adressen aanpassen in uw mailprogramma? Dank u wel.

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar margie.dieterman@home.nl
. even bellen met Margie: 06-104 128 20
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk
Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

 

PLAAT MET EEN VERHAAL
Door Tineke van Helvoort – van der Zanden

Dit versje komt uit een poëziealbum uit 1961.
Allerlei gedichtjes staan er dit volle album.
Een daarvan is geschreven door een van mijn oma’s en wil ik graag delen.
Oma van de Pas noemde ik altijd Grote Oma en was de moeder (moeke) van ons mam.

KBO Woordzoeker Uitslag

Sneeuwketting

 

Februari 2021

Van de voorzitter

Ik had mij voorgenomen in mijn voorwoord deze keer niet stil te staan bij thema’s als  het coronavirus, Covid19, de Engelse of Zuid-Afrikaanse variant, de 1,5 meter maatregel, wel of geen mondkapje, het Pfizer-, Moderna- en AstraZeneca vaccin, het OMT of het RIVM en of wij thuiswonende ouderen nu in februari of in maart worden gevaccineerd. Gelukkig zit geen van onze leden nog op het basis- of voortgezet onderwijs. Een probleem minder.

Ook ik word er hoorndol van de krant, de TV en de radio. Deze media weten over niets anders te berichten. De regering denkt nu na over wel of geen avondklok. Waarom geen ochtendklok ? Iedereen kan dan lekker uitslapen tot bijvoorbeeld 11.00 uur. Geen problemen met overvolle ochtend treinen en geen files en alle tijd om voor je vrouw / man een heerlijk ontbijt te maken.

Ik denk dat ik het OMT maar eens ga bellen.
Of toch maar niet?

Door alle regels en problemen zijn wij ook dit jaar helaas weer genoodzaakt om onze algemene jaarvergadering in maart weer digitaal te houden. Bij de nieuwsbrief van maart ontvangt u daarover alle informatie.

Sorry voor het eerste deel van mijn voorwoord. Ook ik word het soms, heel even maar, spuugzat.

Toch houden we er de moed in en kijken samen uit naar een toekomst zonder het coronavirus.

Herman

Column: Rimpels…

Helaas hebben wij van onze vaste columnist Jan van der Krabben moeten horen dat hij een aantal maanden niet aan deze nieuwsbrief zal kunnen bijdragen. Wij, als bestuur, maar zeker ook vele leden vinden dit bijzonder jammer. Wij hopen hem snel weer terug te mogen verwelkomen

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
28 januari: Antoon van de Doelen
16 februari: Riek van Hedel-van Kreij

90-jarien, de allersterksten
26 december: Mien van de Akker-van de Ven

En dan een bijzondere vermelding, een 95-jarige, de aller/aller/allersterkste:
Mevrouw Gerda Venrooij-van Schijndel is op 14 januari van dit jaar 95 jaar geworden.

Namens het bestuur onze hartelijke gelukwensen!

Dank aan onze logo adverteerders !!!!!!!!!!!!
Ook in het nieuwe jaar 2021 willen wij onze logo-sponsoren hartelijk dank zeggen voor het plaatsen van hun logo advertentie in onze nieuwsbrief.
Ruim 40 bedrijven en organisaties steunen ons op deze manier met hun logo-advertentie. Door deze steun kunnen wij ook dit jaar weer leuke en zinvolle activiteiten voor onze leden organiseren, nogmaals dank daarvoor.
Wij weten uit ervaring, dat sommige ondernemers uit Berlicum-Middelrode het al jaren moeilijk hebben. Opboksen tegen internet en supermarkten valt niet altijd mee zeker in coronatijd.  
Ons verzoek en devies luidt daarom:
ALS U IETS MOET KOPEN, DAN NIET TE SNEL ONS MOOIE DORP UITLOPEN.
Kijk dan eens bij onze logo-sponsoren. U kunt dat ook digitaal en via de telefoon doen. Veel winkels in ons dorp leveren nu bij u aan huis af.
Het bestuur

Ouderenadviseurs:

In de komende periode ontvangt u van de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte. U kunt hiervoor de hulp inroepen van de ouderenadviseurs van BRES. Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 50.000,00 voor gehuwden of samenwonenden. Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd. U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs:
Jan Kuipers: tel. 0731694 of 06-17346896
Marius van Lankvelt: tel. 073-5031706
Ad Houtepen:  tel. 073-5032653 of 06-33678199.

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren kunnen Jan en Marius u ook hiermee helpen.

Contributie 2021.

