Nieuwsbrief

Februari  2022

Woord van de voorzitter

Lieve mensen.
Ik zit gebogen over het voorwoord van de voorzitter voor de nieuwsbrief van februari 2022.

Sylvia zit mij achter mijn vodden.
“Herman ik krijg jouw voorwoord nog en dat moet, zoals je weet, voor 12 uur binnen zijn.” Natuurlijk weet ik dat, maar soms weet ik het ook bijna niet meer. 

D’n Inloop blijft nog steeds dicht en er vinden al maanden geen activiteiten meer plaats. Ons ledental loopt terug van 950 naar 910. Nieuwe bestuursleden zijn heel lastig te vinden. Hoe heet zoiets ook al weer? Jezelf in de put praten en bij de pakken neer gaan zitten.

Ik schrik wakker uit mijn overpeinzingen.  Herman toch, 910 leden is toch nog een geweldig aantal om je voor in te zetten. Over twee weken beslist de overheid dat de gemeenschapshuizen weer open mogen. 70 vrijwilligers en coördinatoren staan klaar om weer actief te worden en om u, onze leden, weer in d’n Inloop te ontvangen.

Vrienden, het was even een dipje dat al weer ver achter mij ligt.
Jullie voorzitter is ook maar een mens.
Blijf a.u.b. gezond en tot gauw
Herman

Column: Rimpels…

 Afzien

In deze tweede rimpel van het nieuwe jaar 2022 geen column over corona of andere problemen die ons leven de laatste twee jaren zo onrustig maken. Ik hoor nogal eens de verzuchting: ‘Het is afzien in deze tijd.’ Juist over dat ‘afzien’ wil ik u deze keer een ander verhaal vertellen. Het vraagt wat meer tekst dan u maandelijks van mij gewend bent, maar dat moet u voor één keer maar voor lief nemen.

Mogelijk dat ik het u al eens verteld heb: ‘Ik ben een enorme droomfreak.’ Er gaat geen nacht voorbij of prachtige en minder fraaie momenten van het leven komen voorbij. Soms denk ik dat mijn hersencellen tijdens de slaap actiever zijn dan overdag. Hoe ouder ik word hoe meer ik tijdens de dag kan wegsuffen. Ik troost me met de gedachte dat ik waarschijnlijk niet de enige ben die aan dat verschijnsel lijdt. Stoor me echter niet tijdens mijn nachtelijke dromen. Dan raak ik de kluts kwijt en kan uren wakker liggen met de gedachte: ‘Waar was ik ook al weer gebleven in mijn droom?’ Ik ervaar het als bijzonder plezierig dat ik me mijn nachtelijke dromen ’s morgens letterlijk herinner en eventueel kan opschrijven. Bij deze zal ik u een droom vertellen die onlangs mijn slaap wat onrustig maakte. Zoals ik al zei: ‘Afzien speelde daarin een grote rol.’

Het was begin december 1961 dat ik me moest melden voor militaire dienst. Voor de kenners lichting 61/6. Ik had enkele maanden daarvoor mijn lerarenopleiding afgerond. De overheid vond het tijd worden dat ik mijn steentje bijdroeg om in tijden van nood (de Koude Oorlog was nog in volle gang) het vaderland te dienen. Op sinterklaasdag meldde Ik me bij de kazerne van de Limburgse Jagers in Blerick. Na vele jaren studie vond ik het wel een uitdaging een start te maken met  een nieuwe fase in mijn leven.
Zoals iedere dienstplichtige ervaarde ik de eerste zes weken (de basisopleiding) niet als een plezierige vakantie in het mooie Limburgse land. Dag in dag uit en menigmaal ook ’s nachts werd je fysiek en mentaal gedrild zodat je ’s avonds als een uitgewrongen dweil je bed in rolde. U kent het wel: lange marsen, de stormbaan, tijgeren door de modder, schuttersputjes graven, door bossen en velden struinen met volle bepakking, ’s nachts om drie uur plotseling je bed uitgejaagd worden om het plein voor het kazernegebouw schoon te vegen, je wapen in en uit elkaar halen (voor mij technisch met twee linkerhanden een vreselijk karwei). Dit alles zes weken lang. Geen bezoek aan thuis. Ik herinner me dat de week elke vrijdag werd afgesloten met een bezoek aan de dokter die je een injectie gaf. Joost mag weten tegen welke vreselijke ziektes die ons mogelijk konden bedreigen. Je voelde je twee dagen daarna soms behoorlijk beroerd. En op maandagmorgen blafte een sergeant voor dag en dauw je weer het ‘warme nest’ uit.

De laatste week van januari 1962 brak aan. Ik kan u verzekeren dat het verdomde koud was.
’s Nachts temperaturen van ruim -10 graden. Overdag ook onder nul en pakken sneeuw. Mocht u het niet geloven dan moet u de weersgesteldheid in die periode op internet maar eens raadplegen. Op het weekrooster stond vermeld een ultieme test op het programma om te bezien of iedereen voldoende getraind was. De mededeling op de woensdagavond ‘Actie Bloedblaar’ voorspelde niet veel goeds.
Ik zal u niet vermoeien met alle acties gedurende die vier dagen. Wat de legerleiding voor ons in petto had met de ‘actie bloedblaar’ in de nacht van woensdag op donderdag is het vertellen waard. Daar droom ik met afgrijzen af en toe nog wel eens van.

Om acht uur ’s avonds klonk het bevel ‘verzamelen’. We werden ingedeeld in groepen van zes. Het was stervenskoud met een forse wind. De temperatuur gaf een gevoelswaarde van minstens -20 graden Celsius. Iedereen, dik ingepakt, ontving een veldfles met koud water. Daar moesten we het mee doen. Op een landkaart stonden coördinaten vermeld. Voor elke groep verschillend. Dat bepaalde de route die gevolgd moest worden. De lengte van de tocht was ongewis.

Welgemoed, doch kleumend van de kou, gingen we op stap. Al na enkele uren stonden twee dienstmaten na drinken van het ijskoude water de avondmaaltijd uit te kotsen. Ze voelden zich verstijfd van de kou en kozen ervoor in een legertruc te stappen en naar het kampement terug te keren. Hier en daar klopten we aan bij een verlaten boerderij met de vraag of we ons bij het haardvuur mochten verwarmen. Een kop warme koffie deed ook wonderen. Na ongeveer zes uren lopen en klauteren door weilanden, akkers en bossen was het inmiddels vier uur in de nacht. Nog twee maten gaven de pijp aan maarten en besloten te wachten op de legertruc die rondreed om afvallers op te halen. Mijn overgebleven dienstmaat en ik wilden met alle energie die in ons lijf nog aanwezig was de ‘actie bloedblaar’ volhouden. Even later werden we geconfronteerd met het zwaarste deel van de tocht. Volgens de routekaart werden we gedwongen ongeveer twaalf kilometer voort te ploeteren langs een spoorlijn. Met de wind op kop voelde je als het ware dat je hoofd in een klomp ijs veranderde. Het was inmiddels ook fors gaan sneeuwen. We waanden ons op de Noordpool. Telkens zag je in de verte een rood licht opdoemen dat ons het idee gaf dat de seinpaal een paar honderd meter van ons vandaan was. Door gezichtsbedrog of hallucinerende belevingen bleken het telkens enkele kilometers te zijn.

Het gaf na ruim veertig kilometer een gevoel van afzien zoals ik nog nooit beleefd had. Maar we hadden het volbracht. Rond half negen kwamen we, totaal uitgeput, als twee verijsde zwervers het kampement binnen strompelen. We kropen met kleren en al aan in onze slaapzakken in een klein sheltertje om te proberen onze verstijfde ledematen wat te verwarmen. Ik herinner me dat ik dacht: ‘Al komt de generaal langs met een bevel opnieuw tot actie te komen dan weigert deze jongen nog één stap te verzetten.’ En ja hoor…na een half uur riep hoorden we een luide schreeuw: ‘Alarm, iedereen de tent uit en in de schuttersputjes!’ We reageerden geen van beiden. Even later werd het tentje omver geschopt en nogmaals gemaand het bevel op te volgen. Door uitputting waren we niet in staat daaraan te voldoen. Zo goed en zo kwaad als het ging hebben we het tentje toch weer rechtop gezet. Even later volgde het bevel: ‘Iedereen terug de tent in en neem de komende uren rust.’

Enkele dagen later ontving ik van de commandant een besluit over de geplande  vervolgopleiding. Ik moest me melden in Middelburg voor de officiersopleiding administratie. Daar begreep ik echt helemaal niets van. Toch heeft de man blijkbaar een vooruitziende blik gehad. Hij had in de gaten dat ik met een pen of typemachine meer van dienst kon zijn in oorlogstijd dan met een wapen waarmee ik amper overweg kon. De laatste periode van mijn diensttijd ben ik zelfs gedurende drie maanden oorlogscorrespondent geweest in La Courtine, een oefengebied in Frankrijk, waar 10.000 militairen gelegerd waren. Dat beviel me uitstekend. Die teksten liggen waarschijnlijk verborgen in de kelders van het ministerie van Defensie.

Jan van der Krabben.

 

Verrassingsdiner. Helaas……

Via deze weg willen wij nogmaals alle gulle donateurs bedanken en hen op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling over het diner.
Het gaat door dat is een ding wat zeker is, allen wanneer is nog onzeker.
Dit is het meest trieste scenario dat wij ons konden voorstellen.
Corona gooit roet in ons eten.
Maar niet getreurd. Zo gauw de horeca weer open mag, Smaakvol in dit geval, gaan wij er een leuk feestje van maken en doen wij alsof er niets aan de hand was.
Hopelijk lukt het toch voor Pasen om dit te organiseren, maar wat in het vat zit verzuurt niet.
Via deze weg willen wij onze sponsoren bedanken…Lionsclub Berlicum, het Vriendenfonds Berlicum, Vriendenfonds den Bosch, Pannenkoekhuis Hoch-Elten, Seniorenvereniging BRES, Kostumaid, Bloemboetiek Fuchsia , Achter het fornuis, Peter van de Bosch, Fietsplezier Heesch,  Westelaken Loon-en grondverzetbedrijf en natuurlijk de Regiobank Berlicum voor al hun gulle donaties.
In het bijzonder de Regiobank Berlicum voor hun begeleiding van de crowdfunding actie.

