Nieuwsbrief

April 2021

Woord van de voorzitter

Beste vrienden,

De lente, de zomertijd en het mooie weer komt er aan.

We laten het lange thuis zitten en het weinig sociale contact achter ons. We mogen weer 10 minuten winkeltijd bij de Action reserveren. Geweldig toch.
Velen van ons hebben de eerste en soms zelfs de tweede vaccinatie tegen het corona virus al gehad. Dus beste vrienden, laten we samen met een positieve instelling, na een jaar van somberheid, de draad weer oppakken.
Wij bereiden ons erop voor om daar waar mogelijk de activiteiten van BRES weer op te pakken. Eerst samen naar buiten en straks mogelijk weer in den Durpsherd en hopelijk daarna in d ‘n Inloop.
Wij houden u hierover maandelijks op de hoogte.

Na zich 3 jaar als bestuurslid voor BRES te hebben ingezet heeft Gerard Brouwers besloten zijn bestuursfunctie niet nogmaals met 3 jaar te verlengen.

Gerard was in de afgelopen periode verantwoordelijk voor :
– Onze ICT groep
– Het periodiek overleg met de wethouder.
– De kontakten met BINT
– Het verzorgen van de P.R. en publiciteit

Wij danken Gerard voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem het beste en vooral een goede gezondheid.

Herman

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
3 april    Koos Post
9 april    Liny Vugt-van Grunsven
12 april  Toos van der Aa-van den Tillaart
23 april  Hans van de Aa
28 april  Albert van Schijndel

90-jarigen, de allersterksten
3 april    Nellie Schuurman-Voets

Ongeluk in/bij onze Inloop

Op woensdag 10 maart werd ik om 13.45 uur gebeld door onze huisbaas Peter van den Bosch met het verzoek om spoorslags naar d’n Inloop te komen. Er was iemand met zijn auto via het raam, aan de achterzijde, d’n Inloop binnen gereden. Toen ik daar aankwam was het een drukte van belang. De politie, de brandweer, een ambulance en natuurlijk vele belangstellenden. Binnen trof ik een grote ravage aan. Het kozijn lag er helemaal uit en stukken glas tot in de verste uithoeken. Het bleek gelukkig al gauw dat de autobestuurder met de schrik vrijgekomen was. Zijn auto was total loss en hij mankeerde wonder boven wonder niets. Vast een engeltje op zijn schouder!. Een tweede wonder was, dat de 11 dames van de Driewiek op hun vaste woensdagmiddag in den Durpsherd zaten. Al met al redenen te over om dankbaar te zijn met deze afloop. ‘s Avonds was alles al weer dichtgetimmerd en schoongemaakt. Vrijdagmorgen 12 maart hadden we een gesprek met de schade expert. Bij BRES is het nooit saai en valt er altijd wat te doen.
Peter van den Bosch verzekerde mij:  “Over 3 weken zie er niets meer van”.
Herman Schunselaar

Bres leest en deelt

In Bres leest en deelt deze maand een boek van eigen bodem. ‘Onze’ Jan van der Krabben heeft een nieuw boek uitgegeven, zie hieronder een stukje uit het inlegvel bij het boek.

Op mijn 80e verjaardag wil ik familie, vrienden en kennissen verrassen met de uitgave van dit boek dat de titel heeft ‘Mijn speeltoneel’ – een leven in 80 verhalen.

Tijdens mijn middelbare schooltijd bracht ik een aantal jaren door op een internaat in het Zeeuwse stadje Hulst. In de recreatiezaal was een podium gebouwd waarop regelmatig toneelstukken opgevoerd werden. Boven het podium stond de spreuk geschilderd ‘De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’. De ganse wereld en de wereldgeschiedenis kun je immers vergelijken met een eindeloos durend schouwspel waarin mensen sinds duizenden jaren hun rollen spelen. Soms is het een saai voortkabbelend toneelstuk, soms een blijspel, soms een tragedie met gruwelijke scènes. Als ik me goed herinner is deze levenswijsheid te vinden in één van de toneelstukken van Joost van den Vondel. De spreuk is me altijd bijgebleven. Zij is tijdens mijn levensreis tot nu toe op vele gebeurtenissen toepasbaar gebleken. We ontkomen er niet aan. Wisselend spelen slechts enkelen een hoofdrol op het wereldtoneel. Zij bepalen het verloop van het schouwspel. De meesten van ons komen niet verder dan het vervullen van eenvoudige bijrollen. Toch kan die bijrol voor je zelf en voor je medespelers van grote betekenis zijn.

In 80 verhalen wil ik u deelgenoot maken van  ervaringen, belevingen, emoties van geluk en verdriet die mijn levenspad tot nu toe hebben geplaveid. In een eerste serie verhalen wil ik u schetsen in welk historisch perspectief ik mijn plaats verworven heb in dit leven. Dit deel eindigt met het verhaal hoe mijn vrouw Joke en ik een familie gesticht hebben die inmiddels na bijna 57 jaren is uitgegroeid tot een aanzienlijke groep personen die ons het meest dierbaar is in dit leven. Daarna wil ik u onder het thema ‘opvoeding en onderwijs’ in min of meer chronologische volgorde verhalen hoe het mij op de weg naar volwassenheid vergaan is en over mijn werkzaamheden in het onderwijs.

Dan is het uit met de geschiedschrijving. Het lijkt me niet boeiend om al mijn levenservaringen in mootjes te hakken en die in een tijdspad aan u voor te leggen. Ik vervul in het totale schouwspel tot nu toe ook slechts een eenvoudige bijrol. Het zou ook niet de waarheid zijn. Van enige objectieve beoordeling kan natuurlijk geen sprake zijn.
Daarom zal ik u in willekeurige volgorde tal van diverse onderwerpen in amusante verhaalvorm aanbieden. Na lezing kan ieder op eigen wijze zich een beeld vormen van wat voor persoon ik ben, hoe ik in het leven sta, wat ik belangrijk vind en welke emoties van geluk, verdriet, boosheid, soms zelfs razernij en walging mij beroeren op mijn levenspad. U hoeft uw oordeel over mij niet mee te delen. Als u maar aan me blijft denken. Dan leef ik voort tot lang over mijn dood heen. Daar is het een schrijver immers toch om te doen.
Enige ijdelheid is hem niet vreemd.

Mocht u als lid van BRES dit boek ook graag willen lezen dan kunt u het aanschaffen via BRES. Maak s.v.p. € 17,– (€ 2,– hiervan wordt afgedragen aan het KWF) over op de bankrekening van KBO Berlicum-Middelrode, IBAN: NL76RABO0106900447 over vermelding van ‘boek Jan van der Krabben’.
U krijgt het boek dan binnen enkele weken thuisbezorgd.
Het boek is ook verkrijgbaar bij boekhandel Mieke Wijgergangs, tel.nr. 073 5033196.

 

Voorbij

Sinds 1999 ben ik bij BRES vrijwilligster. Eerst als secretaris, daarna in verschillende werkgroepen.

Wat vliegen de jaren als je terugkijkt. Voor veel mensen was ik jarenlang een vraagbaak, vooral toen ik als secretaris in de bungalow zat aan de Sassenheimseweg, waar nu Berlerode staat. Ik zat in bungalow 2, Marije den Otter van S.W.O. (nu Bint) in de op een na laatste.

Als ik op vragen geen antwoord wist, stuurde ik ze naar Marije en als Marije vrijetijdsbesteding zocht voor haar cliënten, werden ze naar mij doorverwezen. Mooie tijd was dat, ik denk er met veel plezier aan terug.

Na het secretariaat in 2009, kwam de Driewiek op mijn pad. In het jaarverslag staat dat ik die kar 7 jaar getrokken heb, maar daar gingen zeker 4 jaar aan vooraf. Betsie Smits en ik zijn op verzoek van Marije den Otter de Driewiek gaan begeleiden, die toen nog onder de S.W.O. viel. We kwamen elke dinsdagmiddag in Den Durpsherd bij elkaar. Er werd geknutseld, geverfd, gekaart etc. De Driewiek had toen een heel ander karakter dan nu. Nu is het een handwerkgroep geworden en zit men elke woensdagmiddag in d’n Inloop. Nu is het ook een onderafdeling geworden van BRES, maar nog wel met de gedachte: iedereen is welkom, lid of geen lid en je bent vrij om te doen wat je wilt en te komen en te gaan wanneer je wilt. Niets is verplicht.

Na al die jaren heb ik nu besloten te stoppen met het vrijwilligerswerk voor BRES. Gelukkig niet om gezondheidsredenen, maar het is genoeg. Ik heb het bestuur laten weten waarom.

Liesbeth Steenbergen, onze coördinator, heeft me toch nog weten over te halen bij de groep Lief en Leed te blijven. We hebben een fijne groep: Lena van den Akker zorgt voor Middelrode, Sjan van Gaal voor Berlerode en omgeving, Ria Kamps en ik voor de rest van Berlicum. Het lief bestaat uit een bloemetje bezorgen bij de 85- en 95-jarigen. De 80-jarigen worden bezocht door de bodes en als je 90 wordt krijg je een lid van het bestuur op de stoep. Het leed bestaat uit bezoekjes als je ernstig ziek bent of thuis bent gekomen na een ziekenhuisopname. Ook mensen die in de loop van het jaar hun partner verliezen worden door ons bezocht.

Het is mooi en dankbaar werk en ik hoop dat ik dat nog enkele jaren kan doen. Jammer dat met de strenge coronaregels het afgelopen jaar het bloemetje vaak aan de deur moest worden afgegeven. Het is niet anders.

Blijf allemaal gezond!!
Jenny Bijnen.

Bres kookt en deelt……

Makkelijke kaas/ham koekjes.

Ingrediënten:

Bladerdeeg
Plakjes jonge kaas
Plakjes ham.

Leg een plakje bladerdeeg op een werkplankje en laat ontdooien.
Leg er vervolgens een plakje kaas en een plakje ham op.
Rol het geheel voorzichtig op en snij dan plakjes van ongeveer 1cm dik.
Leg deze op de bakplaat van een voorverwarmde oven ( 200°).

 

Plaat met een verhaal (inclusief recept 😊)

door Tineke van Helvoort – van der Zanden

WONDERPAN

Verstopt in een hoekje vond ik de wonderpan van ons mam waarin ze vroeger veel cake en dergelijke heeft gebakken.
Zo ook eind jaren 50 toen ik een jaar of 5, 6 was, bakte ons mam een cake in de wonderpan. Zoals altijd waarschuwde ze mij dat ik er niet aan mocht komen, want de pan was heet. Niet aanraken, want dan kon ik me verbranden.

Op een gegeven moment kwam een van mijn vele ooms al handenwrijvend binnen en zei dat het buiten zo koud was.
Vervolgens legde hij zijn handen op de wonderpan die al een tijd op het vuur stond.
Snel maar toch iets te laat trok hij zijn handen terug terwijl hij een woord zei dat ik niet kende.

Zou hij niet geweten hebben dat die pan heet kon worden?

De wonderpan werd tot in de jaren zestig veel gebruikt. Toen de oven kwam, verdween hij langzamerhand uit de keuken.

Nu ik de wonderpan weer vond, heb ik nog even gegoogled om te kijken of er niets ontbrak. Wat ik niet wist is, dat de wonderpan al een aantal jaren weer als nieuw gekocht kan worden. Er zijn er zelfs met een glazen deksel en ook zijn er die geschikt zijn voor inductie.

Het principe van De Wonderpan is heel eenvoudig. De buitenpan is eigenlijk een mini-oven en de binnenpan is de bakvorm. De vlamverdeler wordt op de warmtebron geplaatst. De warmte van de vlamverdeler stijgt op via het gat in het midden van de pan en verlaat de pan weer via de ventilatiegaten. Zo wordt de warmte heel gelijkmatig verdeeld en wordt het baksel overal tegelijk goed gaar. Een normale oven moet eerst voorverwarmd worden en daarna op een vrij hoge temperatuur worden gehouden. De Wonderpan is de oven zèlf. Hij hoeft niet voorverwarmd te worden en het baksel gaart bij een veel lagere temperatuur. Het kost dus veel minder energie en het baksel brandt niet snel aan.
Misschien zijn er lezers van deze nieuwsbrief die nog een wonderpan in bezit hebben, vandaar dat hieronder een oud recept voor een eenvoudige zandtaart geplaatst is.

Eenvoudige zandtaart (met gember)

300 gr bloem (geen zelfrijzend meel!), 250 gr margarine, 100 gr witte basterdsuiker, 75 à 100 gr gember (of sucade), zout.

Roer de boter met de basterdsuiker en het zout tot room, kneed er daarna met koele handen de bloem en de in kleine stukjes gesneden gember of sucade doorheen. Houd, desverkiezend, een stukje van het vulsel ter garnering achter. Bestrijk de wonderbakpan met boter en bestrooi haar dun met paneermeel, druk er het deeg zo gelijkmatig mogelijk in uit en plaats de pan op de vlamspreider. Bak de zandtaart: 25 minuten met gaatjes half open op halve gasvlam – 20 minuten gaatjes geheel open bij dezelfde stand van het gas. Laat het gebak even staan, nadat de pan van het gas genomen is en stort het daarna voorzichtig op een rooster of treefje. Snijd het, na bekoeling, in punten.

Onze logosponsoren

Vanaf deze nieuwsbrief bieden wij ruimte aan onze logosponsoren om zich nader aan u voor te stellen. Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: “Koop vooral lokaal”.

Schuts Podotherapie
Wist u dat… de voet bestaat uit maar liefst 26 botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en banden? De podotherapeut weet dit maar al te goed.

Podotherapie
 “En podotherapeut zijn wordt nog steeds leuker!” aldus de Heeswijkse Lieke Schuts. In 2003 studeerde ze af als allround podotherapeut.  “Sinds we met Podotherapie Schuts verhuist zijn naar Gezondheidscentrum Berlicum gaat overleg en behandeling nog sneller en beter.” Haar collega’s Laura Wesseling en Charlotte de Greef vullen aan, “dit is zowel voor de patiënt als voor ons als behandelaar erg prettig.” Lieke vervolgt, “ons beroep bestaat echt niet alleen uit zooltjes maken. We behandelen bijvoorbeeld ook klauwstand van tenen, ingegroeide teennagels, hielspoor, voetproblematieken bij bijvoorbeeld suikerziekte of reuma. Maar ook knie-, heup-, of rugklachten die voortkomen uit een foutieve voetstand worden door ons behandeld.”

Specialisatie
Dat het beroep steeds meer om specialisme vraagt maakt dat Laura zich heeft gespecialiseerd als diabetespodotherapeut en dat Lieke is afgestuurd als sportpodotherapeut. “Maar dit betekent niet dat we andere klachten als hielspoor, ingegroeide teennagels en hardnekkige likdoorns niet blijven behandelen.”

Kinderpraat
Lilly: Oma luister dat is niet eerlijk..
Oma is met Opa getrouwd.
Mama is met papa getrouwd.
En ik moet met een vreemde trouwen…

Agri Bouwmarkt

Zeer gewaardeerde senioren,

Mijn naam is Ad Geerts (1960), geboren en getogen in Gemonde. Graag maak ik gebruik van het aanbod van uw bestuur en uw redactie om enkele regels (maximaal 150 woorden) te schrijven in het Bres-periodiek.
Ik zie mezelf altijd nog als kwiek, jeugdig en energiek waardoor het Bres-lidmaatschap nog heel ver weg lijkt.  Vooral dat laatste: lijkt. Met het klimmen der jaren bemerk ik dagelijks de snelle schreden van vadertje tijd; het gaat alsmaar rapper.

Terugkijkend is het nog maar kort geleden dat Agri Bouwmarkt gewoon BoerenBond heette. Toch is dit inmiddels bijna twintig jaar geleden. Hieraan voorafgaand heette de winkel onder meer CAV De Leijgraaf en BB, voor binnen en buiten plezier. Met een klein enthousiast team van tien personen, deels parttime, zijn we elke dag bezig om Agri Bouwmarkt een factor te laten zijn in het mooie Balkum. Voor jong en voor . . . . .

 

FysioBerlicum   Fysiosport Berlicum

 Een aantal van u is al bekend met de geriatriefysiotherapeuten van FysioBerlicum; Manon Verhappen en Linda Gosselink. Graag geven wij u een uitleg over de specialisatie geriatriefysiotherapie.
De geriatriefysiotherapeut is expert op gebied van (kwetsbare) ouderen, ouderen met chronische aandoeningen en cliënten met complexe gezondheidsproblematiek. Naast een behandelende rol, heeft zij een rol als coach/begeleider/adviseur. Er is een uitgebreid netwerk met andere zorgverleners, zoals de ergotherapeut of de thuiszorg. Ook de mantelzorger wordt betrokken bij de behandeling.
Los van bovengenoemde richt Manon (werkzaam bij FB sinds 2020) zich in het bijzonder op COPD, duizeligheid en niet aangeboren hersenletsel. Bij Linda (werkzaam bij FB sinds 2015) kunt u terecht voor behandeling bij Parkinson, valpreventie en claudicatio (etalagebenen).