De contributie voor 2021 van € 24,– wordt van de leden die een doorlopende machtiging tot incasso van de contributie hebben afgegeven, geïncasseerd op 1 maart 2021.
De incasso vindt plaats ten gunste van ons bankrekeningnummer NL76RABO0106900447 onder vermelding van ons incassant-ID NL97ZZZ171155000000 met als betalingskenmerk uw lidmaatschapsnummer.
Leden die (nog) geen machtiging hebben afgegeven verzoeken wij vriendelijk de contributie per omgaande te voldoen op bovengenoemd bankrekeningnummer onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Leden van wie de contributie 2021 op 1 april 2021 niet is ontvangen, krijgen een herinnering hiervoor, verhoogd met een bijdrage in de kosten van € 2,50.
Hans van Beers, penningmeester a.i.

Bres kookt en deelt……………………

Mariet van Kreij stuurde ons een foto van het resultaat van een van de recepten uit ons Kerstnummer.
Dank Mariet, het ziet er heerlijk uit. Ik hoop dat het gesmaakt heeft.

Voorstellen Hans van Beers

Bij de volgende nieuwsbrief ontvangt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2021.
Zoals u weet hebben wij een vacature voor de rol van penningmeester. Hans van Beers stelt zich daarvoor kandidaat. Hans stelt zich hieronder aan voor:
Mijn naam is Hans van Beers en ben getrouwd met Elly. Wij hebben een dochter, schoonzoon en twee kleinzonen.
Wij wonen sinds 1972 in Berlicum. Ik heb de laatste 25 jaren als zelfstandige een administratiekantoor gerund tot 2014 en daarna met pensioen gegaan.
Toen ik werd benaderd voor de post van penningmeester bij Bres heb ik daar niet zo lang over nagedacht omdat het leuk en zinvol werk is  samen met de andere vrijwilligers.

Makkelijk recept (speciaal voor een 80-jarige 😉, zie verder in deze nieuwsbrief)

Hartige koekjes.
Onze doelgroep is natuurlijk de ouderen, senioren zoals die tegenwoordig heten.
Maar de recepten zijn vaak moeilijk te lezen laat staan om hiermee iets op tafel te toveren. Dus nu een super gemakkelijk hapje ook voor een 80jarige.
Ingrediënten: Dat zijn de dingen die je nodig hebt om iets te kunnen maken)
Bladerdeeg: (ligt in het vriesvak bij een van de drie supermarkten uit ons Durpske).
Met een velletje bladerdeeg maak je vier hartige koekjes.
2 tomaten (dat zijn die rode ronde dingen, te vinden bij de groeten afdeling.
8 plakjes salami (te vinden bij de afdeling vleeswaren)
Tomatenketchup: (zit in een fles en is rood niet te verwarren met Ketchap).
Geraspte kaas: (ook te vinden in het koelvak).

Bereiden: Neem twee velletjes bladerdeeg uit het doosje en leg die op een snijplankje, en snij dat velletje precies in vieren. Dat moet lukken.
Smeer er een beetje ketchup op. Leg dan op ieder stukje balderdeeg een plakje salami.
 Snij de tomaat in dunne plakjes, ongeveer 5 plakjes uit een tomaat. Leg een plakje tomaat op de salami.
Strooi wat geraspte kaas op de tomaat.  KLAAR.
Nu alles op de bakplaat leggen en de oven op 200 graden ongeveer tien minuten. Wel erbij blijven en kijken door het venster van de oven.
Als het begint te kleuren en de kaas borrelt dan is het klaar.
Uit de oven halen ( die is heet niet je handen verbranden) en wat laten afkoelen.

Smakelijk…

Het Kerstdiner van een 80–jarige

Toen mijn vriendin zei: “Je komt met de Kerst toch wel bij mij eten”,  zei ik na enige aarzeling: “Ik heb na het lezen van de nieuwsbrief nr 1 besloten weer eens voor mijzelf te koken. Elke gang is duidelijk beschreven en bij het zien van de prachtige foto’s loopt het water al in de mond. Je herkent haar reactie misschien wel: ” Dan niet, ik hoor het wel, geniet er vooral maar van.”
Mijn Kerstdiner zou bestaan uit :
–  Ossenstaart soep
–  Garnalencocktail
–  Peren met geitenkaas
–  Langzame kip
–  Beenham met puree
–  Verstopte frambozen of frambozen meringue bombe
–  IJstaart met schuim

Een 7-gangen diner, schitterend toch, ik was bij voorbaat al trots op mijzelf.
Zou ik mijn kinderen en kleinkinderen alvast uitnodigen?
Ik twijfelde, niet aan mijn kunnen hoor, maar het waren er 7, dus 4 teveel. Niet doen dus, opgelost.

Ik besloot voordat ik zou beginnen alles nog eens goed na te lezen. Misschien kwam ik hobbels en vragen tegen, dus even nog geen inkopen doen.

Ossenstaart soep .
Het bleek een kerstverhaal te zijn. Ik had nog een blikje tomatensoep , zonder balletjes Met de beenham stond er genoeg vlees op het menu, dus geen probleem en geen ossenstaart soep.