Janine Figeys
De Driewiek

 

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken 
1   februari    : Hans Teunissen
1   februari    : Marietje Steenbergen-van de Heijden                
6   februari    : Marthie van de Steen-Gordijn
8   februari    : Ria Veltman-van Berné
20 februari    : Jos Uijt de Haag
27 februari    : Cor Swanenberg

90-jarigen, de allersterksten
25 februari   : Mariet Wijgergangs-van den Akker

En de aller-aller-aller sterksten (95 jaar):
Op 18 februari wordt Riek Klerkx-van Hoof 95.
Op 14 januari is Marie Hanegraaf-Van Zoggel 98 jaar geworden!!!

Namens het bestuur van BRES voor beide dames een hartelijke felicitatie.

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:
Uiterlijk 11 februari vóór 12 uur

 

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.

Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

 

Emailadressen bestuur BRES
Emailadres:                                           Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl                             Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                              Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl           Sylvia Groot
liesbeth@bres.nl                                  Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                            Liesbeth Steenbergen

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Sylvia: 06-519 359 10
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.
Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

 

Werkster gezocht
Helaas kan de mevrouw die altijd zo netjes d’n Inloop heeft schoongemaakt dit niet meer doen. Wij zoeken daarom een werkster die 2 uur per week d’n Inloop wil schoonmaken. Uiteraard tegen vergoeding.

Wilt u dit zelf doen of kent u iemand?
Neem dan svp contact op met Liesbeth Steenbergen: 06 472 683 40.

 

Updaten van uw corona qr-code in uw smartphone
De QR code naar aanleiding van de boosterprik bij de Hoedpraktijk op 23 december 2021 is nu beschikbaar.
Nieuwe vaccinaties worden echter niet automatisch opgehaald. 
Dit moet je zelf regelen en dat gaat als volgt:

Open de CoronaCheck app.
Klik op het ‘+’teken rechtsboven in de app.
Tik in het nieuwe scherm op “Vaccinatiebewijs”
Log in met DigiD
Er komt dan een overzicht van alle vaccinaties
Kies “Maak bewijs”.  

 

De belastingaangifte
In de komende periode ontvangt u van de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte. U kunt hiervoor de hulp inroepen van de ouderenadviseurs van BRES.
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 50.000,00 voor gehuwden of samenwonenden.
Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd.
U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs:
Jan Kuipers: tel. 0731694 of 06-17346896
Marius van Lankvelt: tel. 073-5031706
Ad Houtepen:  tel. 073-5032653 of 06-33678199.
Als u hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren kunnen Jan en Marius u ook hiermee helpen.

DRIEWIEK Journaal…
Als ik dit schrijf ligt alles nog stil..
Sinds 18 december had de Driewiek jammer genoeg geen activiteiten meer in onze Inloop.
Maar, wij zitten niet stil hoor.. Wij hebben een Driewiek app en daar op kunnen wij elkaar nog heel wat vertellen. Waar wij mee bezig zijn en of het allemaal wel lukt. Thea zat met een groot probleem: Catastrofe noemde zij het, de sokken waar zij mee bezig was waren bijna klaar alleen zij kwam wol te kort voor een teen. Wat doe je dan? De hulplijnen inroepen.
Dezelfde wol was natuurlijk nergens te verkrijgen, en de winkel waren dicht.
Dan moet je inventief zijn.
Eerst de opdrachtgeefster geïnformeerd, maar die zag de humor er wel van in en bracht een bolletje wol van een hele andere kleur. Volgens mij heeft Thea een nieuwe mode gelanceerd en gaan wij meer van deze opdrachten krijgen.
Verder haken wij stevig door, want dit jaar hebben wij 19 stola’s nodig voor de 90jarige dames. De een nog mooier dan de andere, Riet en Rianne zijn heel actief bezig.
Dus stil zitten is er bij de Driewiek niet bij…

Tot volgende maand  …
Janine

 

Woonwensonderzoek en de politieke partijen
De gemeenteraad van Sint Michielsgestel bestaat uit 21 leden en 8 verschillende partijen. Op 16 maart 2022 zijn  er weer verkiezingen en worden de kaarten voor de komende 4 jaar weer opnieuw geschud.
In november 2021 hebben de 4 seniorenverenigingen uit onze gemeente een enquête ingevuld met als thema: “Woonwensenonderzoek KBO afdelingen gemeente Sint Michielsgestel ” Ik ben trots op het aantal inzendingen van BRES , nl. 105 inzendingen op het totaal van 204.

De uitkomsten van deze enquête zijn uitgewerkt en samengevat in een lijvig rapport. Het rapport sluit af met een 12 -tal aandachtspunten en vragen aan de huidige en toekomstige gemeenteraad . 

In december 2021 werd het rapport uitgereikt en toegelicht aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Helaas waren de reacties summier en teleurstellend. Toch blijven wij ons inzetten en opkomen voor de circa 7500 60plussers in onze gemeente en het grote belang van Wonen – Zorg en Welzijn.

Om dit nog eens te onderstrepen en met een manifest toe te lichten hebben wij alle politieke partijen uit onze gemeente voor een gesprek en discussie uitgenodigd op maandagavond 7 februari 2022 om 19.30 uur in de Litserborg den Dungen. Indien u wenst kunt u daarbij aanwezig zijn. Geef mij dan een belletje.

Herman Schunselaar 0653319158

 

De film op woensdag
Voor februari/maart 2 bijzondere films.
Uiteraard gaan deze alleen maar door als d’n Inloop open is.
Mogelijk heb je de film destijds al gezien maar ik weet zeker dat je er nogmaals van zult genieten. 
Zoals altijd is d’n inloop om 19.00 uur open en start de film om 19.30 uur.

Woensdag 16 februari Pretty Woman
Een komische en romantische film met geweldige acteurs als Julia Roberts en Richard Gere in een film uit 2003.
De toevallige ontmoeting van een prostituee met de knappe rijke zakenbons leidt tot een onwaarschijnlijke liefdesgeschiedenis en een hedendaags sprookje á la Assepoester . Net toen ze dacht dat ze al het geluk in haar leven was kwijtgeraakt , redt hij haar uit haar uitzichtloze bestaan. Een onweerstaanbare romantische komedie en een absolute “feel good movie”.

Woensdag 2 maart Kramer vs. Kramer
Een film uit 1978, ja 43 jaar geleden gemaakt,  met twee schitterende acteurs: Meryl Streep en Dustin Hoffman.
Aankomende acteurs die zich met deze film onsterfelijk hebben gemaakt.
De film werd met tientallen prijzen bekroond, waaronder 5 Oscars.
Een hartverscheurend familie drama over echtscheidingen, relaties en de verdeling tussen werk en gezin. Thema ’s die ook vandaag nog steeds actueel zijn. Ik ga u niets vertellen over verhaal van de film.Destijds werd de film uitgebracht als de meest ontroerende film ooit !

BRES BEZOEKERSGROEP

Onze bezoekersgroep bestaat uit 8 dames en 2 heren, die al jarenlang aandacht geven aan alleenstaande Bresleden die behoefte hebben aan contact.  
Dat kan zijn door middel van een bezoekje met een babbeltje, een luisterend oor, een telefoontje of een kaartje. Vooral in deze moeilijke tijd van corona, die al bijna twee jaar duurt, kan een beetje aandacht voor elkaar voor eenieder van groot belang zijn. Bij zo’n bezoek of gesprek luisteren wij naar u  en uw wensen. Ook kunnen wij  u van dienst zijn bij hulpvragen met een doorverwijzing naar andere contacten/werkgroepen binnen BRES.
Wij weten dat het voor velen een drempel is om aandacht of hulp te vragen maar doe het toch maar. Een telefoontje is voldoende!
Wij zijn er voor elkaar, vooral in deze lastige tijd en twee weten meer dan een. Wij van de bezoekersgroep vinden het fijn iets voor elkaar te kunnen betekenen.
Laat a.u.b. iets van u horen en bel gewoon!
Rian van de Ven, Coördinator bezoekersgroep 073-5032556
Liesbeth Steenbergen, bestuurslid 073-5033117

 

Uit de oude doos

De onderstaande tekst schreef ik 10 jaar geleden als column in De Balkumbrij.
Wie had toen kunnen vermoeden dat er een periode zou komen dat het carnavalsfeest door een pandemie, die de mensheid al twee jaar in haar ban heeft,  voor  de tweede keer wordt afgelast.
Dat was ondenkbaar Ik wil de column nog graag een keer ter lezing aan u aanbieden.

