Nieuwsbrief

Januari 2021

Van de voorzitter
Beste vrienden,

Het is eind november, als ik dit voorwoord voor het Kerstnummer 2020 schrijf.
Ik heb mij voorgenomen om niet wederom stil te staan bij het coronavirus en de zorgelijke maanden, die achter en voor ons liggen.

Deze maand zijn een 10-tal vrijwilligers begonnen aan een belronde onder onze circa 950 leden. Ook ik mocht een 50-tal leden bellen met vragen over hun gezondheid, eventuele gewenste hulp en de woon- en thuissituatie. Voor mij was het weer een bijzondere ervaring om leden in de leeftijdsklasse van 65 tot 96 jaar aan de telefoon te krijgen.
Samenvattend: het gaat ons redelijk goed, we zijn voorzichtig en houden ons aan de regels en voorschriften van de overheid.
Dank aan alle vrijwilligers die zich voor deze belronde onder onze leden hebben ingezet.

We zijn er ook in geslaagd om een penningmeester als opvolger van Ad Beex te vinden. Hans van Beers is bereid om deze belangrijke taak in ons bestuur op zich te nemen. In onze voordracht van Hans voor de Algemene leden Vergadering van maart 2021 zullen wij meer achtergrondinformatie over Hans geven.

Op alle kerstvieringen van de afgelopen 11 jaar sloot ik altijd af met een kerstverhaal . Ik sluit nu graag af met een kerstgedicht:

Het is weer bijna Kerstmis.
Voor iedereen op aarde ,
heeft Kerst dezelfde waarde.
Maar niet voor alle mensen,
zijn de dagen vol plezier,
omdat ze iemand missen hier.
Ook daar sta ik nu bij stil,
gewoon maar voor heel even.

Denk ik aan alle mensen,
die niet meer bij ons leven.
Want Kerst is voor gezelligheid ,
voor herinnering en voor verdriet.
En ook al zijn ze niet meer bij ons
Ze vergeten doen we niet.

Ik wens jullie, je familie en vrienden een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuw 2021. Herman

Column: Rimpels…

Mijn eerste kerstnacht met een luchtje

De eerste keer dat ik mee mocht naar de nachtmis kan ik me nog goed herinneren. Het was kerstmis 1945. Ik was een manneke van ruim vier jaar. De oorlog in Nederland was voorbij. Het normale leven kwam weer enigszins op gang. Na vijf moeilijke jaren  verheugden de mensen er zich op gezellig het kerstfeest te vieren in huiselijke kring. Het was een enorme verrassing dat vader me ’s morgens vertelde dat ik samen met mijn twee oudere broers mee mocht naar de nachtmis. Ik vond het enorm spannend. Midden in de nacht op pad, in het hartstikke donker. De nachtmis in de parochiekerk begon om vier uur.
Met nog slaperige ogen stapte ik die nacht om half vier aan de hand van vader dapper mee om toch zeker niet te laat te komen. Moeder bleef thuis. Na een moeilijke zwangerschap was in februari 1945 nog een broertje geboren. Die konden mijn ouders moeilijk alleen thuis laten.
Er was die nacht wat sneeuw gevallen. Heerlijk om daar doorheen te klossen. Het voelde wat koud aan de benen. Maar och, het feestgevoel dat je voor de eerste keer met de groten op dit tijdstip mee mocht naar zo’n gebeurtenis overheerste alles.
In mijn herinnering was de kerk bij binnenkomst uitbundig verlicht. Overal brandden kaarsen. De orgelklanken galmden door de grote ruimte. De kerk was al stampvol. Op een van de achterste rijen vonden we nog een plekje. Een man in bijzondere kledij met in zijn hand een soort sinterklaasstaf wees ons de plek. ‘Dat is de suisse’, vertelde vader mij. ‘Die moet ervoor zorgen dat alles ordelijk verloopt in de kerk.’
Even later kwam een stoet aan priesters en misdienaars het priesterkoor op. De nachtmis begon. Het koor achter in de kerk zong prachtige meerstemmige Latijnse liederen. Ik vond het geweldig. Met verbazing staarde ik naar het schouwspel dat zich rond het altaar afspeelde. Ik snapte er toen uiteraard geen sikkepit van maar het maakte op mij een enorme indruk. Het spektakel duurde tot ruim zes uur. Van vader hoorde ik later dat er drie heilige missen achter elkaar werden opgedragen.
Dodelijk vermoeid, mede door het tekort aan slaap, stapte ik met vader en mijn twee broers weer op huis aan. Wat een ervaring en wat voelde ik me groot. Het was nog steeds pikkedonker. Bij thuiskomst had moeder de eettafel feestelijk gedekt. Voor het kerststalletje op het dressoir brandden kaarsjes. Kerstbomen kenden we toen nog niet. Dat kwam pas jaren later. Het kersttafelkleed maakte het bijzonder gezellig. Er lagen aparte broodjes op tafel die ik nog nooit gezien had. Hoe zou dat smaken? Ik rammelde van de honger.
Moeder kwam met een grote braadpan de keuken uit en zette die midden op tafel. Wat ik toen rook kan ik nu in mijn herinnering nog oproepen. Ik schrok ervan. Het was een luchtje dat je opsnoof als je moest plassen. ‘Gebraden niertjes’, zei moeder, ‘daar is papa gek op. Je mag het brood soppen in de jus.’ ‘Het ruikt een beetje naar pies’, zei ik wat bedremmeld. ‘Och’, zei moeder, ‘ze zijn heerlijk gebraden. Je vindt ze vast lekker.’
Dat heeft echter jaren geduurd. Ik moest ervan kokhalzen. Elk jaar zette moeder de pan met gebakken niertjes trots op tafel. Binnenkort hoop ik 80 jaar te worden. Als ik aan mijn eerste kerstontbijt denk, kruipt de ‘piesgeur’ toch opnieuw in mijn neusgaten. Nee, doe toch maar gebakken kippenlevertjes.

Jan van der Krabben

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
1 januari: George Nobbe
10 januari: Frans van Kessel
17 januari: Anny Stokkermans-van der Smissen
24 januari: Els Verhoeven-van Kasteren
25 januari: Lenie van der Zanden-Steenbergen

  90-jarigen, de allersterksten
26 december: Mien van de Akker-van de Ven

En dan een bijzondere vermelding, een 95-jarige, de aller/aller/allersterkste:
Mevrouw Nelly Dijkman-Haas is op 14 november van dit jaar 95 geworden.
Namens het bestuur van BRES van harte gefeliciteerd!

Driewiek Journaal

 Het jaar loopt weer op z’n eind en de tijd om nog meer aandacht te geven aan onze medemens is weer aangebroken.
Wat waren ze toch actief onze breisters: 5 volle dozen stonden er intussen in d’n Inloop. Mutsen, dassen, sloffen, allemaal even mooi.

Het waren er zoveel dat er gemakkelijk nog een ander goed doel gezocht kon worden. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. De daklozen!!! Na een belletje met het Inloopschip in den Bosch, mocht ik langskomen om een paar dozen met dassen en mutsen af te geven.
Natuurlijk had ik niet verwacht om in een 3-sterren hotel binnen te komen maar dit ..…was niet om blij van te worden.
De doos zette ik neer en meteen vlogen er een paar dames op af: Oh, wat mooi. Is dat voor ons? Mogen wij kiezen? Dank je wel… Wat ik toen voelde kan ik niet omschrijven.
Mij hoor je nooit meer klagen over de beperkingen in deze Corona tijd.
Wat zijn wij rijk!!

De volgende dag kwam Ben Ribbens van de voedselbank de andere dozen ophalen, onder toezicht van onze meesterbreisters Marietje en Corry. Deze zullen bij het verzamelpunt uitgedeeld worden.  Er is nog wat geld van de verkopen van het breiwerk van dit jaar over. Daar zullen pakketten voor gekocht worden bij Jumbo of Coop.

Lieve breisters bedankt voor jullie inzet..
Janine

Coronaproof op de duo-fiets
De kwetsbare ouderen in Berlicum kunnen binnenkort coronaproof fietsen! Mede dankzij een donatie namens de coöperatie Nh1816 Verzekeringen worden onze duo-fietsen verrijkt met een transparant coronascherm. Ook de eigen duo-fiets van Vivent Berlerode is aangepast.

1.250 euro namens coöperatieve verzekeraar
De aanpassingen zijn mede mogelijk dankzij de coöperatie Nh1816 Verzekeringen, die maar liefst 1.250 euro verdeelde over Seniorenvereniging Bres en Vivent Berlerode. De schoonzoon van een van de bewoonsters van het woonzorgcentrum is werkzaam bij Nh1816 en deed met succes een beroep op het speciale fonds dat de coöperatie beschikbaar stelde in deze coronatijd. Met een budget van 200.000 euro biedt de betrokken verzekeraar steun aan kwetsbaren in onze maatschappij die dat nú hard nodig hebben.

 Op de foto van links naar rechts:

 • Gerrie van Santvoort namens Vivent Berlerode;
 • Herman Schunselaar namens Seniorenvereniging Bres;
 • Anny Bouwmans-Hartgers, bewoonster Vivent Berlerode;
 • Jeroen Janssen, accountmanager bij Nh1816 Verzekeringen en schoonzoon van Anny.

Blij met deze waardevolle bijdrage in coronatijd
We zijn enorm blij met deze donatie. Dankzij de aanpassingen kunnen ouderen weer veilig de weg op; een activiteit waar ouderen én hun begeleiders veel plezier aan beleven. Vooral nu het in deze tijd lastig is om bezoekers te ontvangen in het woonzorgcentrum en de druk op zorgverleners hoog is. Met de duo-fiets toveren wij weer een lach op het gezicht van onze kwetsbare ouderen!

Plaat met een verhaal
Van Tineke van Helvoort – van der Zanden
De eerste keer dat ik met ons pap en ons mam naar de kerststal in de Berlicumse kerk, de Sint Petrus Stoel, ging kijken zal waarschijnlijk in 1957 geweest zijn, toen ik een jaar of 4 was.
Prachtig vond ik het, maar de meeste aandacht had ik voor de knikengel.
Een muntje erin en de engel bedankte me met een buiging met het hoofd.
Het was helemaal te gek. Telkens opnieuw vroeg ik ons pap om een muntje en tot mijn grote verbazing was de engel het nooit beu om te knikken.

Ik weet niet hoe oud deze engel nu is, maar naar alle waarschijnlijkheid zal ze heel veel geknikt hebben. Het is een broos beeldje en is vaak gerestaureerd door Jo van den Broek.

Deze foto heb ik genomen toen deze kerstengel voor de laatste keer nog te bewonderen was in bovengenoemde kerk.

Daarna is dit heel geduldige, heel broze knikengeltje verhuisd naar de kerk in Middelrode.

WOORDZOEKER KERSTLIEDJES
Samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Zoek het ontbrekende woord (ook oud-Nederlands) in de titels van de kerstliedjes en streep door in de woordzoeker. Horizontaal, verticaal en diagonaal. Er staan ook samengestelde woorden in. Zomaar een voorbeeld: kerst en kerststal. Tip: begin met de langste woorden.
De overgebleven letters vormen een woord.

De oplossing kan tot 12 januari gemaild worden naar secretaris@bres.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden, deze krijgt een leuke attentie.

Midden in de ……….. (11)
Nu zijt ………, Jesu lieve heer (9)
O, denneboom, o ……… (9)
Maria die zoude naar ……… gaan (9)
Gloria in …….. Deo (8)
Hoe leit dit ……. hier in de … (7) en (3)
……., Hij is geboren (7)
Komt allen ……. (7)
Stille nacht ……. nacht (7)
Klein klein ……. heb je zulke kou (7)
Er is een kindeke ……. op aard (7)
De herdertjes lagen bij …… (6)
Hoor! De Englen …… D’eer (6)
Kling …… klingelingeling (6)
Midden in de winternacht ging de ….. open (5)
Kindeke ….., o kindeke teer (5)
Er is een …. ontsprongen (4)
‘t Is geboren, het godd’lijk …. (4)
Ere zij …, ere zij God (3)

Breinbreker

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift.

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid.

Kinderprietpraat

“Waar lag het kindje Jezus in, toen hij net geboren was?”, vraagt oma aan Loesje.
Het blijft heel lang stil. Om haar te helpen, gaat oma daarom verder:” …in een kribbe met str….”  “Stront!”, antwoordt ze daarop opgelucht

Hilde,4 jaar, komt opgetogen thuis na het kerstdinertje op school. “Het was heel lekker”, zegt ze, “alleen de krieoeltjes (krieltjes) lustte ik niet! En we hebben heel mooie minutenkaartjes gemaakt (menukaartjes).”

Oplossing sint-woordzoeker, nieuwsbrief december

Sinterklaas is jarig (5)
‘k Zet mijn schoen vast klaar (6)
Wellicht dat hij hem vol doet met (3)
ja wist ik het maar (4)
Hier zet ik wat water en (5)
wat hooi voor ‘t paard (5)
Want dat trouwe beestje (6)
is dat heus wel waard (5)

Als de kleintjes slapen (9)
komt de goede Sint (4)
die de brave kind’ren (5)
‘t allermeest bemint (10)
‘t Paardje, zwaar beladen (5)
voert hij met zich voort (5)
en zijn knecht vertelt hem (6)
wat hij heeft gehoord (5)

Toos is ongehoorzaam
Jantje wel eens lui (3)
en de kleine Piet (6)
heeft vaak een boze bui (4)
‘k Was laatst ook ondeugend (6)
Of hij dat ook weet (4)
‘k Mag warempel hopen (8)
dat hij het maar vergeet (4)

Oplossing: cadeautjes

En de winnaar is………………

We kregen reacties dat de tekst van het liedje Sinterklaas is jarig niet helemaal klopte. Na onderzoek blijken er meerdere variaties te zijn. Kreeg het paard nou water en hooi of haver en gort? Waren het brave kinderen of lieve kinderen? Maar gezien de dertien goede oplossingen die binnen zijn gekomen kwam de echte puzzelaar er toch wel uit.

De namen werden in de pietenpet gedaan en één daarvan werd de winnaar:
Rien van den Boom.
De prijs bestaande uit mini chocoladelettertjes, kerstkransjes en een kerst-knutselpakketje is aan Rien overhandigd.
We hebben Rien uitgedaagd om uit te puzzelen hoe er iets van te maken. Zijn bevindingen en foto van het eindresultaat zien we graag in de volgende nieuwsbrief.
Terwijl hij met deze uitdaging bezig is kan hij genieten van de snoepjes en koekjes.

Rien succes!!!
Peter en Tineke van Helvoort

Ossenstaartsoep met tranen

Ze had net de ossenstaartsoep op tafel gezet.
“Eerst even goed blazen. De soep is soms zo verraderlijk heet.”
En met haast hetzelfde automatisme: “Dit jaar gewoon uit een blikje hoor. Ik kon het niet opbrengen om de soep te maken zoals vroeger. Maar ossenstaartsoep hoort wel bij Kerst, al is het dan uit blik.”
Ze had de eerste lepel nog maar nauwelijks geproefd toen er gebeld werd. Lang en driftig eigenlijk. Alsof ze daardoor sneller bij de deur kon zijn.

Verbaasd, maar ook een beetje kribbig valt ze uit: “Wat doe jij nou hier?”. Voor haar neus staat Richard haar kleinzoon. Het is haar eerste kleinkind. Zestien is hij alweer.
“Je zou toch naar Annemiek en haar ouders gaan?”
Terwijl ze het zegt, barst het joch in snikken uit en verdampt alle stoerheid als sneeuw voor de zon.
“Ze heeft me gedumpt! Gewoon na sluitingstijd, waar nog net niet de hele vulploeg bij stond. Ze zei dat ze er geen zin meer in had en dat ik maar gewoon thuis Kerst moest vieren. Daarna draaide ze zich om en ging ze er vandoor.”
“Maar waarom ben je dan niet naar huis gegaan jongen en sta je nu hier?”

Met het stellen van de vraag, voelt ze al spijt opkomen. Ze wacht zijn antwoord niet af, pakt zijn hand en trekt ‘m over de drempel heen naar binnen. Ze slaat haar armen om hem heen en legt haar hoofd tegen zijn schouder aan. Wat is hij groot geworden!
“Nou ja, jongen, kom er maar in. Doe eerst je jas uit en kom verder. Je weet de weg. Ga maar voor. Ik ben niet meer zo vlug.”
Ze volgt hem de kamer in.
“Oma wat is dit nou?”

Ze bloost er een beetje van. De tafel is voor twee gedekt. Er staan twee borden soep. Tegenover de plaats waar ze zelf altijd zit, staat de foto van haar man. Daar zat hij altijd. Tot het in april fout ging. Lang is hij niet ziek geweest. Het was ook snel duidelijk dat het op was. Hij is rustig gegaan, maar het laat een lege plaats achter. Die plaats went niet. Ze wilde dit jaar met Kerst ook niet bij de kinderen zijn. Het is vreemd, maar juist dan mist ze hem het meest. Thuis, blijft ze zo vaak voor zijn foto staan. Vertelt ze gewoon even dat ze naar de Jumbo gaat. Vraagt ze zich hardop af of ze Richard daar nog even tegenkomt of dat hij nu op school zit. Ze wilde gewoon samen eten. Het voelde niet eens gek, maar schaamt zich er nu wel een beetje voor.

“Ik word nog niet seniel hoor jongen! Maar zo mis ik je opa het minst.
Weet je wat? Schuif zijn foto maar opzij. Zodat we ‘m allebei aan kunnen kijken. Heel veel trek zal hij vandaag toch wel weer niet hebben.”
Ze moeten er allebei een beetje om grinniken.

“De soep zal nu wel op temperatuur zijn. Ik hoop dat het lekker is, want gewoon uit een blikje. Nou ja, eet smakelijk! En vertel nou eens wat er gebeurd is.”
Als de soep al lang op is, de nodige tranen hebben gevloeid en het hele verhaal verteld is, draait Richard zich naar het portret van zijn opa.
“Weet je nog opa? Wat je altijd zei over de soep? Dat een goede soep zo zout is als tranen? Vandaag hebben oma en ik de soep samen op smaak gebracht! Fijne Kerst, ik pas wel op oma.”

Stiekem veegt ze nog een traan uit haar ooghoek weg.
“Wist je dat ik ook nog vaak met opa praat? Hij luisterde altijd gewoon en gaf niet telkens advies of opdrachten.”
“Nou dat zit dan in elk geval in de familie! Ik ga de volgende gang opdienen en wat fijn dat je er bent. Opa zal het ook fijn vinden, denk je niet?”
Terwijl ze naar de keuken gaat, geeft ze hem een aai over zijn bol.

ds.Dirk-Jan Bierenbroodspot

KAARSJES

Met Allerzielen hebben mensen
met hun allen veel verdriet
Ze missen dan hun dierbaren
want zij, zij zijn er niet
Ze turen in de zwarte nacht
kijk dáár, daar staat een ster
Het lijkt of hij de pijn verzacht
maar ach, hij stáát zo ver
Dus steken ze maar kaarsjes aan
en kijken naar het licht
En menigeen herinnert zich
een liefdevol gezicht
En met het doven van een kaars
valt ook een laatste traan
Maar volgend jaar dan steken ze
hun kaarsjes vást weer aan
Voor ieder stukje van henzelf
dat er nu niet meer is
Maar ondanks ál die kaarsjes
blijft het tóch een groot gemis

© Beeldend Verhalen – Ron de Haas

Invulquiz

Gemaakt door Theo van Hedel
Vul bij de stippeltjes een Brabantse plaats in:

1       lk ga liever met de fiets want ik geloof dat er iets aan mijn auto……….
2       Neem je dat boek van Conny Palmen mee dat je laatst kocht of………..
3       Ja vooruit, dat vind ik…………
4       De platen van Elvis Presley zijn niet meer in de………….
5       Als ik bang ben voor rivieren kan het zijn dat ik voor de………….
6       Hoe laat houden bouwvakkers hun…………..
7       Tussen de ……..liggen zes dalen.
8       ……..x twee is zestien.
9       De vlinder dacht: Wat ruikt het daar beneden heerlijk, ik denk dat ik op die…..
10     Zou je je ……….niet eens wassen?
11     Die kerels………uit eigen ervaring.
12     Wat is het warm, daar krijg ik ………van.
13     Opa ligt te……..in zijn luie stoel.
14     Vraag maar aan Ron Brandsteder of…….nu wel bestaan.
15     Sommige sleepbedrijven hebben een ………op hun auto.
16     De Engelsman keek op en riep; l’m in Holland and see no…..
17     Wat praat jij zacht, ben je soms………..?
18     Dat paard loopt mank, kijk eens naar zijn..
19     Mijn ondergoed is gestolen, ik geloof dat ik bij de buurman wat………….
20     Wat een vee in die wei, ik zie koeien, een stier maar geen…………..
21     Gooi het anker uit voordat je op…..
22     lk wil die peuter veilig neerzetten en nou zie ik geen…………
23     Ad houdt van Brigitte, ik geloof niet dat hij van…..
24     Vroeger kookte ze elektrisch, maar omdat dat niet beviel ging ze over op een ..
25     Opa is al oud maar heeft nog een goed………….
26     Een eik in een dal, dat kan, maar geef mij maar………….
27     Nu is het voorjaar maar ik hoop dat het gauw gaat………….
28     Als ik een superlatieve vis zoek ga ik naar …………..