Garnalen cocktail.
Voor 4 beschaafde eters, of 2 liefhebbers. Ik was beiden, delen door 2 of door 4? Lastig. Al lezend kwam ik nog een probleem tegen: 2 el., 8 el. Een el. is een oude lengtemaat nl. 69,4 cm.??? 1 tl. worcestersaus was dat 1 liter ? Toch iets teveel van het goede. Ik besloot de garnalencocktail te schrappen. Er bleef toch nog genoeg over.

Peren met geitenkaas. 
Helaas weer enkele onduidelijkheden . Niet al te grote, rijpe conference peren. Van Wamel heeft maar één soort, die nog een paar weken moesten blijven liggen. Wat citroensap, snufje tijm, zwarte peper. Ook een snufje? Dat alles in de oven. Ik ben heel goed met pannen, maar de oven is niet zo mijn ding. Dit gaat niet lukken.

Langzame kip.
Bij Piet van Gaal kon ik niet slagen voor een langzame kip. Piet heeft alleen maar snelle kippen. Die worden de hele dag door de haan achterna gezeten. Als ik verder lees moet ik voor de “rub’ ?? 9 theelepels hebben. Ik heb er maar 4 dus dit gaat niet lukken.

Beenham met puree.
De foto vond ik geweldig. Maar het recept echt waardeloos ( sorry Janine ).

Alleen de 150 dl. is duidelijk . Voor de rest zoek het maar uit. Geen theelepel, eetlepel. 1 – 2- of 10 stuks, geen 1- 10 of 100 gram.??? Als ik de bereidingswijze doorlees: “Bak de spekjes uit” . Waar haal ik de spekjes vandaan. Ze staan niet bij de ingrediënten. Hoe jammer dan ook . Geen beenham met puree.

Verstopte frambozen.
Helaas weer een recept voor 4 personen met onduidelijkheden over het aantal lange vingers en liters crème de cassis. Ik dacht ineens aan een uitspraak van mijn moeder. Zij kookte altijd voor min. 10 personen en ik hoorde haar nog zeggen: “Ik zou niet voor 1 of 2 personen kunnen koken.” Ik vroeg mij af of ik dat van haar zou kunnen hebben.

Frambozen meringue bombe.
De naam schrikt mij even af, maar als ik dan lees: “Voor het beste resultaat moet je voor deze pudding slordig te werk gaan” dan fleur ik helemaal op . Dit gerecht wordt dan beslist iets geweldigs. Helaas weer voor 6 personen, maar ik barst inmiddels van de honger en een nagerecht voor 6 personen gaat er wel in. Als ik verder lees over “een groentemolen, lobbig kloppen, de frambozencoulis, het marmereffekt en een puddingvorm dan kom ik ook hier niet uit.
De mooie kerstbal vrolijkt mij wel iets op.

IJstaart met schuim
Voor 12 personen. Nee toch. 2 zakjes Klop klop en melk. Hoe kom ik nu aan 2 zakjes melk en nougatine strooisel van Baukje ( Baukje Mollema?) kennen ze bij de Jumbo ook al niet . De moed zinkt mij weer in de schoenen.
Gelukkig worden de dineradviezen afgesloten met een geweldige kleurplaat. Er staat gelukkig geen leeftijdsgrens bij dus begin ik daar maar aan.
Ik overweeg nog even mijn vriendin te bellen over haar kerstdiner , maar denk te weten wat ze zal gaan zeggen. Ik besluit een lekker sneetje roggebrood met heerlijke kaas en een geurig kopje koffie te nemen.

Het water loopt mij al in de mond.
De naam van de 80 – jarige is bij de redactie bekend.

Kinderpraat
Telefoongesprek met mijn kleindochter tijdens Covid-19
Oma: Ik mis je wel hoor schatje..
Lilly: Ik jou ook oma.
Oma: Mis je mij heel erg?
Lilly: Tja…zucht. Dat weet ik niet hoor oma…

Invulquiz
Uitslag invulquiz Brabantse plaatsen uit nieuwsbrief 1-2021:

 1.Hapert          2.Leende.             3.Best.                                4.Handel           5.Waalwijk
 6.Schaft.          7.Zevenbergen  8.Acht.                                 9.Rozendaal  10.Haren
11Putte.         12.Dorst.              13.Dommelen.                  14.Engelen       15.Lierop
16.Mill.            17.Heesch.         18.Hoeven.                          19.Waspik.        20.Oss
21.Zeeland.   22.Boxmeer       23.Lieshout/Mariahout  24.Gastel           25.Gestel
26.Bergeijk.   27.Someren      28.Aalst