Het komende leutfestijn

Alaaf!!…over enkele dagen barst het carnavalsfeest weer los. In zonderlinge uitdossingen proberen de mensen even de dagelijkse beslommeringen te vergeten. Zij geven zich over aan zang, dans en drank. De ouderen onder ons weten uit ervaring maar al te goed de betekenis van het carnaval. Zij kunnen u haarfijn uitleggen waarom het feest in deze tijd van het jaar gevierd wordt. Als je kinderen en jongelui met de vraag confronteert waarom half Nederland (vooral ten zuiden van de grote rivieren) zich jaarlijks wentelt in een bruisend feest van leut en jolijt staren verbaasde ogen je aan. ‘Ja, waarom doen we dat? Nou gewoon, het is weer carnaval.’ Enig besef van de historisch religieuze achtergrond is vaak ver te zoeken. Als oud schoolmeester voel ik me dan snel geroepen die kennis wat ‘op te pimpen’.
De vastentijd waarmee het carnavalsfeest verbonden is zegt de jeugd niet zo veel meer.
De snoepjestrommel, minder eten, vis op vrijdag zijn uit het katholieke religieuze ‘straatbeeld’ verdwenen. Carnaval (ook wel ‘Vastenavond’) is een van oorsprong katholiek feest, dat ook heidense wortels heeft. Het  wordt gevierd tijdens de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd.
Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan vóór de vastentijd. In die periode diende men zich immers te beperken tot het minimaal noodzakelijke. Op vette dinsdag (de dag vóór het begin van de vastentijd) werd al het vet wat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven.
Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie. De Kerkleiding vond het blijkbaar gemakkelijker het heidense carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan om het feest te verbieden. Vanuit die oorsprong is de benaming van het feest mogelijk af te leiden van het Latijn: carne vale (= vaarwel aan het vlees). Een andere denkbare verklaring voor de term is het eveneens Latijnse carrus navalis: scheepswagen. Dat zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip.
De carnavalsdatum vindt zijn oorsprong in de kerkelijke kalender. Pasen is bepalend voor de datum van de eerste carnavalsdag. Paaszondag is de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart zijn en op zijn laatst op 25 april. Dit houdt in dat het vroegst mogelijke begin van het carnavalsfeest op 1 februari is, de laatst mogelijke datum is 9 maart.

Een echt carnavalesk verhaal is het niet geworden.
Maar laten we ons realiseren…als je geen begrip hebt van het verleden kun je ook moeilijk het heden begrijpen.
Van een dergelijke schoolmeesteruitspraak zal de onvervalste carnavalsvierder de komende dagen niet wakker liggen.

Alaaf!!…een gezellig carnavalsfeest!
Jan van der Krabben

 

De Sjoelclub
De start in September 2021 was een welkome afwisseling in ons doen en laten als fervente sjoelers.
In de maanden september, oktober en november van 2021 werd met groot enthousiasme en met gemiddeld 21 leden het sjoelen weer opgepakt. Nog wel met in achtneming van de coronaregels, maar we konden weer sjoelen.
Dat we in december weer moesten inleveren (Corona),was met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw in het vooruitzicht, nog wel te accepteren, en hopelijk hebben wij allen die  dagen in goede gezondheid kunnen doorbrengen. Maar dat we al weer tot 15 januari en waarschijnlijk tot eind januari, niet in de Inloop terecht kunnen, is een zware tegenvaller.
Met een kleine attentie en een begeleidend briefje hebben we de teleurstelling iets kunnen verzachten, maar met de ‘Omnikron’ variant in het vooruitzicht, moeten we vrezen dat het sjoelen nog in de gevarenzone zit.
Uw bestuur houdt de updates van het OMT en de RIVM en de eventuele  mogelijkheden goed in de gaten.
Zodra er weer meer bekend wordt van o.a. BRES krijgen jullie dat te horen.

Beste Sjoelers, het is allemaal heel vervelend, maar laten we onze gezondheid koesteren en proberen het beste er van te maken.
Onze voornemens: de Nieuwjaars-borrel en het 25-jarig bestaan blijven in onze gedachten.
Rob Hoornweg

 

De Facebook pagina van BRES
Natuurlijk leest u elke maand onze Nieuwsbrief. Maar weet u dat BRES al 3 jaar een Facebook-pagina heeft en dat u daarop informatie/berichtjes/ foto’s over activiteiten en gebeurtenissen over onze seniorenvereniging kunt aanleveren en kunt lezen?

Een modern communicatiemedium waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt.
Janine Figeys is onze beheerder van de Facebookpagina.
Dit houdt in: Als u iets te vertellen of te tonen hebt stuur dat aan haar toe. Dat kan per brief, of per mail. Janine zorgt er dan voor, dat dit op onze BRES Facebook pagina komt.

Wij denken allereerst aan de coördinatoren van onze activiteiten. Maak een leuk of informatief bericht over uw activiteit en verluchtig dat met een pakkende foto.
Volgende maand kom ik bij u terug met informatie over: Hoe maak ik een FB-account aan.

Hoe liket u onze berichten en hoe wordt u actief op Facebook?
Elk BRES lid kan een informatie doorgeven aan de beheerder Janine sturen.
Het moet een activiteit, gebeurtenis zijn die verband houden met BRES en haar leden.
Ik denk hierbij aan informatie, berichten met b.v. mooie foto’s.

Wij horen het graag van u..

 

Bres leest en deelt (deze keer van Jan van der Krabben)
In deze jojo-wereld van lockdown, semi-lockdown, versoepelingen en wat dies meer zij, zijn wij ouderen veelal erop aangewezen om thuis ons vertier te zoeken. Ik heb sterk de indruk dat er een levendige ruilhandel ontstaan is van puzzels en boeken om vooral de avonden gezellig door te brengen. De talkshows over alle ellende die zogenaamde deskundigen over je uitstorten ben ik zo langzamerhand aardig beu. Het zal bij velen van u niet anders zijn. Ik moet wel bekennen dat ik in tegenstelling tot mijn echtgenoot geen puzzelaar ben. Van dat gerommel en gezoek tussen al die stukjes word ik veel te onrustig. Geef mij maar een boek. Daar kan ik uren van genieten mits ik niet per ongeluk wegdoezel.
Voor de lezers onder u wil ik in deze nieuwsbrief graag een boek aanbevelen dat me enorm geboeid heeft.

De titel van het boek luidt: ‘De vier windstreken’ van de auteur Kristi Hannah.
Uitgeverij: Meulenhoff Boekerij bv., Amsterdam

Nu wij geconfronteerd worden met een onzekere en soms gevaarlijke pandemie is het een actuele roman die de kwetsbaarheid van de natuur en van onze samenleving benadrukt.
Op de achterpagina van het boek lees ik: ‘Het verhaal speelt zich af in Texas in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Miljoenen mensen zitten zonder werk, oogsten verschralen door watertekort en angstaanjagende stofstormen verstikken het leven. Landbouwers moeten vechten om hun land en inkomsten te behouden. Een van de donkerste episodes van de Grote Depressie, de periode van de Dust Bowl, is aangebroken.
In deze onzekere tijd moet Elsa Martinelli op zoek naar een beter leven voor haar gezin. Het boek biedt u een indrukwekkend portret van Amerika gezien door de ogen van een moedige vrouw, als een ode van hoop, doorzettingsvermogen en de veerkracht van de menselijke geest.’
Ik kan het u aanbevelen. Mocht u het willen lenen dan kunt u bij mij terecht.

PS Nog een verzoek van mijn vrouw: Mocht er iemand zijn die nog een borduurpakket heeft liggen waar zij om welke reden dan ook niet meer aan toekomt dan houdt zij zich aanbevolen om dat voor u  alsnog te borduren.

 

D’n Inloop blijft helaas nog dicht !
Met een positief gevoel zaten wij vrijdagavond 14 januari voor de buis te luisteren naar de persconferentie van de overheid.
Er werden toch weer versoepelingen afgekondigd. Na afloop stelden wij helaas vast , dat de gemeenschapshuizen toch nog niet open mochten. De vooruitzichten waren ook niet erg hoopvol. Een verdere groei van het aantal positief geteste mensen naar circa 75.000 per dag. Onvoorstelbare aantallen. Over 10 dagen, op 24 januari is er weer een persconferentie en mogen we hopen dat er dan voor de gemeenschaps-huizen wel een groen licht komt. Wij wensen dat vurig. Als seniorenvereniging, de kwetsbare groep in de samenleving, houden wij ons strikt aan de regels en adviezen.
Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.
Blijf gezond en toch tot gauw
Het bestuur

 

Hoe maak ik veilig gebruik van Whatsapp ?

Oplichting via WhatsApp
Is een bekende in nood of krijgt u plots een code per sms toegestuurd? Let dan goed op want niet elke bekende op WhatsApp is wie hij of zij zegt te zijn.

 Ook oplichters appen
De populariteit van WhatsApp heeft een schaduwkant: ook oplichters vinden hun weg naar de app. Want oplichters ‘hengelen’ graag op drukke plekken; dat maakt de kans op succes groter. Fraude via WhatsApp is momenteel zelfs de vaakst voorkomende fraudevorm.
 
Zich voordoen als bekende
Fraudeurs doen zich graag voor als een bekende. Zogenaamd heeft een kennis of vriend een nieuw telefoonnummer. Soms met een profielfoto, gestolen van bijvoorbeeld facebook die de echte bekende gebruikt. Al snel schakelt de oplichter over naar een smoes. Er moet dringend geld overgemaakt worden, maar hij/zij kan dat even niet zelf doen. Of u zo goed wilt zijn het over te maken. U wilt hier natuurlijk niet intrappen. Denk daarom altijd hieraan:

 • Maak nooit zomaar geld over.
 • Bel de bekende op het bestaande nummer.
 • Wacht tot u de bekende echt hebt gesproken.

 
Telefoonnummer overnemen
Oplichters gebruiken graag een truc waarmee ze WhatsApp-accounts over kunnen nemen. Wie WhatsApp nieuw installeert moet, na het invullen van het telefoonnummer, de app activeren. WhatsApp stuurt een zescijferige activeercode naar het ingevulde telefoonnummer per sms.
Pas na het invullen van die code in de app kan iemand WhatsApp gebruiken.

De fraudeur voert zo’n nummer bij WhatsApp in en laat de code versturen. Voor oplichters is het eenvoudig om mobiele telefoonnummers te verzamelen. Mensen hebben ze bijvoorbeeld op sociale media staan. Daarna appt de oplichter het nummer van de Whatsapp gebruiker dat er per ongeluk een code is gestuurd met het verzoek om de code even door te sturen? Wie dat doet is snel daarna de toegang tot zijn WhatsApp kwijt.
Onthoud dat een telefoonnummer en WhatsApp een duo vormen.
Een activeercode wordt nooit naar een ander nummer gestuurd.