Verdere informatie over geriatriefysiotherapie: www.geriatrienetwerkdenbosch.nl

Daarnaast biedt Fysiosport Berlicum verschillende mogelijkheden voor u als BRES-lid om met leeftijdsgenoten te sporten. Zodra het weer mag, hopen wij u in goede gezondheid terug te zien bij ons!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoorservice Berlicum

Ik “HOOR” niet goed, wat kan ik hier aan doen??
Er lopen duizenden mensen rond met gehoorverlies, zonder dat ze zich hier van bewust zijn of er liever niets aan willen laten doen. Dit komt omdat ze denken dat het toch niet helpt.
Gelukkig zijn er in deze moderne tijd fijne hoortoestellen die zorgen dat het verstaan en het genieten van geluiden op een prettige manier kan worden waargenomen.
Hoe geweldig is het als je, met de ontluikende natuur in dit voorjaar, weer kunt genieten van alle vogels en een gezellig gesprek kunt voeren tijdens je dagelijkse of wekelijkse wandeling.
Goed horen zorgt ervoor dat je gesprekken kunt voeren op een relaxte manier zonder veel inspanning. Geluid zorgt er ook voor dat je hersenen genoeg geprikkeld worden, zodat deze actief blijven.

Maak een afspraak bij Hoorservice Berlicum in den Durpsherd.
Hier kijken wij hoe het met uw gehoor gesteld is en mocht het nodig zijn kunt u een proef starten om te kijken of de gekozen hoortoestellen u bevallen. Wij hebben afspraken met alle zorgverzekeraars.
Arianne van Houtum
Trend zien en horen/ Hoorservice Berlicum
Tel. 0413 292979

Duofietsen

Beste vrijwilligers van de duofietsen.
Het voorjaar nadert met rasse schreden. De lente, de zomertijd en het mooie weer zijn straks weer alle redenen om er met de deelnemers van de duofietsen op uit te trekken. We weten dat velen hier al naar uitkijken, vooral na al die lange maanden dat ze thuis hebben moeten zitten.
Om optimaal te voldoen aan de corona regels en voorschriften zijn de blauwe – en rode duo – fiets uitgevoerd met een kunststof midden scherm.
Maximale veiligheid en optimaal fietsplezier dus. Alvast dank voor jullie inzet. 

De commissie Duofietsen

 

Driewiek Journaal.
Daar-is-tie-dan de zon.
Tijd om een ritje te maken op de elektrische duofiets en de deken te showen die de dames van de Driewiek gemaakt hebben.
Ons oudste Driewiek lid Gré van Heijningen mocht samen met de voorzitter een rondje door Berlicum maken. Gré was razend enthousiast en wil zeker vaker gebruik maken van de duofiets samen met een vrijwilliger.
De deken was natuurlijk lekker comfortabel en heerlijk warm.
Wij hebben er drie gemaakt voor elke fiets een, zo gauw de Driewiek weer live actief is zullen deze aangeboden worden door de maaksters aan Jo van Kreij.
Hopelijk kunnen wij weer snel samen zijn, intussen groetjes aan iedereen.
Janine

PS: Wij zoeken nog iemand die sokken kan breien en voor ons dat zou willen thuis doen.
Zou fijn zijn.
073-5032036

Contributie 2021 (rectificatie)

De contributie voor 2021 van € 24,– wordt van de leden die een doorlopende machtiging tot incasso van de contributie hebben afgegeven, geïncasseerd op 1 april 2021. De incasso vindt plaats ten gunste van ons bankrekeningnummer NL76RABO0106900447 onder vermelding van ons incassant-ID NL97ZZZ171155000000 met als betalingskenmerk uw lidmaatschapsnummer.
Leden die (nog) geen machtiging hebben afgegeven verzoeken wij vriendelijk de contributie per omgaande te voldoen op bovengenoemd bankrekeningnummer onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Leden van wie de contributie 2021 op mei 2021 niet is ontvangen, krijgen een herinnering hiervoor, verhoogd met een bijdrage in de kosten van € 2,50.

Hans van Beers, penningmeester a.i.

Sjoelclub Berlicum

Beste sjoelers,
Wat zou het toch fijn zijn als we enig uitzicht hadden wanneer we het sjoelen weer zouden kunnen starten. De moed zakt je af en toe in de schoenen.
Eind oktober vorig jaar hebben wij voor het laatst kunnen genieten van de laatste sjoelmiddag. Op die dag hebben we een mogelijke herstartdatum afgesproken die helaas door corona steeds maar weer bijgesteld moest worden.
Vooruit kijken doen we dan ook maar niet meer. Zodra we een mogelijkheid zien weer op een verantwoorde wijze en er voldoende belangstelling onder de leden is zal het bestuur jullie informeren.
De laatste ‘update’van Rutte en De Jong (8 maart) ontneemt ons de gedacht om in maart weer te kunnen sjoelen. Het is te hopen dat met Pasen de maatregelen versoepeld worden en er nog enkele maanden over blijven om al sjoelend dit seizoen af te sluiten.

Om ons ‘sjoelleed’ iets te verzachten zou je op je computer, tablet of via YouTube kunnen inloggen op de sjoelkampioenschappen van de afgelopen jaren.
Onvoorstelbaar te zien, hoe de 30 schijven in één poging moeiteloos achter elkaar in de 4 vakken worden geschoven.

Als je dat ziet, sjoelers, moeten wij nog heel veel en heel lang oefenen. Maar troost je met de gedachte dat wij het in 3 pogingen mogen doen, en het dan nog moeilijk is om 120 punten te scoren.

Daarom een tip van de expert:
. concentreer je bij de eerste poging op de vakken 3 en 4
. bij de tweede poging op de vakken 1 en 2
. bij de derde poging aanvullen waar mogelijk.
De sjoelbak met bijenwas glad maken wordt ook aanbevolen.

Bij deze wil het bestuur jullie ook wijzen op de vele andere activiteiten die BRES te bieden heeft. Door lid te worden van KBO/BRES kun je hiervan gebruik maken.
Laat je informeren.

Tot snel achter de sjoelbak. Rob Hoornweg

Fietsclub

Helaas is onze informatie uit de fietsclub dat zij het nog niet aandurven om in april van start te gaan. Wij houden onze vinger aan de ‘fietspols’, zodra zij starten krijgt u het via deze nieuwsbrief te horen.

PASEN-WOORDZOEKER
samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Streep de woorden door. Het getal tussen haakjes is het aantal letters.
Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.

De oplossing, bestaande uit twee woorden,  kan tot 15 april gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam en telefoonnummer.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden.
Deze krijgt een leuke attentie.

Op (5) Donderdag was Jezus op de (8) en had daar met zijn (9) het laatste (9). Hij brak het brood en dronk de (3).
Hij werd verraden door (5) voor dertig (12) en gevangen genomen.
(7) waste zijn handen in (8), maar om moeilijkheden met de Romeinse (6) te voorkomen werd Jezus toch veroordeeld. Jezus noemde zich ‘koning der (5)’ en dat kon al een veroordeling rechtvaardigen.
Het volk mocht kiezen tussen Jezus en (8).
Jezus werd op (5) Vrijdag op de (12) aan het (5) genageld.
Zijn moeder (5) treurde onder het kruis.
Jezus werd begraven in een graf dicht bij (8).
Op de zondagmorgen gingen er (7) naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen, maar de (5) was weg en het graf was leeg.
Kort daarop verscheen Jezus aan Maria (9).
Later die dag verscheen Jezus aan twee volgelingen die onderweg waren naar (6) en later kwam hij plotseling bij zijn leerlingen.
Hij beloofde de Heilige (5) te zenden en gaf ze de opdracht: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

 

Woordzoeker KBO Brabant:

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN
GODEN
HALSTER
HANEKAM
HANGMAP
HAREM
JARIG
JEUKEN
KAKEN
KNOTTEN
KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST
OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT
SNEEUWEN
STAAR
TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT
TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL
VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN

Uitslag BRES Quiz 2 maart (Theo van Hedel)

Uitslag BRES Quiz 2
1 Progressief
2 In het oor
3 The New York Times
4 Een wenteltrap
5 Basilicum
6 Hector Malot
7 Vaticaan
8 Islam
9 O-benen
10 Groen
11 Mossteppe
12 365
13 Bergbeklimmer
14 Een schrikkeljaar
15 Maestro
16 Hans Christiaan Andersen
17 Azerty
18 1978
19 Gondel
20 Willy Vandersteen
21 Thora
22 Poëzie
23 Een Valkenier
24 Notaris
25 Een liter

Bres quiz 3 (Theo van Hedel)

1 Wat is een ander woord voor googelaar?
2 Wat is een ander woord voor blauwe plek?
3 Hoe heet het vriendinnetje van Superman?
4 Met welke letter wordt een zacht potlood aangeduid?
5 Hoe noem je Scouts van 7 tot 11 jaar?
6 Hoe noemt men het zachtjes golven van water?
7 Hoeveel weken is een vrouw zwanger?
8 Wat is een Zeeduivel?
9 Wat is een ander woord voor stofwisseling?
10 Het Franse woord voor een halsketting is?
11 Hoe wordt een luchtspiegeling ook wel genoemd?
12 Waardoor worden jeugdpuisjes voornamelijk veroorzaakt?
13 In welk jaar werd de euro ingevoerd?
14 Wat komt in China na iemands achternaam?
15 Wat bedoeld men met broodheer?
16 Welk bedrijf is uitgever van Hello Kitty?
17 Wat is de figuurlijke kleur van een huismerk?
18 Hoe heet de schrijfster van Pipi Langkous?
19 Welke feestdag wordt 40 dagen na Pasen gevierd?
20 Wat zijn Courier, Comic Sans en Arial?
21 Van welke stof in het zwembadwater kun je rode ogen krijgen?
22 Hoe wordt een vakantiehuis in Frankrijk vaak genoemd?
23 Wat is de meest gespeelde vorm van het kaartspel poker?
24 Welk speelstuk kan bij Stratego als enige de bom uitschakelen?
25 Welke kleur zie je spreekwoordelijk wanneer je jaloers bent?

Eet woordzoeker nieuwsbrief, de uitslag:

Verandering van spijs doet eten
Daar heeft hij geen pap van gegeten
Dat is het hele eieren eten
De grote vissen eten de kleine
De kaas niet van het brood laten eten
De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend
Eten als een wolf
Eten met lange tanden
Eten van verboden vruchten
Eten wat de pot schaft
Iemand de oren van het hoofd eten
Van twee walletjes eten
Met de tien geboden eten
Het is met hem kwaad kersen eten
Ook van de mosterd eten
Wie in de wijngaard werkt, mag van de druiven eten
Je kunt er van de vloer eten
Men eet om te leven, maar men leeft niet om te eten
Dat eet geen brood

 ONTBIJT LUNCH DINER

Winnaar Eet woordzoeker nieuwsbrief maart

De winnaar van de Eet-woordzoeker is mevrouw Gerda Pennings.
Het was een regenachtige middag toen ik volgens afspraak aanbelde bij Gerda.
Blij maakte ze de deur open. Ik vroeg haar of ze bezwaar had als ik van haar een foto maakte voor in de nieuwsbrief. Gerda nodigde me uit om binnen te komen voor een kop thee met iets lekkers erbij. Samen met man Christ, die mij nog kende van Harmonie TOG, hebben we nog gezellig zitten buurten.
De EET-woordzoeker bestond uit uitdrukkingen met eten en omdat na het eten onverbiddelijk de afwas staat te wachten, bestond het presentje uit artikelen die alles met afwassen te maken hebben. Afwasmiddel, afwasborstel, vaatdoekjes en schuursponsjes.
Komt altijd van pas.
Peter en Tineke van Helvoort

Te koop
Te koop ( weg = weg ).
Een technisch perfecte sta-op stoel met leren bekleding.
De bekleding is helaas met krassen beschadigd, zodat er een inlegcover nodig is. De stoel staat in d’n Inloop voor bezichtiging en om uit te proberen.
Weggeef prijs € 250,–. De stoel wordt bij u thuis afgeleverd.
Voor info Herman Schunselaar Tel : 0653319158
Hieronder een foto van de (bruine) stoel. De inleghoes op de andere foto krijgt u er gratis bij.

 

OP STAP MET …………

Het touringcarbedrijf heeft, in overleg met André Rieu Productions bv, doorgegeven dat de openluchtconcerten op het Vrijthof in Maastricht in juli 2021 vooralsnog doorgaan!
Men gaat er van uit dat de coronaperikelen in juli onder controle zijn door de vaccinaties zodat dergelijke evenementen weer kunnen plaatsvinden.

Onze 42 deelnemers voor wie wij reeds kaarten hebben gekocht kunnen donderdag 15 juli 2021 in hun agenda noteren!

Mocht de situatie veranderen, hoor u dat meteen van ons.
Bij vragen, mail naar activiteiten@bres.nl

 

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES

Met ingang van 1 januari 2021 hebben de bestuursleden van BRES nieuwe emailadressen, te weten:

Emailadres:                                            Dit emailadres wordt gelezen door:

voorzitter@bres.nl                                 Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                 Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                   Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl              Margie Dieterman
liesbeth@bres.nl                                    Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                              Margie Dieterman
margie@bres.nl                                      Margie Dieterman

Wilt u deze adressen aanpassen in uw mailprogramma? Dank u wel.

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:

. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar margie.dieterman@home.nl
. even bellen met Margie: 06-104 128 20
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

KBO Woordzoeker Uitslag
Strooiwagen

 

De Nederlandse Taal
Hoe zonderling is de Nederlandse taal
Ze stelt aan verbeelding perk noch paal
Het meervoud van SLOT dat heet nu wel SLOTEN
Maar toch is het meervoud van POT niet POTEN
Evenzo zegt men een VAT en twee VATEN
Maar nooit zal men zeggen een KAST en twee KATEN
Wie gisteren ging VLIEGEN zegt heden ik VLOOG
Dus zegt u misschien ook voor WIEGEN: ik WOOG?
Oh nee, want ik WOOG is afkomstig van WEGEN
Maar is nu ik VOOG een vervoeging van VEGEN?
En dan is het woord ZOEKEN vervoegd met ik ZOCHT
Hoort dan bij VLOEKEN wellicht: ik VLOCHT?
Alweer mis, want dit is afkomstig van VLECHTEN
Maar ik HOCHT is geen juiste vervoeging van HECHTEN
Bij ROEPEN hoort RIEP, bij SNOEPEN echter geen SNIEP
Bij LOPEN hoort LIEP, maar bij KOPEN geen KIEP
Evenmin hoort bij SLOPEN, ik SLIEP
Want dit hoort bij het schone woord SLAPEN
Maar zet nu weer niet: ik RIEP bij het woord RAPEN
Want dat komt van ROEPEN en u ziet terstond
Zo draaien we vrolijk in een cirkeltje rond
Nog talloze voorbeelden kan ik u geven
Want GAF hoort bij GEVEN, mar LAF niet bij LEVEN
Men spreekt van: wij DRINKEN; wij hebben GEDRONKEN
Maar niet van: wij HINKEN, wij hebben GEHONKEN
’t Is EET en ik AT, niet ik WEET en ik WAT
Maar: ik WEET en ik WIST (zo vervoege men dat)
Het volgende voorbeeld is bijna te bont
Bij SLAAN hoort: ik SLOEG, niet ik SLING of in SLOND
Bij GAAN hoort: ik GING, niet ik GONG of ik GOND
Bij STAAN niet ik STOEG, of ik STING, maar ik STOND
Zo kan ik nog doorgaan tot volgende week
Maar lieve lezer, ik maak u van streek
met deze onzin die toch gewis
van onvervalste Nederlandse oorsprong is
Dus stop ik, nee ho, daar vergeet ik warempel
Een zeer instructief zoölogisch exempel
Een mannetjesKAT noemt men doorgaans een KATER
En hoe noem je een mannetjesRAT? Soms een …. RATER?

Ingezonden door Sjef de Laat

Maart 2021

Gezóndheid

Gezóndheid, dè wit iederéén
die kunde nerges nie koope
dus moete goewd vurzichtig zen
um gin ziekte op te loope

 en zùrge dè ge binne blijft
ès de weind wà harder wèit
ès ge snottert, hoest en proest
oewe snuujt d’n andere kant op drèit

 zódè ’n aander ginne laast
van òuw zal kunne krijge
en zeeker gin corona-grèi
um van hoog kórts nog mar te zwijge

 ge lópt mî ’n kèpke vur oewe mond
op goewd anderhalve meeter
want vur ge’t wit stikte iemand aon
en wùrdt die nie mer beeter

 of ge wordt zèlef positief getest
en moete tiejn daag binne blijve
we zulle dè verdómde virus
snel nao de verdoemenis moete drijve

 um wir hillemaol gezónd en wèl
de wirreld opneit te veroovere
en alles wètter nie mer kan
gewóónweg trug gaon toovere.

Ans van Kessel

 

Nieuwe leden
Wij heten ze van harte welkom:
Hans Walker
Hans Bender
Pieter en Jos van Asten-Van Kreij
Marietje van Santvoort-Voets

 

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
Riek van Hedel-van Kreij, 25 februari
Piet van Osch, 28 februari
Wim van Zoggel, 7 maart
Will Bax-vanden Brink, 10 maart
Trix van den Akker-van Rijn, 12 maart
Harrie van de Ven, 16 maart
Joop Hermsen, 19 maart
Jan van Hedel, 24 maart
Jan van der Krabben, 24 maart
Anton van der Broek, 30 maart

 90-jarigen, de allersterksten
Annie van de Steen-Voets, 1 maart
Hemmie Tanck, 16 maart

 

Waarschuwing Vaccinatie Corona

Wij hebben gehoord en gelezen dat op verschillende plaatsen in Nederland oplichters bij u aan huis komen of u bellen die ter betaling een corona-vaccinatie voor u willen regelen.

Er zijn 2 manieren waarop u kunt worden uitgenodigd:
. via een brief van het RIVM die u vertelt dat u een telefoonnummer kunt bellen om in uw regio een afspraak te maken met de GGD voor de vaccinatie
. via uw huisarts.

Mocht u iets niet vertrouwen neem dan alstublieft contact op met uw huisarts. Hij/zij kan u meer vertellen over uw vaccinatie.

Voor een corona vaccinatie hoeft u nooit te betalen.