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.

Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Nieuwe emailadressen BRES

U hebt mogelijk al gezien dat u onze website met een andere naam benadert, namelijk www.bres.nl in plaats van www.seniorenverenigingbres.nl.  Deze naam komt meer overeen met de aanduiding van onze vereniging in de twee kernen, namelijk Bres. Wij hopen dat het door deze wijziging gemakkelijker wordt om ons te vinden op het internet.
Naast deze verandering streven we ook naar meer en gemakkelijker contact van onze leden met het bestuur. Vandaar dat we adressen hebben gemaakt voor elk bestuurslid, zo mogelijk functioneel, zodat u afhankelijk van de vraag elk bestuurslid snel kunt benaderen.

Onderstaand de nieuwe adressen:
voorzitter@bres.nl                   Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                   Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl     Hans van Beers
margie@bres.nl                        Margie Dieterman
gerard@bres.nl                        Gerard Brouwers
liesbeth@bres.nl                     Liesbeth Steenbergen

Ons verzoek aan u is: maak gebruik van deze mogelijkheid voor op- en aanmerkingen, ideeën, voorstellen en natuurlijk vragen.
Samen zijn we heel sterk en wordt onze vereniging beter!

 

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar Margie Dieterman
met als mailadres: ledenadministratie@bres.nl 
. even bellen met Margie: 06-104 128 20
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn,neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor

Bres kookt ……..Het Kerstdiner

Hieronder een aantal leuke mogelijkheden voor het kerstdiner. Ik heb mijn eigen zeventiger jaren favorieten met een nostalgische glimlach ook toegevoegd.

Voorgerechten:
Garnalencocktail (van Sylvia, een gouwe-ouwe)

Voor 4 beschaafde eters of 2 liefhebbers.
Wat heb je nodig:

200 g Hollandse garnalen
150 gr ijsbergsla
1/2 limoen (sap)
1 sjalotje
1 komkommer
8 el mayonaise
2 el ketchup
2 el whisky
1 tl worcestersaus
Verse bieslook

Hoe maak je het:

 • Meng voor de whisky cocktailsaus 8 el mayonaise met 2 el ketchup, 2 el whisky en 1 tl worcestersaus. Of triefel een beetje en koop gewoon een kant-en-klare fles whisky cocktailsaus.
 • Snijd 1 klein sjalotje ragfijn en vermeng met 200 gr Hollandse garnalen. Roer hier 3-4 el van de whisky cocktailsaus doorheen. Meng er ook wat verse bieslook doorheen.
 • Snijd de komkommer in kleine blokjes en besprenkel met een beetje verse limoensap. Snijd ook de ijsbergsla fijn (of koop een kant-en-klaar gesneden zakje).
 • Neem een cocktailglas (gewoon leuk bakje mag ook!)en leg onderop de ijsbergsla. Vervolgens wat cocktailsaus en dan de stukjes komkommer. Eindig met de Hollandse garnalen.
 • Maak af met de overgebleven cocktailsaus.

Peren met geitenkaas uit de oven

Ingrediënten:

 • 4 niet al te grote rijpe conference peren
 • 125 gr geitenkaas
 • 8 halve walnoten
 • 2 eetlepels honing
 • wat citroensap
 • snufje tijm
 • zwarte peper

Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. Halveer de peren en haal met een lepeltje het klokhuis er uit en de pitjes. Besmeer de snijzijde met een beetje citroensap tegen het verkleuren.

 

 

 

Leg de peren in een ovenschaal en vul ze met geitenkaas en kruimel de walnoten er over. Druppel er wat honing over en bestrooi met een klein snufje zwarte peper.
Zet ze ca 12 minuten in de oven.
Garneer ze met een takje tijm of bestrooi met een beetje gedroogde tijm.
Ze zijn lekker als voorgerechtje of hapje.

 Hoofdgerechten:
Sloooooooooooooooooooooow chicken (langzame kip) (van Sylvia)

Men neme:
Een lekkere kip. Als het wat meer mag kosten met de Kerst mag het een poule de Bresse zijn. Maar zo chic hoeft het niet, als het beestje maar vrij heeft mogen rondlopen.
Nu snijd u de kip in tweeën langs de ruggengraat, zodat hij plat kan liggen. Vlinderen noemen we dat. Een goede slager of poelier doet dat graag voor u.
Verwarm de oven voor op 100 graden.
Nu gaan we de kip insmeren met een ‘rub’. Dat mag gewoon kipkruiden met een paar eetlepels olie zijn.
Maar een echte rub maakt u als volgt:
Neem:

 • 1 theelepel zout
 • 2 theelepels paprikapoeder
 • 1 theelepel uienpoeder
 • 1/4 theelepel koriander
 • 3/4 theelepel knoflookpoeder
 • halve theelepel zwarte peper
 • 3/4 theelepel tijm
 • 1/4 theelepel chilipoeder
 • halve theelepel basilicum

Alles door elkaar mengen en neem hier 2 flinke eetlepels van (de rest kun u bewaren in een goed afgesloten bakje). Vermengen met ongeveer 4 eetlepels olie en de kip mee insmeren (ik doe dat altijd met keukenhandschoenen aan).

Neem de ovenschaal van de oven. Bekleed deze eerst met een laagje aluminiumfolie, ook de opstaande randen. Daarna nog een laagje bakpapier.
Leg nu de kip in het midden met het vel naar boven.

2 uur in een oven van 100 graden. Slow cooking heet dat.
Daarna nog een half uur op 200 graden, dan wordt het vel lekker knapperig.

Smakelijk!

Beenham met puree, honing-mosterdsaus, zuurkool en gekarameliseerde Elstar appel (van Janine)

Ingrediënten:
Bourgondische beenham
Aardappels
150 dl. melk
Appels
Zuurkool
Witte port of zoete witte wijn
Bacon/ rozijnen

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Bereid de beenham volgens de aanwijzingen op de verpakking in de oven of een pan.
Schil de aardappelen, snij in gelijke stukken en kook 20 minuten in een pan met gezouten water.
Giet de aardappelen af, voeg de melk en boter toe en stamp tot een puree. Breng de aardappelpuree op smaak met zout en peper.
Leg de appels in een ovenschaal en besprenkel met gesmolten boter en witte port. Rooster de appels 30 minuten in de oven.
Bak de spekjes uit in een koekenpan zonder olie of boter. Warm de zuurkool samen met de rozijnen.
Verwarm de honing-mosterdsaus volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Serveer de beenham in plakken met zuurkool, de appeltjes uit de oven, aardappelpuree en spekjes.

Nagerechten:

Verstopte frambozen (van Margie)

voor 4 personen.
Benodigdheden:
– 2 eieren
– 250gr. mascarpone
– 50 gr. suiker
– geraspte schil van een halve citroen
– lange vingers (liefst Italiaanse)
– 250 gr. frambozen (vers of diepvries). Het lekkerst is vers.
– crème de cassis/framboise

Werkwijze:

Met mixer eigeel met suiker kloppen. Mascarpone erdoor kloppen.
Eiwit met geraspte citroen tot sneeuw kloppen en luchtig door het
mengsel scheppen.
In een platte vierkante of rechthoekige schaal de lange vingers met
de suikerkant onder, de bodem bedekken. De lange vingers besprenkelen met crème de cassis of crème de framboise. (Als je diepvriesframbozen gebruikt zou ik het niet doen omdat die al vocht afgeven en de lange vingers dan te nat worden.)
Frambozen erover verdelen, daarna het mascarponemengsel er over
verdelen en ongeveer 6 uur in de koelkast laten opstijven.

Frambozenmeringuebombe (van Margie)

Voor het beste resultaat moet je voor deze pudding slordig te werk gaan!

Voorbereiding: 15 min
Bereidingstijd: 5 min (+3/4 uur wachttijd)
Aantal porties: 6

Ingrediënten
275 ml slagroom
250 g diepvriesframbozen
125 g kant-en-klare meringues (schuimkoekjes)
2 el crème de cassis
puddingvorm

 Bereidingswijze:

 1. Laat de frambozen ontdooien. Haal ze door een groentemolen met middelgrove plaat (of gebruik een zeef en houten lepel) om er zoveel mogelijk sap uit te persen. Roer de crème cassis erdoor.
 2. Klop in een andere kom de slagroom lobbig (tot de room de dikte van yoghurt heeft).
 3. Breek boven een derde kom de meringues in niet al te kleine stukjes. Stop op tijd: de stukjes moeten herkenbaar blijven!
 4. Schenk de slagroom over de meringue en schep de stukjes er voorzichtig door, tot ze aan alle kanten bedekt zijn.
 5. Schenk voorzichtig de helft van de frambozencoulis over de meringues en room. Schep alles door elkaar, maar niet te grondig – de bedoeling is dat je een marmereffect krijgt. Bewaar de rest van de coulis voor later.
 6. Schenk het mengsel in een puddingvorm, dek die zorgvuldig af met een aluminiumfolie en zet de vorm ten minste 3 uur in de diepvries.
 7. Zet voor het serveren de puddingvorm circa 30 seconden in een kom met heet water. Stort de pudding en snijd hem in punten. Schenk de resterende frambozencoulis over de pudding.

IJstaart met schuim (van Sylvia, een gouwe-ouwe)

12 personen als je beschaafd snijdt, 6-8 personen als het een feestje is 😊

 Ingrediënten:
. halve liter slagroom
. 2 zakjes klop klop en melk
. 2 zakken schuimkransjes
. wat zaken voor decoratie, ik doe altijd nougatine strooisel van Baukje

 Bereiden
Klop de slagroom stijf. Maak je zakjes klop klop aan met de melk zoals op de verpakking staat aangegeven.
Hak de schuimkransjes in grove stukken.
Meng de room met de klop klop en roer dan de schuimbrokken erdoor. Schep alles in een beklede springvorm van 26 cm. Evt. bovenkant versieren.
In diepvries min. 24 uur opstijven.
Half uurtje voordat je hem nodig hebt uit de diepvries halen.
Mes onder heet water houden en snijden.

Variatie is heel makkelijk! Meng in plaats van schuim stukjes fruit, of stukjes lange vinger of stukjes speculaas of chocolade erdoor.

Het vijfde evangelie van Barnabas

De roman ‘De hand van Fatima’ geschreven door de Spaanse schrijver Ildefonso Falcones  is waarlijk een meesterwerk. Mocht u niet terugschrikken voor een ‘dikke pil’ van 944 pagina’s dan kan ik het u aanbevelen. Ik kon niet met lezen stoppen.

Ik laat de schrijver zelf aan het woord om u kort te schetsen waar het boek over gaat. ‘Mijn roman’, schrijft hij,  ‘gaat over de morisken (moslims die gedwongen werden het christelijk geloof aan te nemen), die in 1568 een bloedige strijd uitvochten in de Alpujarras, een berggebied in het zuiden van Spanje. Die strijd was het begin van een conflict dat pas eindigde in 1609, toen zij voorgoed uit hun vaderland Spanje verdreven werden. Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het christelijke Cordoba, waar de meeste morisken terecht kwamen.

De moskee, de Koninklijke stallen, de loden boeken…het zijn allemaal historische gegevens die ik in mijn roman een plaats heb gegeven om eer te bewijzen aan mensen die zich hebben ingespannen om hun cultuur te behouden en over te dragen aan volgende generaties.’

Het boek heeft mij op basis van historische gebeurtenissen meer inzicht verschaft in de reeds eeuwen lange moeizame verhouding tussen het christendom en de islam. Onder meer de gruwelijke wijze waarop de christenen destijds talloze moslims in het zuiden van Spanje hebben vermoord, vernederd en uiteindelijk verjaagd doet mij beter begrijpen waarom veel moslims in de Arabische wereld en ook de moslims in Europa het christendom geen warm hart toedragen. Tijdens het lezen van het boek ontstaat er zelfs bewondering voor de wijze waarop de morisken getracht hebben hun godsdienst en cultuur met hand en tand te verdedigen.

De hoofdpersoon Hernando, als moslim gedwongen in de kathedraal van Cordoba de christelijke bijbel in het Arabisch te vertalen, ontdekt op een dag in de bibliotheek een evangelie dat tot in de huidige tijd door de Kerk van Rome wordt dood gezwegen. Het is het zogenaamde vijfde evangelie van Barnabas. Ik had er lang geleden wel eens wat over gelezen. De katholieke kerk beschouwt slechts de vier evangeliën van Matheus, Lucas, Marcus en Johannes als bronnen van waarheid over het leven van Jezus als zoon van God. Over het ontstaan van het evangelie van Barnabas bestaan twee verschillende opvattingen, die van de islam en die van het christendom.  Binnen de islam wordt het evangelie van Barnabas gebruikt als bewijs dat de christenen het bij het verkeerde eind hebben en wordt het gezien als ondersteuning van de waarheid van de Koran.

Het gevonden boek zou in de Aramese taal zijn geschreven door Barnabas in het jaar 48 na Christus. Het zou een door de kerken van Alexandria geaccepteerd evangelie zijn dat werd gebruikt gedurende de eerste eeuwen na de geboorte van Jezus, tot in het jaar 325.
Na het Concilie van Nicaea zou het uit de roulatie zijn genomen. Binnen het christendom wordt aangenomen dat het evangelie in de zestiende eeuw in Italië werd geschreven. De auteur was waarschijnlijk een Spanjaard van Joodse afkomst, die zich tot de islam bekeerd had. Inhoudelijk zou het evangelie niet kloppen maar ook niet bij de islamitische leer aansluiten. Het verschil van mening tussen de twee religies over de herkomst van het evangelie bestaat nog steeds.

Om u een idee te geven waarom de moslims het evangelie van Barnabas als een ondersteuning zien van hun godsdienst geef ik u enkele feiten. Bij de verkondiging van de engel Gabriël aan Maria dat ze een zoon zou krijgen, zegt de engel niet dat het kind de zoon van God is maar dat ze een goddelijk wezen zal baren die de weg zal wijzen. Ook beschrijft hij dat Jezus en zijn moeder geen wijn of onrein voedsel aten. En verkondigden de engelen aan de herders niet de geboorte van de Verlosser maar van een profeet. Voorts vertelt Barnabas in zijn verhaal over Jezus, die hij persoonlijk gekend zou hebben, dat Jezus zichzelf nooit God of de zoon van God noemde en zelfs niet de Messias. De latere evangelisten deden dat wel. Volgens Barnabas beschouwde Jezus zichzelf als een gezant van God die de komst van de ware profeet aankondigde.

Als eenvoudige leek met slechts een beperkte kennis van de kerkgeschiedenis kan ik moeilijk beoordelen welke benadering van het evangelie van Barnabas de juiste is. Toch vraag ik me af, nu het Kerstfeest, het feest van ‘vrede voor alle mensen’, voor de deur staat: ‘Zou de mensheid niet veel leed bespaard zijn gebleven als beide religies (islam en christendom) het evangelie van Barnabas aanvaard hadden als een belangrijke bron over het leven van Jezus? Mogelijk was er meer begrip geweest voor elkaars geloofsopvattingen.

Ik wens u allen een zalig kerstfeest en vrede en begrip tussen christenen en moslims.
Jan van der Krabben

Kinderprietpraat

Tommy zegt kijkend naar de kerstboom: “Ik maak met mijn ogen de hele tijd foto’s!”
terwijl hij flink knippert met zijn ogen.

Greetje komt enthousiast uit school en roept: “Het is bijna kerstbomenvakantie!”

Kerstplanten

 Hulst
Ilex Aquifolium is de enige loofboom die in de Benelux groeit die óók in de winter groene bladeren blijft behouden, ideaal voor kerstmis dus.  Hulst kan als boom tien meter hoog worden, maar vaker zien we hulst als struik, al of niet als onderdeel van een haag. Vermeerderen gebeurt door stekken.
De losse takken van hulst zijn erg mooi als kerstdecoratie vanwege de glanzend groene, getande bladeren en prachtige rode besjes.
Deze besjes zijn overigens giftig, en kunnen niet gegeten worden. 

Ardisia
De groenblijvende, bloeiende struik Ardisia crenata wordt vanwege haar prachtige trossen rode besjes ook veel als kerstdecoratie gebruikt.
Geef deze meerjarige plant veel licht, maar geen fel zonlicht. Een ietwat koelere en vochtiger plek in huis is beter dan te droog of te warm, hou de potaarde altijd een beetje vochtig.

 Kerstster
Vanwege zijn stervormige rode topbladeren en groene onderblad, staat de plant Poinsettia (Euphorbia pulcherrima, uit de wolfsmelkfamilie) bij ons bekend als Kerstster. Rond kerst gaan daarvan in Nederland tienduizenden als decoratieve kamerplant over de toonbank.
Om de plant mooi te houden tijdens kerstmis, zorg ervoor dat hij nimmer op de tocht of in de kou staat, hou de aarde onder de plant altijd vochtig, en geef hem veel licht

 

December 2020

Van de voorzitter

Beste vrienden,

Ook in deze, voor ons allen, zeer lastige en moeilijke fase van ons leven moet ik er, als voorzitter van BRES, voor u zijn.
Ik geeft ruiterlijk toe, dat ik het soms ook niet meer weet en mij zorgen maak.
Mijn kwaliteiten zijn het organiseren en oppakken van nieuwe uitdagingen en activiteiten.
Vanaf februari dit jaar worden wij met de aanpak van nieuwe activiteiten telkens weer gedwarsboomd.
Nu, eind november, moet ik vaststellen dat er bijna niets meer kan of mag. De maandelijkse nieuwsbrief en het blad ONS zijn nog de enige contact- mogelijkheden die er zijn.

Vooral de alleenstaanden worden met isolement en eenzaamheid geconfronteerd.
Ik doe nogmaals een beroep op u allen. Geef aandacht aan uw buren, vrienden en kennissen met een belletje of een kaartje in de bus.
Onze activiteitenclubs “Lief en Leed” en de bezoekersgroep zijn er natuurlijk nog steeds voor u. U moet wel begrijpen, dat een bezoek aan huis niet altijd mogelijk of gewenst is.
Als u ons nodig heeft bel dan met Liesbeth Steenbergen tel 503 31 17 of met mij tel. 06 533 191 58.
Heb hoop en vertrouwen. We komen er samen uit, ook al duurt dat nog vele maanden.