Tweestapsverificatie
WhatsApp-gebruikers kunnen hun account extra beveiligen met het zogenaamde tweestapsverificatie. Je voegt een tweede beveiligingslaag toe aan je WhatsApp-account.
De tweestapsverificatie in Whatsapp is bedoeld om te voorkomen dat iemand de app instelt met jouw telefoonnummer.
Wie deze functie inschakelt moet een zescijferige code invoeren wanneer u zich bij Whatsapp registreert met uw telefoonnummer. Dit is een zelfbedachte code, die de gebruiker bedenkt tijdens het instellen van de tweestapsverificatie. Tijdens het instellen van de beveiligingsfunctie vraagt WhatsApp ook om een e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt als iemand de toegangscode is vergeten.

 Tweestapsverificatie instellen (Android)

 • Tik op de app WhatsApp.
 • Tik op de drie puntjes  .
 • Tik op Instellingen.
 • Tik op Account.
 • Tik op Verificatie in twee stappen.
 • Tik op Inschakelen.
 • Typ een zescijferige toegangscode.
 • Typ nogmaals de code.
 • Typ het e-mailadres dat u wilt gebruiken als u de code bent vergeten.
 • Tik op Ger. op het toetsenbord en vervolgens op Volgende.
 • Typ nogmaals het e-mailadres en tik op Opslaan.
 • Tik op Gereed.

De toegangscode is ingesteld. Soms moet u tijdens het WhatsAppen de code invullen.

 
Tweestapsverificatie instellen (iOS)

 • Tik op de app WhatsApp.
 • Tik op het tabblad Instellingen.
 • Tik op Account.
 • Tik op Verificatie in twee stappen.
 • Tik op Schakel in.
 • Typ een zescijferige toegangscode.
 • Typ nogmaals de code.
 • Typ het e-mailadres dat u wilt gebruiken als u de code bent vergeten.
 • Tik op Volgende.
 • Typ nogmaals het e-mailadres.
 • Tik op Gereed.

De toegangscode is ingesteld. Soms moet u tijdens het WhatsAppen de code invullen.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep ICT Bres
Rien van der Voort
Harrie Oerlemans

 

Januari  2022

Woord van de voorzitter

 Hoewel ik er niet aan ontkom wil ik eigenlijk op het jaar 2021 niet terugkijken. Een jaar waarin onze Inloop twee keer dicht ging en wij onze jaarvergadering en kerstbijeenkomst niet konden houden. Een jaar waarin vele activiteiten en bijeenkomsten werden afgelast. Ik weet dat niet iedereen het altijd met de besluiten van het bestuur eens was. U dient zich echter te realiseren dat wij een grote verantwoording hebben voor al onze leden en vooral voor de echte ouderen en kwetsbaren onder ons.

Ik beloof u dat zodra het weer mag wij in den Durpsherd een spetterend feest zullen geven. Een feest waarbij u allen van harte welkom bent.

Zo nu ben ik al in 2022. Een jaar waarin het ons zeer zeker beter zal gaan en waarna wij met optimisme en vertrouwen naar uitkijken. Nogmaals mijn oproep aan u: Blijf positief en probeer a.u.b. het mooie in het leven vast te houden. Besteed maximale aandacht aan elkaar met een belletje of een kaartje. U krijgt er zoveel voor terug. Ik wens u en uw dierbaren een gelukkig, gezond en voorspoedig 2022 toe .

Uw voorzitter Herman

 

Column: Rimpels…

Terwijl de tijd versnelt
vertellen de uren
dat ouderdom jeugd
in de plooien verbergt.’ 

Als  titel van deze rimpel gebruik ik deze keer een gedichtje dat een oud dorpsgenoot mij onlangs toestuurde. Mijn fantasie werd geprikkeld door wat dit vierregelig gedichtje als inhoud in zich verbergt.
Als je jong bent geloof je het niet. Toen ouderen je vertelden dat de tijd zich in de loop van de levensjaren gevoelsmatig lijkt te versnellen vond je dat klinkklare onzin. Nu zelf aanbeland in het grijze gebied van de ouderdom blijkt het verduveld nog waar te zijn ook. 

Wat is tijd? Talloze filosofen en andere wetenschappers hebben zich er het hoofd over gebroken. De ene definitie buitelt over de andere. Een die mij aanspreekt luidt: ‘Tijd is de onstuitbare gang der dingen van toekomst door het heden naar het verleden’. De tijd valt niet te stoppen, ook al zouden we dat soms graag willen.
Bij het ouder worden zijn heden en verleden de tijdsperiodes die je het meest bezig houden. Wat de toekomst eventueel in petto heeft daar moet je maar niet te veel aan denken. Slechts hopen dat ‘vadertje tijd’ een beetje clement met je is. Maar ‘vadertje tijd’ is niet clement. Doordat je te veel bezig bent met het heden en het verleden razen de weken, maanden en jaren je als een roedel hazewindhonden voorbij. 
De kinderen en kleinkinderen worden al maar ouder. Alle aandacht is gericht op hun verdere levensweg en de wijze waarop ze hun toekomst vorm geven. Je hebt amper in de gaten dat de snelle ontwikkeling van hun toekomst tevens ook jouw toekomst met een sneltreinvaart naar het eindstation voert.  

De rimpels in je huid worden dieper en dieper. Vooral de plooien in het gelaat verhullen gedurende de voorbij snellende jaren meer en meer het verhaal van het leven. Vele momenten van vreugde, geluk en verdriet zitten daarin verborgen. Ook de jeugdjaren, de periode van het leven waarin je nog onbekommerd nadacht over de toekomst, zitten daarin als een blije herinnering verstopt. Daaraan denken kan het leven op je oude dag veraangenamen.
Tot wat voor gedachtespinsels zo’n vierregelig gedichtje je al niet kan verleiden. Ik wrijf eens over de plooien in mijn gezicht. Och, het valt ook nog wel mee.

Jan van der Krabben

Nieuwe leden
We verwelkomen onze nieuwe leden:
Nel en Rien van Lokven-Langenbach
Ricky Schoenmakers
Elly van Zoggel

 

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken 
1   januari    Ben van de Ven
17 januari    J.M.Th. Steenbergen-Smulders
26 januari    Ria van de Doelen-Hairwassers
29 januari    Trees van der Pas-van der Ve

90-jarigen, de allersterksten
 9   januari     Martinus Brouwers
17 januari     M.G. Wijgergangs
 23 januari     Jo Egelmeers-Boomars
24 januari     Jolie Schilling

En de aller-aller-aller sterksten (95 jaar):
27 december      Jo den Braver-Kerkhoven
28 januari           Gon Boselie-van Gulick

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:
Uiterlijk 15 januari vóór 12 uur

 

Activiteiten
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten ook in januari de deuren van d’n Inloop voor BRES-activiteiten gesloten te houden. Hopelijk hebben we in de nieuwsbrief van februari beter nieuws voor u!

 

Informatie bijeenkomst door Diessen en Altena notarissen
Op woensdag 26 januari verzorgt notaris Altena van 10.00 tot 12.00 uur in den Durpsherd een informatie bijeenkomst met als hoofdthema “Het levenstestament ”

Natuurlijk komen er ook andere zaken aan de orde, zoals: Het testament, schenkingen bij het leven aan uw kinderen en kleinkinderen, vrijstellingen, erfbelasting en antwoorden op uw vragen aan de notaris.

De dorpstafel Berlicum – Middelrode en de seniorenvereniging BRES organiseren deze bijeenkomst voor u. Wij nodigen u hiervoor, met een gratis kopje koffie /thee, van harte uit. Den Durpsherd zorgt ervoor dat alles conform de dan geldende regels verloopt.

Neemt u uw QR code en legitimatiebewijs mee?

Wij kijken met belangstelling uit naar uw komst.
De Dorpstafel en BRES

Samenzang in d’n Inloop
In de afgelopen week was ik op bezoek bij een van onze leden in Cunera te Heeswijk.
Op de woensdagmiddag organiseerde een vrijwilliger van Laverhof een samenzang voor de bewoners.
Een 20tal bewoners zongen er met ondersteuning van 
–  Een tekstboek met grote letters
–  De muzikale ondersteuning / begeleiding vanaf de laptop  (YouTube karaoke)
een veelheid van liedjes. Men had er veel plezier in en het klonk ( soms ) zeer behoorlijk.
Het boek met de songteksten bevat 50 liedjes  die vooral bij ons ouderen bijna allemaal bekend zijn.

Wat te denken van :
–  Als de klok van Arnemuiden.
–  Het kleine café aan de haven .
–  Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.
–  Daar is de orgelman .
–  Aan de Amsterdamse grachten.
–  enz. enz. enz.
Toen ik aangaf dat ik de samenzang ook bij ons in d’n Inloop wilde oppakken mocht ik het boek kopiëren.

Geweldig toch !!

Nu zoeken wij een enthousiasteling die dit begin volgend jaar, zodra de regels dit toelaten, een maal per 2 weken op de zondagmiddag met ons wil oppakken. 
Ik heb de samenzang als erg leuk ervaren en weet dat het bovendien goed voor lijf en leden is.
Laat mij weten als je je hiervoor wilt inzetten. Doen hoor en niet allemaal tegelijk a.u.b.

Herman Schunselaar

Belangrijk ICT nieuws

Omdat in november de strengere coronamaatregelen weer van toepassing waren, mochten er geen bijeenkomsten in Den Inloop meer plaatsvinden.
Dat is in de maand januari helaas ook het geval, dus geen planning voor ICT deze keer.

Omzetting van Windows10 naar Windows11
Inmiddels zijn al onze nieuwe laptops van BRES automatisch geüpgraded naar het besturingssysteem Windows 11. Dat zal bij u thuis op de computer of laptop misschien ook al gebeurd zijn. En als dat nog niet zo is zal het hoogstwaarschijnlijk binnen nu en niet al te lange tijd ook gebeuren. Want Microsoft is gefaseerd alle Windows 10 gebruikers aan het upgraden van besturing Win 10 naar Win 11.