Sjoelclub

Sinds kort is het mogelijk om alle sjoelers van Bres op deze manier te bereiken en daar maken we graag gebruik van.
Helaas is het ruim 2 maanden geleden dat we nog als vanouds gesjoeld hebben. Dat was in den Durpsherd omdat ons honk “d’n Inloop” nog niet beschikbaar was.
We zijn op 1 oktober gestart met sjoelen.
Eind oktober, na 5 keer sjoelen, zijn we in onderling overleg toch weer gestopt, het voldoende niet goed om door te gaan. Dit in de hoop dat we 7 januari weer konden beginnen. Helaas werd dit door onze plaaggeest ‘Corona’ gedwarsboomd. De strengere maatregelen geven op dit moment ook geen mogelijkheden. Maar zodra de maatregelen weer versoepelen en we weer in Den Durpsherd mogen, horen jullie dit direct.

Ook geen leuk bericht is dat Toos Bosch en Jeanne Bosch om persoonlijke reden hebben opgezegd. Dat de overige 25 leden daar nog niet over denken is een positief geluid. Wellicht kunnen onze trouwe leden nieuwe leden enthousiasmeren voor dit gezellige en spannende spel.

Houdt moed en blijf gezond, meer kunnen we er op dit moment niet van maken. Wij gokken op begin maart 2021.

Voor eventuele nieuwe leden die het spel niet kennen, een korte uitleg:
Met de 30 schijven probeer je de 4 vakken, met een puntenwaardering van 1-2-3 of 4 punten te vullen. Als je de schijven in drie achtereenvolgende pogingen gelijkmatig over de 4 vakken weet te verdelen tellen de punten dubbel. Bij een schijf in elk vak dus 20 punten, bij 2 schijven in elk vak 40 punten enz. De overige schijven worden gewaardeerd met de punten die op het afzonderlijke vlak staan.
We spelen met 3 personen aan één bak in 5 ronden. Na een koffiepauze spelen diezelfde personen de 2e ronde. De opgetelde punten in beide ronden bepalen de winnaar, die op de volgende speeldag bekend wordt gemaakt via de scorelijsten.

Elke week speel je met iemand anders.
Sjoelclub Berlicum sjoelt van 1 september tot en met half juni, elke donderdag van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur, met een koffiepauze van een half uur.

Heb je interesse om mee te doen?
Meld je dan bij Judith (073-6897254) of bij Rob (073-5031823) of bij een van onze leden.

 

Een timmerman, metselaar en een elektricien zitten tegen elkaar op te snijden over wie het oudste beroep heeft. De timmerman: “Weet je nog: Jezus. Die lag in een stalletje, en dat stalletje is gebouwd door, jawel, een timmerman.” Zegt de metselaar: “Nou en, de piramiden stonden er toen al eeuwen en die zijn toch gemetseld.” Zegt die elektricien: “Jullie moeten niet zo ruziën want wij hebben toch het oudste beroep.” “Op de eerste dag zei God: ‘er was licht!’ en toen hadden wij de leidingen al liggen.”

Bres leest en deelt

Als u dit leest is het bijna lente…………………..
Daarom deze keer wat leuke tuinboeken.

Nico de Haan, Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs en waarom.

In het handboek ‘Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs’ heeft Nico de Haan een leven lang ervaring met tuinen en vogels verwerkt. Hij geeft tal van tips en ideeën om van elke tuin of balkon een prachtig vogelparadijs te maken. Niet alleen komen praktische vragen aan bod maar ook het belang van een groene tuin, niet alleen voor vogels, krijgt ruim de aandacht. De toegankelijke teksten zijn voorzien van prachtige tekeningen van Marjolein Bastin.

Een kleine eetbare tuin, Madelon Oostwoud

Genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2016. Genieten van heerlijk fruit, groente, kruiden en eetbare bloemen van ‘eigen grond’ kan ook met een kleine tuin of balkon. Dit boek biedt volop inspiratie voor ontwerp, aanleg en onderhoud van een kleine eetbare tuin met vaste planten. En dat alles zonder veel werk en onderhoud. De vele praktische tips, haalbare voorbeelden en ontwerpen helpen je op weg!

‘Een kleine eetbare tuin’ biedt een verse kijk op tuinaanleg en geeft een 10-tal tot in detail uitgewerkte ontwerpen met bijbehorende plantenlijst voor geurige, kleurige en smaakvolle tuinen.

– Een eetbare siertuin aanleggen op het balkon, in bakken en in de volle grond
– Met vaste planten (zonplanten, schaduwplanten, hoog, laag, vast, pot)
– Inspirerende aanwijzingen voor tuinaanleg en tuinontwerp
– Optimale benutting van zonlicht en regenwater
– Vaste, winterharde, overblijvende en zelf zaaiende planten, dus weinig onderhoud
– Zaaien, stekken, vermeerderen, scheuren
– Gereedschappen, harde materialen, steunen van klimplanten
– Dieren en insecten lokken en afweren, composteren
– Tips voor oogsten, bewaren en verwerken
– Met losse plantenlijst al keuzewijzer (meer dan 200 soorten eetbare vaste planten)

Uniek is de losse plantenlijst als keuzewijzer: met meer dan 200 soorten eetbare vaste planten (met informatie over o.a. grondsoort, groeiwijze en toepassing in de keuken). Deze is uitneembaar en kan makkelijk meegenomen worden naar het tuincentrum. Heel handig!

‘Een kleine eetbare tuin’ is een heerlijk creatief boek, ook geschikt voor beginners!

Prietpraat

Jantje zit op school en vraagt aan de juf of hij even naar de w.c. mag.
“Ja hoor.” antwoordt de juf.
Als Jantje op de w.c. aankomt ziet hij dat het w.c. papier op is.
Jantje naar de juf: “Juf, er is geen papier om m’n gat af te vegen.”
“Maar Jantje, je mag toch geen gat zeggen, je moet bips zeggen.”
Jantje gaat weer terug naar de w.c. met een rol papier, ziet hij ineens dat er een gat in de ruit zit.
Jantje weer naar de juf: “Juf, er zit een bips in de ruit.”

En voor de kleinkinderen:

Heb jij altijd al een eigen tuintje gewild met zelfgekweekte planten en verse groente? Dan kan dit Donald Duck Tuinboek je daarbij helpen!
Geloof het of niet, maar zelfs oom Donald kan tuinieren! Zaaien, planten en oogsten; het is zo gepiept. Kweek de zoetste aardbeien, magische pompoenen, razendsnelle radijsjes, supersla en mooie planten. Met bloemen in alle soorten en maten maak jij je stekje nog mooier. Is jouw tuintje eenmaal aangeharkt, wacht dan geduldig tot alles gaat groeien en bloeien.
Als je intussen de strips van Donald en zijn vrienden leest, gaat de tijd vast nog sneller!

Bres kookt en deelt……winterkost

Preischotel met aardappel en zalm

Ingrediënten:
500 gr prei (in ringetjes)
250 gr creme fraiche
3 eieren
2 theelepels mosterd
800 gr aardappelschijfjes
400 gr zalmfilet
2 eetlepels olijfolie
snuf peper en zout
2 theelepels peterselie
1 handje geraspte kaas

Verwarm de oven op 180 graden. Kook de aardappelschijfjes in een grote pan water 5 minuutjes voor en giet daarna af. Bak de prei in een pan met een eetlepel olijfolie 5 min kort totdat hij iets zachter begint te worden.

Klop in een kom de crème fraiche, eieren, mosterd, peper, zout en peterselie door elkaar. Snijd de zalm horizontaal een of twee keer doormidden zodat je dunne plakken krijgt.

Verdeel de helft van de aardappelschijfjes over de bodem van een met olie ingevette ovenschaal. Bestrooi met een klein beetje peper en zout. Leg de zalm hierover. Schep hier de gebakken prei over. Giet hier de helft van het eimengsel over. Dek af met aardappelschijfjes en giet hier de rest van het eimengsel over. Bestrooi met wat kaas.

Zuurkoolschotel met appeltjes en crème fraiche.

Ingrediënten 2 personen:
– 5 aardappelen
– 250 gram zuurkool
– 1 bakje spekjes
– klein potje crème fraîche
– halve appel
– 150 gram gehakt
– geraspte kaas, scheutje melk
– nootmuskaat, peper en zout
– scheutje melk
– klontje boter
– mosterd, hoeveelheid naar eigen smaak

Voorbereiding:
Oven voorverwarmen op 180 graden c.
Aardappel puree maken (kan ook met kant-en-klaar zakje aardappelpuree)

Bereidingswijze:

1. Schil de aardappelen en kook de aardappelen gaar met wat zout.
2. Bak ondertussen de spekjes uit en bak het gehakt rul.
    Breng op smaak met peper en zout.
    Laat onder tussen ook de zuurkool uitlekken en verwarm de oven voor op 180 graden.
3. Meng de zuurkool met 2 eetlepels crème fraîche en de kleingesneden appel.
    En bedek de bodem van de ovenschaal hiermee.
4. Verdeel hierover weer het mengsel van gehakt en spekjes
5. Stamp de aardappels tot puree samen met de mosterd, melk, boter en breng op smaak
    met peper en zout.
6. Verdeel de aardappelpuree over het gehaktmengsel in de ovenschaal.
    Strijk de bovenkant glas met de bolle kant van een lepel.
7. Verdeel nu een laagje crème fraîche over de aardappel puree en strooi hierover weer een
    beetje geraspte kaas.
8. Plaats de ovenschotel in de oven en bak in ca. 45 minuten goudbruin.
    In combi oven gaat het sneller!

 

EET-WOORDZOEKER

samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Streep de woorden door. Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.

De oplossing, bestaande uit drie woorden,  kan tot 9 maart gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam en telefoonnummer.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden.
Deze krijgt een leuke attentie.

Verandering van ….. doet eten (5)
Daar heeft hij geen … van gegeten (3)
Dat is het hele …… eten (6)
De grote …… eten de kleine (6)
De …. niet van het brood laten eten (4)
De …. wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend (4)
Eten als een …. (4)
Eten met lange …… (6)
Eten van …….. vruchten (8)
Eten wat de … schaft (3)
Iemand de …. van het hoofd eten (4)
Van twee ……… eten (9)
Met de …. geboden eten (4)
Het is met hem kwaad …… eten (6)
Ook van de ……. eten (7)
Wie in de wijngaard werkt, mag van de ……. eten (7)
Je kunt er van de ….. eten (5)
Men eet om te ….., maar men leeft niet om te eten (5)
Dat eet geen ….. (5)

 

Woordzoeker Carnaval, de uitslag:
JOEKEL VAN UNNE KWEK

WINNAAR CARNAVAL-WOORDZOEKER
En de winnaar van de carnaval-woordzoeker is een echtpaar, namelijk Peter en Gerry Schouten.

Op 11 februari jl. ging ik getooid met blauw/witte muts en das, naar ze toe om de prijs te overhandigen.
Bewust had ik deze keer gezocht naar artikelen met een blauwe verpakking. Dit omdat de carnaval-woordzoeker over de Birrekoal met zijn blaouw birren en birrinnen ging.  En omdat gelijk met de carnaval ook Valentijnsdag is, is ook gekeken naar een valentijnspresentje.
Uiteindelijk bestond de prijs uit een pak vruchtensap, cocktail-snacks en een doos liefdeszoenen.
Peter en Gerry reageerden enthousiast.
Verder vertelde Gerry dat een kleinzoon uit Rosmalen de opengeslagen Bres-nieuwsbrief met de oplossing op tafel zag liggen en zich afvroeg wat een kwek is. Ook het woord joekel zei hem niks. Het kostte toch wel wat moeite om een duidelijke uitleg te geven aan de kleinzoon.

Peter en Tineke van Helvoort

Een slimme (BRES-)mens (Theo van Hedel), uitslag februari opgave:

 1. 5
 2. 70%
 3. Een gram
 4. Karaat
 5. 160
 6. Viltstiften
 7. Suezkanaal
 8. Non-food
 9. Psychiater
 10. Stappenteller
 11. Stier
 12. De aas
 13. Zwerfvuil
 14. Saturnus
 15. Blauw
 16. Digitaal
 17. Gelatine
 18. Jupiter
 19. Afwezigheid
 20. Wolkenkrabber
 21. Knie
 22. 4 uur
 23. 64
 24. Sudoku
 25. Februari

Woordzoeker KBO Brabant:

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

De uitslag van deze woordzoeker vind u helemaal achterin deze nieuwsbrief.

 

AASETER                    GAREN                                NOTIE               
AGEREN                      GOKJE                                ONTZAG           
ALBINO                       GRIET                                  ONZIN
BEULEN                      HIAAT                                  PANTYKOUS
BEWEGING                HOGESCHOOL                 PARDON
BORDES                     HORIG                                 PASEN
CREATINE                   INBOETEN                        PERSEN
DAGVLINDER             IRRITANT                           PICOBELLO
DELER                          KOETJES                            PIOEN
DOKKEN                      KORAN                               REGAAL
DONATIE                     KRUISBOOG                     SANITAIR
DOORKOMEN            LEESWOEDE                     STORTBUIEN
DRIEBANDEN             MELKDISTEL                     TOTAAL   
EICEL                            NABLOEI                             ZUINIGHEID

BRES Quiz maart (Theo van Hedel)

1       Wat is het tegenovergestelde van conservatief?
2       In welk lichaamsdeel vind je het aambeeld?
3       Welke Amerikaanse krant heeft als bijnaam The Old Gray Lady?
4       Hoe noem je een trap die spiraalvormig omhoog gaat?
5       Wat maakt pestosaus groen?
6       Wie schreef het boek “Alleen op de wereld”?
7       Hoe heet de woning van de paus?
8       Van welke godsdienst is de Koran het heilige boek?
9       Hoe noem je benen met naar buiten wijzende Knieën?
10     Welke kleur heeft de jas van een chirurg meestal?
11     Wat is een ander woord voor Toendra?
12     Hoeveel dagen doet de aarde erover om 1 keer on de zon te draaien?
13     Wat is een ander woord voor Alpinist?
14     Hoe noem je een jaar met 366 dagen?
15     Wat is het Italiaanse woord voor meester of leraar?
16     Wie schreef het sprookje “De kleine zeemeermin”?
17     Wat zijn de eerste 6 letters van een Frans en Belgisch toetsenbord?
18     In welk jaar is elektronicabedrijf Apple (o.a. bekend van IPhone (opgericht)?
19     Hoe wordt de mand onder een hete luchtballon genoemd?
20     Wie bedacht Suske en Wiske?
21     Hoe heet het Heilige boek van de Joden?
22     Hoe wordt het genre dat uit gedichten bestaat genoemd?
23     Hoe noem je iemand die met roofvogels werkt?
24     Hoe noem je iemand die een testament voor iemand opmaakt?
25     Wat is het volume van een kilo water?

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.

Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES

Met ingang van 1 januari 2021 hebben de bestuursleden van BRES nieuwe emailadressen, te weten:

Emailadres:                                            Dit emailadres wordt gelezen door:

voorzitter@bres.nl                                  Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                  Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                    Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl               Margie Dieterman
liesbeth@bres.nl                                     Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                               Margie Dieterman
gerard@bres.nl                                        Gerard Brouwers
margie@bres.nl                                       Margie Dieterman

Wilt u deze adressen aanpassen in uw mailprogramma? Dank u wel.

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar margie.dieterman@home.nl
. even bellen met Margie: 06-104 128 20
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk
Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

 

PLAAT MET EEN VERHAAL
Door Tineke van Helvoort – van der Zanden

Dit versje komt uit een poëziealbum uit 1961.
Allerlei gedichtjes staan er dit volle album.
Een daarvan is geschreven door een van mijn oma’s en wil ik graag delen.
Oma van de Pas noemde ik altijd Grote Oma en was de moeder (moeke) van ons mam.

KBO Woordzoeker Uitslag

Sneeuwketting

 

Februari 2021

Van de voorzitter

Ik had mij voorgenomen in mijn voorwoord deze keer niet stil te staan bij thema’s als  het coronavirus, Covid19, de Engelse of Zuid-Afrikaanse variant, de 1,5 meter maatregel, wel of geen mondkapje, het Pfizer-, Moderna- en AstraZeneca vaccin, het OMT of het RIVM en of wij thuiswonende ouderen nu in februari of in maart worden gevaccineerd. Gelukkig zit geen van onze leden nog op het basis- of voortgezet onderwijs. Een probleem minder.

Ook ik word er hoorndol van de krant, de TV en de radio. Deze media weten over niets anders te berichten. De regering denkt nu na over wel of geen avondklok. Waarom geen ochtendklok ? Iedereen kan dan lekker uitslapen tot bijvoorbeeld 11.00 uur. Geen problemen met overvolle ochtend treinen en geen files en alle tijd om voor je vrouw / man een heerlijk ontbijt te maken.

Ik denk dat ik het OMT maar eens ga bellen.
Of toch maar niet?

Door alle regels en problemen zijn wij ook dit jaar helaas weer genoodzaakt om onze algemene jaarvergadering in maart weer digitaal te houden. Bij de nieuwsbrief van maart ontvangt u daarover alle informatie.

Sorry voor het eerste deel van mijn voorwoord. Ook ik word het soms, heel even maar, spuugzat.

Toch houden we er de moed in en kijken samen uit naar een toekomst zonder het coronavirus.