Blijf gezond, Herman Schunselaar

Column: Rimpels…

Een duurzame sinterklaas
Over enkele dagen is het pakjesavond. De dag waarop jong en oud naast leuke cadeautjes vaak verrast worden met een chocoladeletter. Weet u dat er in Nederland per jaar ongeveer 23 miljoen chocoladeletters geconsumeerd worden? Een groot deel daarvan wordt  opgepeuzeld rondom het sinterklaasfeest. U kunt er dit jaar verzekerd van zijn dat de chocoladeletters, die u bij de supermarkt in uw winkelmandje deponeert geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn van eerlijke en duurzame cacao. De goedheilig man geeft u de garantie dat bijna alle letters die in de schappen liggen eerlijk en duurzaam zijn. Uw kinderen zullen het vast wel begrijpen. Aan hen wordt op school al in een vroeg stadium verteld dat we ons voedsel duurzaam moeten produceren. De woorden ‘duurzaam’ ( van lange duur; blijvend; lang goed blijvend) en ‘duurzaamheid’ lees en hoor je de laatste jaren in toenemende mate in kranten, tijdschriften, nieuwsberichten en discussieprogramma’s. Aan tal van zaken proberen we tegenwoordig een duurzaamheidkenmerk te koppelen. Duurzaam bouwen en klussen, duurzame klimaatbeheersing, duurzame landbouw, duurzame energie, duurzaam verbouwen van voedsel, duurzame verpakking, duurzame kleding, duurzaam vervoer. Kortom we zijn steeds meer op zoek naar een duurzame ontwikkeling waarbij sprake is van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen, dat uiteindelijk bijdraagt aan een ‘gezonde’ aarde met welvarende bewoners. Langzaam dringt het besef door dat we geen roofbouw moeten plegen op de hulpbronnen maar dat we daarmee verantwoord moeten omgaan. In een internationaal uitgebracht rapport over duurzaamheid lees ik onder meer: ‘We dienen al onze hulpbronnen efficiënter te gaan gebruiken en zuiniger om te springen met energie en biodiversiteit. Daarnaast moeten we investeren in kennis en onderwijs, zodat er technologieën kunnen worden ontwikkeld waarmee latere generaties met minimale inzet van schaarse grondstoffen en fossiele energie een aanvaardbaar welvaartsniveau voor zichzelf kunnen creëren.’ Simpel gezegd…we moeten ervoor zorgen dat we de generaties na ons over enkele eeuwen (en mogelijk al veel eerder) niet met een aarde opzadelen die volkomen is leeg geplunderd waardoor het onmogelijk wordt de mensen die dan leven een welvarend bestaan te garanderen. Langzaam zijn de geesten rijp om serieus werk te maken van het ontwikkelen van een duurzame toekomst. Regeringen, nationaal en internationaal, worden er zich van bewust dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de wereld leefbaar te houden. Helaas nog te weinig en in een te langzaam tempo komt men tot wereldomvattende afspraken om egoïsme en eigenbelang opzij te zetten en als een goed rentmeester om te gaan met grondstoffen, water, lucht,  klimaat, flora en fauna. Hopelijk zijn we niet te laat en kunnen we het tij ten goede keren. Kleinschalig kunnen we allemaal ons steentje daaraan bijdragen. Sinterklaas geeft het goede voorbeeld. Dat er nu miljoenen ‘eerlijke’ chocoladeletters als cadeautjes in de schoenen van kinderen terecht komen noemt de directeur van Oxfam Novib een fantastisch resultaat. Hij zegt: ‘Hierdoor kunnen duizenden cacaoboeren niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun gezinnen een zelfstandig menswaardig bestaan opbouwen.’ Duurzaam geproduceerde cacao is een klein stapje voorwaarts op de weg naar een duurzame wereld waar voor iedereen in de verre toekomst een plekje verzekerd is.
Ik wens u allen die het sinterklaasfeest een warm hart toedragen een gezellige en een ‘duurzame’ pakjesavond.

Jan van der Krabben

Jarigen.
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
25 november: Cobi Venrooij-van Heynsbergen
1 december: Aga van Empel-van Krieken
3 december: Hetty Post-van Loon

90-jarigen, de allersterksten
16 december: Marietje Dimmers-van Zoggel
26 december: Mien van de Akker-van de Ven

Breinbreker

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman.

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 Bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out.

De woonscan

In 2015 is een team van BRES gestart met het organiseren en uitvoeren van woonscans.
De gemeente steunde ons bij de opzet van dit project. Met lezingen en bijeenkomsten hebben wij de inwoners van Berlicum-Middelrode geïnformeerd over de woonscan.

In de afgelopen jaren hebben onze woonadviseurs 72 woonscans uitgevoerd.
Tevens hebben wij de KBO afdelingen van Den Dungen, Sint Michielsgestel, Gemonde, Vinkel en Nuland geholpen en geadviseerd bij het opzetten en uitvoeren van woonscans.

Bij een woonscan wordt u door een team van 2 adviseurs bezocht. 
Zij werken met een scanlijst die in overleg met u wordt doorgenomen.
De scanlijst omvat circa 300 aandachtspunten.

Zij bekijken en beoordelen uw woning van voor tot achter en van onder tot boven! Er wordt grondig bekeken of uw woning ouderen-proof is.

Er wordt gekeken naar veiligheid, comfort en woongemak en eventueel noodzakelijke voorzieningen, rekening houdend met uw huidige en eventueel toekomstige beperkingen.

Na enige tijd ontvangt u, vrijblijvend, een schriftelijk advies. Indien er sprake is van voorzieningen, die via de gemeente (de WMO) aangevraagd kunnen worden ondersteunen onze clientondersteuners u daarbij.

Aangezien de participatiewet van 2015 aangeeft dat wij allen langer thuis zullen moeten blijven wonen en een plaats in een verpleeg- of verzorgingstehuis niet meer vanzelfsprekend is, raden wij u aan de woonscan door ons te laten uitvoeren.
Het kost niets en wij doen het graag!

U kunt met mij contact opnemen op telefoonnummer 06 533 19 158

Herman Schunselaar

De duofietsen nu echt van BRES.

Sinds enkele maanden rijden de drie elektrische duofietsen in ons dorp.
De leverancier van Raam heeft de fietsen ongevraagd van haar naam en reclame voorzien.

Om daar iets aan te veranderen heeft Marlies van de Gouden ons logo op een schitterende manier op de rugleuning van de bijrijdersstoel aangebracht.

Het zijn immers duofietsen van BRES waar wij terecht apetrots op zijn.

Met grote verwachting kijken wij uit naar het voorjaar als de rode, de blauwe en de grijze fiets weer in ons dorp te zien zijn.

Wij nodigen u uit om daar straks weer gebruik van te maken.

Verkoop kerstkaarten.

In deze onzekere tijden is er niets mooiers dan een kerstkaart te sturen naar familie, vrienden of mensen die in eenzaamheid en isolement thuis zitten veroorzaakt door
Covid-19.
We zien elkaar minder, dus is een kaartje een mooi gebaar in deze tijden.
Janny en Diny hebben ervoor gezorgd dat er weer prachtige kerstkaarten voor u klaarliggen.
Deze zijn vanaf nu te koop in den Durpsherd iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Alle andere tijden als den Durpsherd open is, zaal 5. (boven).

NB: Inmiddels zijn de maatregels aangepast en zal den Durpsherd misschien nog gesloten zijn.
Geen punt ik heb dan de kaarten thuis en je mag mij bellen: 073 503 20 36

Janine

 

Oplossing BRES-quiz 4

Beste allemaal,

Hieronder de antwoorden en winnaars van Quiz 4.

 1. Hanneke Schutjens- van Velsen
 2. Jan Bijnen
 3. Nijmegen
 4. Ton van der Pas
 5. 26-06-20
 6. Rien Schellings
 7. Just Me
 8. 6 stappen
 9. Trajectvol
 10. Oostendorp Auto Jos van Boxtel Toyota Middelrode
 11. Ede
 12. Daan van Zoggel
 13. Dirk van Uden

De winnares is Karin Venrooij. Proficiat!
Zij heeft inmiddels een bioscoopbon van den Durpsherd ontvangen.

De poedelprijs is voor Theo van Hedel, Theo heeft iedere keer de antwoorden ingezonden maar jammer genoeg niet voldoende goede antwoorden om te winnen.
Theo jij krijgt een mooi geborduurd handdoekje met jouw naam.
Hoe mooi kan het zijn…

Over de antwoorden is geen discussie mogelijk.
Janine

50-jarig huwelijk Adri en Ans Dokman-Dielissen

Adri en Ans vierden op 12 november van dit jaar hun 50-jarig huwelijksfeest.
Een hele mijlpaal!

Door de coronamaatregelen zat een grote viering er helaas niet in, maar ongetwijfeld komt dat nog een keer.

Het bestuur biedt Adri en Ans hun hartelijke gelukwensen aan

Oplossingen woordzoekers
Wij zijn u nog de oplossingen van 2 van de woordzoekers van Tineke en Peter schuldig.

Oplossing Dierenwoordzoeker nieuwsbrief oktober 2020

er schuilt een adder onder het gras
een adelaar vangt geen vliegen
een ongelikte beer
als een bok op een haverkist zitten
een vreemde eend in de bijt
een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen
als het kalf verdronken is dempt men de put
de kat de bel aanbinden
van een kale kikker kan men geen veren plukken (vaak wordt gezegd: van een kale kip kan men geen veren plukken)
dat is de kip met de gouden eieren slachten
zo vol met streken zitten als een konijn met keutels
een vliegende kraai vindt altijd wat
als een kreeft vooruit gaan
zo doof als een kwartel
in het hol van de leeuw
een luis in de pels
zo blind als een mol
die muis zal nog een staartje hebben
van een mug een olifant maken
over het paard tillen
zo trots als een pauw
stelen als een raaf
zich als een reiger op het ijs voelen
het zwarte schaap van de familie
schreeuwen als een mager speenvarken
zo nijdig als een spin
wat baten kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil
elk meent zijn uil een valk te zijn
zo dom als het achtereind van een varken
zo gezond als een vis
een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken
hongerig als een wolf
één zwaluw maakt nog geen zomer
zo gulzig als een zwijn

Oplossing: BEESTENBOEL

Oplossing woordzoeker in nieuwsbrief November 2020

Hij is niet op zijn achterhoofd gevallen (11)
Zo moe. Ik loop op mijn wenkbrauwen (11)
Stinkt er iets? Ach, je ruikt je bovenlip (8)
Hij zit met rode oortjes te luisteren (7)
Iemand op de zenuwen werken (7)
Hij laat zijn tanden zien (6)
Aan iemands lippen hangen (6)
Iemand voor het hoofd stoten (5)
Hij is zijn wilde haren kwijt (5)
Je valt met je neus in de boter (4)
Iemand naar de mond praten (4)
Iemand aan de tand voelen (4)
Hij durft me niet onder ogen te komen (4)
Iemand de oren wassen (4)
Helaas, op een haar na gemist (4)
Je zult maar zo’n scherpe tong hebben (4)
Hij moet zijn huid duur verkopen. (4)
Zich iets op de hals halen (4)
Het hangt me de keel uit (4)
Iemand de andere wang toekeren (4)
Hij zegt vriendelijke dingen. Hij strijkt me onder de kin (3)
Hij pruilt. Hij laat zijn lip hangen (3)
Ze is door het oog van de naald gekropen (3)
Iemand een oor aannaaien (3)
Iemand met de nek aankijken (3)                        
Hij is vel over been (3)

Oplossing: HOOFDZAKEN
De overhandiging van de prijs aan onze 1e prijswinnaar vindt u elders in deze nieuwsbrief.

Bres leest en deelt………..

100% leven
Meer dan twintig honderdplussers, met ieder ruim een eeuw aan levenservaring, delen in dit boek hun levenslessen: ‘Nooit klagen, maar doorzetten en bezig blijven’, Mensen accepteren zoals ze zijn’ en ‘Als je teleurstellingen meemaakt, stop ze in een zakdoek en gooi ze weg.’ Met liefde en respect zijn zij geïnterviewd door Yvonne Witter en geportretteerd door Claudia Kamergorodski.

“De samenstellers van dit boek hebben een goudader van levenswijsheid aangeboord. De verhalen, die afwisselend amuseren, ontroeren en inspireren, verdienen dan ook een brede lezerskring. Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid, preventie, leefstijl en ouder worden kan deze levenslessen ter harte nemen.’ Jan van Oudheusden, zoon van een van de geïnterviewden

“Zanger Jules de Corte vroeg het zich al af: “Als je overmorgen oud bent …?” We weten niet hoe het voor ons zal zijn, maar we krijgen een indruk van de diversiteit aan mogelijkheden in deze authentieke verhalen van honderdjarigen. Deze getuigenissen over betekenisvol oud worden geven troost en hoop zodat we blij kunnen zijn dat we steeds ouder worden.’ Joris Slaets, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar ouderengeneeskunde RUG.

“Kwaliteit van leven krijgt terecht meer en meer aandacht in de zorg voor ouderen. En wat kwaliteit is, is voor iedereen anders. Daarom is het belangrijk dat professionals en vrijwilligers met ouderen en hun naasten het gesprek aangaan over wat zij als ‘goede zorg’ beschouwen. En zoals ook uit de mooie verhalen blijkt, gaat het vaak om kleine dingen. Zorgen dat je met plezier die activiteiten kunt blijven doen die voor jou belangrijk zijn.’ Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Als sociaal-gerontoloog richt auteur Yvonne Witter haar aandacht op de ouder wordende mens. Wonen, welzijn en zorg voor ouderen lopen als rode draad door haar carrière. Zij is werkzaam bij het landelijke kennisplatform ZorgSaamWonen en houdt zich bezig met thema’s als woonvormen voor ouderen, eenzaamheid en burgerinitiatieven.

WOORDZOEKER SINT
samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Zoek het ontbrekende woord in dit lied en streep door in de woordzoeker. Horizontaal, verticaal en diagonaal.
De overgebleven letters vormen een woord.

De oplossing kan tot 9 december gemaild worden naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.

Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden, deze krijgt een leuke attentie.

Sinterklaas is ….. (5)
‘k Zet mijn …… vast klaar (6)
Wellicht dat hij hem … doet met (3)
ja …. ik het maar (4)
Hier zet ik wat ….. en (5)
wat hooi voor ‘t ….. (5) 
Want dat …… beestje (6)
is dat heus wel ….. (5)

Als de ……… slapen (9)
komt de goede …. (4)
die de ….. kind’ren (5)
‘t ………. bemint (10)
‘t Paardje, ….. beladen (5)
voert hij met zich ….. (5) 
en zijn …… vertelt hem (6)
wat hij ….. gehoord (5)

Toos is ongehoorzaam
Jantje wel eens … (3) 
en de …… Piet (6)
heeft vaak een …. bui (4)
‘k Was …… ook ondeugend (6)
Of hij dat ook …. (4) 
‘k Mag …….. hopen (8)
dat hij het …. vergeet (4)

 

Plaat met een verhaal (foto uit 1989)

Van Tineke van Helvoort – van der Zanden

Sinterklaas en natuurlijk cadeautjes.

Sint en Piet legden cadeautjes bij de schoen die ik al luid zingend bij de kachel had neergezet.
Natuurlijk met hooi voor het paard.
Als kind realiseerde ik me niet, dat het paard geen stap meer zou kunnen verzetten als hij al dat eten, dat bij alle schoenen in Nederland lag, naar binnen had gewerkt. Over de daken lopen zou extra moeilijk zijn.
Later maakte het zetten van een schoentje plaats voor surpriseavonden.
Wat een bijzondere creaties werden er gemaakt. Geweldig.
Of ieder kocht voor 5 gulden zoveel mogelijk cadeautjes. Ook veel dingen waar weinig tot niets mee gedaan kon worden, maar het ging om het gezellige samenzijn, met heel veel pret.
Uiteraard werd ook onze hond Igor niet overgeslagen. Hij moest dan wel zijn lekkernij of speeltje zelf uitpakken.

 

Bres kookt en deelt……

Kip in de hoed (Liesbeth)

Witlofstamppot met appel (Janine)

 • pondje aardappels (kruimig)
 • 3 Stronken witlof
 • Klont boter
 • 125 gr spekreepjes
 • 1 appel
 • Snufje nootmuskaat
 • 1 theelepel mosterd
 • 50 gr geraspte kaas

Kook de aardappels in ca 15 minuten gaar en giet af.
Bak ondertussen de spekjes in een koekenpan iets krokant.
Snijd de witlof in reepjes en verwijder de harde kern. 
Stamp de aardappels fijn en voeg een klontje boter, nootmuskaat, mosterd en kaas toe. Schep dan de spekjes en witlof erdoor.
Snijd de appel in blokjes en schep er op het laatst doorheen.

Voeg de reepjes witlof toe aan de spekjes en bak kort mee.

Zelf pepernoten maken

Snel en niet moeilijk!

Benodigdheden:
250 gram zelfrijdend bakmeel
125 gram donkere basterdsuiker
4 theelepels koek- of speculaaskruiden (flinke!)
Een snufje zout
100 gram koude boter
90 ml melk

Bereiding:

Verwarm de oven op 170 graden. Roer het bakmeel, basterdsuiker, speculaaskruiden en een snufje zout door elkaar in een kom. Voeg de koude boter en de melk toe en kneed tot een stevige bal. Kneed niet te lang, want het deeg mag niet te warm worden.

Bekleed een bakplaat met een stuk bakpapier. Draai balletjes van het deeg en leg ze op de bakplaat. Je hoeft ze niet plat te gaan drukken want dat gaat vanzelf in de oven.

Zet de pepernoten ongeveer 25 min in de oven. Als ze uit de oven komen zullen ze nog wat zacht aanvoelen maar als ze afgekoeld zijn dan worden ze knapperig.

7 tips om zelf de lekkerste pepernoten te maken:

 • Maak de balletjes niet te groot want ze rijzen nog in de oven.
 • Leg de balletjes in schuine rijen op de bakplaat zodat de warmte van oven overal goed bij kan.
 • Verdeel het deeg in een paar stukken en rol er een dunne worst van, snijd stukjes van 1 cm er af en draai hier balletjes van.
 • Houd minimaal 2 cm ruimte tussen de balletjes zodat de pepernoten niet aan elkaar vast gaan plakken.
 • Smelt een reep chocolade au bain marie en doop de afgekoelde pepernoten hier in voor chocolade pepernoten.
 • Is je boter niet goed koud, zet de kom met deeg dan minimaal een uurtje in de koelkast. Als het deeg niet goed koud is heb je namelijk de kans dat de pepernoten gaan uitlopen op de bakplaat.
 • Bewaar ze maximaal 2 a 3 dagen in een afgesloten trommel.

Een huisbaas uit duizenden!!!!!!!!!

Toen het corona virus zich eind februari in haar volle omvang aandiende werd onze seniorenvereniging met een aantal consequenties geconfronteerd.

Ons ouderenhome d ‘n Inloop was door haar vorm en grootte niet geschikt om daar onze vele activiteiten doorgang te laten vinden. Wij misten daardoor de bijdrage in de huisvestingskosten en de omzet van koffie/thee en frisdrank.

Ik besprak dat met onze huisbaas Peter van den Bosch. Peter was heel begripvol en crediteerde een maand huur.

Toen bleek, dat het corona virus ons nog heel lang in zijn greep zou houden en wij onze leden de vele activiteiten niet wilden onthouden kwamen wij tot het besluit om alle activiteiten van 1 september 2020 tot 1 september 2021 in den Durpsherd onder te brengen. Ook al deed den Durpsherd ons een prachtig aanbod, het geheel koste ons toch veel geld.

Uit voortschrijdend inzicht bleek, dat het ventilatie systeem van d ‘n Inloop ontoereikend was. 
Ik besloot toch maar weer contact op te nemen met onze huisbaas Peter van den Bosch.
Zonder dat ik ervoor op mijn knieën hoefde te gaan bood Peter ons aan:
D’n Inloop zal worden uitgevoerd met een traploos te sturen ventilatie systeem.
En er zal een bedrag worden gecrediteerd ter hoogte van 5 maanden huur.
Peter vermelde er nog bij, dat hij blij was met ons als huurder en hoopte, dat wij met onze seniorenvereniging het hoofd boven water zouden houden.
Ik sta niet zo gauw met mijn mond vol tanden, maar toen wel.

Peter, namens het bestuur en alle leden van BRES heel veel dank voor jouw hulp en geweldige ondersteuning. Jij bent een huisbaas uit duizenden en wij hopen nog heel veel jaren een tevreden huurder te blijven.

Namens het bestuur, Herman Schunselaar

Kerstviering 2020

Helaas is het door alle coronamaatregelen niet mogelijk om dit jaar een Kerstbijeenkomst voor onze vereniging te organiseren. Deze middag is altijd in december en vele leden genieten elk jaar van de sfeer, de mooi aangeklede zaal, de toespraken en het optreden.

Wij hopen oprecht u allen in 2021 daar opnieuw te mogen ontmoeten.

Het bestuur

Collectiviteitskorting VGZ

De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende zorgverzekering bij VGZ voor 2021 zijn verhoogd:

 • 15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%)

 Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren van de volgende voordelen:

 • Tot 32 behandelingen fysiotherapie.
 • Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een mantelzorgmakelaar.
 • Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie).
 • Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verzekerde.

 Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting (was 0%).

Uw BRES-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw BRES-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig.

 • Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
 • Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat hierover een uitleg.

Bent u niet digitaal actief?

 • Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op (073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe.
 • U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post in bij VGZ.

Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder apart een formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant.

Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft gedeclareerd bij VGZ (op de oude manier)?

DRIEWIEK journaal..