Het is veelal net even wat anders dan waar we inmiddels aan gewend zijn. Het vereist hernieuwde aandacht en misschien wat bijscholing en training. Vandaar dat we in de eerstvolgende workshops die we organiseren zodra d’n Inloop weer open is met u willen gaan oefenen.

I.C.E. In case of emergency.(In geval van Nood)
Inmiddels is de vraag naar voren gekomen om aan een instelling van onze smartphone aandacht aan te besteden. Dan bedoelen we de mogelijkheid tot het instellen van een noodoproep. In de nieuwsbrief elders kunt u daar al over lezen.
Als u plotseling iets overkomt en u bent even niet in staat om zelf adequate hulp in te roepen, of u kunt uw smartphone niet bedienen terwijl er een voor u urgente situatie is ontstaan dan is het voor een ander die u wil bijstaan mogelijk om met uw smartphone uw naast belanghebbenden te alarmeren. Dat kan dan met uw smartphone mits u op uw smartphone  in de noodoproep de mensen hebt staan die u het eerst in kennis wilt stellen van uw noodtoestand. Dit kan met uw mobiel zonder dat deze ontgrendeld hoeft te worden.(In case of Emergency). Om dit te kunnen moet u eerst zelf binnen uw contacten een groep hebben aangemaakt die in geval van nood snel gealarmeerd kan worden zodat zij snel opgeroepen en geïnformeerd worden.

Ook daar zullen we in een van onze volgende workshops aandacht aan besteden.
Het instellen van de noodoproep op uw smartphone en het toevoegen van de contactpersonen die daar in horen. Ook kunnen we testen hoe een en ander werkt. Dit is dus een zeer zinvolle en praktische workshop.

We houden u op de hoogte!
ICT team BRES    Rien v/d Voort     Harrie Oerlemans

Uit de oude doos
Opnieuw een wijze uit het Oosten

In de maand december heb ik me drie keer laten verleiden om geheel vermomd in de huid van een ander persoon te kruipen. Begin december heb ik me, nadat ik enkele jaren een ‘goed heilig man’ in ruste was geweest, weer eens in het Sinterklaastenue gehesen om op uiterst vriendelijke wijze de kleinkinderen van een vriendenechtpaar de stuipjes op het lijf te jagen. Het was trouwens voor deze celibataire Sint een heel bijzondere gebeurtenis omdat onze oudste kleindochter mij voor de eerste keer als zwartepiet een handje kwam helpen. Vervolgens speelde ik een week voor Kerstmis de rol van Jozef in een levende kerststal op de basisschool in Middelrode (hoe kan het treffender: de St. Jozefschool). Met jaloerse blikken keek ik neer op een prachtige jonge Maria, die met een schat van een baby in haar armen alle vertederende blikken van jong en oud op zich gericht kreeg. Ik voelde me echt de voedstervader, die volgens de overlevering geen enkele inbreng had bij de totstandkoming van het nieuwe schepseltje. Mijn vrouw stond grinnikend naast me als de zwarte Koning, die Jozef, Maria en het kind met een bezoek kwam vereren. Tot welke rollen je kleinkinderen je op slinkse wijze al niet kunnen verleiden! Enkele weken daarvoor vroegen ze Opa en Oma om mee te lopen in de kerstoptocht. Het werden uiteindelijk twee wereldrollen in de kerststal. Enkele dagen daarna trad ik op als Koning Melchior in een korte klucht op een gezellig feest van een vriend die zijn zeventigste verjaardag vierde.

Dit laatste optreden verschafte mij echter het onderwerp voor deze column. Het deed mij denken aan een door mij onlangs gesignaleerde ‘nieuwe Wijze uit het Oosten’ die ons welvarende Westerlingen veel wijsheid en nieuwe inzichten kan verschaffen. Tussen haakjes, de drie Koningen uit het kerstverhaal waren naar mijn vaste overtuiging drie wijze mannen, die met grote wetenschappelijke nieuwsgierigheid op weg gingen om te onderzoeken wat die heldere ster boven Bethlehem toch wel te betekenen had. De koningen trokken er in die tijd veel liever te paard op uit om opstandige onderdanen een kopje kleiner te maken. De wetenschap lieten ze graag aan anderen over.

Enkele weken geleden keek ik op een zondagmiddag naar Buitenhof, één van mijn geliefde televisieprogramma’s. Ik luisterde geboeid naar Kishore Mahbubani (een naam om te onthouden), een befaamd filosoof uit het Oosterse Singapore, die geïnterviewd werd naar aanleiding van zijn onlangs in Nederland uitgekomen boek ‘De eeuw van Azië’. Ik werd zo geraakt door de uitspraken van die man, dat ik nog dezelfde dag (het was koopzondag) zijn boek gekocht heb bij boekhandel Heinen in Den Bosch. Ik ben meteen aan het lezen geslagen. Om de column niet te lang te maken kan ik hier slechts kort weergeven wat de kern is van de boodschap van deze hedendaagse wijze uit het Oosten. Hij schrijft onder andere: ‘Eeuwenlang stonden Aziaten (Chinezen, Indiërs, moslims en anderen) aan de zijlijn van de wereldgeschiedenis. Nu zijn ze er klaar voor om hun deel van de wereldmacht op te eisen. Het Oosten moderniseert in een rap tempo. Het heeft de snelst groeiende economieën en de grootste financiële reserves. Ook op sociaal en cultureel gebied verandert er veel. Maar hoe reageren Europa en de VS op de stormachtige opkomst van Azië? Alleen de westerse zakenwereld lijkt te anticiperen op veranderingen in het Oosten. De westerse overheden daarentegen steken hun kop in het zand en weigeren te aanvaarden dat de verschuiving van economische macht ook een verschuiving van politieke en culturele macht met zich mee zal brengen.’ Mahbubani vertelt in ‘De eeuw van Azië’ met tal van voorbeelden waarom het Westen optimistisch zou moeten zijn en de grote veranderingen in Azië zou moeten verwelkomen. De komende decennia zal er een mondiale machtsverschuiving plaats grijpen of we dat nu leuk vinden of niet. Met dit boek daagt hij de westerse mensen uit om uit hun zelfgenoegzaamheid te stappen en te willen begrijpen hoe de rest van de wereld tegen Europa en de VS aankijkt en wat dat kan betekenen voor de toekomst.
Tot welke overpeinzingen een klein rolletje in een verjaardagsklucht je al niet kan aanzetten? Ik wil deze column graag afsluiten met u allen een gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.

Jan van der Krabben

Op stap met… Mooie boules , donderdag 20 januari 14.00 – 16.00 uur

BRES heeft alles hoor ik heel vaak, maar Jeu de Boules is er nog niet bij. Dat komt, omdat er in Berlicum een geweldige vereniging “Mooie Boules” is.
Ben je geïnteresseerd in het spel Jeu de Boules en wil je altijd meer weten over deze mooie sport Jeu de boules? Dan zit je deze maand goed bij Op stap met…
Daarom, deze leuke middag voor diegene die het nog nooit gedaan hebben, en er alles over willen weten en wel willen leren.
Misschien zijn er wel verborgen talenten onder onze leden.
Wij worden begeleid door ‘profs’ die ons de spelregels zullen uitleggen, alsook de fijne kneepjes van het spel.

Waar: Sportcomplex de Brand Groenstraat 14C.

Hoe: Men mag er op eigen gelegenheid naartoe, mocht dat niet lukken dan hoor ik het graag. Tegen vergoeding € 2.50 p.p. verzorgen wij vanaf het Mercuriusplein het vervoer voor u.

Prijs: € 5., Inclusief baanhuur, koffie met cake en een lekker hapje om bij te komen.
Minimum en tevens maximum: 20 personen   Aanmelden tot en met 10 januari
Covid QRcode en legitimatie meenemen

Verrassings Kerstdiner voor alleenstaanden

Het is ons gelukt!!
Toen ik begin november het lumineuze idee kreeg om een kerstdiner te organiseren voor alleenstaande had ik een groot probleem.
Alles draait om geld en niet zo’n beetje ook € 1800.-  ik wilde het groots aanpakken.
4-gangen diner met muziek, en liefst heel Smaakvol voor ons alleen. Het moest allemaal kunnen.
In een gesprek met Nancy van de Regiobank kwam zij met het voorstel: Waarom organiseer je geen crowdfunding actie. Daar had ik wel eens van gehoord natuurlijk maar begin er maar aan.
Na veel heen en weer schrijven ging die actie van start, samen met de Regiobank. Al snel bleek dat het betalen via Ideal en het vinden van de juiste website een probleem was, te ingewikkeld.
Er was ook een rekening geopend waarop gestort kon worden.
Nu de juiste mensen te vinden, dat was niet altijd even makkelijk. Want diegene waar je het van verwacht kwamen niet maar het kwam wel uit andere hoeken.
Brieven, flyers, in de Nieuwsbrief van BRES, in de Brug en op social media…en de boer op zoals dat heet.
Nu kan ik niet veel, maar ik kan wel goed praten.
De middenstand was niet scheutig moest ik helaas vaststellen.
De actie begon al snel te lopen en ik hadt gelukkig een paar sponsoren gevonden.
Ook van vreemde mensen die zomaar € 5,- € 10,- € 50.- € 100.- overmaakten en de actie een warm hart toedroegen.
Ik weet, en dat heb ik ook gehoord: Wat denkt zij wel?? Dit lukt haar nooit. Dat moet je mij nooit zeggen want dan ga ik er super hard tegenaan.
Ik wil via deze weg onze sponsoren bedanken…Lionsclub Berlicum, het Vriendenfonds Berlicum, Vriendenfonds den Bosch, Seniorenvereniging BRES, Kostumaid, Bloemboetiek Fuchsia , Westelaken Loon- en grondverzetbedrijf en natuurlijk de Regiobank Berlicum voor al hun gulle donaties.
Verder alle mensen die zo lief zijn geweest geld te doneren en deze actie 100% hebben gesteund.
Mede dankzij jullie is deze actie een daverend succes geworden.
Mijn dank is groot, en ik ben een tevreden mens.
Janine

DRIEWIEK JOURNAAL

Eerst en vooral wil ik via deze weg iedereen mooie feestdagen en een gezond Nieuwjaar toe te wensen.
Een jaar met mooie en soms ooit minder vrolijk dingen maar het hoort ook bij het leven.
De Driewiek is altijd actief gebleven ook tijdens de corona maanden.
Samen met Janny hebben wij inkopen gedaan voor de voedselbank, een volle kar met boodschappen. Dit met geld van de door ons verkochte breispulletjes.
Dankzij alle actievelingen die de Driewiek heeft…..Daarom lieve allemaal, ik ben super  trots op jullie die het hele jaar door opdrachten maken.
Nooit klagen, maar doen.
Eerst kon niemand sokken breien, nu zijn er ineens drie die de mooiste sokken maken.
Dat is de samenwerking, de solidariteit die van de Driewiek een gezellig vriendinnen clubje maakt.
Jullie zijn toppers..