Oplossing woordzoeker KERST

Midden in de WINTERNACHT (11)
Nu zijt WELLEKOME, Jesu lieve heer (9)
O, denneboom, o DENNEBOOM (9)
Maria die zoude naar BETHLEHEM gaan (9)
Gloria in EXCELSIS Deo (8)
Hoe leit dit KINDEKE hier in de KOU (7) (3)
HERDERS, Hij is geboren (7)
Komt allen TEZAMEN (7)
Stille nacht HEILIGE nacht (7)
Klein klein JEZUKEN heb je zulke kou (7)
Er is een kindeke GEBOREN op aard (7)
De herdertjes lagen bij NACHTE (6)
Hoor! De Englen ZINGEN D’eer (6)
Kling KLOKJE klingelingeling (6)
Midden in de winternacht ging de HEMEL open (5)
Kindeke KLEIN, o kindeke teer (5)
Er is een ROOS ontsprongen (4)
‘t Is geboren, het godd’lijk KIND (4)
Ere zij GOD, ere zij God (3)

oplossing: KERSTENGEL

Kruiswoordraadsel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen.

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg

WOORDZOEKER CARNAVAL

samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.
Streep de woorden door.
Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.
De oplossing kan tot 10 februari gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam en telefoonnummer.
Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden. Deze krijgt een leuke attentie.

BLAOUWUNBEER
BIRREKOAL
OPPERBEER
PRINS
JOEKEL
ADJUDANT
RAADVANELF
HOFKAPEL
SPRINGDINGER
KABINET
DRIEK
ELFELFBAL
CARNAVALSKRANT
LOCHTEKWIEPERRIT
ZEVERDUSAVONDEN
DOBBELLOOP
CARNAVALSMIS
OPTOCHT
JEUGDPRINS
JEUGDRAAD
BIRREKES
BIRRINNEKES
MUZIEKSKES
FRUITMANDJES
EMBLEEM
ZILVERENBEER
JOKER

Een slimme (BRES)-mens (Theo van Hedel)
1 Hoeveel zintuigen heeft een mens?
2 Voor hoeveel % bestaat het menselijk lichaam uit water?
3 Hoe heet het duizendste deel van een kilogram?
4 Wat is de gewichtseenheid van diamanten?
5 Uit hoeveel tekens kan één sms-bericht maximaal bestaan?
6 Waarmee wordt normaal gesproken geschreven op een whiteboard?
7 Door welk kanaal zijn Afrika en Azië van elkaar gescheiden?
8 Wat is de Engelse benaming voor producten die niet eetbaar zijn?
9 Welk beroep oefent een zielenknijper uit?
10 Wat is een ander woord voor pedometer?
11 Welk sterrenbeeld zit tussen Ram en Tweelingen in?
12 Wat is meestal de hoogste en de laagste kaart in een kaartspel?
13 Hoe wordt rondslingerend afval genoemd?
14 Naar welke Romeinse God is zaterdag vernoemd?
15 Welke kleur heeft zuurstofarm bloed?
16 Wat is het tegenovergestelde van analoog?
17 Van welk woord is “gel” afgeleid?
18 Welke planeet is de grootste in ons zonnestelsel?
19 Wat wordt bedoeld met het woord absentie?
20 Hoe wordt een flat met meer dan 12 verdiepingen ook wel genoemd?
21 In welk lichaamsdeel zit de meniscus?
22 Wat is de gemiddelde brandtijd van een waxinelichtje?
23 Uit hoeveel velden bestaat een schaakbord?
24 Welke puzzel werd in 1979 voor het eerst gepubliceerd onder de naam Number Place?
25 Welke maand word ook de sprokkelmaand genoemd?

Winnaar woordzoeker KERST:

De winnaar van de woordzoeker KERST is de heer Geert Janssen.
Een Fairtrade-pakketje, bestaande uit thee, rietsuiker, chocolaatjes en bananen is overhandigd aan meneer. Hij gaf aan ervan te gaan genieten.
Ook zei hij dat hij graag puzzels invult, allerlei puzzels in allerlei bladen, maar dat hij niet vaak de oplossing instuurt. Gelukkig deze keer wel.
Het maken van een foto voor in de nieuwsbrief was geen bezwaar.

Peter en Tineke van Helvoort

Oplossing december nieuwsbrief

Rien van de Boom was de winnaar van onze december quiz. Hij kreeg ook meteen de uitdaging van Tineke om van de prijs iets te maken.
Hieronder zijn ervaring:
“Waarschijnlijk was Tineke op de hoogte van mijn creatieve kwaliteiten, vandaar het kerst-knutselpakket wat ze als extra cadeau voor me gekocht had. Ik was er echter heel snel achter dat ik me niet het hoofd op hol liet maken, ik zou gewoon gebruik maken van de creatieve familieleden die me zouden helpen. Ik puzzel inderdaad graag maar iets creatiefs bedenken is niet aan mij besteed.
Deze keer was het kleinzoon Sep die het leuk vond om iets van de stukjes te maken. Het resultaat mag er zijn.”