Ondanks dat wij momenteel thuis op slot zitten blijft de Driewiek super actief.
Momenteel zitten wij in de lappen…Niet figuurlijk maar letterlijk. Een tijdje geleden kregen wij het lumineuze idee om voor de bijrijders van de duofiets een deken te maken, want het kan frisjes zijn.
Het is daarom dat wij nu thuis haken en breien en later de deken afmaken.
Een met liefde en zorg gebreide en gehaakte deken bestaand uit 70 lapje in vele vrolijke kleuren.
Het is een hele klus maar voor de waardering van de duofietsers ontvangen wij graag een appeltaart met slagroom van Susan (Durpsherd). TIP voor JAN van KREIJ………..

Tot volgende maand!!

HET PASHOKJE…

Verveeld bladert Henk in het modetijdschrift. Ondanks de overheerlijke koffie hebben de vele uren wachten zijn humeur er niet beter op gemaakt. Een drietal mannen aan de lange leestafel van de damesmodezaak deelt zijn lot. Plotseling staat Henk op en baant hij zich een weg naar het pashokje waarin Emma eerder met een grote stapel kleding verdween.

‘Ben je onderhand klaar?’, vraagt Henk licht geïrriteerd aan het gordijn. Geen antwoord. ‘Je mag wel antwoord geven hoor!’, roept Henk met overslaande stem. Het blijft stil. Als kort daarop het gordijn openzwaait en een onbekende vrouw hem nijdig aankijkt, hoort Henk zijn vrouw poeslief achter zich zeggen: ‘Ga je mee schat? Ik was al bij de kassa.’ De mannen aan tafel gniffelen.

Ron de Haas

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat wij helaas de nieuwsbrief niet meer digitaal aan u konden verzenden vanwege problemen bij onze provider.
Wij hebben dat opgelost door de nieuwsbrief elke maand voordat deze wordt verspreid beschikbaar te maken via de website. U vindt in het vervolg elke maand op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’, als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.
We zullen u elke maand via een mail erop attenderen dat de nieuwsbrief voor u beschikbaar is.

Nieuwe leden

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
– invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
– de gegevens van het nieuwe lid mailen naar margie.dieterman@home.nl 
– even bellen met Margie: 06-104 128 20
–  briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Bestaande leden

U heeft het misschien al gemerkt, wij zijn alle leden aan het bellen om de gegevens die bij ons bekend zijn te controleren. Wij merken namelijk dat ons bestand niet helemaal up-to-date meer is.
Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

Winnaar van de woordzoeker in nieuwsbrief november 2020.

(Oplossing elders in deze nieuwsbrief.)

Er waren zeven goede inzendingen, daarom volgde er een trekking.
Onder toeziend oog van onze honden Kay en Stanley is de winnaar geworden
mevrouw van de Steen – Gordijn.
Prachtige kaarten gemaakt door de Driewiek zijn overhandigd. En omdat deze woordzoeker van alles te maken had met het hoofd, waren er ook pakjes papieren zakdoekjes aan toegevoegd. Altijd handig in deze tijd.
Mevrouw van de Steen was blij verrast.
Ook vertelde mevrouw dat ze, in de door haar verzonden mail met de oplossing, al aangegeven had dat ze het een hele leuke woordzoeker vond.

Dat is voor de makers uiteraard een heel mooi compliment.
Tineke en Peter van Helvoort

Ervaring van een 80 – jarige

Ik moest voor mijn nieuwe onderkomen een kast hebben. Mijn vriendin stelde IKEA voor. Zij hebben daar alles, scherp geprijsd, je bent er zo klaar, vriendelijk personeel en een geweldige service. Wat wil je nog meer?

Klokslag 10 uur stonden we bij IKEA in Eindhoven voor de deur. De trap op naar boven en via de pijlen langs allerlei afdelingen en spullen, waar ik niet voor kwam . Wandelen voor ouderen is goed dus niet geklaagd.

Ineens waren we er. De afdeling kasten!!!
Na enig rondkijken stonden we voor een kast die het moest worden. Op mijn vraag aan een verkoper, kan ik deze kast bestellen, verwees hij ons naar een computer.
U moet daar de kast die u wenst opzoeken en alle details aanklikken. Zelfs met de hulp van mijn jonge en intelligente vriendin kwamen we er niet uit. Na een half uur klikken riep ik de verkoper met het verzoek “help ons a.u.b. even. Die kast moet het echt zijn.” De vriendelijke verkoper kroop ook achter de computer en begon te klikken. Soms viel ook hij even stil en zei dan dingen als: “Ik werk normaal in het restaurant , maar ja dat is dicht en nu word ik hier ingezet.”
Na een half uur was alles ingevuld en verkasten wij naar een andere computer voor het verder uitwerken van de order.

Probleem 1.

Graag uw adres en postcode mijnheer. Ik kom in december in een appartement aan het plein in Berlicum bouwnummer 4a. te wonen. De computer kon dat niet vinden. Dan maar Hoogstraat 4a 5258 BG Berlicum.  Dat lukte, wie daar woont weet ik niet.

Woont u daar, dan bent u bij deze gewaarschuwd voor het geval dat……….

Probleem 2.
Wanneer kunnen wij leveren. Mag dat op afroep? Nee, dat kan niet . Alles moet worden ingevuld. 
Dan maar 21 december. De computer stopt bij 16 december. Oké, dan maar 16 december. Onze koerierdienst levert dan op 15 december voor de deur af en de monteurs komen dan op 16 december. Hoe laat bent u dan thuis ? Om 9.03 uur.
Oké dan zijn ze er. De montage duurt max. 5 uur. Mooi toch, we zijn er uit.

Probleem 3.
U kunt nu met Ideal betalen. Ik zat al met mijn pinpas in de aanslag. U telebankiert toch wel? Nee dus. Er kwamen nog 2 dames bij die kennelijk nog nooit een oude man met een pinpas hadden gezien. Toen bleek dat ik niets anders kon kwam een derde dame zowaar met een pinapparaat.
Het pinnen lukte en klaar was Kees.

Probleem 4.
Het pinapparaat gaf geen bon. Ik zei: “Teken de orderbon maar af met akkoord en betaald.” Dat ging niet de bon was namelijk ook het garantie bewijs. Er kwam een vierde de dame met een rolletje papier. Ik vroeg of ik nog eens moest betalen dat was gelukkig niet nodig en printapparaat begon opeens te rammelen. 

We mochten vertrekken . Het was inmiddels 12 uur geweest. Via de pijlen en nog meer goed bedoelde rommel kwamen we bij de uitgang . Daar stond zowaar een kraam, waar je broodjes hotdog kon kopen. Twee broodjes voor € 1,80. Mijn vriendin had dan toch gelijk: goedkoop en direct leverbaar. We moesten het buiten opeten en zorgen dat de gele saus niet over je broek liep. De duiven waren er blij mee.

Probleem 5.
De volgende dag ontving ik een mail van de afdeling montage. Ik moest de montage nog betalen . Dit kon ik met Ideal betalen. Ik heb Judith per mail laten weten, dat ik dat echt betaald had, maar dat het oude pinapparaat waarschijnlijk niet communiceert met de computer van IKEA.

Probleem 6.
5 plankjes zijn niet op voorraad.
Deze kan ik na 7 november ophalen en mag ik contant betalen.
De naam van de 80-jarige is bij de redactie bekend.

Geschiedenis saai?

 Eén van de kleinkinderen kwam laatst uit school met een boos gezicht. ‘De geschiedenisles op school is zo saai Opa.’ ‘Luister jongen’, zei ik troostend, ‘zal ik jou eens enkele bijzonderheden uit het verleden vertellen? Wie weet, gaat geschiedenis je toch weer boeien.’
In de late Middeleeuwen, rond 1500, huwden de meeste mensen in juni. Weet je waarom?  Omdat ze hun jaarlijks bad namen in mei en dus in juni nog redelijk fris roken. Na een maand begon men echter opnieuw lichtelijk te stinken. De bruid droeg daarom een boeketje bloemen om haar lichaamsgeur te verbergen. Daar komt dus het gebruik vandaan dat ook vandaag nog de bruid een bruidsboeket draagt.

Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet water. De heer des huizes genoot het privilege van het schone water. Daarna was het de beurt aan de zoons en andere mannen die deel uitmaakten van het huishouden.

Vervolgens de vrouwen, en tenslotte de kinderen. De baby was als laatste aan de beurt. Het badwater was inmiddels zo vuil dat je er gemakkelijk iemand in kon kwijtraken…. Vandaar de uitdrukking ‘de baby met het badwater weggooien’.

Veel huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten gebinten. Het was de enige plek waar de dieren zich warm konden houden. Niets kon verhinderen dat er door het dak heen ongedierte en uitwerpselen in het huis terecht kwamen. Dat was vooral een probleem in de slaapkamer. Het vieze spul besmeurde het schone beddengoed. De bedden werden daarom voorzien van palen om een laken over te hangen. Dat bood enige bescherming. Zo is het gebruik van hemelbedden ontstaan.

In die tijd kookte men de warme maaltijd in een grote ketel die boven het vuur hing. Meestal  groenten met wat vlees. Deze stoofpot werd ’s avonds gegeten. Het overschot bleef achter in de ketel. Dit goedje werd ‘s nachts koud. De andere dag begon men gewoon opnieuw. Zo was de stoofpot vaak gevuld met voedsel dat er al heel lang inzat. Echter geen gezeur… je at wat de pot schafte.

De middeleeuwers gebruikten loden bekers om bier te drinken. Die combinatie zorgde er soms voor dat de drinker buiten westen geraakte. Als men de dronkaard bewusteloos op straat vond werd hij vaak gereed gemaakt om te worden begraven. Men legde hem dan een aantal dagen op de keukentafel. De familie at en dronk aan diezelfde tafel en wachtte af of hij nog wakker zou worden. Vandaar het gebruik van de doodswake.

De begraafplaatsen waren vroeger erg klein. Er was al vlug onvoldoende plaats om de doden te begraven. De oplossing was snel gevonden. Men groef de kisten weer op. De beenderen werden naar een beenderhuis gebracht zodat de graven konden worden hergebruikt. Bij het heropenen van de kisten ontdekten de nabestaanden soms dat er aan de binnenkant was gekrabd. Men besefte dan dat ze de persoon in kwestie levend hadden begraven. Van toen af werd er een touwtje om de pols van een lijk gebonden, dat verbonden was met een belletje boven de grond. Iemand bracht dan de nacht op het kerkhof door om te luisteren of de bel rinkelde. Zo werd er wel eens iemand ‘gered door de bel’.

Durf je nu nog te zeggen dat geschiedenis saai is jongeman?’
Jan van der Krabben

November 2020

Van de voorzitter

Beste vrienden,

Helaas gaat het voorwoord van de voorzitter weer over het corona virus en de aangescherpte maatregelen van de overheid. De tv, de radio en de kranten weten ook nauwelijks ander nieuws te brengen.
Medio september hebben we de afspraken met Den Durpsherd , voor het organiseren van al onze activiteiten aldaar tot 1 september 2021, met succes afgerond.
Verschillende activiteiten werden weer met verve opgepakt en de toekomst zag er weer iets zonniger uit. Bij de nieuwsbrief van oktober hebben wij u met een speciale flyer hierover geïnformeerd.

Op dinsdag 13 oktober kwam de overheid weer met slechtere berichten en aangescherpte maatregelen. Het corona virus moet en zal onder controle worden gebracht. De nieuwe maatregelen moeten daar dan voor zorgen.
Ik hoop dat vurig en heb er natuurlijk nog steeds alle vertrouwen in. Het gevolg is echter, dat er een aantal activiteiten voorlopig toch weer niet kunnen doorgaan.

Met begrip en acceptatie voor diegenen die, voorlopig, even niet willen deelnemen hoop ik echt dat onze activiteiten niet geheel wegglijden.
Afleiding, sociale kontakten en lichamelijke ontspanning zijn voor ons ouderen ook van groot belang.

Blijf gezond en weet dat ik in gedachten bij jullie ben
Herman

Column: Rimpels…

Een hart onder de riem

Gravend in je herinneringen heeft de mens de neiging het verleden rooskleuriger te beleven dan het misschien in werkelijkheid was. In de psychologie noemt men dat verschijnsel ‘herinneringsverfraaiing’. De zomers uit je jeugdjaren waren lang en warm. De winters die je zijn bij gebleven waren streng vol met sneeuw- en ijspret. Wat heb je als kind toch fijn kunnen spelen. Het leven, ook na de kinderjaren, ging zijn gangetje als een voortkabbelende stroom door het bos. Alle hinderlijke ruis privé, dichtbij huis of ver van je vandaan (angsten, ruzies, teleurstellingen, verdriet, ziektes, ongelukken, rellen, rampen, aanslagen, oorlogen, overstromingen, epidemieën) die ook toen je leven danig beroerden heb je vele jaren lang vakkundig op een zijspoor gezet. Daar wil je niet meer aan denken. Het zit er echter nog wel. Gelukkig goed weggestopt.

Tot een levensbedreigend virus, dat als een vloedgolf zich een weg baant over onze planeet, de wereld op zijn kop zet. Veel vrienden en kennissen die ik de laatste maanden ‘op afstand ‘ ontmoet, veelal ouderen, hoor ik de verzuchting slaken: ‘Wat is er toch een onrust in de wereld. Waar moet het naartoe? Ik voel me onzeker. Met angst kijk ik naar de toekomst en ik maak me zorgen over de kinderen en kleinkinderen. Al die extra informatie via radio en TV over het coronavirus. Ik word er tureluurs van.’ Eenzelfde gevoel van onzekerheid komt ook tot uiting als jongeren en mensen van middelbare leeftijd gevraagd wordt hoe zij de huidige tijdsperiode beleven.

Een heel begrijpelijke menselijke reactie. Zelfs na ruim een half jaar zijn we niet in staat die onrust en angst achter ons te laten. Het lukt maar niet om dat nare gevoel op een zijspoor in ons geheugen te parkeren. Het wordt zelfs versterkt door alles wat er mis gaat op het wereldtoneel te koppelen aan die verdomde pandemie. Politieke onlusten, plotselinge explosies, de drugsmoorden, het racistische geweld, verhogen  de onrust en onzekerheid die het corona ons dagelijks laat voelen.

Toch komt er weer een tijd, dat we al deze nare gevoelens achter ons kunnen laten. De kans is groot dat er een vaccin ontwikkeld wordt waarmee we dit virus kunnen beteugelen. Wereldwijd wordt hier hard aan gewerkt. Er zijn tal van voorbeelden te noemen, dat levensbedreigende epidemieën succesvol bestreden zijn.
Hopelijk mag dit perspectief u een hart onder de riem steken. Over enige tijd zal ook deze onrustige episode in ons bestaan opgeborgen worden op het zijspoor in dat deel van ons geheugen dat daarvoor bestemd is. Het altijd actieve proces van herinneringsverfraaiing zal ook deze fase vullen met aardige momenten. De huidige hinderlijke ruis zal langzaam afnemen, zodat het leven weer als een rustige stroom verder voortkabbelt.

Jan van der Krabben

Nieuwe leden
Wij heten ze van harte welkom:
Peter Kwaspen
Nard van Rooij
Maria van den Berg
Hans en Rita Bosch-van Erp
Eduard en Nanda Verweij-Diks

 Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
  30 oktober          : Toon van Roosmalen
 7 november      : Hein van Asperen
9 november      : Annie van Liempt-Voets
 11 november      : Thea de Mol-Cissen
 18 november      : Erna Kocken-Silooy

 

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:
Uiterlijk 13 november

Even lachen…
Gerrit, een mafketel, komt buiten adem thuis en zegt: “Ik heb de hele weg achter de bus aangehold, maar ik heb hem niet in kunnen halen. Het enige geluk is dat ik nu een paar euro heb uitgespaard”. Zegt zijn vrouw: “Uilskuiken, je had beter achter een taxi aan kunnen hollen. Dan had je minstens 10 euro verdiend”.

HOGE BLOEDDRUK…

‘Oma is ziek.’ Ik hoor het mijn moeder nóg zeggen. Ik meende bij haar zelfs een lichte paniek te bespeuren toen ze dit beroerde nieuws op mijn vader overbracht. Maar toen ik, als klein jongetje, vernam wélke afgrijselijke ziekte mijn oma onder de leden had, kwam dit bij mij werkelijk aan als een mokerslag. Oma had hoge bloeddruk!
Begrijpelijkerwijs had ‘drukken’ als werkwoord voor mij destijds een geheel andere betekenis dan tegenwoordig. Het zelfstandig naamwoord ‘druk’ beschouwde ik bovendien uitsluitend als het eindproduct van deze activiteit.
In gedachten zag ik het weerzinwekkende beeld al voor me: mijn doodzieke oma in bed, met naast haar een witte ondersteek waarin een vuurrode drol dreef; ‘bloeddruk’! En dan nog hóóg ook! Arme oma…

RON de HAAS…

Even lachen:

“Graag een kilo melk”. “Melk wordt niet gewogen maar gemeten, meneer”, zegt de melkboer. “Doet u mij dan maar een meter melk”.

Hoe gaat het met ons?

De GGD Hart voor Brabant is gestart met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 91.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

 De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Linda van Tilburg, onderzoeker bij de GGD geeft aan: “Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen, want als we weten hoe het met jou gaat, dan weten we uiteindelijk hoe het met ons allemaal gaat. De resultaten worden door de gemeente en de GGD gebruikt voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan men meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden?” De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op www.brabantscan.nl

Vergelijken met andere regio’s
Alle GGD’s in Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor kan GGD Hart voor Brabant de resultaten met andere regio’s vergelijken. Van Tilburg: “Gaat het bij ons beter of juist slechter dan elders in het land? Voor gemeenten is het fijn om die vergelijking te maken, zodat ze keuzes kunnen maken waar hun aandacht het meest naar uit moet gaan.” De GGD’s doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers willekeurig gekozen
Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en ouder. Van Tilburg: “Juist omdat het een steekproef is, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen dan krijgen we een goed beeld van de gezondheid van ons allemaal. Iedere ingevulde vragenlijst draagt een steentje bij aan een compleet beeld over de gezondheid van de Brabantse inwoners.” Heb je geen brief ontvangen, maar doe je toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 september. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

 Meer informatie
Meer over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vindt u hier: https://www.ggdhvb.nl/onderzoek/nieuws/2020/09/GGD-Gezondheidsmeter-2020-van-start

Breinbreker

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide 18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom 31 Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren.

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust 8 vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese taal 20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot 38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie 47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel v.e. boek 65 insect 67 motorraces 69 overdreven.

 

Bres kookt en deelt……

Bres kookt en deelt wordt in januari gewijd aan stamppotten. U mag nu al uw favoriete stamppot recept naar ons mailen of bij ons in de brievenbus doen. Met foto is natuurlijk helemaal fantastisch.
Alle bijdragen worden geplaatst.

Voor nu alvast wat smaakmakers voor een kille en natte herfst.

Rode bieten stamppot met appels

Wat heb je nodig:
. 600 gram aardappelen geschild
. 50 gr boter voor het bakken
. 1 appel
. snufje kanaal
. 100 ml warme melk
. 500 gram bieten (gekookt)
. peper en zout
. 125 gr geitenkaas
. handje walnoten

Bereiding:
Breng een pan water aan de kook en kook de aardappels in ongeveer 15 tot 20 minuten gaar. Snijd de rode biet in blokjes. Haal het klokhuis uit de appel en snij in plakjes. Bestrooi met een beetje kaneel en bak in een pan met een klein beetje boter 10 minuutjes.
Giet de aardappels af en doe terug in de pan. Voeg de melk en boter toe en pureer met een stamper tot een smeuïge aardappelpuree. Breng op smaak met een beetje peper en zout. Voeg de helft van de geitenkaas toe en roer door de puree. Schep ook de rode bieten er door. Serveer de bietenstamppot met de gebakken appel, de overgebleven geitenkaas, walnoten en eventueel een beetje peterselie.

Venkelstamppot met spekjes en tomaat

 Ingrediënten:

 • 200 gram magere spekreepjes
 • 1 kilogram kruimige aardappel (gehalveerd, geschild)
 • 4 eetlepels olijfolie
 • 500 gram venkelknollen (in stukjes, schoongemaakt)
 • 100 milliliter droge witte wijn
 • 100 gram belegen kaas (geraspt)
 • 125 milliliter crème fraîche
 • 6 gedroogde tomaten op olie (in reepjes)

Bereiden:
Bak de spekreepjes licht krokant in een hete koekenpan en zet ze apart.
Kook de aardappels in 20 minuten gaar. Verhit intussen de helft van de olie en roerbak hierin de venkel met zout en peper 5 minuten.
Giet de wijn erbij en stoof zachtjes 5 minuten.
Giet de gare aardappels af en pureer ze met de rest van de olie, de kaas en de crème fraîche.
Schep de venkel met stoofvocht en de spekreepjes erdoor. Garneer de stamppot met tomatenreepjes.