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES

Emailadres:                                           Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl                                Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                  Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl             Sylvia Groot
liesbeth@bres.nl                                    Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                             Liesbeth Steenbergen

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl  
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Sylvia: 06-519 359 10
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.
Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er voor iedereen, die hulp nodig heeft en die deze niet kan krijgen uit de directe omgeving, zoals familie, buren of kennissen Ook hulpmiddelen   zoals bijv.rolstoelen, scootmobiel of trapliften  vallen  hieronder . In sommige situaties is aanpassing van de woning noodzakelijk om  zelfstandig te kunnen blijven wonen  Verder zijn er nog een heleboel mogelijkheden Er wordt voor een aantal hulpmiddelen een eigen bijdrage gevraagd. De uitvoering van de wet WMO is in handen van de gemeente . Een aanvraag moet gedaan worden bij het loket Wegwijs

Na  de aanvraag komt er een “keukentafelgesprek”  met een WMO-consulent van de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Elke situatie is namelijk verschillend. Bres beschikt over clientondersteuners die door KBO-Brabant zijn opgeleid. Zij kunnen u helpen voor het geven van informatie, helpen bij een eventuele aanvraag en bijstaan bij het “keukentafelgesprek”.

Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen. De clientondersteuners moeten zich houden aan de maatregelen die door de overheid zijn opgelegd vanwege Covid-19

Rien van de Boom         06-51514108
Ad Houtepen                   06-33678199 /073-5032653
Liesbeth Steenbergen 06-47268340
Herman Schunselaar 06-53319158

Dringend ondersteuning nodig in het bestuur
Seniorenvereniging Bres heeft heel veel activiteiten en ondersteunt op veel fronten de leden (en niet-leden).
Elke maand ziet u in de agenda de hoeveelheid activiteiten binnen onze vereniging., die wekelijks, tweewekelijks of maandelijks worden georganiseerd.  We zijn erg actief en daar zijn wij heel blij mee.
Ook op het gebied van de belangenbehartiging wordt veel gedaan. Gedacht moet daarbij worden aan  bijv. de werkgroepen loophulpmiddelen, Lief en leed, ouderenadviseurs, clientondersteuners, woonscanadviseurs, bezoekersgroep, zondag soos en boekendienst aan huis.  Daarnaast wordt door de werkgroep bodes maandelijks de nieuwsbrief en de ONS bezorgd.
Ook zijn er veelvuldige contacten met de ander KBO-afdelingen, Bint, gemeente e.d. Voor de secretarisactiviteiten en financiële verslaglegging hebben wij gelukkig goede ondersteuning.
Dit vergt natuurlijk toch nogal wat werk, niet alleen van de coördinatoren van de verschillende werkgroepen, die vol enthousiasme hun taak vervullen, maar ook van de zitting hebbende bestuursleden. Op dit moment merken we dat we echt tekort komen bij de ondersteuning. De belasting van de 4 bestuursleden is inmiddels erg groot en om die reden doen wij een dringend beroep op onze leden om ons te ondersteunen. U bent van harte welkom om te komen praten over een bestuursfunctie, waarbij het de bedoeling is dat er eenmaal per 4 weken een bestuursvergadering is waarin gepraat wordt over de gang van zaken en toekomstige activiteiten, ontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden e.d. Maar (veel) belangrijk(er) is dat er ook “meegewerkt” worden in praktische zin: aanspraakpunt zijn voor werkgroepen, (mee) regelen van bijeenkomsten, bezoeken van mensen e.d.
Wij stellen geen eisen aan ervaring , opleiding en tijdsbesteding, wel zouden wij het fijn vinden als iemand enthousiast en met passie mee wil werken aan het verder uitbouwen van de activiteiten en het oppakken van een aantal zaken, zodat de werkbelasting van enkele huidige bestuursleden wat afneemt.

Als u belangstelling heeft (en dat hopen wij) kunt u contact opnemen met Herman Schunselaar (06-53329158). Dan kunnen we een afspraak maken om eens rustig aan tafel te bespreken hoe u onze vereniging zou kunnen ondersteunen.
Tenslotte willen we alle activiteiten ook de komende jaren laten doorgaan.

Instellen noodcontacten op uw telefoon

Verkeert u in een noodsituatie, dan is het fijn dat een bekende geïnformeerd kan worden.

Bij de Android toestellen spreken we over ICE (In Case of Emergency) contacten invoeren en bij de iPhone kun je een SOS-noodmelding versturen.
Allereerst volgt nu de uitleg over toestellen met Android software zoals bijvoorbeeld de Samsung, daarna volgt de uitleg over de iPhone

 Android toestel contactpersoon bij nood instellen

Wat is een ICE-contact
ICE staat voor ‘in case of emergency’ (in geval van nood). Maak op een Android-toestel van een of meerdere contactpersonen een ICE-contact. Zo’n contact is bereikbaar in geval van nood, ook als het toestel vergrendeld is. Hulpverleners kunnen er dus altijd bij.
We beschrijven in deze tip hoe u een ICE-contactpersoon instelt op een Samsung-telefoon en op andere Android-toestellen.

ICE-contactpersoon instellen op Samsung-telefoon met Android 7.0 of 8.0

 • Tik op de app Contacten.
 • Scrol wat naar beneden en tik in de lijst van contacten op Groepen. Staat dit er niet tussen, tik dan eerst op de drie puntjes rechtsboven.
 • Tik op ICE – contacten bij nood.
 • Tik op Bewerk.
 • Tik op Lid toevoegen.
 • Selecteer een of meerdere contactpersonen.
 • Tik op Gereed.
 • Tik op Opslaan.

In de groep ‘ICE – contacten bij nood’ staan nu contactpersonen die te bereiken zijn via het vergrendelscherm.

ICE-contactpersoon instellen op Samsung-telefoon met Android 9.0 of hoger

 • Tik op de app Contacten.
 • Tik op de drie streepjes linksboven.
 • Tik op Contacten voor nood.
 • Tik rechtsboven op de drie puntjes.
 • Tik op Groep bewerken.
 • Tik op Lid toevoegen.
 • Selecteer een of meerdere contactpersonen.
 • Tik op Gereed.
 • Tik op Opslaan.

Deze contactpersonen zijn voortaan te bereiken via het vergrendelscherm.

ICE-contactpersoon instellen op ander Android-toestel

 • Tik op Instellingen.
 • Tik op Gebruikers en accounts.
 • Scroll naar beneden en tik op Informatie bij nood.
 • Tik op Contacten.
 • Tik op Contact toevoegen.
 • Selecteer een contactpersoon. Wilt u nog een contactpersoon toevoegen, herhaal dan de vorige twee stappen.

 
Vanuit het vergrendelscherm een ICE-contact bellen bij nood
Haal als volgt een contactpersoon tevoorschijn wanneer de telefoon vergrendeld is:

 • Activeer het scherm van de telefoon. Druk op de Startknop of de aan-uitknop op het toestel als het scherm nog zwart is.
 • Veeg over het scherm om de ontgrendelmethode tevoorschijn te krijgen.
 • Als u een beveiligingscode heeft ingesteld tik dan op Noodoproep.
 • De contactpersoon of personen staan nu boven de cijfers. Tik op een contactpersoon en deze wordt gebeld.

 
ICE-contact bellen vanuit de app Contacten
Sommige mensen hebben hun telefoon niet beveiligd met een wachtwoord, vingerafdruk of andere methode. Zij kunnen hun ICE-contacten bereiken via de app Contacten. Het is overigens raadzaam  om uw toestel wel te beveiligen.

 • Activeer het scherm van de telefoon. Druk op de Startknop of de aan-uitknop op het toestel als het scherm nog zwart is.
 • Veeg over het scherm om de telefoon te ontgrendelen.
 • Tik op de app Contacten.
 • Scrol bij Android 7.0 of 8.0 wat naar beneden en tik in de lijst van contacten op Groepen. Staat dit er niet tussen, tik dan eerst op de drie puntjes rechtsboven. Tik op ICE – contacten bij nood. Bij Android 9.0 tikt u linksboven op de drie streepjes en vervolgens op Contacten voor nood.
 • Tik op de persoon die u wilt bellen.

 

Hulpdiensten snel bellen met iPhone
In nood? Stuur dan met de iPhone een SOS-noodmelding. Er gaat dan een alarm af, contactpersonen krijgen een melding en de iPhone schakelt de hulpdiensten in.