Herman

Column: Rimpels…

Helaas hebben wij van onze vaste columnist Jan van der Krabben moeten horen dat hij een aantal maanden niet aan deze nieuwsbrief zal kunnen bijdragen. Wij, als bestuur, maar zeker ook vele leden vinden dit bijzonder jammer. Wij hopen hem snel weer terug te mogen verwelkomen

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
28 januari: Antoon van de Doelen
16 februari: Riek van Hedel-van Kreij

90-jarien, de allersterksten
26 december: Mien van de Akker-van de Ven

En dan een bijzondere vermelding, een 95-jarige, de aller/aller/allersterkste:
Mevrouw Gerda Venrooij-van Schijndel is op 14 januari van dit jaar 95 jaar geworden.

Namens het bestuur onze hartelijke gelukwensen!

Dank aan onze logo adverteerders !!!!!!!!!!!!
Ook in het nieuwe jaar 2021 willen wij onze logo-sponsoren hartelijk dank zeggen voor het plaatsen van hun logo advertentie in onze nieuwsbrief.
Ruim 40 bedrijven en organisaties steunen ons op deze manier met hun logo-advertentie. Door deze steun kunnen wij ook dit jaar weer leuke en zinvolle activiteiten voor onze leden organiseren, nogmaals dank daarvoor.
Wij weten uit ervaring, dat sommige ondernemers uit Berlicum-Middelrode het al jaren moeilijk hebben. Opboksen tegen internet en supermarkten valt niet altijd mee zeker in coronatijd.  
Ons verzoek en devies luidt daarom:
ALS U IETS MOET KOPEN, DAN NIET TE SNEL ONS MOOIE DORP UITLOPEN.
Kijk dan eens bij onze logo-sponsoren. U kunt dat ook digitaal en via de telefoon doen. Veel winkels in ons dorp leveren nu bij u aan huis af.
Het bestuur

Ouderenadviseurs:

In de komende periode ontvangt u van de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte. U kunt hiervoor de hulp inroepen van de ouderenadviseurs van BRES. Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 50.000,00 voor gehuwden of samenwonenden. Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd. U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs:
Jan Kuipers: tel. 0731694 of 06-17346896
Marius van Lankvelt: tel. 073-5031706
Ad Houtepen:  tel. 073-5032653 of 06-33678199.

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren kunnen Jan en Marius u ook hiermee helpen.

Contributie 2021.

De contributie voor 2021 van € 24,– wordt van de leden die een doorlopende machtiging tot incasso van de contributie hebben afgegeven, geïncasseerd op 1 maart 2021.
De incasso vindt plaats ten gunste van ons bankrekeningnummer NL76RABO0106900447 onder vermelding van ons incassant-ID NL97ZZZ171155000000 met als betalingskenmerk uw lidmaatschapsnummer.
Leden die (nog) geen machtiging hebben afgegeven verzoeken wij vriendelijk de contributie per omgaande te voldoen op bovengenoemd bankrekeningnummer onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Leden van wie de contributie 2021 op 1 april 2021 niet is ontvangen, krijgen een herinnering hiervoor, verhoogd met een bijdrage in de kosten van € 2,50.
Hans van Beers, penningmeester a.i.

Bres kookt en deelt……………………

Mariet van Kreij stuurde ons een foto van het resultaat van een van de recepten uit ons Kerstnummer.
Dank Mariet, het ziet er heerlijk uit. Ik hoop dat het gesmaakt heeft.

Voorstellen Hans van Beers

Bij de volgende nieuwsbrief ontvangt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2021.
Zoals u weet hebben wij een vacature voor de rol van penningmeester. Hans van Beers stelt zich daarvoor kandidaat. Hans stelt zich hieronder aan voor:
Mijn naam is Hans van Beers en ben getrouwd met Elly. Wij hebben een dochter, schoonzoon en twee kleinzonen.
Wij wonen sinds 1972 in Berlicum. Ik heb de laatste 25 jaren als zelfstandige een administratiekantoor gerund tot 2014 en daarna met pensioen gegaan.
Toen ik werd benaderd voor de post van penningmeester bij Bres heb ik daar niet zo lang over nagedacht omdat het leuk en zinvol werk is  samen met de andere vrijwilligers.

Makkelijk recept (speciaal voor een 80-jarige 😉, zie verder in deze nieuwsbrief)

Hartige koekjes.
Onze doelgroep is natuurlijk de ouderen, senioren zoals die tegenwoordig heten.
Maar de recepten zijn vaak moeilijk te lezen laat staan om hiermee iets op tafel te toveren. Dus nu een super gemakkelijk hapje ook voor een 80jarige.
Ingrediënten: Dat zijn de dingen die je nodig hebt om iets te kunnen maken)
Bladerdeeg: (ligt in het vriesvak bij een van de drie supermarkten uit ons Durpske).
Met een velletje bladerdeeg maak je vier hartige koekjes.
2 tomaten (dat zijn die rode ronde dingen, te vinden bij de groeten afdeling.
8 plakjes salami (te vinden bij de afdeling vleeswaren)
Tomatenketchup: (zit in een fles en is rood niet te verwarren met Ketchap).
Geraspte kaas: (ook te vinden in het koelvak).

Bereiden: Neem twee velletjes bladerdeeg uit het doosje en leg die op een snijplankje, en snij dat velletje precies in vieren. Dat moet lukken.
Smeer er een beetje ketchup op. Leg dan op ieder stukje balderdeeg een plakje salami.
 Snij de tomaat in dunne plakjes, ongeveer 5 plakjes uit een tomaat. Leg een plakje tomaat op de salami.
Strooi wat geraspte kaas op de tomaat.  KLAAR.
Nu alles op de bakplaat leggen en de oven op 200 graden ongeveer tien minuten. Wel erbij blijven en kijken door het venster van de oven.
Als het begint te kleuren en de kaas borrelt dan is het klaar.
Uit de oven halen ( die is heet niet je handen verbranden) en wat laten afkoelen.

Smakelijk…

Het Kerstdiner van een 80–jarige

Toen mijn vriendin zei: “Je komt met de Kerst toch wel bij mij eten”,  zei ik na enige aarzeling: “Ik heb na het lezen van de nieuwsbrief nr 1 besloten weer eens voor mijzelf te koken. Elke gang is duidelijk beschreven en bij het zien van de prachtige foto’s loopt het water al in de mond. Je herkent haar reactie misschien wel: ” Dan niet, ik hoor het wel, geniet er vooral maar van.”
Mijn Kerstdiner zou bestaan uit :
–  Ossenstaart soep
–  Garnalencocktail
–  Peren met geitenkaas
–  Langzame kip
–  Beenham met puree
–  Verstopte frambozen of frambozen meringue bombe
–  IJstaart met schuim

Een 7-gangen diner, schitterend toch, ik was bij voorbaat al trots op mijzelf.
Zou ik mijn kinderen en kleinkinderen alvast uitnodigen?
Ik twijfelde, niet aan mijn kunnen hoor, maar het waren er 7, dus 4 teveel. Niet doen dus, opgelost.

Ik besloot voordat ik zou beginnen alles nog eens goed na te lezen. Misschien kwam ik hobbels en vragen tegen, dus even nog geen inkopen doen.

Ossenstaart soep .
Het bleek een kerstverhaal te zijn. Ik had nog een blikje tomatensoep , zonder balletjes Met de beenham stond er genoeg vlees op het menu, dus geen probleem en geen ossenstaart soep.

Garnalen cocktail.
Voor 4 beschaafde eters, of 2 liefhebbers. Ik was beiden, delen door 2 of door 4? Lastig. Al lezend kwam ik nog een probleem tegen: 2 el., 8 el. Een el. is een oude lengtemaat nl. 69,4 cm.??? 1 tl. worcestersaus was dat 1 liter ? Toch iets teveel van het goede. Ik besloot de garnalencocktail te schrappen. Er bleef toch nog genoeg over.

Peren met geitenkaas. 
Helaas weer enkele onduidelijkheden . Niet al te grote, rijpe conference peren. Van Wamel heeft maar één soort, die nog een paar weken moesten blijven liggen. Wat citroensap, snufje tijm, zwarte peper. Ook een snufje? Dat alles in de oven. Ik ben heel goed met pannen, maar de oven is niet zo mijn ding. Dit gaat niet lukken.

Langzame kip.
Bij Piet van Gaal kon ik niet slagen voor een langzame kip. Piet heeft alleen maar snelle kippen. Die worden de hele dag door de haan achterna gezeten. Als ik verder lees moet ik voor de “rub’ ?? 9 theelepels hebben. Ik heb er maar 4 dus dit gaat niet lukken.

Beenham met puree.
De foto vond ik geweldig. Maar het recept echt waardeloos ( sorry Janine ).

Alleen de 150 dl. is duidelijk . Voor de rest zoek het maar uit. Geen theelepel, eetlepel. 1 – 2- of 10 stuks, geen 1- 10 of 100 gram.??? Als ik de bereidingswijze doorlees: “Bak de spekjes uit” . Waar haal ik de spekjes vandaan. Ze staan niet bij de ingrediënten. Hoe jammer dan ook . Geen beenham met puree.

Verstopte frambozen.
Helaas weer een recept voor 4 personen met onduidelijkheden over het aantal lange vingers en liters crème de cassis. Ik dacht ineens aan een uitspraak van mijn moeder. Zij kookte altijd voor min. 10 personen en ik hoorde haar nog zeggen: “Ik zou niet voor 1 of 2 personen kunnen koken.” Ik vroeg mij af of ik dat van haar zou kunnen hebben.

Frambozen meringue bombe.
De naam schrikt mij even af, maar als ik dan lees: “Voor het beste resultaat moet je voor deze pudding slordig te werk gaan” dan fleur ik helemaal op . Dit gerecht wordt dan beslist iets geweldigs. Helaas weer voor 6 personen, maar ik barst inmiddels van de honger en een nagerecht voor 6 personen gaat er wel in. Als ik verder lees over “een groentemolen, lobbig kloppen, de frambozencoulis, het marmereffekt en een puddingvorm dan kom ik ook hier niet uit.
De mooie kerstbal vrolijkt mij wel iets op.

IJstaart met schuim
Voor 12 personen. Nee toch. 2 zakjes Klop klop en melk. Hoe kom ik nu aan 2 zakjes melk en nougatine strooisel van Baukje ( Baukje Mollema?) kennen ze bij de Jumbo ook al niet . De moed zinkt mij weer in de schoenen.
Gelukkig worden de dineradviezen afgesloten met een geweldige kleurplaat. Er staat gelukkig geen leeftijdsgrens bij dus begin ik daar maar aan.
Ik overweeg nog even mijn vriendin te bellen over haar kerstdiner , maar denk te weten wat ze zal gaan zeggen. Ik besluit een lekker sneetje roggebrood met heerlijke kaas en een geurig kopje koffie te nemen.

Het water loopt mij al in de mond.
De naam van de 80 – jarige is bij de redactie bekend.

Kinderpraat
Telefoongesprek met mijn kleindochter tijdens Covid-19
Oma: Ik mis je wel hoor schatje..
Lilly: Ik jou ook oma.
Oma: Mis je mij heel erg?
Lilly: Tja…zucht. Dat weet ik niet hoor oma…

Invulquiz
Uitslag invulquiz Brabantse plaatsen uit nieuwsbrief 1-2021:

 1.Hapert          2.Leende.             3.Best.                                4.Handel           5.Waalwijk
 6.Schaft.          7.Zevenbergen  8.Acht.                                 9.Rozendaal  10.Haren
11Putte.         12.Dorst.              13.Dommelen.                  14.Engelen       15.Lierop
16.Mill.            17.Heesch.         18.Hoeven.                          19.Waspik.        20.Oss
21.Zeeland.   22.Boxmeer       23.Lieshout/Mariahout  24.Gastel           25.Gestel
26.Bergeijk.   27.Someren      28.Aalst

Oplossing woordzoeker KERST

Midden in de WINTERNACHT (11)
Nu zijt WELLEKOME, Jesu lieve heer (9)
O, denneboom, o DENNEBOOM (9)
Maria die zoude naar BETHLEHEM gaan (9)
Gloria in EXCELSIS Deo (8)
Hoe leit dit KINDEKE hier in de KOU (7) (3)
HERDERS, Hij is geboren (7)
Komt allen TEZAMEN (7)
Stille nacht HEILIGE nacht (7)
Klein klein JEZUKEN heb je zulke kou (7)
Er is een kindeke GEBOREN op aard (7)
De herdertjes lagen bij NACHTE (6)
Hoor! De Englen ZINGEN D’eer (6)
Kling KLOKJE klingelingeling (6)
Midden in de winternacht ging de HEMEL open (5)
Kindeke KLEIN, o kindeke teer (5)
Er is een ROOS ontsprongen (4)
‘t Is geboren, het godd’lijk KIND (4)
Ere zij GOD, ere zij God (3)

oplossing: KERSTENGEL

Kruiswoordraadsel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen.

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg

WOORDZOEKER CARNAVAL

samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.
Streep de woorden door.
Horizontaal, verticaal of diagonaal.
De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing.
De oplossing kan tot 10 februari gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Graag met vermelding van naam en telefoonnummer.
Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden. Deze krijgt een leuke attentie.

BLAOUWUNBEER
BIRREKOAL
OPPERBEER
PRINS
JOEKEL
ADJUDANT
RAADVANELF
HOFKAPEL
SPRINGDINGER
KABINET
DRIEK
ELFELFBAL
CARNAVALSKRANT
LOCHTEKWIEPERRIT
ZEVERDUSAVONDEN
DOBBELLOOP
CARNAVALSMIS
OPTOCHT
JEUGDPRINS
JEUGDRAAD
BIRREKES
BIRRINNEKES
MUZIEKSKES
FRUITMANDJES
EMBLEEM
ZILVERENBEER
JOKER

Een slimme (BRES)-mens (Theo van Hedel)
1 Hoeveel zintuigen heeft een mens?
2 Voor hoeveel % bestaat het menselijk lichaam uit water?
3 Hoe heet het duizendste deel van een kilogram?
4 Wat is de gewichtseenheid van diamanten?
5 Uit hoeveel tekens kan één sms-bericht maximaal bestaan?
6 Waarmee wordt normaal gesproken geschreven op een whiteboard?
7 Door welk kanaal zijn Afrika en Azië van elkaar gescheiden?
8 Wat is de Engelse benaming voor producten die niet eetbaar zijn?
9 Welk beroep oefent een zielenknijper uit?
10 Wat is een ander woord voor pedometer?
11 Welk sterrenbeeld zit tussen Ram en Tweelingen in?
12 Wat is meestal de hoogste en de laagste kaart in een kaartspel?
13 Hoe wordt rondslingerend afval genoemd?
14 Naar welke Romeinse God is zaterdag vernoemd?
15 Welke kleur heeft zuurstofarm bloed?
16 Wat is het tegenovergestelde van analoog?
17 Van welk woord is “gel” afgeleid?
18 Welke planeet is de grootste in ons zonnestelsel?
19 Wat wordt bedoeld met het woord absentie?
20 Hoe wordt een flat met meer dan 12 verdiepingen ook wel genoemd?
21 In welk lichaamsdeel zit de meniscus?
22 Wat is de gemiddelde brandtijd van een waxinelichtje?
23 Uit hoeveel velden bestaat een schaakbord?
24 Welke puzzel werd in 1979 voor het eerst gepubliceerd onder de naam Number Place?
25 Welke maand word ook de sprokkelmaand genoemd?

Winnaar woordzoeker KERST:

De winnaar van de woordzoeker KERST is de heer Geert Janssen.
Een Fairtrade-pakketje, bestaande uit thee, rietsuiker, chocolaatjes en bananen is overhandigd aan meneer. Hij gaf aan ervan te gaan genieten.
Ook zei hij dat hij graag puzzels invult, allerlei puzzels in allerlei bladen, maar dat hij niet vaak de oplossing instuurt. Gelukkig deze keer wel.
Het maken van een foto voor in de nieuwsbrief was geen bezwaar.

Peter en Tineke van Helvoort

Oplossing december nieuwsbrief

Rien van de Boom was de winnaar van onze december quiz. Hij kreeg ook meteen de uitdaging van Tineke om van de prijs iets te maken.
Hieronder zijn ervaring:
“Waarschijnlijk was Tineke op de hoogte van mijn creatieve kwaliteiten, vandaar het kerst-knutselpakket wat ze als extra cadeau voor me gekocht had. Ik was er echter heel snel achter dat ik me niet het hoofd op hol liet maken, ik zou gewoon gebruik maken van de creatieve familieleden die me zouden helpen. Ik puzzel inderdaad graag maar iets creatiefs bedenken is niet aan mij besteed.
Deze keer was het kleinzoon Sep die het leuk vond om iets van de stukjes te maken. Het resultaat mag er zijn.”

 

Januari 2021

Van de voorzitter
Beste vrienden,

Het is eind november, als ik dit voorwoord voor het Kerstnummer 2020 schrijf.
Ik heb mij voorgenomen om niet wederom stil te staan bij het coronavirus en de zorgelijke maanden, die achter en voor ons liggen.

Deze maand zijn een 10-tal vrijwilligers begonnen aan een belronde onder onze circa 950 leden. Ook ik mocht een 50-tal leden bellen met vragen over hun gezondheid, eventuele gewenste hulp en de woon- en thuissituatie. Voor mij was het weer een bijzondere ervaring om leden in de leeftijdsklasse van 65 tot 96 jaar aan de telefoon te krijgen.
Samenvattend: het gaat ons redelijk goed, we zijn voorzichtig en houden ons aan de regels en voorschriften van de overheid.
Dank aan alle vrijwilligers die zich voor deze belronde onder onze leden hebben ingezet.

We zijn er ook in geslaagd om een penningmeester als opvolger van Ad Beex te vinden. Hans van Beers is bereid om deze belangrijke taak in ons bestuur op zich te nemen. In onze voordracht van Hans voor de Algemene leden Vergadering van maart 2021 zullen wij meer achtergrondinformatie over Hans geven.