Variatie
Vervang witte wijn door kippenbouillon en spekjes door hamblokjes. In plaats van gedroogde tomaten op olie zijn cherry-/kerstomaatjes ook heel geschikt. Vervang venkel eens door knolselderij.

Bres leest en deelt………..

In 1984 debuteerde Brokken met de roman De provincie. In Het laatste oordeel maakt een vader samen met zijn zoon een keuze uit de boeken die hij mag meenemen naar het bejaardentehuis. Uit de veertig strekkende meter boeken moet hij één meter kiezen. Door de boeken die hij uiteindelijk meeneemt, ontstaat een portret van de man. Ieder van die boeken vertelt een episode uit zijn leven. Joost Zwagerman nam het verhaal op in zijn in 2004 verschenen bloemlezing van de beste korte verhalen uit de Nederlandse literatuur.

In 1988 ontving Brokken voor zijn verhalenbundel De zee van vroeger de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Twee jaar eerder had hij de journalistiek vaarwel gezegd: “De reguliere journalistiek dan. Voor mij maakt het etiket niet veel uit. (…) Mijn eerste boek, de biografie Mata Hari, de waarheid achter de legende, schreef ik tussen de korte stukjes voor de krant door. Het verscheen in 1975, een jaar voordat ik redacteur van HP werd. Bij mijn sollicitatie speelde het een belangrijke rol. Uiteindelijk bleven nog drie kandidaten over; ik werd gekozen omdat ik een boek had geschreven: het beste bewijs dat ik werk van langere adem kon leveren. Het is dus niet zo dat de journalistiek me bij de literatuur bracht, het is andersom.”

Zijn twee beste boeken hieronder, een tip van Liesbeth Steenbergen.

De rechtvaardigen

In “De rechtvaardigen’ beschrijft Jan Brokken het verhaal van de Nederlandse consul, Jan Zwartendijk. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte deze consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden de Joden met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. In korte tijd schreef hij koortsachtig duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van veel van de ontkomen Joden in een meeslepend epos, waarin een treffend beeld wordt geschetst van een wanhopige tijd. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment.

In het huis van de dichter

Een onthullende portret van een naar vrijheid hunkerende kunstenaar, die door angsten verteerd, de ondergang tegemoet snelt.

Youri Egorov gold als de dichter onder de Russische meesterpianisten. Op tweeëntwintigjarige leeftijd ontvluchtte hij de Sovjet-Unie en vestigde zich in Amsterdam. Vijf jaar later leerde Jan Brokken hem kennen. ‘In het huis van de dichter’ is het meeslepende verslag van hun vriendschap. Het is tegelijkertijd het onthullende portret van een naar vrijheid hunkerende kunstenaar, van een door angsten verteerde musicus die de ondergang tegemoet snelt en van het uitzinnige Amsterdam uit de jaren tachtig, dat in een dodenstad verandert als de aids-epidemie uitbreekt. In zijn zoeken naar zuiverheid, zijn hartstocht en roekeloosheid maar ook in zijn intense bescheidenheid en alles relativerende humor doet Youri Egorov niet onder voor die andere vermaarde Youri: dokter Zjivago.

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat wij helaas de nieuwsbrief niet meer digitaal aan u konden verzenden vanwege problemen bij onze provider.
Wij hebben dat opgelost door de nieuwsbrief elke maand voordat deze wordt verspreid beschikbaar te maken via de website. U vindt in het vervolg elke maand op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’, als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.
We zullen u elke maand via een mail erop attenderen dat de nieuwsbrief voor u beschikbaar is.

Een bedankje is op zijn plaats…..
Vorige maand kreeg ik het verzoek om alle leden boven de 80 jaar een lief kaartje te sturen, dit vooral om te tonen dat wij er zijn voor onze leden.
Daarom wil ik bij deze de mensen bedanken die spontaan ja hebben gezegd en klaar stonden om te helpen.
Lena van den Akker top, Laurenda de Somviele grandioos, Ellen Simon super, Ria Kamps wat ik ook vraag zegt altijd ja, Bernadette Damman en Ricky van der Linden mijn lieve buurtjes.

Hartelijk dank..
Janine

WOORDZOEKER
samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.

Zoek het woord in onderstaande spreekwoorden en gezegden en streep door in de woordzoeker. Horizontaal, verticaal en diagonaal. Er staan ook samengestelde woorden in. Zomaar een voorbeeld: zon en zondag. Tip: begin met de langste woorden. De overgebleven letters vormen een woord.

De oplossing kan tot 11 november gemaild worden naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl of afgeleverd worden in de brievenbus bij d’n Inloop.
Uit de goede oplossingen zal een winnaar getrokken worden, deze krijgt een leuk Driewiek pakket.

Hij is niet op zijn ……….. gevallen (11)
Zo moe. Ik loop op mijn ……….. (11)
Stinkt er iets? Ach, je ruikt je …….. (8)
Hij zit met rode ……. te luisteren (7)
Iemand op de ……. werken (7)
Hij laat zijn …… zien (6)
Aan iemands …… hangen (6)
Iemand voor het ….. stoten (5)
Hij is zijn wilde ….. kwijt (5)
Je valt met je …. in de boter (4)
Iemand naar de …. praten (4)
Iemand aan de …. voelen (4)
Hij durft me niet onder …. te komen (4)
Iemand de …. wassen (4)
Helaas, op een …. na gemist (4)
Je zult maar zo’n scherpe …. hebben (4)
Hij moet zijn …. duur verkopen. (4)
Zich iets op de …. halen (4)
Het hangt me de …. uit (4)
Iemand de andere …. toekeren (4)
Hij zegt vriendelijke dingen. Hij strijkt me onder de … (3)
Hij pruilt. Hij laat zijn … hangen (3)
Ze is door het … van de naald gekropen (3)
Iemand een … aannaaien (3)
Iemand met de … aankijken (3)
Hij is … over been (3)

Planning ICT-trainingen november en december 2020

De bijeenkomsten vinden plaats in Den Durpsherd zaal 5 (boven), telkens op maandag  van 10 tot 12.00 u.
Aan alle voorwaarden en richtlijnen met betrekking tot corona zal worden voldaan. In de gangen, hal, foyer van Den Durpsherd is een mondkapje verplicht. In de zaal waar de bijeenkomst plaatsvindt mag het mondkapje af.

Maandag 2 november ICT vragenuur.
De  problemen/vragen die betrekking hebben op  smartphone, tablet en pc/laptop
Graag aanmelden via inschrijfformulier met vermelding van het probleem.
We zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen. Geen kosten!

 Maandag 9 en 16 november:      WhatsApp  Kosten € 10,00
WhatsApp blijft zich vernieuwen en de mogelijkheden worden steeds verder uitgebreid. Dus zinvol om dit weer eens onder uw aandacht  te brengen.
Tijdens deze bijeenkomsten leert u omgaan met de zeer veel gebruikte App die een contact met familie vrienden en bekenden wel heel erg gemakkelijk maakt.

 Maandag 23 en 30 november:    Omgaan met bestanden en mappen. Kosten €10,00
We gaan kennismaken met de bestandsstructuur op de laptop/pc. Het betreft bestanden die we willen bewaren en. We maken een bestand, in Word of in Word Pad. Dit bestand gaan we opslaan op de juiste plaats in een juiste map. Dit bestand gaan we weer oproepen en aanpassen/wijzigen en weer opslaan. We gaan de naam van dit bestand wijzigen. Dit bestand gaan we ook toevoegen als bijlage aan een e-mail en verzenden. Als we het niet meer nodig hebben, kan het eenvoudig weer verwijderd worden.

Wilt u wel voor elke activiteit waaraan u deelneemt het aanmeldformulier invullen!
 U kunt niet meer telefonisch aanmelden bij de leden van de werkgroep
Het aanbod en de aanmeldingsformulieren zijn  te vinden op de site van BRES onder het kopje aanmelden  ICT cursus. U dient daarvoor een klein stukje naar beneden te scrollen op de site van BRES.
Wij krijgen dan automatische het formulier binnen. Als u op tijd bent aangemeld krijgt u van ons bericht.
De kosten voor de bijeenkomsten moeten worden voldaan aan de penningmeester van BRES.

Als u wilt genieten van een kop koffie of thee tijdens de pauze, zijn de kosten voor uw eigen rekening (€1,70).

Toneelvereniging ONA stopt er mee.

Na de corona perikelen van maart dit jaar, waarin wij helaas onze optredens hebben moeten afzeggen, bleef de toekomst voor de club erg onzeker.
Zoals het er nu naar uit ziet zouden we volgend jaar maximaal 62 personen mogen toelaten in de Beneluxzaal van den Durpsherd. Dat is om uit de kosten van een optreden te komen al niet rendabel.
Bovendien is onze oefenruimte niet meer beschikbaar en heeft onze regisseuse vanwege haar leeftijd al vorig jaar aangekondigd ,dat ze er mee stopte. Ook hebben onze  spelers de gemiddelde  leeftijd van 75 jaar en komt er al een paar jaar ondanks naarstige pogingen daartoe geen enkel nieuw lid bij.
Zo komt er na twee en veertig jaar een einde aan een lange traditie, welke ooit is begonnen met het spelen van kleine stukjes tijdens de Sint Nicolaasmiddag van ouderen. Wij hadden met een komisch toneelstuk, geschreven door de broer van de regisseuse, op waardige wijze de ONA periode willen afsluiten.
Helaas hebben de coronaperikelen ons dat onmogelijk gemaakt.

Voor degenen die nog kaartjes hebben, en hun geld terug willen is dat mogelijk door een envelop met daarin de kaartjes en naam, adres en bankrekeningnummer te vermelden, en deze bij de penningmeester van onze club in de brievenbus te stoppen.

Penningmeester ONA
Frans van Osch
Kelwis 36
5258 JH Berlicum

Het door u betaalde bedrag wordt dan op de vermelde bankrekening gestort. Let wel, dit is slechts mogelijk tot 1 december 2020.

ANDERE GESPREKKEN TIJDENS DE FIETSTOCHTEN

 Wekelijks maakten Astrid Kwaspen en haar moeder Dien van den Heuvel (83) dit jaar gebruik van de duo-fiets. Samen verkenden zij de omgeving. Dat hielden ze vol omdat het mooie weer aanhield.

Allereerst wilde Dien naar de nieuwe wijk Beekveld, want daar had ze zoveel over gehoord. Verder werden allerlei bekende plaatsen bezocht waar ze vroeger ook zelf fietste. “Het is zo bijzonder dat we nu heel andere gesprekken hebben,” vertelt Astrid. “Plaatsen en huizen roepen herinneringen op en daar vertelt ze dan over.” Zo fietsten ze richting Schijndel en Den Dungen waar leuke terrasjes wachtten. Ook de Hooghei werd aangedaan. Astrid laat haar moeder altijd kiezen.

Dien kan jammer genoeg haar knie door osteoporose niet meer rond krijgen, dus Astrid doet het trapwerk alleen. Daardoor zijn ze wat afhankelijk van mooier weer, omdat het anders te koud wordt. Astrid: “Volgend weekend zijn de voorspellingen goed en dan ga ik weer boeken. Het maakt ons samenzijn echt tot quality time.”

EEN DUOFIETS IS DE OPLOSSING

 Zelfs de laatste weken hebben Mia van de Ven en Pieta van de Heijden nog tussen de buien door gefietst. “We gaan elke week,” vertelt Mia. “We vinden het te fijn alle twee.”
Helaas komen er voorlopig geen afspraken in verband met de coronabeperkende maatregelen. “Een schermpje tussen ons in zou een oplossing zijn.”

 Mia heeft al eerder gefietst op een tandem met een man met een hartprobleem die dat niet meer zelfstandig kon. “Ik vond dat niet verantwoord, want kon niet zien wat er achter me gebeurde. Een duofiets is wat dat betreft de oplossing. Jammer dat corona nu weer roet in het eten gooit. Ik heb echter ook al fietsen gezien met een schermpje, een mondkapje is wel erg benauwd.”

Pieta is twee jaar geleden gevallen met haar e-bike. Ze heeft nu angst om te fietsen. En dat deed ze erg graag en veel met haar inmiddels overleden man. Ze trapt ook volledig mee en doordat ze zich veilig voelt, geniet ze er erg van. Het buitengebied van Middelrode richting Heeswijk-Dinther en Vinkel trekt het meest. 16 tot 20 kilometer overbruggen de dames per keer en ze vinden altijd tijd voor een gezellig kopje koffie.

 

Een plaat met een verhaal
Jaren geleden kwamen er kleine tegeltjes van 5 x 5 cm in productie met daarop tegelwijsheden. Naast de reguliere gezegdes waren er ook met ludieke wijsheden. Deze heb ik verzameld, vastgenaaid op een lange strook stof en opgehangen. Graag wil ik je een aantal van deze spreuken laten zien door middel van een foto.
Tineke van Helvoort – van der Zanden

 

Waren mensen maar kauwen
Uit mijn jeugdjaren herinner ik me dat kinderen vaak een kauw als ‘vriend’ hadden. Trots stapte je er mee rond. De vogel was niet van je weg te slaan. Ook in ons gezin dook de kauw regelmatig op. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen. Het inkorten van de vleugels om het wegvliegen te voorkomen zal inmiddels bij wet wel verboden zijn.
Onlangs las ik een boeiend artikel over Achilles Cools in de zomereditie van Brabants Landschap. Na lezing en terugdenkend aan de kindertijd verzuchtte ik: ‘Waren mensen maar kauwen dan zag de wereld er anders uit.’ Cools is een Vlaming. Beeldend kunstenaar en publicist van beroep. Bovendien is hij een natuurkenner bij uitstek, een uitgesproken autodidact. Ze noemen hem ook wel ‘de Indiaan van de Kempen’. Hij weet werkelijk alles van kauwen. 
Zijn kennis heeft hij gepubliceerd in verschillende boeken. Enkele kenmerkende facetten van het kauwenleven wil ik u niet onthouden. Deze toegepast op de menselijke samenleving zouden het ‘paradijs op aarde’ dichterbij brengen.
Cools schrijft: ‘Er zijn maar weinig dieren met zo’n hoog ontwikkeld sociaal leven als de kauw. Het leven in kolonieverband telt bijna louter voordelen. Elk individu afzonderlijk is als deel van de groep beter af dan in zijn eentje.’ Even verderop stelt hij dat het harmonieus samenleven in de groep wel vergt ‘dat er bepaalde spelregels in acht moeten worden genomen. Hoe de sociale ordening in elkaar zit, leren jonge kauwen al van jongs af aan. Voor een hoge positie in rang hoeft een kauw helemaal niet uit te blinken in grootte of lichaamskracht. Doorzettingsvermogen,

karaktervastheid, moed / lef / durf en vindingrijkheid zijn veel belangrijkere kwaliteiten.’ Dat is in de mensenwereld wel eens anders geregeld.

Waar het tussen mensen ook vaak aan schort en waardoor veel conflicten ontstaan zoals criminaliteit, oorlogen, rassenhaat, dictatuur, is ‘de kunst van elkaar te verdragen’. ‘Kauwen en andere kraaiachtigen’, zegt Cools, ‘hebben in tegenstelling tot andere zangvogels, geen territorium- of rivaliteitsdrang. Als koloniebroeder is dat ook geen must. Voor hen is het juist een opgave om elkaar te verdragen.’

Het liefdesleven tussen kauwen heeft een ethisch niveau dat door mensen slechts bij hoge uitzondering bereikt wordt. Als de ‘homo sapiens’ dat zou kunnen imiteren dan veranderde de wereld ongetwijfeld in een liefderijk oord. Na jarenlange observatie en studie zegt Cools hierover: ‘De partners blijven elkaar levenslang trouw. Zelfs als een van de partners ziek wordt en in de paartijd seksueel inactief blijft of als zij / hij – bijvoorbeeld door ouderdom – een heel jaar lang niet tot paren komt, blijven ze als lichtend voorbeeld van een gelukkig huwelijk bijeen.

Het zijn vertederende vogels. Ze verliezen elkaar nooit uit het oog. Meestal zitten ze naast elkaar teder de halsveren te krauwen. De huwelijksroep, een contactroep tussen verliefden, is dan om de halve minuut te horen. Het lijkt op ‘ik hou van jou’, gevolgd door ‘ik ook van jou’. Ze spreiden een toewijding ten toon die bij ons, mensen, afgunst opwekt. Vanaf het moment van het eerste jawoord vormen echtgenoten een twee-eenheid, offensief en defensief, en nemen zij het bij iedere gelegenheid fel voor elkaar op. Geen ander levend wezen toont zoveel intimiteit. Het openlijk vertoon van liefde houdt niet op als de verlovingstijd voorbij is, maar duurt hun hele leven. En hoe lang kauwen elkaar ook kennen, ze blijven paringsdansen uitvoeren voor elkaar. Dat gaat er van de ene kant heel intiem aan toe. Van de andere kant raakt het hele kauwenvolk ervan in de stemming.’

Er bestaan religies waarbij het geloof in reïncarnatie een wezenlijk geloofspunt is. Ik heb dat in mijn leven niet meegekregen. Indien dat onverhoopt toch op waarheid berust dan kies ik ervoor in mijn volgende leven als een continu baltsende kauw door het leven te gaan. Mocht de ‘Schepper’ dat voor iedereen in petto hebben dan wordt het leven hier op aarde voorwaar een Bijbels ‘Hof van Eden’.

Jan van der Krabben

De Driewiek

 De vitrinekast met al het mooie brei- en haakwerk en alle ansichtkaarten (kerst/Nieuwjaars-verjaardag en condoleance kaarten) is ook verhuisd naar den Durpsherd.
De kast staat boven bij zaal 5.
Jullie kunnen daar weer van alles kopen. Brei- en haakwerk van € 1., = tot € 25,-
50% procent van de opbrengst doneren wij aan de voedselbank en de andere 50% aan BRES.
De opbrengst van de verkoop van de ansichtkaarten komt ten goede aan de eenzamen in Berlicum-Middelrode.

Op woensdagmiddag van 13.30 u. tot 16.00u zijn wij aanwezig in zaal 5.
Kom eens buurten, je bent van harte welkom..
Janine en de dames van de Driewiek.

October 2020

Van de voorzitter

Vrienden.

We genieten van de mooie nazomer en proberen zoveel als mogelijk onze normale bezigheden weer op te pakken.

Natuurlijk valt dat niet mee. We worden bijna dagelijks met de gevolgen van het coronavirus geconfronteerd. De wekelijkse berichten over het aantal besmettingen, ziekenhuis en IC opnames stemmen niet vrolijk. Gelukkig valt het in de laatste maanden in Brabant mee.

Het is daarom tijd om natuurlijk, met de gepaste voorzichtigheid, onze activiteiten weer op te pakken. Met de herfst en de winter in aantocht is sociale eenzaamheid iets wat wij ook niemand toewensen. Met begrip en acceptatie van ieders mening en beslissing heeft het bestuur besloten onze activiteiten weer zo breed mogelijk op te pakken.

Leden vragen hier al enige tijd om. Omdat d ‘n Inloop gezien ons corona beleid hiervoor niet geschikt is zijn wij met den Durpsherd in overleg gegaan. In goed overleg zijn wij tot passende afspraken gekomen voor een  periode van maandag 21 sept. 2020 tot sept. 2021.

Wij bedanken de direktie van den Durpsherd voor hun medewerking en aanbod aan ons.

In de bijgaande flyer vindt u alle informatie over het oppakken van al onze activiteiten in de komende periode.

Den Durpsherd en wij hebben alle mogelijke moeite gedaan om de activiteiten corona – proof te laten plaatsvinden.

Aarzel niet om hier weer aan deel te nemen . Het gaat jullie goed en blijf gezond

Herman

Column: Rimpels…

Petje op, petje af
Het is al weer zes jaar geleden. Tijdens de gouden bruiloft vermaakte een van de kinderen de bruiloftsgasten met het spelletje ‘petje op, petje af’. Aan de hand van op een beeldscherm geprojecteerde antieke taferelen moesten ze raden of dat te maken had met mijn leven of dat van mijn vrouw. Hilariteit al om. U weet hoe dat gaat. Het laatst overgebleven petje was de winnaar en ontving een lekker flesje wijn.