 
Wat is een SOS-noodmelding?
Gebruikers van de iPhone met iOS 11 of hoger kunnen een SOS-noodmelding instellen. De hulpdiensten worden dan ingeschakeld met enkele drukken op een knop. Ook krijgen bepaalde contactpersonen een berichtje over uw noodsituatie.

Stel zo SOS-noodmelding in:

 • Tik op de app Instellingen.
 • Scrol naar onderen en tik op Noodmelding.
 • Tik eventueel op het schuifje achter ‘Automatisch bellen’. Het schuifje kleurt groen en de functie staat aan. Bij een noodoproep worden de hulpdiensten meteen gebeld.
 • Wilt u dat bij een noodmelding een alarm drie seconden afgaat voordat u het alarmnummer belt? Tik dan, als de functie nog niet ingeschakeld is, op het schuifje achter ‘Aftelgeluid’. Het schuifje kleurt groen en de functie staat aan.
 • Tik op een iPhone 8 en hoger op het schuifje achter ‘Bel met zijknop’. Het schuifje kleurt groen. Nu bereikt u de alarmdiensten snel met de aan-uitknop van de iPhone.
 • Voeg ook SOS-contactpersonen toe. Zij ontvangen een bericht met uw huidige locatie wanneer u een noodoproep doet. Staan er al contactpersonen? U hebt dan ooit bij Instellingen > Gezondheid al SOS-contactpersonen geselecteerd bij het Medische ID. Is dit niet het geval, tik dan op Configureer contact voor noodgevalom een contactpersoon toe te voegen.
 • Tik eventueel op Maak medische ID aan.
 • Tik op Wijzigen vul uw gegevens in.
 • Scrol naar beneden en tik op Voeg SOS-contactpersoon toe.
 • Tik op de persoon die een bericht moet ontvangen wanneer u in nood bent.
 • Geef aan wat de relatie is met de desbetreffende persoon, zoals dat hij/zij uw kind is.
 • Voeg eventueel meer mensen toe via Voeg SOS-contactpersoon toe.
 • Tik op Gereed.

U kunt de contactpersonen op een later moment altijd wijzigen via Instellingen > Noodmelding.

Druk in een noodgeval vijf keer achter elkaar op de aan-uitknop van de iPhone. Een waarschuwingsgeluid gaat af, de iPhone telt af van drie naar nul seconden en vervolgens wordt het alarmnummer gebeld. Na het bellen van het alarmnummer, krijgen SOS-contactpersonen een sms met uw locatie. Als u van plek verandert, ontvangen zij een melding met de nieuwe locatie.

SOS-noodmelding versturen als ‘Automatisch bellen’ en/of ‘Bel met zijknop’ uitstaat
Wie de functie ‘Automatisch bellen’ en/of ‘Bel met zijknop’ (iPhone 8 en hoger) niet gebruikt, kan nog wel een noodoproep doen. Dit kost alleen meer tijd. Druk in nood vijf keer achter elkaar op de aan-uitknop. Als de functie ‘Bel met zijknop’ op de iPhone 8 of hoger uitstaat, houdt u de aan-uitknop en volumeknop lang ingedrukt. De optie ‘SOS-noodmelding’ verschijnt in beeld. Sleep deze naar rechts om een noodoproep te doen. Een alarm gaat af, de iPhone telt af van drie naar nul seconden en vervolgens wordt het alarmnummer gebeld. Na het bellen van het alarmnummer, ontvangen SOS-contactpersonen een sms met uw locatie. Als u van plek verandert, krijgen zij een melding met de nieuwe locatie.

SOS-noodmelding annuleren/stopzetten
Tik op Stop > Stop met bellen als u per ongeluk een noodmelding stuurt. Als u niet langer meer in gevaar bent, zet dan het delen van uw locatie met SOS-contactpersonen uit. Tik hiervoor op Stop delen van SOS-locatie. Ziet u dit niet staan, tik dan eerst op Instellingen > SOS-noodmelding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep ICT Bres
Rien van der Voort
Harrie Oerlemans

Puzzel KBO

De oplossing van deze puzzel vindt u achterin deze nieuwsbrief

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 verdoving keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel.

Verticaal: 1 epiloog zeehond compagnon nageslacht halteplaats voortreffelijk sprookjesfiguur Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte.

Oplossing puzzel KB
Feestmaand

December 2021

Woord van de voorzitter

Enige maanden geleden had ik mij voorgenomen om niets meer te melden over Corona en Covid 19. Helaas ontkom ik er niet aan. Het aantal besmettingen neemt weer snel toe, er is sprake van een derde vaccinatie in december en de regels van de overheid zullen verder worden aangescherpt.
Misschien kunnen geplande activiteiten helaas weer niet doorgaan. Ook al staan wij bijna machteloos tegenover het corona virus, toch laten wij de moed niet zakken. Als wij ons houden aan de richtlijnen en maatregels van de overheid dan komen wij deze vervelende periode samen door.
Mijn verzoek en raad is: Zit niet bij de pakken neer, geniet van elk zonnestraaltje, ook al is die soms nog zo klein. Ga er op uit om weer frisse lucht in te ademen. We kennen toch de spreekwoorden: “Na regen komt zonneschijn” en “Moed verloren, al verloren”.
Blijf deelnemen aan de activiteiten die wij voor u organiseren. Het sociale contact, vooral in deze vervelende periode, is belangrijk voor eenieder.
Wij zorgen voor maximale veiligheid bij al onze bijeenkomsten .

Ik wens u en uw dierbaren mooie en fijne Sinterklaasdagen toe.
Wij spreken elkaar weer net na de Kerstdagen.

Het ga jullie goed
Herman Schunselaar

Nog een laatste opmerking. U bent van ons gewend om de Ons en de nieuwsbrief in december vóór de Kerst te krijgen. Dat gaat dit jaar helaas niet lukken omdat de Ons pas op 27 december verschijnt. U krijgt de Ons en de nieuwsbrief op 28 december in de bus.

Column: Rimpels…
Wat zou ik u nog meer willen wensen?

Deze nieuwsbrief is al weer de laatste van het roerige jaar 2021. Vanaf 2015 tracht deze columnist u maandelijks een ‘rimpel’ aan te bieden die met een lach, een traan of een rusteloze blik uw gelaat langzaam doet veranderen. De vriendelijke, de verdrietige en bezorgde rimpels nemen toe. Het aantal 80- en 90 jarigen in onze seniorenclub stijgt gestaag. Onlangs heeft een 100-jarige zijn eeuwfeest gevierd.
Jaarlijks wens ik alle BRES-leden rond kerst en nieuw, gepaard met een min of meer opgewekte en vredelievende tekst, een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. We doen het jaarlijks tientallen malen aan onze geliefden, vrienden en kennissen. ‘Zalig en gelukkig’, twee woorden die we welhaast inhoudsloos zo kort na het sinterklaasfeest als pepernoten rondstrooien. Ik heb echter sterk de behoefte dit jaar mijn welgemeende wens te omkleden met warmte en met een diepere inhoud.
Gezien de gevorderde leeftijd van de leden, die jaarlijks met enige tienden van procenten stijgt, wens ik u natuurlijk op de eerste plaats een goede gezondheid. Zeker in deze onzekere coronatijd hoop ik van ganser harte dat u gevrijwaard blijft van de opnieuw weer oplaaiende kans op besmetting. De angst dat kinderen en kleinkinderen de ziekte kunnen krijgen speelt ook regelmatig door je hoofd. Mochten andere ongemakken u en mij treffen dan hoop ik dat we voldoende kracht krijgen die het hoofd te bieden. Ook daarbij wens ik u de nodige liefdevolle zorg en rust.
Hoe iedereen het persoonlijk ervaart is moeilijk in te schatten. In gesprekken met familie en vrienden komt echter vaak ter sprake dat we in een periode leven waarin de onrust in de samenleving duidelijk merkbaar is. Mensen maken zich zorgen over de toenemende verruwing , de criminaliteit, het politieke geharrewar. De continue stroom vluchtelingen van heinde en ver die op drift raken en binnen Europa tot ernstige conflicten leiden. De  klimaatproblemen die, als de wereldleiders onvoldoende doortastend handelen, onherstelbare problemen kunnen veroorzaken voor onze kinderen en kleinkinderen. De toename van de wereldbevolking vooral in gebieden waarin het voortdurend een strijd is om al die monden te voeden. Het toenemende verschil tussen rijk en arm. De zorg hoe de CO2-uitstoot te beteugelen terwijl de afbraak van de bossen haast niet is te stoppen. Deze lijst is aan te vullen met nog tientallen problemen die de mensheid bedreigen. Onlangs zag ik op de TV een filmpje voorbij komen waarin duidelijk gemaakt wordt dat van al het leven op onze planeet de mens slechts 0,01% uitmaakt. Deze 0,01% heeft echter in een angstaanjagend tempo het gepresteerd om 70% van alle andere levensvormen te vernietigen. Nu al zien we de gevolgen van de temperatuurstijging: droogte, overstromingen, vernietigende bosbranden en zware stormen. Natuurgebieden verdwijnen en worden verstikt, ecosystemen worden uit balans gebracht en de soortenrijkdom wordt weggevaagd. Door de invloed van de mens sterven planten- en diersoorten wereldwijd uit. Ruim 70% van alle landdieren is inmiddels verdwenen. De mens is daar verantwoordelijk voor. Wat we doen mag de draagkracht van de Aarde niet overstijgen. Mijn kerst- en nieuwjaarswens is mede daarom dat we tijdig tot het inzicht komen dat het roer om moet. Wij allen zullen daaraan mee moeten werken. U kent het wel…de vele druppels helpen toch om de gloeiende plaat wat af te koelen.
Er is gelukkig ook veel opwekkend nieuws. Het leven gaat door. Als ik door de pas nieuw gebouwde wijk wandel, een klein stukje bij mij vandaan, dan valt me telkenmale op dat er kleurrijke bouwsels in de tuinen staan van ooievaars, beren en kabouters met daarop geschilderd in grote letters ‘welkom onze Anne’ of ‘welkom onze Bart’. Nieuwe borelingen in overvloed. Het geeft gevoelens van tevredenheid en geluk. Ook in tijden van beroering en onrust geven mensen het leven door. Ook die ‘kleine wurmen’ met hun ouders, opa’s en oma’s wens ik van ganser harte veel liefde en een gelukkige toekomst.