Op alle kerstvieringen van de afgelopen 11 jaar sloot ik altijd af met een kerstverhaal . Ik sluit nu graag af met een kerstgedicht:

Het is weer bijna Kerstmis.
Voor iedereen op aarde ,
heeft Kerst dezelfde waarde.
Maar niet voor alle mensen,
zijn de dagen vol plezier,
omdat ze iemand missen hier.
Ook daar sta ik nu bij stil,
gewoon maar voor heel even.

Denk ik aan alle mensen,
die niet meer bij ons leven.
Want Kerst is voor gezelligheid ,
voor herinnering en voor verdriet.
En ook al zijn ze niet meer bij ons
Ze vergeten doen we niet.

Ik wens jullie, je familie en vrienden een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuw 2021. Herman

Column: Rimpels…

Mijn eerste kerstnacht met een luchtje

De eerste keer dat ik mee mocht naar de nachtmis kan ik me nog goed herinneren. Het was kerstmis 1945. Ik was een manneke van ruim vier jaar. De oorlog in Nederland was voorbij. Het normale leven kwam weer enigszins op gang. Na vijf moeilijke jaren  verheugden de mensen er zich op gezellig het kerstfeest te vieren in huiselijke kring. Het was een enorme verrassing dat vader me ’s morgens vertelde dat ik samen met mijn twee oudere broers mee mocht naar de nachtmis. Ik vond het enorm spannend. Midden in de nacht op pad, in het hartstikke donker. De nachtmis in de parochiekerk begon om vier uur.
Met nog slaperige ogen stapte ik die nacht om half vier aan de hand van vader dapper mee om toch zeker niet te laat te komen. Moeder bleef thuis. Na een moeilijke zwangerschap was in februari 1945 nog een broertje geboren. Die konden mijn ouders moeilijk alleen thuis laten.
Er was die nacht wat sneeuw gevallen. Heerlijk om daar doorheen te klossen. Het voelde wat koud aan de benen. Maar och, het feestgevoel dat je voor de eerste keer met de groten op dit tijdstip mee mocht naar zo’n gebeurtenis overheerste alles.
In mijn herinnering was de kerk bij binnenkomst uitbundig verlicht. Overal brandden kaarsen. De orgelklanken galmden door de grote ruimte. De kerk was al stampvol. Op een van de achterste rijen vonden we nog een plekje. Een man in bijzondere kledij met in zijn hand een soort sinterklaasstaf wees ons de plek. ‘Dat is de suisse’, vertelde vader mij. ‘Die moet ervoor zorgen dat alles ordelijk verloopt in de kerk.’
Even later kwam een stoet aan priesters en misdienaars het priesterkoor op. De nachtmis begon. Het koor achter in de kerk zong prachtige meerstemmige Latijnse liederen. Ik vond het geweldig. Met verbazing staarde ik naar het schouwspel dat zich rond het altaar afspeelde. Ik snapte er toen uiteraard geen sikkepit van maar het maakte op mij een enorme indruk. Het spektakel duurde tot ruim zes uur. Van vader hoorde ik later dat er drie heilige missen achter elkaar werden opgedragen.
Dodelijk vermoeid, mede door het tekort aan slaap, stapte ik met vader en mijn twee broers weer op huis aan. Wat een ervaring en wat voelde ik me groot. Het was nog steeds pikkedonker. Bij thuiskomst had moeder de eettafel feestelijk gedekt. Voor het kerststalletje op het dressoir brandden kaarsjes. Kerstbomen kenden we toen nog niet. Dat kwam pas jaren later. Het kersttafelkleed maakte het bijzonder gezellig. Er lagen aparte broodjes op tafel die ik nog nooit gezien had. Hoe zou dat smaken? Ik rammelde van de honger.
Moeder kwam met een grote braadpan de keuken uit en zette die midden op tafel. Wat ik toen rook kan ik nu in mijn herinnering nog oproepen. Ik schrok ervan. Het was een luchtje dat je opsnoof als je moest plassen. ‘Gebraden niertjes’, zei moeder, ‘daar is papa gek op. Je mag het brood soppen in de jus.’ ‘Het ruikt een beetje naar pies’, zei ik wat bedremmeld. ‘Och’, zei moeder, ‘ze zijn heerlijk gebraden. Je vindt ze vast lekker.’
Dat heeft echter jaren geduurd. Ik moest ervan kokhalzen. Elk jaar zette moeder de pan met gebakken niertjes trots op tafel. Binnenkort hoop ik 80 jaar te worden. Als ik aan mijn eerste kerstontbijt denk, kruipt de ‘piesgeur’ toch opnieuw in mijn neusgaten. Nee, doe toch maar gebakken kippenlevertjes.

Jan van der Krabben

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
1 januari: George Nobbe
10 januari: Frans van Kessel
17 januari: Anny Stokkermans-van der Smissen
24 januari: Els Verhoeven-van Kasteren
25 januari: Lenie van der Zanden-Steenbergen

  90-jarigen, de allersterksten
26 december: Mien van de Akker-van de Ven

En dan een bijzondere vermelding, een 95-jarige, de aller/aller/allersterkste:
Mevrouw Nelly Dijkman-Haas is op 14 november van dit jaar 95 geworden.
Namens het bestuur van BRES van harte gefeliciteerd!

Driewiek Journaal

 Het jaar loopt weer op z’n eind en de tijd om nog meer aandacht te geven aan onze medemens is weer aangebroken.
Wat waren ze toch actief onze breisters: 5 volle dozen stonden er intussen in d’n Inloop. Mutsen, dassen, sloffen, allemaal even mooi.

Het waren er zoveel dat er gemakkelijk nog een ander goed doel gezocht kon worden. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. De daklozen!!! Na een belletje met het Inloopschip in den Bosch, mocht ik langskomen om een paar dozen met dassen en mutsen af te geven.
Natuurlijk had ik niet verwacht om in een 3-sterren hotel binnen te komen maar dit ..…was niet om blij van te worden.
De doos zette ik neer en meteen vlogen er een paar dames op af: Oh, wat mooi. Is dat voor ons? Mogen wij kiezen? Dank je wel… Wat ik toen voelde kan ik niet omschrijven.
Mij hoor je nooit meer klagen over de beperkingen in deze Corona tijd.
Wat zijn wij rijk!!

De volgende dag kwam Ben Ribbens van de voedselbank de andere dozen ophalen, onder toezicht van onze meesterbreisters Marietje en Corry. Deze zullen bij het verzamelpunt uitgedeeld worden.  Er is nog wat geld van de verkopen van het breiwerk van dit jaar over. Daar zullen pakketten voor gekocht worden bij Jumbo of Coop.

Lieve breisters bedankt voor jullie inzet..
Janine

Coronaproof op de duo-fiets
De kwetsbare ouderen in Berlicum kunnen binnenkort coronaproof fietsen! Mede dankzij een donatie namens de coöperatie Nh1816 Verzekeringen worden onze duo-fietsen verrijkt met een transparant coronascherm. Ook de eigen duo-fiets van Vivent Berlerode is aangepast.

1.250 euro namens coöperatieve verzekeraar
De aanpassingen zijn mede mogelijk dankzij de coöperatie Nh1816 Verzekeringen, die maar liefst 1.250 euro verdeelde over Seniorenvereniging Bres en Vivent Berlerode. De schoonzoon van een van de bewoonsters van het woonzorgcentrum is werkzaam bij Nh1816 en deed met succes een beroep op het speciale fonds dat de coöperatie beschikbaar stelde in deze coronatijd. Met een budget van 200.000 euro biedt de betrokken verzekeraar steun aan kwetsbaren in onze maatschappij die dat nú hard nodig hebben.

 Op de foto van links naar rechts:

 • Gerrie van Santvoort namens Vivent Berlerode;
 • Herman Schunselaar namens Seniorenvereniging Bres;
 • Anny Bouwmans-Hartgers, bewoonster Vivent Berlerode;
 • Jeroen Janssen, accountmanager bij Nh1816 Verzekeringen en schoonzoon van Anny.

Blij met deze waardevolle bijdrage in coronatijd
We zijn enorm blij met deze donatie. Dankzij de aanpassingen kunnen ouderen weer veilig de weg op; een activiteit waar ouderen én hun begeleiders veel plezier aan beleven. Vooral nu het in deze tijd lastig is om bezoekers te ontvangen in het woonzorgcentrum en de druk op zorgverleners hoog is. Met de duo-fiets toveren wij weer een lach op het gezicht van onze kwetsbare ouderen!

Plaat met een verhaal
Van Tineke van Helvoort – van der Zanden
De eerste keer dat ik met ons pap en ons mam naar de kerststal in de Berlicumse kerk, de Sint Petrus Stoel, ging kijken zal waarschijnlijk in 1957 geweest zijn, toen ik een jaar of 4 was.
Prachtig vond ik het, maar de meeste aandacht had ik voor de knikengel.
Een muntje erin en de engel bedankte me met een buiging met het hoofd.
Het was helemaal te gek. Telkens opnieuw vroeg ik ons pap om een muntje en tot mijn grote verbazing was de engel het nooit beu om te knikken.

Ik weet niet hoe oud deze engel nu is, maar naar alle waarschijnlijkheid zal ze heel veel geknikt hebben. Het is een broos beeldje en is vaak gerestaureerd door Jo van den Broek.

Deze foto heb ik genomen toen deze kerstengel voor de laatste keer nog te bewonderen was in bovengenoemde kerk.

Daarna is dit heel geduldige, heel broze knikengeltje verhuisd naar de kerk in Middelrode.

WOORDZOEKER KERSTLIEDJES
Samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Zoek het ontbrekende woord (ook oud-Nederlands) in de titels van de kerstliedjes en streep door in de woordzoeker. Horizontaal, verticaal en diagonaal. Er staan ook samengestelde woorden in. Zomaar een voorbeeld: kerst en kerststal. Tip: begin met de langste woorden.
De overgebleven letters vormen een woord.

De oplossing kan tot 12 januari gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden, deze krijgt een leuke attentie.

Midden in de ……….. (11)
Nu zijt ………, Jesu lieve heer (9)
O, denneboom, o ……… (9)
Maria die zoude naar ……… gaan (9)
Gloria in …….. Deo (8)
Hoe leit dit ……. hier in de … (7) en (3)
……., Hij is geboren (7)
Komt allen ……. (7)
Stille nacht ……. nacht (7)
Klein klein ……. heb je zulke kou (7)
Er is een kindeke ……. op aard (7)
De herdertjes lagen bij …… (6)
Hoor! De Englen …… D’eer (6)
Kling …… klingelingeling (6)
Midden in de winternacht ging de ….. open (5)
Kindeke ….., o kindeke teer (5)
Er is een …. ontsprongen (4)
‘t Is geboren, het godd’lijk …. (4)
Ere zij …, ere zij God (3)

Breinbreker

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift.

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid.

Kinderprietpraat

“Waar lag het kindje Jezus in, toen hij net geboren was?”, vraagt oma aan Loesje.
Het blijft heel lang stil. Om haar te helpen, gaat oma daarom verder:” …in een kribbe met str….”  “Stront!”, antwoordt ze daarop opgelucht

Hilde,4 jaar, komt opgetogen thuis na het kerstdinertje op school. “Het was heel lekker”, zegt ze, “alleen de krieoeltjes (krieltjes) lustte ik niet! En we hebben heel mooie minutenkaartjes gemaakt (menukaartjes).”

Oplossing sint-woordzoeker, nieuwsbrief december

Sinterklaas is jarig (5)
‘k Zet mijn schoen vast klaar (6)
Wellicht dat hij hem vol doet met (3)
ja wist ik het maar (4)
Hier zet ik wat water en (5)
wat hooi voor ‘t paard (5)
Want dat trouwe beestje (6)
is dat heus wel waard (5)

Als de kleintjes slapen (9)
komt de goede Sint (4)
die de brave kind’ren (5)
‘t allermeest bemint (10)
‘t Paardje, zwaar beladen (5)
voert hij met zich voort (5)
en zijn knecht vertelt hem (6)
wat hij heeft gehoord (5)

Toos is ongehoorzaam
Jantje wel eens lui (3)
en de kleine Piet (6)
heeft vaak een boze bui (4)
‘k Was laatst ook ondeugend (6)
Of hij dat ook weet (4)
‘k Mag warempel hopen (8)
dat hij het maar vergeet (4)

Oplossing: cadeautjes

En de winnaar is………………

We kregen reacties dat de tekst van het liedje Sinterklaas is jarig niet helemaal klopte. Na onderzoek blijken er meerdere variaties te zijn. Kreeg het paard nou water en hooi of haver en gort? Waren het brave kinderen of lieve kinderen? Maar gezien de dertien goede oplossingen die binnen zijn gekomen kwam de echte puzzelaar er toch wel uit.

De namen werden in de pietenpet gedaan en één daarvan werd de winnaar:
Rien van den Boom.
De prijs bestaande uit mini chocoladelettertjes, kerstkransjes en een kerst-knutselpakketje is aan Rien overhandigd.
We hebben Rien uitgedaagd om uit te puzzelen hoe er iets van te maken. Zijn bevindingen en foto van het eindresultaat zien we graag in de volgende nieuwsbrief.
Terwijl hij met deze uitdaging bezig is kan hij genieten van de snoepjes en koekjes.

Rien succes!!!
Peter en Tineke van Helvoort

Ossenstaartsoep met tranen

Ze had net de ossenstaartsoep op tafel gezet.
“Eerst even goed blazen. De soep is soms zo verraderlijk heet.”
En met haast hetzelfde automatisme: “Dit jaar gewoon uit een blikje hoor. Ik kon het niet opbrengen om de soep te maken zoals vroeger. Maar ossenstaartsoep hoort wel bij Kerst, al is het dan uit blik.”
Ze had de eerste lepel nog maar nauwelijks geproefd toen er gebeld werd. Lang en driftig eigenlijk. Alsof ze daardoor sneller bij de deur kon zijn.

Verbaasd, maar ook een beetje kribbig valt ze uit: “Wat doe jij nou hier?”. Voor haar neus staat Richard haar kleinzoon. Het is haar eerste kleinkind. Zestien is hij alweer.
“Je zou toch naar Annemiek en haar ouders gaan?”
Terwijl ze het zegt, barst het joch in snikken uit en verdampt alle stoerheid als sneeuw voor de zon.
“Ze heeft me gedumpt! Gewoon na sluitingstijd, waar nog net niet de hele vulploeg bij stond. Ze zei dat ze er geen zin meer in had en dat ik maar gewoon thuis Kerst moest vieren. Daarna draaide ze zich om en ging ze er vandoor.”
“Maar waarom ben je dan niet naar huis gegaan jongen en sta je nu hier?”

Met het stellen van de vraag, voelt ze al spijt opkomen. Ze wacht zijn antwoord niet af, pakt zijn hand en trekt ‘m over de drempel heen naar binnen. Ze slaat haar armen om hem heen en legt haar hoofd tegen zijn schouder aan. Wat is hij groot geworden!
“Nou ja, jongen, kom er maar in. Doe eerst je jas uit en kom verder. Je weet de weg. Ga maar voor. Ik ben niet meer zo vlug.”
Ze volgt hem de kamer in.
“Oma wat is dit nou?”

Ze bloost er een beetje van. De tafel is voor twee gedekt. Er staan twee borden soep. Tegenover de plaats waar ze zelf altijd zit, staat de foto van haar man. Daar zat hij altijd. Tot het in april fout ging. Lang is hij niet ziek geweest. Het was ook snel duidelijk dat het op was. Hij is rustig gegaan, maar het laat een lege plaats achter. Die plaats went niet. Ze wilde dit jaar met Kerst ook niet bij de kinderen zijn. Het is vreemd, maar juist dan mist ze hem het meest. Thuis, blijft ze zo vaak voor zijn foto staan. Vertelt ze gewoon even dat ze naar de Jumbo gaat. Vraagt ze zich hardop af of ze Richard daar nog even tegenkomt of dat hij nu op school zit. Ze wilde gewoon samen eten. Het voelde niet eens gek, maar schaamt zich er nu wel een beetje voor.

“Ik word nog niet seniel hoor jongen! Maar zo mis ik je opa het minst.
Weet je wat? Schuif zijn foto maar opzij. Zodat we ‘m allebei aan kunnen kijken. Heel veel trek zal hij vandaag toch wel weer niet hebben.”
Ze moeten er allebei een beetje om grinniken.

“De soep zal nu wel op temperatuur zijn. Ik hoop dat het lekker is, want gewoon uit een blikje. Nou ja, eet smakelijk! En vertel nou eens wat er gebeurd is.”
Als de soep al lang op is, de nodige tranen hebben gevloeid en het hele verhaal verteld is, draait Richard zich naar het portret van zijn opa.
“Weet je nog opa? Wat je altijd zei over de soep? Dat een goede soep zo zout is als tranen? Vandaag hebben oma en ik de soep samen op smaak gebracht! Fijne Kerst, ik pas wel op oma.”