Deze herinnering speelt de laatste weken voortdurend door mijn hoofd als ik het ‘mondkapjesballet’ aanschouw dat in Nederland op tal van plaatsen op frivole wijze wordt opgevoerd. Zal over een jaar de man of vrouw die nog in het bezit is van het laatste mondkapje er met de hoofdprijs vandoor gaan? Niemand kan het zeggen. Er bestaat zo veel onduidelijkheid dat geen mens er nog een touw aan kan vastknopen. Een leraar zegt: ‘Wel een mondkapje in de tram en niet bij mij in de klas. Ik kan het niet uitleggen.’ Een schilder wordt door een ijverige boa beboet voor het schuren van een voordeur op de Wallen zonder mondkapje. Een oudere kwetsbare dame in de bus verzucht: ‘Waarom draagt de chauffeur geen mondkapje?’ Het is één grote mallemolen van onduidelijkheden en misverstanden. De bont uitgevoerde eigen maaksels zijn een lust voor het oog. Om het goedkoop te houden komt al gauw de creativiteit bij mensen naar boven. Ook het dragen ervan werkt op de lachspieren. Onder de neus, op de kin, ja zelfs onder de kin, op het hoofd of toch maar even hangend aan één oor. Je moet toch eten, drinken of roken niet waar.

De lijst van plaatsen waar een mondkapje verplicht is of geadviseerd wordt verschilt van week tot week, ja zelfs van dag tot dag. In het openbaar vervoer, in drukke winkelstraten in de grote steden, op scholen, soms alleen in de gang, op andere scholen ook in de klassen, in voetbalstadions en sporthallen. Of ze nu wel of niet helpen om besmetting tegen te gaan blijft een open vraag die door de deskundigen rollebollend over elkaars rug reeds maanden lang in diverse praatprogramma’s verschillend beantwoord wordt. Dit is Nederland op zijn best. Zonder een greintje kennis spuien anderen hun meningen via sociale media de wereld in. Als de ervaren viroloog het niet meer weet dan zal ik de mensheid wel eens vertellen hoe het precies in elkaar steekt denken sommige anti-corona-strijders: ‘Weg met al die rommel, allemaal bangmakerij. Laat je niet gek maken!’ Tot in de rechtszaal wordt het uitgevochten. Gelukkig krijgen die onbenullen tot nu toe geen gelijk.

Als oudere, die duidelijk binnen de risicogroep valt, verkeer ik in de situatie dat ik de plaatsen waar mondkapjes verplicht zijn zo veel mogelijk kan vermijden. Misschien is dat wel één van de positieve reacties die het ‘mondkapjesschouwspel’ oproept. Ik kan het me veroorloven niet veel van huis te gaan en me niet te begeven in grote gezelschappen. Mijn petje blijft wel op. Zal ik het spel, hopelijk samen met vele leeftijdgenoten, uiteindelijk winnen?

Jan van der Krabben

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.

Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.

Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
2 oktober: Joke Steenbergen-Timmermans
13 oktober: Mieke van de Ven-Verwijst
23 oktober: Zus Hoezen-de Laat

90-jarigen, de allersterksten
7 oktober: Jeanne Sesink-van Lith

Breinbreker

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal:
1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel van een bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport.

Verticaal:
1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 rivier in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden.

 

DIERENWOORDZOEKER

Samengesteld door Peter en Tineke van Helvoort.
Zoek het dier in onderstaande spreekwoorden en gezegden en streep
door in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen een woord.

er schuilt een ….. onder het gras (5 letters)
een ……. vangt geen vliegen (7)
een ongelikte …. (4)
als een … op een haverkist zitten (3)
een vreemde …. in de bijt (4)
een …. stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen (4)
als het …. verdronken is dempt men de put (4)
de … de bel aanbinden (3)
van een kale …… kan men geen veren plukken (6)
dat is de … met de gouden eieren slachten (3)
zo vol met streken zitten als een …… met keutels (6)
een vliegende ….. vindt altijd wat (5)
als een …… vooruit gaan (6)
zo doof als een ……. (7)
in het hol van de ….. (5)
een …. in de pels (4)
zo blind als een … (3)
die …. zal nog een staartje hebben (4)
van een mug een ……. maken (7)
over het ….. tillen (5)
zo trots als een …. (4)
stelen als een …. (4)
zich als een …… op het ijs voelen (6)
het zwarte …… van de familie (6)
schreeuwen als een mager ……….. (11)
zo nijdig als een …. (4)
wat baten kaars en bril, als de … niet zien en lezen wil (3)
elk meent zijn uil een …. te zijn (4)
zo dom als het achtereind van een …… (6)
zo gezond als een … (3)
een … verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken (3)
hongerig als een …. (4)
één …… maakt nog geen zomer (6)
zo gulzig als een ….. (5)

Valpreventie

Balans is het sleutelwoord
Evenwicht is een essentieel onderdeel van valpreventie. Senioren kunnen hun balans aanzienlijk verbeteren met simpele oefeningen, zoals de rug en benen liften of door op de tenen te lopen. Met oefeningen bouwt u kracht op en dit houdt het lichaam lenig.

Blijf actief
Focus en blijf u bewust van de noodzaak om te blijven bewegen en het lichaam actief te houden. Hoe actiever u bent, hoe kleiner de kans is op verminderde mobiliteit. U hoeft het niet te overdrijven, maar een lichte training per week is wel aan te raden. Denk hierbij aan een wandeling, een stukje op de fiets of iets dergelijks.

Eet gezond
Verminderde energieniveaus zijn een natuurlijk onderdeel van het verouderingsproces. Een gezond dieet kan helpen om dit te compenseren. Wanneer u gespreid over de dag gezond eet, geeft u het lichaam telkens nieuwe energie en zult u zich actief blijven voelen.

Laat regelmatig uw zicht checken
Bezoek regelmatig een opticien of oogarts om uw zicht te laten controleren en uw bril up to date te houden. Eet ook voedingsmiddelen die goed zijn voor uw ogen: wortelen, eieren en amandelen bijvoorbeeld.

Maak gebruik van loophulpmiddelen
Maak gebruik van loophulpmiddelen. Aarzel niet om een wandelstok, looprek, rollator of rolstoel te gebruiken. Deze hulpmiddelen zijn ervoor om uw mobiliteit te ondersteunen.

Trek de stoute schoenen aan
Draag goede schoenen in de juiste maat. Goedkope schoenen die geen ondersteuning aan de voeten bieden kunnen zelfs het loopvermogen van de meest actieve mensen belemmeren. Schaf een paar comfortabele schoenen aan, die goed passen. Koop wandelschoenen het liefst een maat groter, uw voeten zetten vaak uit tijdens het lopen.

Voorkom valpartijen
Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat u valt. Verwijder kleine prullaria van de grond en neem ruim de tijd om van A naar B te komen. Ongevallen veroorzaken verwondingen en blessures die de mobiliteit verminderen.

Leeftijd is maar een getal
Vergeet niet: leeftijd is maar een getal. Ontneem uzelf geen leuke dingen simpelweg omdat u ouder bent. Laat uw geest niet bepalen door uw leeftijd.
Maar…….ken uw grenzen.
Neem geen onnodige risico’s wat mobiliteit betreft. Zijn er activiteiten die u voor het eerst uitvoert? Doe dit dan voorzichtig en neem er uitgebreid de tijd voor tot u er vertrouwd mee bent. Doe nooit mee aan activiteiten die uw huisarts afraadt.

Bres kookt en deelt……
Heerlijke “eind van de zomer soep”.
Courgettesoep: Eenvoudig maar zoo lekker!!!

Ingrediënten:
2 courgettes
1 prei
1 aardappel
1 ui
1 teentje knoflook

Groenten schoonmaken en in stukken snijden, opzetten met een scheutje olie en een klontje boter.
Even aanbakken en kippenbouillon (2 blokjes) met ongeveer 1 liter water toevoegen.
Een klein halfuurtje zachtjes laten koken en dan de soep pureren.
Naar wens wat koffieroom, slagroom en nog wat water toevoegen.

Succes verzekerd.
Smakelijk!

Bres is verhuisd
Tja, virtueel dan. Ons websiteadres is veranderd, is eenvoudiger geworden.
U kunt onze website tegenwoordig vinden op www.bres.nl.
Makkelijk toch?

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat wij helaas de nieuwsbrief niet meer digitaal aan u konden verzenden vanwege problemen bij onze provider.
Wij hebben dat opgelost door de nieuwsbrief elke maand voordat deze wordt verspreid beschikbaar te maken via de website. U vindt in het vervolg elke maand op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’, als u daarop klikt download u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.
We zullen u elke maand via een mail erop attenderen dat de nieuwsbrief voor u beschikbaar is.

BEGELEID FIETSEN

Weer samen op de fiets

Heel langzaam raakt Betsie van de Ven de weg een beetje kwijt, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar met echtgenoot Theo aan het stuur maakt ze nog de mooiste tochten op de duo-fiets. Ze trapt lekker mee, maar als ze een keertje moe is, laat ze de voeten rusten. En wat super nu, dat die fiets toch de route volgt! “Ze geniet enorm!” zegt Theo.

Hij vertelt dat zij beiden buitenmens zijn, altijd al geweest. De routes die zij nemen, gaan ook de mooie natuur in. Theo: “Tweemaal zijn we naar Nistelrode gereden, waar we een terrasje pakten en dan via Heesch op huis aankoersten. En ook tweemaal naar Nuland en Geffen. Allebei mooie en veilige tochten.”

Betsie is altijd opgewekt en moppert nooit, volgens Theo, maar ze is wel erg gesteld op een asfaltweg. Van hobbelige paadjes moet ze niet veel hebben. En het weer moet wel een beetje meezitten, dus dat was boffen dit jaar. Samen hebben ze een paar mooie uitstapjes gemaakt dankzij de duo-fiets.

Een begeleider aan het woord

Toen Corrie Copier als begeleider van de duofiets in beeld kwam, dacht ze meteen aan Maria Thissen. Ze kennen elkaar al zo’n 35 jaar; hebben o.a. samen gesport. Maria was meteen enthousiast en nu genieten ze wekelijks van een gezamenlijke fietstocht.

We hebben samen ontzettend veel lol,” vertelt Corrie. “Iedere week nemen we een andere route. Het afwisselende landschap en alles wat we onderweg tegenkomen, roepen heel veel herinneringen op en leveren gespreksstof. En er wordt heel wat afgelachen.” Ze vertelt dat er drie standen zijn: een waarbij de medepassagier niet hoeft te trappen, een waarvoor een beetje inspanning nodig is en de derde waarbij volwaardig meegefietst wordt. Maria maakt zonder enig probleem gebruik van de laatste.
Mooie bestemmingen zijn Kasteel Heeswijk, de Schaapskooi in Schijndel, de visvijver in Vinkel en Engelenstede. Zolang de regen wegblijft, zullen ze zeker nog andere routes verkennen. “We houden er alle twee van lekker bezig te zijn en zeker buiten. Echt, als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het minder doen.”

Anette François

Een verrassend uitstapje!

Op 19 augustus was het eindelijk zover.
Met de “Breiclub” de Driewiek op stap. De groep had elkaar vanaf maart niet meer gezien.
Om 11 uur verzamelde zo’n 13 man bij d’n Inloop. We gingen met de fiets naar het Venster in Vinkel. Twee mensen gingen met de auto.
In een langgerekte ‘sliert’ vertrok het groepje. Ons Corry wist de weg, dus die reed voorop. Het was heerlijk fietsen niet te warm of te koud en we hebben het droog gehouden.

Na ongeveer ’n half uurtje kwamen wij bij het Venster. Ikzelf was er nog nooit geweest, maar er komt veel volk daar. Wij hebben heerlijk onder de overkapping met de schuifpuien open van het briesje genoten.
En de lunch is aan te bevelen, vooral ‘het plankje’ viel goed in de smaak.
Na flink bij te hebben gekletst, want dat kan onze groep heel erg goed, zijn wij rond half twee weer huiswaarts gegaan.
Met dank aan Janine voor de organisatie want ik zal hier zeker terug komen.

Till we meet again..
Marijke

Kinderpraat..

Mijn lieve kleindochter weet dat ik steeds pogingen doe om te lijnen.
Vorige week zei die wijsneus tegen mij: Oma, jij bent nog niet afgewogen (afgevallen).
Zij snapte niet dat ik vreselijk moest lachen en ik lach nog steeds…

Bresquiz

Toch nog een quiz, daarmee zijn alle sponsoren aan de beurt geweest.
Van sommige leden kreeg ik te horen dat de quiz te moeilijk was….
De vragen gaan uitsluitend over onze sponsoren, en ik neem iedere keer een andere advertentiepagina van onze Nieuwsbrief.
Dus deze Quiz is van de laatste bladzijde van de Nieuwsbrief.
Ik ga van rechts naar links, en ik zal nu de eerste letter van het antwoord geven…….Moeilijk??

Theo, doe je best!

1. Wat is de volledige naam van Hanneke’s praktijk? H……
2.
Welke Jan werkt niet bij begrafenisonderneming Bijnen  J..
3. Wat is de vestigingsplaats van ASI? N…
4. Hoe heet de levenspartner van Sandra Holm? T..
5. Wanneer is Cor Thissen gestopt met werken bij Fysio Berlicum? 2
6. Wie is de oprichter van Schellings autoschade? R…
7. Welke ondernemer zit ook in het pand van Peter Schutjens? J…….
8. Uit hoeveel stappen bestaat de werkwijze van Christel Goossens bij het ontwerpen van een tuin? Z……
9. Wat is de andere activiteit van Smaakvol? T……
10. Wat is de volledige naam van Autobedrijf Jos van Boxtel? O……
11. Op welke veiling haalt Peter Delfou ( Ebronia) zijn bloemen? E…
12. Wie heeft onze BBQ verzorgd vorig jaar i.v.m. het 65 jaar bestaan van
Seniorenvereniging BRES/KBO? D…..
13. Welke makelaar heeft het huis van onze voorzitter verkocht? D…

Vriendelijk verzoek om de sponsoren niet te bellen voor de antwoorden, die hebben het al druk genoeg…
Als prijs: Een film naar keuze in het Benelux theater….

Uw naam :

Uw telefoonnummer:

Leuke dingen..

De meeste mensen die mij kennen denken dat ik mij verveel in de corona tijd. Niets is minder waar want ik ben nog steeds zo druk als een klein baasje.
De prijs van de laatste Quiz was een geborduurd handdoekje met eigen naam erop. De sluitingsdag was 15 augustus. Op 13 augustus had ik zegge en schrijven één inzending binnengekregen van Theo van Hedel…wel met enkele fouten maar enfin.
Ik vraag aan Riet of zij alvast een handdoekje wil borduren met de naam Theo en in plaats van bloemetjes met een paar muziektekentjes erop.
Wat schetst mijn verbazing als ik op 15 augustus van onze secretaris nog twee inzendingen krijg, en eentje met maar één fout.. Dus ik bel Riet: “Heb jij het handdoekje met Theo al klaar?? Ja, alleen de O nog..” Tjonge daar ging ik dan…
Maar goed Riet snapte het wel want ik ben altijd sneller dan het geluid.
Mevrouw W. van Oss was de gelukkige en ik had een stille hoop dat zij een korte voornaam zou hebben, iets van Jo bijvoorbeeld.
Ik moest mevrouw bellen om erachter te komen wat haar voornaam was…je gelooft het niet Wilhelmien.
Ik vroeg nog: Heb je misschien nog een roepnaam?? Nee, dat was niet het geval. Dus ik met lood in mijn schoenen Riet gebeld….maar ze kon er wel om lachen..
Het zijn bloemetjes geworden, het handdoekje van Theo bewaar ik voor de volgende Quiz.. Goed je best doen hè Theo…..

Janine

Senioren en veiligheid

Eind 2015 heeft de gemeente Sint-Michielsgestel het initiatief genomen om een BIN (Buurt Informatie Netwerk) op te zetten. Dit heeft er toe geleid dat er vanaf 2016 in Berlicum en Middelrode BIN-coördinatoren zijn die ervoor gezorgd hebben dat in Berlicum en Middelrode ruim 2500 burgers zich bij een van de 36 buurt whatsapp-groepen hebben aangesloten. Deze whatsapp-groepen signaleren zaken en delen die met elkaar om zo veel mogelijk criminaliteit te voorkomen en om die in samenwerking met politie en gemeente opgelost te krijgen.

Om lid te worden van een whatsapp-groep is het noodzakelijk dat men de beschikking heeft over een mobiele telefoon. Ook hebben we spelregels met elkaar afgesproken zodat de whatsapp-groep gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is. De gekozen structuur blijkt inmiddels goed te werken. Ook worden er regelmatig preventietips met elkaar gedeeld.

De afgelopen maand september heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne Senioren en Veiligheid georganiseerd waarin senioren concrete tips krijgen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ is er gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes).

Voorlichtingsfilmpjes en thema’s

Door middel van voorlichtingsfilmpjes met acteur Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, krijg je op alle thema’s concrete tips en adviezen. Elke week heeft één thema centraal gestaan:

1 tot en met 7 september: Meekijken bij pinnen
8 tot en met 14 september: Babbeltrucs
15 tot en met 21 september: Hulpvraagfraude (via WhatsApp)
22 tot en met 28 september: Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)

Elke dinsdag zijn er online uitzendingen geweest over het thema van de week, gepresenteerd door Catherine Keyl. Een panel van experts geeft meer tips en adviezen. Hoe kun je crimineel gedrag herkennen? Wat kun je doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt? Waar kun je terecht als je slachtoffer bent geworden? Deze online uitzendingen zijn nog terug te kijken via de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Hier zijn ook nog andere tips te vinden.

Indien er leden zijn die meer informatie willen hebben over buurtwhatsapp-groepen dan kan men dat bij het bestuur aangeven. Zij zullen er dan voor zorgen dat de juiste informatie verstrekt wordt.

Meekijken bij pinnen

In de eerste week van de campagne Senioren en Veiligheid staat het onderwerp meekijken bij pinnen centraal. Dinsdag 1 september is er om 10:30 uur een webinar over het meekijken bij pinnen. Deze kunt u kijken op de site: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid

Hier volgen een aantal tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van het meekijken bij pinnen:
• Zorg dat niemand kan meekijken wanneer u uw pincode intoetst door het met uw hand af te schermen
• Vraag iemand die dichtbij staat om even wat meer afstand te nemen.

Toch slachtoffer geworden? Doe aangifte, alleen met uw informatie kan de politie de dader opsporen en kan worden voorkomen dat anderen ook slachtoffer worden.

As ge keinder de wereld inschupt dan motte er ok goed veur zurgen’

Dat zei laatst een goede vriend tegen mij in duidelijk Balkums dialect toen ik met hem sprak over een opvoedingsprobleem waar veel ouders heden ten dage mee worstelen. Ik denk dat hij groot gelijk heeft. Over dat probleem had ik de volgende column geschreven.

Als het aan slaapdeskundigen ligt worden de basisscholen in Nederland voor de zoveelste keer opgezadeld met de introductie van een nieuw lesprogramma: slaaphygiëne. De meesters en de juffen zullen er zo langzamerhand wel tureluurs van worden. Zodra er een misstand bij jeugdigen wordt gesignaleerd komt de bestrijding daarvan onherroepelijk op het bordje van het onderwijs terecht. Of die hun handen er al niet vol aan hebben om het multiculturele jonge kindergebroed taal, rekenen en andere levenslessen te leren. Het moet voor ouders toch niet zo moeilijk zijn om hun kinderen aan voldoende slaap te helpen?

Enige maanden geleden kreeg ik een jaarverslag van enkele jaren geleden onder ogen van de GGD Amsterdam. Daarin stond het volgende vermeld: ‘Amsterdamse jongeren slapen slecht. Daardoor lopen ze risico op depressiviteit, concentratieverlies, obesitas en adhd. De smartphone en de tablet zijn medeplichtig. Kinderen met chronisch slaaptekort worden – kort door de bocht – dik, dom en druk.’

Als grootvader word ik daar niet meer zo onrustig van. Ik heb immers mijn opvoedingstaak al ruimschoots achter de rug. Gelukkig waren er toen nog geen smartphones en tablets die de kinderen stiekem het bed in smokkelden. Maar je zult nu maar ouder zijn van nog schoolgaande jeugd. Dan krab je je toch even achter de oren. De GGD vindt de cijfers die uit een onderzoek naar voren komen zorgwekkend. We kunnen gevoeglijk aannemen (onderzoeken wijzen dat ook uit) dat het buiten de Randstad niet veel anders zal zijn.