Stiekem veegt ze nog een traan uit haar ooghoek weg.
“Wist je dat ik ook nog vaak met opa praat? Hij luisterde altijd gewoon en gaf niet telkens advies of opdrachten.”
“Nou dat zit dan in elk geval in de familie! Ik ga de volgende gang opdienen en wat fijn dat je er bent. Opa zal het ook fijn vinden, denk je niet?”
Terwijl ze naar de keuken gaat, geeft ze hem een aai over zijn bol.

ds.Dirk-Jan Bierenbroodspot

KAARSJES

Met Allerzielen hebben mensen
met hun allen veel verdriet
Ze missen dan hun dierbaren
want zij, zij zijn er niet
Ze turen in de zwarte nacht
kijk dáár, daar staat een ster
Het lijkt of hij de pijn verzacht
maar ach, hij stáát zo ver
Dus steken ze maar kaarsjes aan
en kijken naar het licht
En menigeen herinnert zich
een liefdevol gezicht
En met het doven van een kaars
valt ook een laatste traan
Maar volgend jaar dan steken ze
hun kaarsjes vást weer aan
Voor ieder stukje van henzelf
dat er nu niet meer is
Maar ondanks ál die kaarsjes
blijft het tóch een groot gemis

© Beeldend Verhalen – Ron de Haas

Invulquiz

Gemaakt door Theo van Hedel
Vul bij de stippeltjes een Brabantse plaats in:

1       lk ga liever met de fiets want ik geloof dat er iets aan mijn auto……….
2       Neem je dat boek van Conny Palmen mee dat je laatst kocht of………..
3       Ja vooruit, dat vind ik…………
4       De platen van Elvis Presley zijn niet meer in de………….
5       Als ik bang ben voor rivieren kan het zijn dat ik voor de………….
6       Hoe laat houden bouwvakkers hun…………..
7       Tussen de ……..liggen zes dalen.
8       ……..x twee is zestien.
9       De vlinder dacht: Wat ruikt het daar beneden heerlijk, ik denk dat ik op die…..
10     Zou je je ……….niet eens wassen?
11     Die kerels………uit eigen ervaring.
12     Wat is het warm, daar krijg ik ………van.
13     Opa ligt te……..in zijn luie stoel.
14     Vraag maar aan Ron Brandsteder of…….nu wel bestaan.
15     Sommige sleepbedrijven hebben een ………op hun auto.
16     De Engelsman keek op en riep; l’m in Holland and see no…..
17     Wat praat jij zacht, ben je soms………..?
18     Dat paard loopt mank, kijk eens naar zijn..
19     Mijn ondergoed is gestolen, ik geloof dat ik bij de buurman wat………….
20     Wat een vee in die wei, ik zie koeien, een stier maar geen…………..
21     Gooi het anker uit voordat je op…..
22     lk wil die peuter veilig neerzetten en nou zie ik geen…………
23     Ad houdt van Brigitte, ik geloof niet dat hij van…..
24     Vroeger kookte ze elektrisch, maar omdat dat niet beviel ging ze over op een ..
25     Opa is al oud maar heeft nog een goed………….
26     Een eik in een dal, dat kan, maar geef mij maar………….
27     Nu is het voorjaar maar ik hoop dat het gauw gaat………….
28     Als ik een superlatieve vis zoek ga ik naar …………..

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.

Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Nieuwe emailadressen BRES

U hebt mogelijk al gezien dat u onze website met een andere naam benadert, namelijk www.bres.nl in plaats van www.seniorenverenigingbres.nl.  Deze naam komt meer overeen met de aanduiding van onze vereniging in de twee kernen, namelijk Bres. Wij hopen dat het door deze wijziging gemakkelijker wordt om ons te vinden op het internet.
Naast deze verandering streven we ook naar meer en gemakkelijker contact van onze leden met het bestuur. Vandaar dat we adressen hebben gemaakt voor elk bestuurslid, zo mogelijk functioneel, zodat u afhankelijk van de vraag elk bestuurslid snel kunt benaderen.

Onderstaand de nieuwe adressen:
voorzitter@bres.nl                   Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                   Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl     Hans van Beers
margie@bres.nl                        Margie Dieterman
gerard@bres.nl                        Gerard Brouwers
liesbeth@bres.nl                     Liesbeth Steenbergen

Ons verzoek aan u is: maak gebruik van deze mogelijkheid voor op- en aanmerkingen, ideeën, voorstellen en natuurlijk vragen.
Samen zijn we heel sterk en wordt onze vereniging beter!

 

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar Margie Dieterman
met als mailadres: ledenadministratie@bres.nl 
. even bellen met Margie: 06-104 128 20
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn,neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor

Bres kookt ……..Het Kerstdiner

Hieronder een aantal leuke mogelijkheden voor het kerstdiner. Ik heb mijn eigen zeventiger jaren favorieten met een nostalgische glimlach ook toegevoegd.

Voorgerechten:
Garnalencocktail (van Sylvia, een gouwe-ouwe)

Voor 4 beschaafde eters of 2 liefhebbers.
Wat heb je nodig:

200 g Hollandse garnalen
150 gr ijsbergsla
1/2 limoen (sap)
1 sjalotje
1 komkommer
8 el mayonaise
2 el ketchup
2 el whisky
1 tl worcestersaus
Verse bieslook

Hoe maak je het:

 • Meng voor de whisky cocktailsaus 8 el mayonaise met 2 el ketchup, 2 el whisky en 1 tl worcestersaus. Of triefel een beetje en koop gewoon een kant-en-klare fles whisky cocktailsaus.
 • Snijd 1 klein sjalotje ragfijn en vermeng met 200 gr Hollandse garnalen. Roer hier 3-4 el van de whisky cocktailsaus doorheen. Meng er ook wat verse bieslook doorheen.
 • Snijd de komkommer in kleine blokjes en besprenkel met een beetje verse limoensap. Snijd ook de ijsbergsla fijn (of koop een kant-en-klaar gesneden zakje).
 • Neem een cocktailglas (gewoon leuk bakje mag ook!)en leg onderop de ijsbergsla. Vervolgens wat cocktailsaus en dan de stukjes komkommer. Eindig met de Hollandse garnalen.
 • Maak af met de overgebleven cocktailsaus.

Peren met geitenkaas uit de oven

Ingrediënten:

 • 4 niet al te grote rijpe conference peren
 • 125 gr geitenkaas
 • 8 halve walnoten
 • 2 eetlepels honing
 • wat citroensap
 • snufje tijm
 • zwarte peper

Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. Halveer de peren en haal met een lepeltje het klokhuis er uit en de pitjes. Besmeer de snijzijde met een beetje citroensap tegen het verkleuren.

 

 

 

Leg de peren in een ovenschaal en vul ze met geitenkaas en kruimel de walnoten er over. Druppel er wat honing over en bestrooi met een klein snufje zwarte peper.
Zet ze ca 12 minuten in de oven.
Garneer ze met een takje tijm of bestrooi met een beetje gedroogde tijm.
Ze zijn lekker als voorgerechtje of hapje.

 Hoofdgerechten:
Sloooooooooooooooooooooow chicken (langzame kip) (van Sylvia)

Men neme:
Een lekkere kip. Als het wat meer mag kosten met de Kerst mag het een poule de Bresse zijn. Maar zo chic hoeft het niet, als het beestje maar vrij heeft mogen rondlopen.
Nu snijd u de kip in tweeën langs de ruggengraat, zodat hij plat kan liggen. Vlinderen noemen we dat. Een goede slager of poelier doet dat graag voor u.
Verwarm de oven voor op 100 graden.
Nu gaan we de kip insmeren met een ‘rub’. Dat mag gewoon kipkruiden met een paar eetlepels olie zijn.
Maar een echte rub maakt u als volgt:
Neem:

 • 1 theelepel zout
 • 2 theelepels paprikapoeder
 • 1 theelepel uienpoeder
 • 1/4 theelepel koriander
 • 3/4 theelepel knoflookpoeder
 • halve theelepel zwarte peper
 • 3/4 theelepel tijm
 • 1/4 theelepel chilipoeder
 • halve theelepel basilicum

Alles door elkaar mengen en neem hier 2 flinke eetlepels van (de rest kun u bewaren in een goed afgesloten bakje). Vermengen met ongeveer 4 eetlepels olie en de kip mee insmeren (ik doe dat altijd met keukenhandschoenen aan).

Neem de ovenschaal van de oven. Bekleed deze eerst met een laagje aluminiumfolie, ook de opstaande randen. Daarna nog een laagje bakpapier.
Leg nu de kip in het midden met het vel naar boven.

2 uur in een oven van 100 graden. Slow cooking heet dat.
Daarna nog een half uur op 200 graden, dan wordt het vel lekker knapperig.

Smakelijk!

Beenham met puree, honing-mosterdsaus, zuurkool en gekarameliseerde Elstar appel (van Janine)

Ingrediënten:
Bourgondische beenham
Aardappels
150 dl. melk
Appels
Zuurkool
Witte port of zoete witte wijn
Bacon/ rozijnen

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Bereid de beenham volgens de aanwijzingen op de verpakking in de oven of een pan.
Schil de aardappelen, snij in gelijke stukken en kook 20 minuten in een pan met gezouten water.
Giet de aardappelen af, voeg de melk en boter toe en stamp tot een puree. Breng de aardappelpuree op smaak met zout en peper.
Leg de appels in een ovenschaal en besprenkel met gesmolten boter en witte port. Rooster de appels 30 minuten in de oven.
Bak de spekjes uit in een koekenpan zonder olie of boter. Warm de zuurkool samen met de rozijnen.
Verwarm de honing-mosterdsaus volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Serveer de beenham in plakken met zuurkool, de appeltjes uit de oven, aardappelpuree en spekjes.

Nagerechten:

Verstopte frambozen (van Margie)

voor 4 personen.
Benodigdheden:
– 2 eieren
– 250gr. mascarpone
– 50 gr. suiker
– geraspte schil van een halve citroen
– lange vingers (liefst Italiaanse)
– 250 gr. frambozen (vers of diepvries). Het lekkerst is vers.
– crème de cassis/framboise

Werkwijze:

Met mixer eigeel met suiker kloppen. Mascarpone erdoor kloppen.
Eiwit met geraspte citroen tot sneeuw kloppen en luchtig door het
mengsel scheppen.
In een platte vierkante of rechthoekige schaal de lange vingers met
de suikerkant onder, de bodem bedekken. De lange vingers besprenkelen met crème de cassis of crème de framboise. (Als je diepvriesframbozen gebruikt zou ik het niet doen omdat die al vocht afgeven en de lange vingers dan te nat worden.)
Frambozen erover verdelen, daarna het mascarponemengsel er over
verdelen en ongeveer 6 uur in de koelkast laten opstijven.

Frambozenmeringuebombe (van Margie)

Voor het beste resultaat moet je voor deze pudding slordig te werk gaan!

Voorbereiding: 15 min
Bereidingstijd: 5 min (+3/4 uur wachttijd)
Aantal porties: 6

Ingrediënten
275 ml slagroom
250 g diepvriesframbozen
125 g kant-en-klare meringues (schuimkoekjes)
2 el crème de cassis
puddingvorm

 Bereidingswijze:

 1. Laat de frambozen ontdooien. Haal ze door een groentemolen met middelgrove plaat (of gebruik een zeef en houten lepel) om er zoveel mogelijk sap uit te persen. Roer de crème cassis erdoor.
 2. Klop in een andere kom de slagroom lobbig (tot de room de dikte van yoghurt heeft).
 3. Breek boven een derde kom de meringues in niet al te kleine stukjes. Stop op tijd: de stukjes moeten herkenbaar blijven!
 4. Schenk de slagroom over de meringue en schep de stukjes er voorzichtig door, tot ze aan alle kanten bedekt zijn.
 5. Schenk voorzichtig de helft van de frambozencoulis over de meringues en room. Schep alles door elkaar, maar niet te grondig – de bedoeling is dat je een marmereffect krijgt. Bewaar de rest van de coulis voor later.
 6. Schenk het mengsel in een puddingvorm, dek die zorgvuldig af met een aluminiumfolie en zet de vorm ten minste 3 uur in de diepvries.
 7. Zet voor het serveren de puddingvorm circa 30 seconden in een kom met heet water. Stort de pudding en snijd hem in punten. Schenk de resterende frambozencoulis over de pudding.

IJstaart met schuim (van Sylvia, een gouwe-ouwe)

12 personen als je beschaafd snijdt, 6-8 personen als het een feestje is 😊

 Ingrediënten:
. halve liter slagroom
. 2 zakjes klop klop en melk
. 2 zakken schuimkransjes
. wat zaken voor decoratie, ik doe altijd nougatine strooisel van Baukje

 Bereiden
Klop de slagroom stijf. Maak je zakjes klop klop aan met de melk zoals op de verpakking staat aangegeven.
Hak de schuimkransjes in grove stukken.
Meng de room met de klop klop en roer dan de schuimbrokken erdoor. Schep alles in een beklede springvorm van 26 cm. Evt. bovenkant versieren.
In diepvries min. 24 uur opstijven.
Half uurtje voordat je hem nodig hebt uit de diepvries halen.
Mes onder heet water houden en snijden.

Variatie is heel makkelijk! Meng in plaats van schuim stukjes fruit, of stukjes lange vinger of stukjes speculaas of chocolade erdoor.

Het vijfde evangelie van Barnabas

De roman ‘De hand van Fatima’ geschreven door de Spaanse schrijver Ildefonso Falcones  is waarlijk een meesterwerk. Mocht u niet terugschrikken voor een ‘dikke pil’ van 944 pagina’s dan kan ik het u aanbevelen. Ik kon niet met lezen stoppen.

Ik laat de schrijver zelf aan het woord om u kort te schetsen waar het boek over gaat. ‘Mijn roman’, schrijft hij,  ‘gaat over de morisken (moslims die gedwongen werden het christelijk geloof aan te nemen), die in 1568 een bloedige strijd uitvochten in de Alpujarras, een berggebied in het zuiden van Spanje. Die strijd was het begin van een conflict dat pas eindigde in 1609, toen zij voorgoed uit hun vaderland Spanje verdreven werden. Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het christelijke Cordoba, waar de meeste morisken terecht kwamen.

De moskee, de Koninklijke stallen, de loden boeken…het zijn allemaal historische gegevens die ik in mijn roman een plaats heb gegeven om eer te bewijzen aan mensen die zich hebben ingespannen om hun cultuur te behouden en over te dragen aan volgende generaties.’

Het boek heeft mij op basis van historische gebeurtenissen meer inzicht verschaft in de reeds eeuwen lange moeizame verhouding tussen het christendom en de islam. Onder meer de gruwelijke wijze waarop de christenen destijds talloze moslims in het zuiden van Spanje hebben vermoord, vernederd en uiteindelijk verjaagd doet mij beter begrijpen waarom veel moslims in de Arabische wereld en ook de moslims in Europa het christendom geen warm hart toedragen. Tijdens het lezen van het boek ontstaat er zelfs bewondering voor de wijze waarop de morisken getracht hebben hun godsdienst en cultuur met hand en tand te verdedigen.

De hoofdpersoon Hernando, als moslim gedwongen in de kathedraal van Cordoba de christelijke bijbel in het Arabisch te vertalen, ontdekt op een dag in de bibliotheek een evangelie dat tot in de huidige tijd door de Kerk van Rome wordt dood gezwegen. Het is het zogenaamde vijfde evangelie van Barnabas. Ik had er lang geleden wel eens wat over gelezen. De katholieke kerk beschouwt slechts de vier evangeliën van Matheus, Lucas, Marcus en Johannes als bronnen van waarheid over het leven van Jezus als zoon van God. Over het ontstaan van het evangelie van Barnabas bestaan twee verschillende opvattingen, die van de islam en die van het christendom.  Binnen de islam wordt het evangelie van Barnabas gebruikt als bewijs dat de christenen het bij het verkeerde eind hebben en wordt het gezien als ondersteuning van de waarheid van de Koran.

Het gevonden boek zou in de Aramese taal zijn geschreven door Barnabas in het jaar 48 na Christus. Het zou een door de kerken van Alexandria geaccepteerd evangelie zijn dat werd gebruikt gedurende de eerste eeuwen na de geboorte van Jezus, tot in het jaar 325.
Na het Concilie van Nicaea zou het uit de roulatie zijn genomen. Binnen het christendom wordt aangenomen dat het evangelie in de zestiende eeuw in Italië werd geschreven. De auteur was waarschijnlijk een Spanjaard van Joodse afkomst, die zich tot de islam bekeerd had. Inhoudelijk zou het evangelie niet kloppen maar ook niet bij de islamitische leer aansluiten. Het verschil van mening tussen de twee religies over de herkomst van het evangelie bestaat nog steeds.

Om u een idee te geven waarom de moslims het evangelie van Barnabas als een ondersteuning zien van hun godsdienst geef ik u enkele feiten. Bij de verkondiging van de engel Gabriël aan Maria dat ze een zoon zou krijgen, zegt de engel niet dat het kind de zoon van God is maar dat ze een goddelijk wezen zal baren die de weg zal wijzen. Ook beschrijft hij dat Jezus en zijn moeder geen wijn of onrein voedsel aten. En verkondigden de engelen aan de herders niet de geboorte van de Verlosser maar van een profeet. Voorts vertelt Barnabas in zijn verhaal over Jezus, die hij persoonlijk gekend zou hebben, dat Jezus zichzelf nooit God of de zoon van God noemde en zelfs niet de Messias. De latere evangelisten deden dat wel. Volgens Barnabas beschouwde Jezus zichzelf als een gezant van God die de komst van de ware profeet aankondigde.

Als eenvoudige leek met slechts een beperkte kennis van de kerkgeschiedenis kan ik moeilijk beoordelen welke benadering van het evangelie van Barnabas de juiste is. Toch vraag ik me af, nu het Kerstfeest, het feest van ‘vrede voor alle mensen’, voor de deur staat: ‘Zou de mensheid niet veel leed bespaard zijn gebleven als beide religies (islam en christendom) het evangelie van Barnabas aanvaard hadden als een belangrijke bron over het leven van Jezus? Mogelijk was er meer begrip geweest voor elkaars geloofsopvattingen.

Ik wens u allen een zalig kerstfeest en vrede en begrip tussen christenen en moslims.
Jan van der Krabben

Kinderprietpraat

Tommy zegt kijkend naar de kerstboom: “Ik maak met mijn ogen de hele tijd foto’s!”
terwijl hij flink knippert met zijn ogen.

Greetje komt enthousiast uit school en roept: “Het is bijna kerstbomenvakantie!”

Kerstplanten

 Hulst
Ilex Aquifolium is de enige loofboom die in de Benelux groeit die óók in de winter groene bladeren blijft behouden, ideaal voor kerstmis dus.  Hulst kan als boom tien meter hoog worden, maar vaker zien we hulst als struik, al of niet als onderdeel van een haag. Vermeerderen gebeurt door stekken.
De losse takken van hulst zijn erg mooi als kerstdecoratie vanwege de glanzend groene, getande bladeren en prachtige rode besjes.
Deze besjes zijn overigens giftig, en kunnen niet gegeten worden. 

Ardisia
De groenblijvende, bloeiende struik Ardisia crenata wordt vanwege haar prachtige trossen rode besjes ook veel als kerstdecoratie gebruikt.
Geef deze meerjarige plant veel licht, maar geen fel zonlicht. Een ietwat koelere en vochtiger plek in huis is beter dan te droog of te warm, hou de potaarde altijd een beetje vochtig.

 Kerstster
Vanwege zijn stervormige rode topbladeren en groene onderblad, staat de plant Poinsettia (Euphorbia pulcherrima, uit de wolfsmelkfamilie) bij ons bekend als Kerstster. Rond kerst gaan daarvan in Nederland tienduizenden als decoratieve kamerplant over de toonbank.
Om de plant mooi te houden tijdens kerstmis, zorg ervoor dat hij nimmer op de tocht of in de kou staat, hou de aarde onder de plant altijd vochtig, en geef hem veel licht

 

December 2020

Van de voorzitter

Beste vrienden,

Ook in deze, voor ons allen, zeer lastige en moeilijke fase van ons leven moet ik er, als voorzitter van BRES, voor u zijn.
Ik geeft ruiterlijk toe, dat ik het soms ook niet meer weet en mij zorgen maak.
Mijn kwaliteiten zijn het organiseren en oppakken van nieuwe uitdagingen en activiteiten.
Vanaf februari dit jaar worden wij met de aanpak van nieuwe activiteiten telkens weer gedwarsboomd.
Nu, eind november, moet ik vaststellen dat er bijna niets meer kan of mag. De maandelijkse nieuwsbrief en het blad ONS zijn nog de enige contact- mogelijkheden die er zijn.

Vooral de alleenstaanden worden met isolement en eenzaamheid geconfronteerd.
Ik doe nogmaals een beroep op u allen. Geef aandacht aan uw buren, vrienden en kennissen met een belletje of een kaartje in de bus.
Onze activiteitenclubs “Lief en Leed” en de bezoekersgroep zijn er natuurlijk nog steeds voor u. U moet wel begrijpen, dat een bezoek aan huis niet altijd mogelijk of gewenst is.
Als u ons nodig heeft bel dan met Liesbeth Steenbergen tel 503 31 17 of met mij tel. 06 533 191 58.
Heb hoop en vertrouwen. We komen er samen uit, ook al duurt dat nog vele maanden.

Blijf gezond, Herman Schunselaar

Column: Rimpels…

Een duurzame sinterklaas
Over enkele dagen is het pakjesavond. De dag waarop jong en oud naast leuke cadeautjes vaak verrast worden met een chocoladeletter. Weet u dat er in Nederland per jaar ongeveer 23 miljoen chocoladeletters geconsumeerd worden? Een groot deel daarvan wordt  opgepeuzeld rondom het sinterklaasfeest. U kunt er dit jaar verzekerd van zijn dat de chocoladeletters, die u bij de supermarkt in uw winkelmandje deponeert geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn van eerlijke en duurzame cacao. De goedheilig man geeft u de garantie dat bijna alle letters die in de schappen liggen eerlijk en duurzaam zijn. Uw kinderen zullen het vast wel begrijpen. Aan hen wordt op school al in een vroeg stadium verteld dat we ons voedsel duurzaam moeten produceren. De woorden ‘duurzaam’ ( van lange duur; blijvend; lang goed blijvend) en ‘duurzaamheid’ lees en hoor je de laatste jaren in toenemende mate in kranten, tijdschriften, nieuwsberichten en discussieprogramma’s. Aan tal van zaken proberen we tegenwoordig een duurzaamheidkenmerk te koppelen. Duurzaam bouwen en klussen, duurzame klimaatbeheersing, duurzame landbouw, duurzame energie, duurzaam verbouwen van voedsel, duurzame verpakking, duurzame kleding, duurzaam vervoer. Kortom we zijn steeds meer op zoek naar een duurzame ontwikkeling waarbij sprake is van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen, dat uiteindelijk bijdraagt aan een ‘gezonde’ aarde met welvarende bewoners. Langzaam dringt het besef door dat we geen roofbouw moeten plegen op de hulpbronnen maar dat we daarmee verantwoord moeten omgaan. In een internationaal uitgebracht rapport over duurzaamheid lees ik onder meer: ‘We dienen al onze hulpbronnen efficiënter te gaan gebruiken en zuiniger om te springen met energie en biodiversiteit. Daarnaast moeten we investeren in kennis en onderwijs, zodat er technologieën kunnen worden ontwikkeld waarmee latere generaties met minimale inzet van schaarse grondstoffen en fossiele energie een aanvaardbaar welvaartsniveau voor zichzelf kunnen creëren.’ Simpel gezegd…we moeten ervoor zorgen dat we de generaties na ons over enkele eeuwen (en mogelijk al veel eerder) niet met een aarde opzadelen die volkomen is leeg geplunderd waardoor het onmogelijk wordt de mensen die dan leven een welvarend bestaan te garanderen. Langzaam zijn de geesten rijp om serieus werk te maken van het ontwikkelen van een duurzame toekomst. Regeringen, nationaal en internationaal, worden er zich van bewust dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de wereld leefbaar te houden. Helaas nog te weinig en in een te langzaam tempo komt men tot wereldomvattende afspraken om egoïsme en eigenbelang opzij te zetten en als een goed rentmeester om te gaan met grondstoffen, water, lucht,  klimaat, flora en fauna. Hopelijk zijn we niet te laat en kunnen we het tij ten goede keren. Kleinschalig kunnen we allemaal ons steentje daaraan bijdragen. Sinterklaas geeft het goede voorbeeld. Dat er nu miljoenen ‘eerlijke’ chocoladeletters als cadeautjes in de schoenen van kinderen terecht komen noemt de directeur van Oxfam Novib een fantastisch resultaat. Hij zegt: ‘Hierdoor kunnen duizenden cacaoboeren niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun gezinnen een zelfstandig menswaardig bestaan opbouwen.’ Duurzaam geproduceerde cacao is een klein stapje voorwaarts op de weg naar een duurzame wereld waar voor iedereen in de verre toekomst een plekje verzekerd is.
Ik wens u allen die het sinterklaasfeest een warm hart toedragen een gezellige en een ‘duurzame’ pakjesavond.

Jan van der Krabben

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
25 november: Cobi Venrooij-van Heynsbergen
1 december: Aga van Empel-van Krieken
3 december: Hetty Post-van Loon

90-jarigen, de allersterksten
16 december: Marietje Dimmers-van Zoggel
26 december: Mien van de Akker-van de Ven

Breinbreker

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman.

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 Bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out.

De woonscan

In 2015 is een team van BRES gestart met het organiseren en uitvoeren van woonscans.
De gemeente steunde ons bij de opzet van dit project. Met lezingen en bijeenkomsten hebben wij de inwoners van Berlicum-Middelrode geïnformeerd over de woonscan.

In de afgelopen jaren hebben onze woonadviseurs 72 woonscans uitgevoerd.
Tevens hebben wij de KBO afdelingen van Den Dungen, Sint Michielsgestel, Gemonde, Vinkel en Nuland geholpen en geadviseerd bij het opzetten en uitvoeren van woonscans.

Bij een woonscan wordt u door een team van 2 adviseurs bezocht. 
Zij werken met een scanlijst die in overleg met u wordt doorgenomen.
De scanlijst omvat circa 300 aandachtspunten.

Zij bekijken en beoordelen uw woning van voor tot achter en van onder tot boven! Er wordt grondig bekeken of uw woning ouderen-proof is.

Er wordt gekeken naar veiligheid, comfort en woongemak en eventueel noodzakelijke voorzieningen, rekening houdend met uw huidige en eventueel toekomstige beperkingen.

Na enige tijd ontvangt u, vrijblijvend, een schriftelijk advies. Indien er sprake is van voorzieningen, die via de gemeente (de WMO) aangevraagd kunnen worden ondersteunen onze clientondersteuners u daarbij.

Aangezien de participatiewet van 2015 aangeeft dat wij allen langer thuis zullen moeten blijven wonen en een plaats in een verpleeg- of verzorgingstehuis niet meer vanzelfsprekend is, raden wij u aan de woonscan door ons te laten uitvoeren.
Het kost niets en wij doen het graag!

U kunt met mij contact opnemen op telefoonnummer 06 533 19 158

Herman Schunselaar

De duofietsen nu echt van BRES.

Sinds enkele maanden rijden de drie elektrische duofietsen in ons dorp.
De leverancier van Raam heeft de fietsen ongevraagd van haar naam en reclame voorzien.

Om daar iets aan te veranderen heeft Marlies van de Gouden ons logo op een schitterende manier op de rugleuning van de bijrijdersstoel aangebracht.

Het zijn immers duofietsen van BRES waar wij terecht apetrots op zijn.

Met grote verwachting kijken wij uit naar het voorjaar als de rode, de blauwe en de grijze fiets weer in ons dorp te zien zijn.

Wij nodigen u uit om daar straks weer gebruik van te maken.

Verkoop kerstkaarten.

In deze onzekere tijden is er niets mooiers dan een kerstkaart te sturen naar familie, vrienden of mensen die in eenzaamheid en isolement thuis zitten veroorzaakt door
Covid-19.
We zien elkaar minder, dus is een kaartje een mooi gebaar in deze tijden.
Janny en Diny hebben ervoor gezorgd dat er weer prachtige kerstkaarten voor u klaarliggen.
Deze zijn vanaf nu te koop in den Durpsherd iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Alle andere tijden als den Durpsherd open is, zaal 5. (boven).

NB: Inmiddels zijn de maatregels aangepast en zal den Durpsherd misschien nog gesloten zijn.
Geen punt ik heb dan de kaarten thuis en je mag mij bellen: 073 503 20 36

Janine

 

Oplossing BRES-quiz 4

Beste allemaal,

Hieronder de antwoorden en winnaars van Quiz 4.

 1. Hanneke Schutjens- van Velsen
 2. Jan Bijnen
 3. Nijmegen
 4. Ton van der Pas
 5. 26-06-20
 6. Rien Schellings
 7. Just Me
 8. 6 stappen
 9. Trajectvol
 10. Oostendorp Auto Jos van Boxtel Toyota Middelrode
 11. Ede
 12. Daan van Zoggel
 13. Dirk van Uden

De winnares is Karin Venrooij. Proficiat!
Zij heeft inmiddels een bioscoopbon van den Durpsherd ontvangen.

De poedelprijs is voor Theo van Hedel, Theo heeft iedere keer de antwoorden ingezonden maar jammer genoeg niet voldoende goede antwoorden om te winnen.
Theo jij krijgt een mooi geborduurd handdoekje met jouw naam.
Hoe mooi kan het zijn…

Over de antwoorden is geen discussie mogelijk.
Janine

50-jarig huwelijk Adri en Ans Dokman-Dielissen

Adri en Ans vierden op 12 november van dit jaar hun 50-jarig huwelijksfeest.
Een hele mijlpaal!

Door de coronamaatregelen zat een grote viering er helaas niet in, maar ongetwijfeld komt dat nog een keer.

Het bestuur biedt Adri en Ans hun hartelijke gelukwensen aan

Oplossingen woordzoekers
Wij zijn u nog de oplossingen van 2 van de woordzoekers van Tineke en Peter schuldig.

Oplossing Dierenwoordzoeker nieuwsbrief oktober 2020

er schuilt een adder onder het gras
een adelaar vangt geen vliegen
een ongelikte beer
als een bok op een haverkist zitten
een vreemde eend in de bijt
een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen
als het kalf verdronken is dempt men de put
de kat de bel aanbinden
van een kale kikker kan men geen veren plukken (vaak wordt gezegd: van een kale kip kan men geen veren plukken)
dat is de kip met de gouden eieren slachten
zo vol met streken zitten als een konijn met keutels
een vliegende kraai vindt altijd wat
als een kreeft vooruit gaan
zo doof als een kwartel
in het hol van de leeuw
een luis in de pels
zo blind als een mol
die muis zal nog een staartje hebben
van een mug een olifant maken
over het paard tillen
zo trots als een pauw
stelen als een raaf
zich als een reiger op het ijs voelen
het zwarte schaap van de familie
schreeuwen als een mager speenvarken
zo nijdig als een spin
wat baten kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil
elk meent zijn uil een valk te zijn
zo dom als het achtereind van een varken
zo gezond als een vis
een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken
hongerig als een wolf
één zwaluw maakt nog geen zomer
zo gulzig als een zwijn

Oplossing: BEESTENBOEL

Oplossing woordzoeker in nieuwsbrief November 2020

Hij is niet op zijn achterhoofd gevallen (11)
Zo moe. Ik loop op mijn wenkbrauwen (11)
Stinkt er iets? Ach, je ruikt je bovenlip (8)
Hij zit met rode oortjes te luisteren (7)
Iemand op de zenuwen werken (7)
Hij laat zijn tanden zien (6)
Aan iemands lippen hangen (6)
Iemand voor het hoofd stoten (5)
Hij is zijn wilde haren kwijt (5)
Je valt met je neus in de boter (4)
Iemand naar de mond praten (4)
Iemand aan de tand voelen (4)
Hij durft me niet onder ogen te komen (4)
Iemand de oren wassen (4)
Helaas, op een haar na gemist (4)
Je zult maar zo’n scherpe tong hebben (4)
Hij moet zijn huid duur verkopen. (4)
Zich iets op de hals halen (4)
Het hangt me de keel uit (4)
Iemand de andere wang toekeren (4)
Hij zegt vriendelijke dingen. Hij strijkt me onder de kin (3)
Hij pruilt. Hij laat zijn lip hangen (3)
Ze is door het oog van de naald gekropen (3)
Iemand een oor aannaaien (3)
Iemand met de nek aankijken (3)                        
Hij is vel over been (3)

Oplossing: HOOFDZAKEN
De overhandiging van de prijs aan onze 1e prijswinnaar vindt u elders in deze nieuwsbrief.

Bres leest en deelt………..

100% leven
Meer dan twintig honderdplussers, met ieder ruim een eeuw aan levenservaring, delen in dit boek hun levenslessen: ‘Nooit klagen, maar doorzetten en bezig blijven’, Mensen accepteren zoals ze zijn’ en ‘Als je teleurstellingen meemaakt, stop ze in een zakdoek en gooi ze weg.’ Met liefde en respect zijn zij geïnterviewd door Yvonne Witter en geportretteerd door Claudia Kamergorodski.

“De samenstellers van dit boek hebben een goudader van levenswijsheid aangeboord. De verhalen, die afwisselend amuseren, ontroeren en inspireren, verdienen dan ook een brede lezerskring. Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid, preventie, leefstijl en ouder worden kan deze levenslessen ter harte nemen.’ Jan van Oudheusden, zoon van een van de geïnterviewden

“Zanger Jules de Corte vroeg het zich al af: “Als je overmorgen oud bent …?” We weten niet hoe het voor ons zal zijn, maar we krijgen een indruk van de diversiteit aan mogelijkheden in deze authentieke verhalen van honderdjarigen. Deze getuigenissen over betekenisvol oud worden geven troost en hoop zodat we blij kunnen zijn dat we steeds ouder worden.’ Joris Slaets, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar ouderengeneeskunde RUG.

“Kwaliteit van leven krijgt terecht meer en meer aandacht in de zorg voor ouderen. En wat kwaliteit is, is voor iedereen anders. Daarom is het belangrijk dat professionals en vrijwilligers met ouderen en hun naasten het gesprek aangaan over wat zij als ‘goede zorg’ beschouwen. En zoals ook uit de mooie verhalen blijkt, gaat het vaak om kleine dingen. Zorgen dat je met plezier die activiteiten kunt blijven doen die voor jou belangrijk zijn.’ Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Als sociaal-gerontoloog richt auteur Yvonne Witter haar aandacht op de ouder wordende mens. Wonen, welzijn en zorg voor ouderen lopen als rode draad door haar carrière. Zij is werkzaam bij het landelijke kennisplatform ZorgSaamWonen en houdt zich bezig met thema’s als woonvormen voor ouderen, eenzaamheid en burgerinitiatieven.

WOORDZOEKER SINT
samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Zoek het ontbrekende woord in dit lied en streep door in de woordzoeker. Horizontaal, verticaal en diagonaal.
De overgebleven letters vormen een woord.

De oplossing kan tot 9 december gemaild worden naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden, deze krijgt een leuke attentie.

Sinterklaas is ….. (5)
‘k Zet mijn …… vast klaar (6)
Wellicht dat hij hem … doet met (3)
ja …. ik het maar (4)
Hier zet ik wat ….. en (5)
wat hooi voor ‘t ….. (5) 
Want dat …… beestje (6)
is dat heus wel ….. (5)

Als de ……… slapen (9)
komt de goede …. (4)
die de ….. kind’ren (5)
‘t ………. bemint (10)
‘t Paardje, ….. beladen (5)
voert hij met zich ….. (5) 
en zijn …… vertelt hem (6)
wat hij ….. gehoord (5)

Toos is ongehoorzaam
Jantje wel eens … (3) 
en de …… Piet (6)
heeft vaak een …. bui (4)
‘k Was …… ook ondeugend (6)
Of hij dat ook …. (4) 
‘k Mag …….. hopen (8)
dat hij het …. vergeet (4)

 

Plaat met een verhaal (foto uit 1989)

Van Tineke van Helvoort – van der Zanden

Sinterklaas en natuurlijk cadeautjes.