Tieners hebben door hormonale veranderingen de neiging langer op te blijven. Toch hebben ze vaak een drukke dag met veel verplichtingen. En komen al snel slaap tekort. Ze zeggen heel gemakkelijk: ’In het weekend haal ik de slaap wel in.’ Ze hebben niet in de gaten dat hun biologische klok in de war raakt en creëren een soort jetlag.

Dit probleem is van alle tijden’, zegt een slaapdeskundige, ‘maar wat het versterkt is het gebruik van tablets en smartphones. Sociale media gaan nooit slapen, dus de verleiding is groot daar tot in de kleine uurtjes tijd op door te brengen.’

Tevens blijkt dat het voortdurend kijken naar het blauwe licht van de schermpjes de hersenactiviteit zodanig stimuleert dat het in slaap komen extra bemoeilijkt.

Om ouders enkele tips te geven om hun kinderen te behoeden voor alle onheil: een vaste tijd naar bed; niet langer uitslapen dan één uur; zet de mobiel uit één uur voor het slapen gaan; mijd telefoon, televisie of computer één uur voor het slapen; sport of studeer niet vlak voordat je naar bed gaat; niet slapen met een volle maag. De GGD geeft nog meer tips. Het lijkt me echter al een hele pedagogische klus om het een en ander voor elkaar te krijgen.

Om scholen met dit alles op te zadelen lijkt me echt van de gekke. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.

Jan van der Krabben

De gelukkige huisvrouw

Een zeer kort verhaal door Ron de Haas

Met gemengde gevoelens ziet Hennie hoe buurvrouw Hettie in haar gloednieuwe auto wegrijdt. ‘De gelukkige huisvrouw’ noemt Hennie haar, want Hettie heeft werkelijk álles wat haar hartje begeert.
Zélf heeft Hennie minder geluk. Hoopvol bestudeert ze het lot dat ze van haar schamele uitkering heeft gekocht.
Wat zou het toch fijn zijn als haar zoon zijn rijbewijs zou kunnen halen…
Hennie is stomverbaasd als later die middag ‘de welbekende auto’ haar straat in rijdt. Droomt ze nu of wordt er écht aangebeld? Met kloppend hart en met rode blosjes op haar wangen opent ze de voordeur. ‘Goedemiddag’, zegt de man met de prachtige bloemen, ‘bent u mevrouw Boersma?’
‘Nee’, zegt Hennie teleurgesteld, ‘ik ben mevrouw Hoekstra. Mevrouw Boersma woont hiernaast.’

September 2020

Van de voorzitter

Beste vrienden,

Augustus was een drukke maand voor het bestuur. Er lagen een aantal belangrijke zaken voor, die kordaat opgepakt moesten worden.

 • De opzet en organisatie van de virtuele algemene leden vergadering. Hiervoor vindt u bijgaand een apart boekje. Graag alle aandacht hiervoor.

 • Gesprekken met onze “huisbaas” over de verbetering van het ventilatiesysteem van d ‘n Inloop.

 • Het inwinnen van adviezen bij diverse instanties en KBO Brabant over de voorwaarden en risico ‘s bij het openstellen van d’n Inloop.

 • Het opstellen van een corona protocol voor d’n Inloop.

 • Gesprekken met alle coördinatoren van de werkgroepen over hun taken en verantwoording bij het opstarten van activiteiten in d’n Inloop.

 • Het zoeken naar een nieuwe penningmeester i.v.m. het vertrek van Ad Beex. Helaas is het ons nog niet gelukt om een nieuwe penningmeester te vinden. Daarom normaals hierbij een oproep voor een nieuwe penningmeester, voor minimaal de komende 3 jaar. Heeft u administratieve / financiële ervaring en wilt u iets doen als bestuurslid voor onze mooie vereniging geef me dan een belletje:
  tel. 06 533 19 158.

Ik ben apentrots op dit bestuur. Een fijne club die zich belangeloos inzet voor al deze zaken. Chapeau !!!!!

Wij hadden op dit moment graag voor u een positief bericht over het open gaan van d’n Inloop willen hebben. Door het netto oppervlak van d’n Inloop van 80 m2 en de vorm van de beschikbare ruimte is het niet verantwoord daar activiteiten te organiseren.
Wij willen en mogen geen concessies doen aan de 1,5 meter regel en aan alle andere voorwaarden en adviezen van de overheid.
Samenvattend: “D’n Inloop blijft daarom helaas tot nader order gesloten”. 
Is het daarmee dan gedaan ? Natuurlijk niet. Wij zijn in overleg met organisaties en instanties om te bezien hoe en waar wij onze activiteiten elders kunnen organiseren.
Dat gaat ons lukken !!!!!

In de nieuwsbrief van oktober ga ik u hierover informeren. Houd moed, blijf gezond en geef maximaal aandacht aan elkaar.

Herman

Column: Rimpels…

Vrijwilligerswerk voor ouderen

Een opmerking die je vaak hoort, luidt: ‘De vrijwilligers zijn het cement in onze samenleving.’ Heel terecht denk ik. Hoeveel verenigingen, sportclubs, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties zijn niet afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De coronacrisis slaat op dit moment een bres in het functioneren van veel clubs. Maar dat is gelukkig maar tijdelijk. We moeten even geduld hebben maar ook die crisis gaat voorbij. Zodra de vrijwilligers het bijltje erbij neergooien dan kun je de club opdoeken. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de Nederlanders als vrijwilliger actief is. De klacht dat er steeds minder vrijwilligers te vinden zijn is dus niet waar. Veel mensen, jong en oud, blijven zich inzetten als vrijwilliger. Uit onderzoek blijkt ook dat het actief zijn in het vrijwilligerswerk niet alleen de wereld beter maakt, maar het maakt je ook gelukkiger en het heeft een positieve invloed op de gezondheid. Iets betekenen voor anderen, een onbetaalde bijdrage leveren aan de maatschappij, kan heel veel voldoening geven.

Zeker weet ik het niet, maar ik denk dat de meeste BRES-leden genieten van hun pensioen en/of AOW. Het zou de moeite waard zijn een onderzoekje te doen om te achterhalen hoeveel van hen op een of andere manier als vrijwilliger actief zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we de 40% vast zullen halen. Mogelijk kan een student, sociaal maatschappelijke vorming, een dergelijke opdracht eens een keer op verzoek van het BRES-bestuur oppakken.

Hieronder geef ik u enige informatie die voor ouderen, die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, van belang kan zijn:

Wist u dat er voor mensen die van een bijstand moeten leven de mogelijkheid bestaat om (indien mogelijk) een vergoeding voor het vrijwilligerswerk te ontvangen zonder dat dat verrekend wordt met de bijstandsuitkering; maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar.

Er is doorgaans veel vraag naar vrijwilligers, maar het vinden van de vacatures is niet altijd even makkelijk. Inmiddels is er een verzamelsite met vacatures voor vrijwilligers bij u in de buurt. (zie de website: https://uvv.nl/contact/de uvv-bij-u-in-de-buurt).

Voor hen die wat verder weg willen kijken is er ook een website voor vrijwilligers in het buitenland (zie de website: https://www.vrijwilligwereldwijd.nl). Bij Projects Abroad zijn vrijwilligers van alle leeftijden welkom in meer dan 25 landen wereldwijd bij diverse soorten projecten. Er is vrijwilligerswerk in het buitenland voor 50 plussers op het gebied van o.a. sociale zorg, lesgeven, gezondheidszorg en bouwen. U kunt uw specifieke kennis en ervaring inzetten bij een project zodat u nog meer kunt betekenen. Maar ook zonder ervaring kunt u een waardevolle bijdrage leveren. Alle deelnemers worden vooraf en lokaal in de bestemmingen goed begeleid door ervaren fulltime medewerkers. Zo zorgen ze voor een zinvolle, veilige en leuke ervaring.

Maar nu eerst de corona-crisis de baas worden. Hopelijk blijven jong en oud voldoende bij zinnen om de door de deskundigen voorgestelde maatregelen serieus te nemen. Toegeven aan gemakzucht is niet moeilijk. Wilskracht en doorzettingsvermogen tonen vraagt om karakter. Ook voor de rest van je leven kan dat uitermate van pas komen.

Jan van der Krabben

Jarigen.

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.

Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
26 augustus: Stieneke van Rutten-van Dorp
30 augustus: J. van Zoggel – van Venrooy
2 september: Jaap Bimmel
14 september: Herman Schunselaar
16 september: Toon van der Aa

90-jarigen, de allersterksten
26 augustus: Jeanne van Zoggel-van der Heyden
28 augustus: Leo van Houtum
15 september: Riet Perquin-van der Spek

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:

Uiterlijk 18 september

Schrijft u mee aan de nieuwsbrief?

 • Ik lees en deel…..

Als u ook een verwoed lezer bent en graag een favoriet boek (of schrijfster) wilt delen dan houden wij ons aanbevolen.

Vertelt u ons in uw bijdrage waarom u juist zo genoten hebt van dit boek of deze schrijfster.

 • Een plaat met een verhaal….

Hoewel het zwart-wit afdrukken geen recht doet aan een mooie foto, ontvangen wij graag een foto van u met een verhaal erbij. Dat kan gaan over een plek of een gebeurtenis waar u herinneringen aan heeft, of misschien zelfs van uw achtertuin die er dit jaar extra mooi bij staat.

 • Ik kook en deel………..

Uw favoriete recept, uitgeschreven, dat u graag wilt delen met andere BRES-leden. Mag met foto van het eindresultaat. Wij smullen in gedachten mee!

Alle bijdragen kunt u mailen naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl. Lukt mailen niet dan mag u uw bijdrage ook bij mij in de bus doen: Sylvia Groot, Schoolstraat 6 (tegenover basisschool De Parel).

Uw naam zal worden vermeld. Als u daar geen prijs op stelt wilt u dat dan vermelden op uw bijdrage.

Een foto kan ik u alleen terugbezorgen als u uw naam en volledig adres vermeldt.

De Vincentiusvereniging

De Vincentiusvereniging bestaat al ruim anderhalve eeuw in Nederland en velen van u kennen ons nog uit de jeugdjaren. Hoewel onze vereniging wat op de achtergrond is geraakt, zijn wij in de gemeente Sint-Michielsgestel toch al weer ruim 20 jaar actief in de “armoedebestrijding”. Wij bieden directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin terecht dreigen te komen.

Zo verzorgen wij wekelijks op woensdag- en donderdagmiddag de uitgifte van de voedselbank.

Wij verlenen eenmalige financiële hulp of een bijdrage in natura aan mensen die voor een noodzakelijke financiële uitgave staan en daarvoor geen geld meer hebben.

Verder hebben wij het afgelopen jaar hard gewerkt om Schuldhulpmaatje in onze gemeente op te richten, een organisatie die mensen helpt bij schulden in hun huishoudportemonnee.

Wij organiseren jaarlijks een leuke kindermiddag met bezoek aan de kermis en maken het mogelijk dat kinderen uit onze doelgroep aan lokale zomeractiviteiten kunnen deelnemen. Bovendien zorgen wij voor een gezellig Sinterklaasfeest met cadeautjes.

En ieder jaar in december delen wij een mooi kerstpakket uit, het afgelopen jaar ruim 200 stuks

Mocht u denken dat u in aanmerking komt voor onze hulp of kent u iemand waarvan u denkt dat onze hulp welkom zou zijn, stuur dan een bericht naar onze secretaris op info@vincentiusgestel.nl of bel haar op tel.nr. 06-306 303 30.

Al ons werk wordt verricht door vrijwilligers, het geld dat nodig is om onkosten te betalen komt van giften door derden, wij krijgen geen subsidie van de gemeente. Als u ons ook financieel wilt ondersteunen dan kan dat door een bijdrage te storten op bankrekening NL80RABO 0112 9320 29.

Ik kook en deel

Warm kaasbroodje uit de oven.

Dit heb je nodig:
Rond broodje mag klein of groot.
Jonge kaas in plakjes
Ham in plakjes
Olijfolie met knoflook. Knoflook is niet persé nodig.
Aluminiumfolie.

Verwarm de oven op 180 graden. Snij het brood verticaal in, tot net niet door de bodem. Snij nogmaals verticaal in zodat er allemaal vierkantjes ontstaan. Snij of scheur de kaas en ham in stukken en stop dit in alle gleuven.

Sprankel er olijfolie op en wikkel het broodje in aluminiumfolie en dan 15 à 20 minuten in de oven. Lekker bij een kop soep.

Smakelijk van Janine

KIJK OP DINSDAG 15 SEPTEMBER SAMEN MET BRES
DE TROONREDE IN HET BENELUXTHEATER
OP EEN GROOT BEELDSCHERM

Het programma van Prinsjesdag is in 2020 helaas anders dan in vorige jaren. Dit komt door maatregelen tegen het coronavirus. Er is geen publiek tijdens Prinsjesdag, geen rijtoer van de Koning in de glazen Koets en geen balkonscéne.

Koning Willem-Alexander spreekt op Prinsjesdag 2020 de Troonrede niet uit in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk. In deze Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar

Helaas hebben we ons uitstapje naar Den Haag moeten afzeggen,
maar wij nodigen u van harte uit om samen op groot scherm in de Durpsherd/Beneluxtheater naar de troonrede te kijken.
Vanaf 11.30 u. bent u welkom voor koffie met oranjegebak
(tot ca 15.00 u.).

Tijdens de troonrede proosten we met oranjebitter.

Om de traditie in ere houden zouden we het leuk vinden als de dames een hoedje op doen. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar de fraaiste wordt beloond!

In verband met de beschikbare plaatsen, graag vooraf opgeven via telefoon 503 2036 of email: kbojanine@kpnmail.nl 
Kosten bedragen € 10,00 p.p. incl. koffie, gebak en oranjebitter.
Graag overmaken op NL54 RAB0 0113 5384 56 t.n.v. seniorenvereniging BRES o.v.v. Prinsjesdag
Wij verheugen ons erop, u ook?

Tot ziens op Prinsjesdag!

In de benen…………

Engelse les

Beste mensen,

De twee geplande cursussen Engels kunnen helaas niet doorgaan, wegens onvoldoende deelnemers.
Veel potentiële deelnemers hebben alsnog besloten om in september niet te starten. Dit heeft te maken met de huidige Corona crisis en we hebben uiteraard respect voor dit standpunt.
We hebben dan ook besloten om al de reeds betaalde cursus bijdragen te restitueren.
Na afloop van de Corona crisis, en die tijd komt natuurlijk, zullen we kijken of er voldoende belangstelling is om weer te plannen.

Met hartelijke groet,
Gerard Brouwers, namens het bestuur van Seniorenvereniging Bres

Rectificatie BRES quiz 2

Per abuis is de naam van Ans Bissels gemeld als winnares.
Dat moet Ans Vissers zijn. Ans, alsnog van harte gefeliciteerd.

Uitslag BRES quiz 3

 1. Wat is de naam van de locatie in Veghel van LEVATIO?
  Huis van Troost.

 1. Wat is het verwarmingssysteem van de toekomst?
  Zonne-windenergie, zonnepanelen of warmtepomp.

 1. Waar staat SBB voor?
  Sixtus Been Borrelbad.

 1. Bij welke carnavalsvereniging zit Hetty Jurriens?
  De Vossewakers.

 1. Hoeveel vestigingen heeft Van de Doelen en waar?
  Geffen-Berlicum en Loosbroek.

 1. Hoeveel vrijwilligers werken er bij Vivent? 800.

 1. Wat is de voornaam van onze buurman? (nadenkertje)
  Bart (dit ging over de sponsor Van de Valk en zijn zoon is onze buurman)

 1. In welk jaar is Mieke Wijgergangs op het Mercuriusplein met haar
  boekhandel gestart? 1982.

 1. Hoe noemt men de assistente van de tandarts? Stoelassistente.

 1. Wat is een Sergeant van de timmerman? Een lijmtang.

 1. Wat is een levenstestament?
  Een levenstestament is een notarieel stuk waarin iemand bepaalt wie
  de gevolmachtigde wordt bij handelingsonbewaamheid.

 2. Wat is de andere naam voor een fuchsia?  Bellenplant – Teunisbloem

 1. Wat is nummer 200 bij Paradijs? Tjap Tjoy

 1. Waar komen de partners van M.M. vandaan? 
  Vlugo uit Empel Van Zoggel uit Berlicum

 1. Wat zijn de voornamen van de gebroeders Van der Steen?
  Harry en Wim

En de gelukkige winnaar is mevrouw W. van Osch.
Janine neemt contact met haar op.

Proficiat!

Aanmelden van nieuwe leden

Als u familieleden, vrienden of kennissen heeft die lid willen worden, dan kunnen zij zich op twee manieren aanmelden:
Bellen of schrijven met Sylvia Groot, Schoolstraat 6, Berlicum,
Tel. 06 519 359 10 of emailen naar seniorenverenigingbres@ziggo.nl 
U kunt ook het aanmeldingsformulier downloaden op de website van BRES (
www.seniorenverenigingbres.nl/organisatie/documenten) en dit ingevuld aan mij opsturen.

BRES puzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd.

De natuur in op een elektrische duofiets

Er gaat niets boven een fietstocht om kilometers lang van de natuur te genieten. Moeiteloos overbrugt men afstanden en duikt van de ene mooie omgeving in de andere. Vindt u het ook zo jammer dat dit om allerlei redenen buiten uw bereik ligt?

BRES biedt een oplossing: de elektrische duofiets. Een begeleider stuurt, trapt desnoods in zijn eentje en u hoeft alleen maar te genieten.

Initiatiefnemer van de uitvoering van dit idee is Jo van Kreij. Hij is contactpersoon voor zowel deelnemers als vrijwilligers en stelt de duo’s samen. Er wordt altijd rekening gehouden met uw voorkeur.

Inmiddels beschikt BRES over twee duofietsen en is de derde in bestelling. En heel belangrijk: 35 vrijwilligers hebben zich aangemeld. Zij hebben instructies gekregen hoe om te gaan met de fiets en u bent in veilige handen. Er wordt eveneens rekening gehouden met dit corona-tijdperk en de nodige maatregelen worden genomen om de kans op besmetting uit te bannen.

De fiets is erg comfortabel. U zit op een fijne stoel en kunt heerlijk om u heen kijken. Wilt u erg graag een bepaald gebied weer eens op deze manier zien en proeven, dan kunt u dat altijd bespreken met uw begeleider. En heeft u het zo heerlijk gevonden dat u al weet wanneer u weer eens wilt rondtoeren, dan kunt u na afloop van de rit meteen een volgende afspraak maken .

Bent u lid van BRES, dan is het gebruik gratis. U kunt uw eigen vrijwilliger aandragen als u wilt. Aan overige liefhebbers, cliënten van Cello of mantelzorgers wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Kriebelt het een beetje om een tocht te maken of lijkt het u leuk anderen te begeleiden, dan belt u met Jo van Kreij, telefoonnummer 0623096148.

Voor mijn gevoel ben ik echt aan het fietsen”

Vroeger bracht de fiets Gea van den Berg overal waar ze wilde zijn. Ook onbekende gebieden doorkruiste ze op haar rijwiel tijdens de vakanties en daar genoot ze van.

Nu ze door ziekte immobiel is geworden, brengt de duofiets uitkomst. “Voor mijn gevoel ben ik nu echt aan het fietsen. Heerlijk!”

Gea fietst wekelijks en met meerdere begeleiders, maar het meest met José van Zoggel. “We maken er een gezellig uitje van, nemen thee en koekjes mee en onderweg is altijd wel een bankje te vinden.” Met haar vriend Frans fietst ze naar zijn huis in Rosmalen waar dan in alle rust de avondmaaltijd wordt genoten. “Want van het fietsen word ik wel moe, dus pauzes zijn nodig.” Ze vertelt dat die vier uur die ze gebruik mogen maken van de fiets veel mogelijkheden biedt. “We stoppen ook wel eens bij een eetcafé voor de lunch of een drankje, nu de terrassen weer open zijn.”

Gea is lid geworden van de BRES om onbeperkt gebruik te kunnen maken van de duofiets. “En ik ga me ook oriënteren op andere activiteiten. Wie weet!”

Mijn beleving op de duofiets.