Sint en Piet legden cadeautjes bij de schoen die ik al luid zingend bij de kachel had neergezet.
Natuurlijk met hooi voor het paard.
Als kind realiseerde ik me niet, dat het paard geen stap meer zou kunnen verzetten als hij al dat eten, dat bij alle schoenen in Nederland lag, naar binnen had gewerkt. Over de daken lopen zou extra moeilijk zijn.
Later maakte het zetten van een schoentje plaats voor surpriseavonden.
Wat een bijzondere creaties werden er gemaakt. Geweldig.
Of ieder kocht voor 5 gulden zoveel mogelijk cadeautjes. Ook veel dingen waar weinig tot niets mee gedaan kon worden, maar het ging om het gezellige samenzijn, met heel veel pret.
Uiteraard werd ook onze hond Igor niet overgeslagen. Hij moest dan wel zijn lekkernij of speeltje zelf uitpakken.

 

Bres kookt en deelt……

Kip in de hoed (Liesbeth)

Witlofstamppot met appel (Janine)

 • pondje aardappels (kruimig)
 • 3 Stronken witlof
 • Klont boter
 • 125 gr spekreepjes
 • 1 appel
 • Snufje nootmuskaat
 • 1 theelepel mosterd
 • 50 gr geraspte kaas

Kook de aardappels in ca 15 minuten gaar en giet af.
Bak ondertussen de spekjes in een koekenpan iets krokant.
Snijd de witlof in reepjes en verwijder de harde kern. 
Stamp de aardappels fijn en voeg een klontje boter, nootmuskaat, mosterd en kaas toe. Schep dan de spekjes en witlof erdoor.
Snijd de appel in blokjes en schep er op het laatst doorheen.

Voeg de reepjes witlof toe aan de spekjes en bak kort mee.

Zelf pepernoten maken

Snel en niet moeilijk!

Benodigdheden:
250 gram zelfrijdend bakmeel
125 gram donkere basterdsuiker
4 theelepels koek- of speculaaskruiden (flinke!)
Een snufje zout
100 gram koude boter
90 ml melk

Bereiding:

Verwarm de oven op 170 graden. Roer het bakmeel, basterdsuiker, speculaaskruiden en een snufje zout door elkaar in een kom. Voeg de koude boter en de melk toe en kneed tot een stevige bal. Kneed niet te lang, want het deeg mag niet te warm worden.

Bekleed een bakplaat met een stuk bakpapier. Draai balletjes van het deeg en leg ze op de bakplaat. Je hoeft ze niet plat te gaan drukken want dat gaat vanzelf in de oven.

Zet de pepernoten ongeveer 25 min in de oven. Als ze uit de oven komen zullen ze nog wat zacht aanvoelen maar als ze afgekoeld zijn dan worden ze knapperig.

7 tips om zelf de lekkerste pepernoten te maken:

 • Maak de balletjes niet te groot want ze rijzen nog in de oven.
 • Leg de balletjes in schuine rijen op de bakplaat zodat de warmte van oven overal goed bij kan.
 • Verdeel het deeg in een paar stukken en rol er een dunne worst van, snijd stukjes van 1 cm er af en draai hier balletjes van.
 • Houd minimaal 2 cm ruimte tussen de balletjes zodat de pepernoten niet aan elkaar vast gaan plakken.
 • Smelt een reep chocolade au bain marie en doop de afgekoelde pepernoten hier in voor chocolade pepernoten.
 • Is je boter niet goed koud, zet de kom met deeg dan minimaal een uurtje in de koelkast. Als het deeg niet goed koud is heb je namelijk de kans dat de pepernoten gaan uitlopen op de bakplaat.
 • Bewaar ze maximaal 2 a 3 dagen in een afgesloten trommel.

Een huisbaas uit duizenden!!!!!!!!!

Toen het corona virus zich eind februari in haar volle omvang aandiende werd onze seniorenvereniging met een aantal consequenties geconfronteerd.

Ons ouderenhome d ‘n Inloop was door haar vorm en grootte niet geschikt om daar onze vele activiteiten doorgang te laten vinden. Wij misten daardoor de bijdrage in de huisvestingskosten en de omzet van koffie/thee en frisdrank.

Ik besprak dat met onze huisbaas Peter van den Bosch. Peter was heel begripvol en crediteerde een maand huur.

Toen bleek, dat het corona virus ons nog heel lang in zijn greep zou houden en wij onze leden de vele activiteiten niet wilden onthouden kwamen wij tot het besluit om alle activiteiten van 1 september 2020 tot 1 september 2021 in den Durpsherd onder te brengen. Ook al deed den Durpsherd ons een prachtig aanbod, het geheel koste ons toch veel geld.

Uit voortschrijdend inzicht bleek, dat het ventilatie systeem van d ‘n Inloop ontoereikend was. 
Ik besloot toch maar weer contact op te nemen met onze huisbaas Peter van den Bosch.
Zonder dat ik ervoor op mijn knieën hoefde te gaan bood Peter ons aan:
D’n Inloop zal worden uitgevoerd met een traploos te sturen ventilatie systeem.
En er zal een bedrag worden gecrediteerd ter hoogte van 5 maanden huur.
Peter vermelde er nog bij, dat hij blij was met ons als huurder en hoopte, dat wij met onze seniorenvereniging het hoofd boven water zouden houden.
Ik sta niet zo gauw met mijn mond vol tanden, maar toen wel.

Peter, namens het bestuur en alle leden van BRES heel veel dank voor jouw hulp en geweldige ondersteuning. Jij bent een huisbaas uit duizenden en wij hopen nog heel veel jaren een tevreden huurder te blijven.

Namens het bestuur, Herman Schunselaar

Kerstviering 2020

Helaas is het door alle coronamaatregelen niet mogelijk om dit jaar een Kerstbijeenkomst voor onze vereniging te organiseren. Deze middag is altijd in december en vele leden genieten elk jaar van de sfeer, de mooi aangeklede zaal, de toespraken en het optreden.

Wij hopen oprecht u allen in 2021 daar opnieuw te mogen ontmoeten.

Het bestuur

Collectiviteitskorting VGZ

De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende zorgverzekering bij VGZ voor 2021 zijn verhoogd:

 • 15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%)

 Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren van de volgende voordelen:

 • Tot 32 behandelingen fysiotherapie.
 • Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een mantelzorgmakelaar.
 • Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie).
 • Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verzekerde.

 Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting (was 0%).

Uw BRES-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw BRES-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig.

 • Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
 • Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat hierover een uitleg.

Bent u niet digitaal actief?

 • Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op (073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe.
 • U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post in bij VGZ.

Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder apart een formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant.

Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft gedeclareerd bij VGZ (op de oude manier)?

DRIEWIEK journaal..

Ondanks dat wij momenteel thuis op slot zitten blijft de Driewiek super actief.
Momenteel zitten wij in de lappen…Niet figuurlijk maar letterlijk. Een tijdje geleden kregen wij het lumineuze idee om voor de bijrijders van de duofiets een deken te maken, want het kan frisjes zijn.
Het is daarom dat wij nu thuis haken en breien en later de deken afmaken.
Een met liefde en zorg gebreide en gehaakte deken bestaand uit 70 lapje in vele vrolijke kleuren.
Het is een hele klus maar voor de waardering van de duofietsers ontvangen wij graag een appeltaart met slagroom van Susan (Durpsherd). TIP voor JAN van KREIJ………..

Tot volgende maand!!

HET PASHOKJE…

Verveeld bladert Henk in het modetijdschrift. Ondanks de overheerlijke koffie hebben de vele uren wachten zijn humeur er niet beter op gemaakt. Een drietal mannen aan de lange leestafel van de damesmodezaak deelt zijn lot. Plotseling staat Henk op en baant hij zich een weg naar het pashokje waarin Emma eerder met een grote stapel kleding verdween.

‘Ben je onderhand klaar?’, vraagt Henk licht geïrriteerd aan het gordijn. Geen antwoord. ‘Je mag wel antwoord geven hoor!’, roept Henk met overslaande stem. Het blijft stil. Als kort daarop het gordijn openzwaait en een onbekende vrouw hem nijdig aankijkt, hoort Henk zijn vrouw poeslief achter zich zeggen: ‘Ga je mee schat? Ik was al bij de kassa.’ De mannen aan tafel gniffelen.

Ron de Haas

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat wij helaas de nieuwsbrief niet meer digitaal aan u konden verzenden vanwege problemen bij onze provider.
Wij hebben dat opgelost door de nieuwsbrief elke maand voordat deze wordt verspreid beschikbaar te maken via de website. U vindt in het vervolg elke maand op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’, als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.
We zullen u elke maand via een mail erop attenderen dat de nieuwsbrief voor u beschikbaar is.

Nieuwe leden

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
– invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
– de gegevens van het nieuwe lid mailen naar margie.dieterman@home.nl 
– even bellen met Margie: 06-104 128 20
–  briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Bestaande leden

U heeft het misschien al gemerkt, wij zijn alle leden aan het bellen om de gegevens die bij ons bekend zijn te controleren. Wij merken namelijk dat ons bestand niet helemaal up-to-date meer is.
Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

Winnaar van de woordzoeker in nieuwsbrief november 2020.

(Oplossing elders in deze nieuwsbrief.)

Er waren zeven goede inzendingen, daarom volgde er een trekking.
Onder toeziend oog van onze honden Kay en Stanley is de winnaar geworden
mevrouw van de Steen – Gordijn.
Prachtige kaarten gemaakt door de Driewiek zijn overhandigd. En omdat deze woordzoeker van alles te maken had met het hoofd, waren er ook pakjes papieren zakdoekjes aan toegevoegd. Altijd handig in deze tijd.
Mevrouw van de Steen was blij verrast.
Ook vertelde mevrouw dat ze, in de door haar verzonden mail met de oplossing, al aangegeven had dat ze het een hele leuke woordzoeker vond.

Dat is voor de makers uiteraard een heel mooi compliment.
Tineke en Peter van Helvoort

Ervaring van een 80 – jarige

Ik moest voor mijn nieuwe onderkomen een kast hebben. Mijn vriendin stelde IKEA voor. Zij hebben daar alles, scherp geprijsd, je bent er zo klaar, vriendelijk personeel en een geweldige service. Wat wil je nog meer?

Klokslag 10 uur stonden we bij IKEA in Eindhoven voor de deur. De trap op naar boven en via de pijlen langs allerlei afdelingen en spullen, waar ik niet voor kwam . Wandelen voor ouderen is goed dus niet geklaagd.

Ineens waren we er. De afdeling kasten!!!
Na enig rondkijken stonden we voor een kast die het moest worden. Op mijn vraag aan een verkoper, kan ik deze kast bestellen, verwees hij ons naar een computer.
U moet daar de kast die u wenst opzoeken en alle details aanklikken. Zelfs met de hulp van mijn jonge en intelligente vriendin kwamen we er niet uit. Na een half uur klikken riep ik de verkoper met het verzoek “help ons a.u.b. even. Die kast moet het echt zijn.” De vriendelijke verkoper kroop ook achter de computer en begon te klikken. Soms viel ook hij even stil en zei dan dingen als: “Ik werk normaal in het restaurant , maar ja dat is dicht en nu word ik hier ingezet.”
Na een half uur was alles ingevuld en verkasten wij naar een andere computer voor het verder uitwerken van de order.

Probleem 1.

Graag uw adres en postcode mijnheer. Ik kom in december in een appartement aan het plein in Berlicum bouwnummer 4a. te wonen. De computer kon dat niet vinden. Dan maar Hoogstraat 4a 5258 BG Berlicum.  Dat lukte, wie daar woont weet ik niet.

Woont u daar, dan bent u bij deze gewaarschuwd voor het geval dat……….

Probleem 2.
Wanneer kunnen wij leveren. Mag dat op afroep? Nee, dat kan niet . Alles moet worden ingevuld. 
Dan maar 21 december. De computer stopt bij 16 december. Oké, dan maar 16 december. Onze koerierdienst levert dan op 15 december voor de deur af en de monteurs komen dan op 16 december. Hoe laat bent u dan thuis ? Om 9.03 uur.
Oké dan zijn ze er. De montage duurt max. 5 uur. Mooi toch, we zijn er uit.

Probleem 3.
U kunt nu met Ideal betalen. Ik zat al met mijn pinpas in de aanslag. U telebankiert toch wel? Nee dus. Er kwamen nog 2 dames bij die kennelijk nog nooit een oude man met een pinpas hadden gezien. Toen bleek dat ik niets anders kon kwam een derde dame zowaar met een pinapparaat.
Het pinnen lukte en klaar was Kees.

Probleem 4.
Het pinapparaat gaf geen bon. Ik zei: “Teken de orderbon maar af met akkoord en betaald.” Dat ging niet de bon was namelijk ook het garantie bewijs. Er kwam een vierde de dame met een rolletje papier. Ik vroeg of ik nog eens moest betalen dat was gelukkig niet nodig en printapparaat begon opeens te rammelen. 

We mochten vertrekken . Het was inmiddels 12 uur geweest. Via de pijlen en nog meer goed bedoelde rommel kwamen we bij de uitgang . Daar stond zowaar een kraam, waar je broodjes hotdog kon kopen. Twee broodjes voor € 1,80. Mijn vriendin had dan toch gelijk: goedkoop en direct leverbaar. We moesten het buiten opeten en zorgen dat de gele saus niet over je broek liep. De duiven waren er blij mee.

Probleem 5.
De volgende dag ontving ik een mail van de afdeling montage. Ik moest de montage nog betalen . Dit kon ik met Ideal betalen. Ik heb Judith per mail laten weten, dat ik dat echt betaald had, maar dat het oude pinapparaat waarschijnlijk niet communiceert met de computer van IKEA.

Probleem 6.
5 plankjes zijn niet op voorraad.
Deze kan ik na 7 november ophalen en mag ik contant betalen.
De naam van de 80-jarige is bij de redactie bekend.

Geschiedenis saai?

 Eén van de kleinkinderen kwam laatst uit school met een boos gezicht. ‘De geschiedenisles op school is zo saai Opa.’ ‘Luister jongen’, zei ik troostend, ‘zal ik jou eens enkele bijzonderheden uit het verleden vertellen? Wie weet, gaat geschiedenis je toch weer boeien.’
In de late Middeleeuwen, rond 1500, huwden de meeste mensen in juni. Weet je waarom?  Omdat ze hun jaarlijks bad namen in mei en dus in juni nog redelijk fris roken. Na een maand begon men echter opnieuw lichtelijk te stinken. De bruid droeg daarom een boeketje bloemen om haar lichaamsgeur te verbergen. Daar komt dus het gebruik vandaan dat ook vandaag nog de bruid een bruidsboeket draagt.

Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet water. De heer des huizes genoot het privilege van het schone water. Daarna was het de beurt aan de zoons en andere mannen die deel uitmaakten van het huishouden.

Vervolgens de vrouwen, en tenslotte de kinderen. De baby was als laatste aan de beurt. Het badwater was inmiddels zo vuil dat je er gemakkelijk iemand in kon kwijtraken…. Vandaar de uitdrukking ‘de baby met het badwater weggooien’.

Veel huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten gebinten. Het was de enige plek waar de dieren zich warm konden houden. Niets kon verhinderen dat er door het dak heen ongedierte en uitwerpselen in het huis terecht kwamen. Dat was vooral een probleem in de slaapkamer. Het vieze spul besmeurde het schone beddengoed. De bedden werden daarom voorzien van palen om een laken over te hangen. Dat bood enige bescherming. Zo is het gebruik van hemelbedden ontstaan.

In die tijd kookte men de warme maaltijd in een grote ketel die boven het vuur hing. Meestal  groenten met wat vlees. Deze stoofpot werd ’s avonds gegeten. Het overschot bleef achter in de ketel. Dit goedje werd ‘s nachts koud. De andere dag begon men gewoon opnieuw. Zo was de stoofpot vaak gevuld met voedsel dat er al heel lang inzat. Echter geen gezeur… je at wat de pot schafte.

De middeleeuwers gebruikten loden bekers om bier te drinken. Die combinatie zorgde er soms voor dat de drinker buiten westen geraakte. Als men de dronkaard bewusteloos op straat vond werd hij vaak gereed gemaakt om te worden begraven. Men legde hem dan een aantal dagen op de keukentafel. De familie at en dronk aan diezelfde tafel en wachtte af of hij nog wakker zou worden. Vandaar het gebruik van de doodswake.

De begraafplaatsen waren vroeger erg klein. Er was al vlug onvoldoende plaats om de doden te begraven. De oplossing was snel gevonden. Men groef de kisten weer op. De beenderen werden naar een beenderhuis gebracht zodat de graven konden worden hergebruikt. Bij het heropenen van de kisten ontdekten de nabestaanden soms dat er aan de binnenkant was gekrabd. Men besefte dan dat ze de persoon in kwestie levend hadden begraven. Van toen af werd er een touwtje om de pols van een lijk gebonden, dat verbonden was met een belletje boven de grond. Iemand bracht dan de nacht op het kerkhof door om te luisteren of de bel rinkelde. Zo werd er wel eens iemand ‘gered door de bel’.

Durf je nu nog te zeggen dat geschiedenis saai is jongeman?’
Jan van der Krabben