Sinds begin van dit jaar is de werkgroep begeleid fietsen van BRES zeer actief met ritjes op de duofiets te organiseren voor leden die niet meer mobiel zijn om zelf te fietsen.
Vorige week mocht ik mee. De fiets ging voor een demonstratie naar onze vrienden van KBO Vinkel die er ook een willen aanschaffen.
De datum stond genoteerd in de digitale agenda, en de reis kon beginnen. Ik werd keurig op de afgesproken tijd bij mijn voordeur opgehaald. Er was plaats voor mijn flesje drinken en rolletje snoep, Dit in een mooi koffertje achterop de duofiets.

Ik was er klaar voor, eerst een beetje van…Als dat maar goed gaat. De zitting werd meteen naar mijn kant gedraaid, mijn voeten in de beugels en de vraag: Zit je goed??
Wij reden een tempo van 15 km. per uur de Wertsteeg op. En maar zwaaien naar iedereen, wat stond de mais al hoog, en wie was daar nu aan het verbouwen? Ik kreeg er steeds meer zin in.

Ik hoefde zelf niet te trappen, dit kan wel maar dit was zo relaxt dat ik er plezier in begon te krijgen.

Wat een belangstelling, iedereen zwaaide naar ons dit is echt een manier om vrienden te maken. Tussendoor praten met de chauffeur en foto’s maken van omgeving. In Vinkel aangekomen stonden er een stuk of tien enthousiastelingen op ons te wachten. De dames stelde vragen over het gemak en de heren over ‘d’n electro’. Een klein nadeeltje is er wel, mijn haar dat net goed zat waaide alle kanten op. De terugreis ging langs de Milrooisedijk naar Middelrode…Wat jammer toen ik het bordje Berlicum zag want het zat erop voor mij maar het mocht nog uren duren. Of mijn chauffeur (vrijwilliger) er ook zo over dacht laat ik in het midden. Dit is echt een aanrader. En ik hoor jullie denken: Nee, dat is niks voor mij ik ben nog niet zo oud…en wat zullen ze wel niet denken.

Dit is voor iedereen…..

Een aanrader

Als een golf hebben de borden van de knooppuntenroutes zich in een tiental jaren over ons land uitgerold. Ruim daarvoor is men in België gestart met de aanleg van een netwerk van fietsroutes, die onderling met elkaar in verbinding staan. Dat sloeg bij onze zuiderburen klaarblijkelijk zo goed aan, dat de verschillende organisaties voor toerisme in de Nederlandse provincies gemeend hebben niet achter te kunnen blijven. Een gunstige bijkomstigheid was, dat de Europese Unie financiën beschikbaar stelde om de plannen te realiseren. Terecht dat men gebruik maakt van financiële extraatjes uit Brussel. Daar gaan bakken met geld naartoe. Geld dat soms aan doeleinden besteed wordt waar ik grote vraagtekens bij zet. Een geweldige doorn in het oog is voor mij reeds jaren lang de maandelijkse verhuizing van het Europese parlement van Brussel naar Straatsburg vice versa. Dat kost per jaar honderden miljoenen euro’s. Als er af en toe wat euro’s terugvloeien voor de verwezenlijking van zinvolle projecten in eigen land is dat mooi meegenomen. Zo, dat ben ik even kwijt. Terug naar het onderwerp van deze column.

Ongeveer tien jaar geleden maakten mijn vrouw en ik, fietsend in Zuid-Limburg, kennis met het knooppuntenroute-systeem. Dat beviel heel goed. Nu staat in onze boekenkast een aantal fietskaarten met knooppuntenroutes, die gespreid liggen over het hele land. Onder andere kaarten van Drenthe, de kop van Noord-Holland, De Zuid-Hollands kust met Westland en Rijnland, Twente, de provincie Zeeland en natuurlijk verschillende mapjes met knooppuntenroutes in ons mooie Brabant. Kortom wij kunnen nog jaren vooruit om de mooiste plekjes in ons land per fiets te bezoeken.

Mocht u binnenkort een mooie fietstocht willen maken dan wil ik u kort een beschrijving geven van een knooppuntenroute, die we onlangs gefietst hebben, heel dicht bij huis. Een route zo wondermooi dat u vast en zeker enthousiast zult zijn. U vindt de knooppunten op de kaart ‘fietsroutenetwerk Noordoost – Brabant’. Via de volgende knooppunten hebben we de tocht uitgestippeld: beginnend bij 59, dan naar 41 – 42 – 43 – 32 – 33 – 44 – 45 – 54 – 53 – 52 – 51 – 61 en vanaf knooppunt 60 weer terug naar huis. De tocht heeft een totale lengte van circa 50 kilometer. U fietst de route voor 95% op vrij liggende fietspaden. U peddelt als het ware door een bonte schakering van prachtige Brabantse landschappen: bos, heide, akkers en weilanden. U fietst langs boerenhoeven, langs sloten en vennen, paarden, koeien, zelfs een klein reetje kregen wij op onze tocht in het vizier. Halverwege de route kunt u in het informatiecentrum Slabroek genieten van een kopje koffie met appelgebak. Ik kan u verzekeren, als u deze route gefietst hebt, dat u enthousiast thuis zult komen. De zadelpijn zal als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Kom ik u binnenkort een keer tegen?
Jan van der Krabben

Uit het nieuws

In de afgelopen maanden heeft ook u in het nieuws kunnen lezen dat het aantal ongevallen met elektrische fietsen sterk is toegenomen.

Een aantal tips om dit te vermijden:

1) De juiste e-bike
Kies de e-bike die bij u past. Laat u goed adviseren en probeer verschillende e-bikes uit bij een testcentrum. Veel mannen kopen nog steeds een herenfiets, terwijl op- en afstappen bij een damesfiets makkelijker is. Echtparen kopen vaak dezelfde fiets, terwijl de beste e-bike voor iedereen anders is.

2) Zadel niet te hoog
Stel uw zadel zo af dat u makkelijk met beide benen op de grond kunt staan. Een e-bike is zwaarder en sneller dan een gewone fiets. U moet daarom makkelijk kunnen op- en afstappen.

3) Stap op op eigen kracht
Zet de ondersteuning uit of laag als u wilt wegrijden. Zet uw voet op een omlaag staande trapper wanneer u opstapt. Op deze manier voorkomt u dat uw e-bike er in volle vaart met u vandoor gaat.

4) Fiets niet te hard
Op een gewone fiets rijdt iemand gemiddeld 15 tot 18 kilometer per uur. Het is verstandig ongeveer die snelheid aan te houden. Hoe ouder u bent, hoe lager uw reactiesnelheid. Bij te hard rijden, houdt u uw e-bike moeilijker onder controle.

5) Ga langzaam bij kruisingen
Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer kunnen de snelheid van een elektrische fiets niet goed inschatten. Rem dus altijd af bij uitritten, zijstraten, rotondes en als u moet oversteken.

6) Pas op voor de stoeprand
Fiets niet te dicht langs stoepranden en bermen, dat voorkomt een lelijke val.

 

7) Draag een helm

Een helm voorkomt niet dat u valt, maar kan er wel voor zorgen dat u niet zwaar gewond raakt. Veel e-bike-ongevallen zorgen voor ernstig hersenletsel, waarvan ouderen langzaam of niet herstellen. Laat uw helm goed afstellen, en weet hoe u de helm moet dragen.

Mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Ron de Haas en ik werd in 1959 geboren op het Hersend in Berlicum. Daar heb ik tot mijn negende levensjaar gewoond. Later ben ik met mijn ouders verhuisd naar Braakven, waar ik een hele mooie jeugd heb gehad.
Tegenwoordig ben ik fulltime schrijver en woon ik al geruime tijd met mijn gezin in Heeswijk-Dinther. Ik vul mijn dagen met het schrijven van korte verhalen en gedichten. Met name de Japanse haiku heeft een speciaal plekje veroverd in mijn hart. Vrijwel dagelijks publiceer ik deze kleine gedichtjes op mijn website www.beeldendverhalen.nl.
De komende tijd zal ik een aantal van mijn verhaaltjes beschikbaar stellen voor de nieuwsbrief van BRES. Ik doe dat met veel plezier en ik hoop dat u ervan zult genieten!

Hartelijke groet,  Ron de Haas

KIEZEN OF DELEN…

Het is nog vroeg in de ochtend als Teun Meijer zijn tandartspraktijk betreedt.

Opgewekt begroet hij zijn assistente Lara, die al druk bezig is om de behandelkamer gereed te maken voor de eerste patiënt van de dag. ‘Hebben we er een beetje zin in vandaag?’, vraagt Teun en hij kijkt Lara veelbetekenend aan.

Gewoon’, antwoordt Lara en ze voelt zich zichtbaar ongemakkelijk. Teun doet raar vandaag. Zo kent ze hem niet. ‘Heb je nog tijd voor een kopje koffie?’ vraagt Lara. ‘Nee, laten we maar meteen beginnen’, zegt Teun. ‘Ik heb er zin in vandaag. Wie is de eerste ‘gelukkige’?’.

Meneer Frenken is zojuist gearriveerd’, fluistert Lara op zachte toon, alsof ze bang is dat de patiënt haar stem zal horen. ‘Hij komt voor een halfjaarlijkse controle’.

Dat zullen we dan nog wel eens zien’, zegt Teun en hij stroopt de mouwen van zijn witte doktersjas tot onder zijn oksels op. Lara fronst haar donkere wenkbrauwen.

Hij kan wat mij betreft binnenkomen’, zegt ze, ‘alles staat klaar’. Zonder iets te zeggen baant Teun zich met grote passen een weg naar de wachtkamer.

Meneer Frenken?’, galmt het door de wachtkamer. Een klein mannetje van ergens in de zestig kijkt geschrokken op uit het damestijdschrift dat hij, in gedachten verzonken, doelloos zat door te bladeren.

Dát ben ik’, antwoordt het mannetje terwijl hij opstaat en Teun vriendelijk aankijkt. De grote knevel en het karakteristieke ronde brilletje bezorgen hem een unieke uitstraling, die Teun niet snel meer zal vergeten. De uitgestoken hand van meneer Frenken wordt door Teun, die alweer op weg is naar de behandelkamer, op lompe wijze genegeerd.

Ga hier maar zitten,’ zegt Teun kortaf tegen zijn patiënt en hij geeft hem een onbeschofte duw waardoor het tengere kereltje bijna zijn evenwicht verliest. Meneer Frenken kan zich nog maar ternauwernood in de oncomfortabele tandartsstoel laten ploffen. Hij kijkt Teun verbouwereerd aan. ‘Ik kom voor  de halfjaarlijkse controle’, stamelt hij, volledig uit het veld geslagen.

Mond open’, snauwt Teun zonder een reactie te geven op de mededeling van zijn patiënt, die hem gedwee gehoorzaamt. Teun begint meteen met een vlijmscherp tandartshaakje in het tandvlees van meneer Frenken te wroeten, die zich totaal verkrampt vastklampt aan de randen van de behandelstoel.

Aah, aaah,’ kreunt meneer Frenken hulpeloos, terwijl zijn ogen zo groot worden als schoteltjes. Het bloed spuit uit zijn tandvlees en besmeurt zijn smetteloos witte overhemd.

Stilzitten’, blaft Teun. ‘Geef me die tang eens aan mop’, zegt hij tegen Lara, die met stomheid geslagen zijn niet-alledaagse commando opvolgt.

Nog vóórdat meneer Frenken kan reageren trekt Teun, zonder enige mededeling en zonder hem plaatselijk te verdoven, een volledig gezonde voortand uit de bovenkaak van zijn patiënt. Het hoorbaar kraken van diens kaakgewricht gaat zelfs Lara daarbij zichtbaar door merg en been. Verbijsterd kijkt de arme man in de met waanzin gevulde ogen van zijn ‘heelmeester’.

Maar meneer Meijer, wat doet u nu?’, slist de hevig mishandelde patiënt ontdaan, alsof hij een onbetekenend bijrolletje vervult in een slechte Nederlandse speelfilm. ‘Meneer Meijer! Meneer Meijer?’

Meneer Meijer?’ Verdwaasd ontwaakt Teun uit zijn slaap. ‘Waar ben ik?’, gaat het door zijn hoofd. De typerende steriele lucht van schoonmaakmiddelen vertelt hem dat hij zich in de wachtkamer van een tandarts bevindt.

In de deuropening ontwaart hij de tengere gestalte van het kleine mannetje met de witte doktersjas. Als hij het ronde brilletje en de karakteristieke knevel herkent, maakt een ongekende paniek zich van hem meester.

Meneer Meijer, u kunt binnenkomen’, zegt tandarts Frenken lachend terwijl hij de geschrokken blik van Teun ziet.

Het angstzweet breekt Teun uit. Rillingen lopen over zijn rug. Tergend langzaam staat hij op uit de wachtkamerstoel. Met zijn bezwete rug tegen de wand van de wachtkamer gedrukt schuifelt hij uiterst behoedzaam richting de uitgang. Ondertussen houdt hij tandarts Frenken, met de concentratie van een katachtig roofdier, nauwlettend in de gaten.

Zodra zijn trillende hand de deurklink van de wachtkamerdeur heeft gevonden, aarzelt hij geen moment. Met een ferme beweging duwt hij de klink omlaag om zich vervolgens, onder het toeziend oog van een verbaasde tandarts Frenken, ijlings uit de voeten te maken.

Tsja, het is kiezen of delen’, mompelt deze als hij schouderophalend terugloopt naar zijn behandelkamer…

Ron de Haas

Ik lees en deel………….

De rat van Amsterdam’ (2020) van de auteur Pieter Waterdrinker.

Uitgever: Nijgh en van Ditmar.

Waterdrinker groeide op in een familiehotel in Zandvoort. Hij studeerde RussischFrans, en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam, woonde daarna lange tijd op de Canarische Eilanden en werkte als journalist voor onder meer De Telegraaf, de VPRO en Vrij Nederland. In 1996 vestigde de auteur zich in Rusland, waar hij in hoog tempo onder de achternaam van zijn moeder zijn boeken begon te publiceren die opvielen door de on-Nederlandse thematiek en toon. Afwisselend woont hij in St. Petersburg en Moskou. Bij het begin van de coronacrisis was hij toevallig in Nederland en kon niet terug naar Rusland. In amper 4 maande tijd schreef hij het boek ‘De rat van Amsterdam’.

De tekst op de achterflap van het boek geeft uitstekend weer wat hij met dit boek wilde vertellen: ‘In de van hem bekende energieke en beeldende stijl schetst Waterdrinker een onvergetelijk portret van het huidige Nederland en de neoliberale wereld op drift. Maar bovenal is ‘De rat van Amsterdam’ een aangrijpend verhaal over liefde, waarin thema’s als emigratie, ontheemding, alsook het eeuwige verlangen naar zingeving en geluk in dit ondermaanse aan bod komen.’

Leuke boeken, alleen voor de dames

Deze maand twee boeken over koningin Wilhelmina, die sommigen onder u nog als regerend vorstin zullen hebben meegemaakt.

Wilhelmina, Werkelijkheid en fictie’, van Gerard Aalders.

Was koningin Wilhelmina een vorstin van mythische proporties of een koningin van de mythe? Terwijl haar koningschap nog steeds met talloze raadsels is omgeven was Wilhelmina (1880 – 1962) als koningin razend populair. Voor haar dood heeft ze veel documenten vernietigd die haar positieve imago (waarvan ze zich zeer bewust was) konden aantasten. Een kritische blik op haar leven en werken, zoals u in dit boek aantreft, geven een totaal ander beeld van de oude koningin.
Biografen roemen Wilhelmina’s standvastigheid, haar moed en haar onverschrokkenheid. Met haar ferme toespraken in Londen voor radio Oranje zou zij Nederland door de Tweede Wereldoorlog hebben gesleept en zelfs onze bevrijding hebben bewerkstelligd.
Maar haar biografen zijn het er ook unaniem over eens dat Wilhelmina allerminst democratisch of parlementair gezind was. Met haar ministers lag ze vrijwel permanent in de clinch. De vorstin was tijdens haar buien buitengewoon uit de hoogte, koppig en de eigenwijsheid voorbij. Steevast worden daarvoor vergoelijkende redenen aangedragen. Kortom, een kritische blik op een stevig staatshoofd.

Eenzaam maar niet alleen: de memoires van prinses Wilhelmina’ (1880-1962)

Prinses Wilhelmina overleed op 28 november 1962. Toen zij nog maar tien jaar oud was, overleed haar vader en werd Wilhelmina koningin. Ze regeerde Nederland vanaf haar inhuldiging in 1898, ook tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vijftig jaar later, in 1948, deed ze afstand van de troon en werd ze opgevolgd door haar dochter Juliana. Aan haar, en aan de vader des vaderlands, heeft Wilhelmina ‘Eenzaam maar niet alleen opgedragen’. Haar leven door het oog van Wilhelmina zelf.

De Vincentiusvereniging

De Vincentiusvereniging bestaat al ruim anderhalve eeuw in Nederland en velen van u kennen ons nog uit de jeugdjaren. Hoewel onze vereniging wat op de achtergrond is geraakt, zijn wij in de gemeente Sint-Michielsgestel toch al weer ruim 20 jaar actief in de “armoedebestrijding”. Wij bieden directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin terecht dreigen te komen.

Zo verzorgen wij wekelijks op woensdag- en donderdagmiddag de uitgifte van de voedselbank.

Wij verlenen eenmalige financiële hulp of een bijdrage in natura aan mensen die voor een noodzakelijke financiële uitgave staan en daarvoor geen geld meer hebben.

Verder hebben wij het afgelopen jaar hard gewerkt om Schuldhulpmaatje in onze gemeente op te richten, een organisatie die mensen helpt bij schulden in hun huishoudportemonnee.

Wij organiseren jaarlijks een leuke kindermiddag met bezoek aan de kermis en maken het mogelijk dat kinderen uit onze doelgroep aan lokale zomeractiviteiten kunnen deelnemen. Bovendien zorgen wij voor een gezellig Sinterklaasfeest met cadeautjes.

En ieder jaar in december delen wij een mooi kerstpakket uit, het afgelopen jaar ruim 200 stuks

Mocht u denken dat u in aanmerking komt voor onze hulp of kent u iemand waarvan u denkt dat onze hulp welkom zou zijn, stuur dan een bericht naar onze secretaris op info@vincentiusgestel.nl of bel haar op tel.nr. 06-306 303 30.

Al ons werk wordt verricht door vrijwilligers, het geld dat nodig is om onkosten te betalen komt van giften door derden, wij krijgen geen subsidie van de gemeente. Als u ons ook financieel wilt ondersteunen dan kan dat door een bijdrage te storten op bankrekening NL80RABO 0112 9320 29.

Beeldbellen in de zorg

Hoe denkt u over digitalisering in de zorg? Doe mee aan een enquête over beeldbellen van KBO-Brabant.

Naar het spreekuur van de huisarts of toch maar een beeldbel-afspraak? Een bezoek aan de fysiotherapeut of filmpjes opgestuurd krijgen van de oefeningen die je moet doen? Dit zijn sinds de corona-crisis plotseling dagelijkse keuzes.
 
Vooral voor senioren zijn dit grote veranderingen. Zij maken meer gebruik van gezondheidszorg, en relatief minder van digitale middelen. Daarom willen wij graag weten wat ú vindt van deze ontwikkelingen. Samen met journalisten van ‘Spot on Stories’ onderzoekt KBO-Brabant de effecten van de corona-crisis op de digitalisering in de zorg. 
 
Heeft u ervaring met beeldbellen in de zorg? Of heeft uw hulpverlener u gevraagd om mee te doen? Welke plus- en minpunten ziet u? Denk mee en vul de enquête in! We zijn benieuwd naar uw ervaringen met beeldbellen met zorgverleners. In verband met een groot onderzoek is het belangrijk om hier een goed beeld van te krijgen.

De gegevens verwerkt ‘Spot on Stories’ in journalistieke stukken en kan KBO-Brabant gebruiken bij contact met zorgverleners en beleidsmakers.

U kunt de vragenlijst invullen door op op de website van KBO-Brabant te zoeken naar: enquête beeldbellen ( https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/enquete-beeldbellen/).

Als u vragen hebt over het onderzoek of meer wilt weten over digitalisering in de zorg kunt u contact opnemen met Marieke Pette,beleidsmedewerker,  mpette@kbo-brabant.nl.

Mensen zijn niet lastig.

Mensen zijn verschillend, dat is soms best lastig!”


Een plaat met een verhaal

De zomer…………..