Zo een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar wens ik u.    
Jan van der Krabben

Informatie bijeenkomsten.
Al meer dan 15 jaar organiseerden de SWO ( Stichting Welzijn Ouderen ) later BINT, samen met de KBO, later seniorenvereniging BRES 4 keer per jaar informatiebijeenkomsten.
Allerlei thema ‘s, veelal voor ouderen, kwamen daarbij aan de orde. De belangstelling vanuit de samenleving was vaak groot, vaak meer dan 100 deelnemers.
Toen wij na de coronaperiode dit weer op wilden pakken, liet Bint het vanwege de kosten helaas afweten. Intern bespraken wij de mogelijkheden. BRES draagt alle kosten of we vragen een entreegeld.
Op dat moment werden wij door de Dorpstafel gebeld met het voorstel om de informatie bijeenkomsten samen te organiseren en de daaraan verbonden kosten te delen. We kwamen daar snel uit en werden er voor januari 2022 en maart 2022 verschillende informatie bijeenkomsten vastgelegd.
De notaris, de politie, de Regiobank. In onze nieuwsbrief van januari 2022 (die verschijnt op 27 december 2021)  zullen wij u hierover alle informatie geven.
Wij danken de Dorpstafel voor hun initiatief en de prettige wijze waarop wij snel samen tot een besluitvorming kwamen.

De informatie bijeenkomsten gaan in 2022 dus weer door. Geweldig toch !!!!!!!
Herman Schunselaar

Nieuwe leden
We verwelkomen onze nieuwe leden:
Harry en Miep Meijer-Wijdemans
Anita van Uden
Rien en Nel van Lokven-Langenbach

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.

Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken 
4 december    Marijn Muijs
15 december   Joop Vroone

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:
Uiterlijk 10 december vóór 12 uur

Agenda

Dag Datum: Activiteit Locatie   Aanvangstijd  
Woensdag 1-12 Driewiek               d’n Inloop                               14.00 uur         
Donderdag 2-12 Wandelen  Sjoelclub         Kezen   Den Durpsherd                   
d’n Inloop                            
d’n Inloop
  9.30 uur          13.30 uur        19.30 uur  
Vrijdag 3-12 Koersbal              Biljarten d’n Inloop                           Durpsherd/ Moerkoal   14.00 uur        13.30 uur  
Maandag 6-12 ICT-Tekst Biljarten                  Bridge D’n Inloop            
Den Durpsherd                   
d’n Inloop
  10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur
 
Woensdag 8-12 Driewiek   Filmavond d’n Inloop              
d’n Inloop
  13.30 uur   19.00 uur  
Donderdag 9-12 Wandelen
Sjoelclub        Rikken/jokeren   
Den Durpsherd    
d’n Inloop                  
d’n Inloop
  9.30 uur          13.30 uur        19.30 uur  
Vrijdag 10-12 Koersbal              Biljarten d’n Inloop                           Durpsherd/Moerkoal   14.00 uur        13.30 uur  
Zondag 12-12 Zondagsoos d’n Inloop   14.00 uur  
Maandag 13-12 ICT Tekst                    Biljarten                  Bridge D’n Inloop            Durpsherd/Moerkoal                   d’n Inloop   10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur
 
Woensdag 15-12 Driewiek               d’n Inloop                               13.30 uur           
Donderdag 16-12 Wandelen  Sjoelclub         Kezen   Den Durpsherd                   
d’n Inloop                            
d’n Inloop
  9.30 uur          13.30 uur        19.30 uur  
Vrijdag 17-12 Koersbal              Biljarten d’n Inloop                            Durpsherd/Moerkoal   14.00 uur        13.30 uur  
Maandag 20-12 ICT Tekst    Biljarten                  Bridge D’n Inloop           Durpsherd/Moerkoal                    d’n Inloop   10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur
 
Woendag 22-12 Driewiek            Filmavond d’n Inloop             
d’n Inloop
  13.30 uur   19.00 uur  
Donderdag 23-12 Wandelen  Sjoelclub        Rikken/jokeren    Den Durpsherd                   
d’n Inloop                            
d’n Inloop
  9.30 uur          13.30 uur      19.30 uur  
Maandag 27-12 Biljarten          Bridge Durpsherd/Moerkoal                   d’n Inloop   13.30 uur          13.30 uur  

BaMi Digitaal
U heeft ongetwijfeld het mooie nieuwe digiboard van de BaMI gezien op het Mercuriusplein.
De stadsomroeper, het parochieblad, het luiden van de kerktoren zullen we maar zeggen, maar dan in het digitale tijdperk.
Op het scherm zit een knop: Familieberichten

*Jubilea (50 / 60 / 70 enz. getrouwd)
* Geboorte
* Overlijden

Als u hierop iets wilt plaatsen dan kunt u de informatie mailen naar:
info@bami-magazine.nl

De publicaties blijven 2 weken staan en zijn geheel kosteloos.

Sfeervolle Kerstviering op woensdag 15 december 2021 in Den Durpsherd
Op woensdag 15 december 2021 willen we van 14.00 tot 17.00 uur de kerstviering van onze seniorenvereniging vieren in den Durpsherd. De zaal zal weer prachtig worden versierd en in een mooie kerstsfeer worden gebracht. Vorig jaar ging de viering helaas niet door, maar we hopen en vertrouwen erop dat het dit jaar toch echt weer gaat lukken om elkaar in een mooie ambiance te kunnen treffen om gezamenlijk een fijne middag te hebben.
Ter opluistering van deze bijeenkomst hebben wij Frederique de Groot en Nico Schoenmakers uitgenodigd. Frederique zal ons met een paar prachtige verhalen meenemen naar een andere sfeer en Nico zal mooie liederen ten gehore brengen, waarbij hij zichzelf begeleidt op de piano. Uiteraard zal ook het gezamenlijk zingen van een aantal bekende kerstliederen ons weer ontroeren en in een vredige kerstsfeer brengen.
Voor het uitspreken van de kerstgedachte hebben wij contact opgenomen met  de Heilige Augustinusparochie en met dominee Dirk Jan Bierenbroodspot van de Samen op Weg-kerk of zij bereid zijn met hun aanwezigheid aandacht te geven aan de betekenis van Kerstmis.
Onze voorzitter zal, zoals gebruikelijk, de middag openen en sluiten. Een aantal  van onze vrijwilligers zullen samen met de mensen van den Durpsherd zorgen dat het de aanwezigen aan niets ontbreekt.

Het wordt een goed verzorgde, sfeervolle en gezellige middag in het teken van Kerstmis. De kosten voor deze middag zijn  € 7,50 per persoon (incl. koffie/thee met kerstbrood, enkele consumpties en lekkere hapjes).

Kaartjes kunt u tegen betaling van € 7,50  komen halen in d’n Inloop, Kerkwijk 45a  op dinsdag  7 december van 14.00  tot 15.30 uur en op woensdag 8 december van 10.00 – 11.30 uur en van 14.00 – 15.30 uur.  Wij vragen u om zoveel mogelijk gepast geld mee te brengen. Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd en wij gaan er vanuit dat de mensen die komen een QR code hebben (dus zijn gevaccineerd), want dat is nodig om toegang tot den Durpsherd te krijgen.

Wij weten zeker dat het weer een fijne kerstviering wordt. We vermelden echter uitdrukkelijk dat er een maximum zit aan het aantal kaarten, omdat we alle richtlijnen van Covid 19 in acht nemen en zorgen dat het voor iedereen een veilige omgeving is. We volgen de berichtgeving hierover op de voet. Begin december is er weer een persconferentie en dan zullen we horen of het haalbaar en verantwoord is de kerstbijeenkomst te organiseren.

Oudste lid van BRES werd 4 november 100 jaar

Ons oudste lid, Jos van de Veerdonk, werd afgelopen donderdag 4 november 100 jaar.

Op vrijdag 5 november bezochten Thieu Dollevoet, voorzitter van de Kring Maas-Dommel en Herman Schunselaar voorzitter Seniorenvereniging BRES Jos om te feliciteren met deze geweldige mijlpaal.
Tijdens een lekker kopje koffie met gebak werden er vele herinneringen van vroeger opgehaald.
Ons kent ons en al ras bleek dat het halve dorp familie van elkaar is.
Jos is met uitzondering van zijn gehoor nog goed gezonden fietst op zijn driewieler nog dagelijks het hele dorp rond.
Bij het vertrek werd afgesproken dat wij Jos voortaan met elke verjaardag een bezoekje komen brengen, dus tot 4 november 2022 enz., enz.

De film op woensdag
Ik wil het jaar afsluiten met twee bijzondere films.
Mogelijk heb je de film destijds al gezien maar ik weet zeker dat je er nogmaals van zult genieten. 
Zoals altijd is d’n inloop om 19.00 uur open en start de film om 19.30 uur.

Woensdag 8 december Pretty Woman
Een komische en romantische film met geweldige acteurs als Julia Roberts en Richard Gere in een film uit 2003.
De toevallige ontmoeting van een prostituee met de knappe rijke zakenbons leidt tot een onwaarschijnlijke liefdesgeschiedenis en een hedendaags sprookje á la Assepoester . Net toen ze dacht dat ze al het geluk in haar leven was kwijtgeraakt , redt hij haar uit haar uitzichtloze bestaan. Een onweerstaanbare romantische komedie en een absolute “feel good movie

 

Woensdag 22 december Kramer vs. Kramer
Een film uit 1978, ja 43 jaar geleden gemaakt,  met twee schitterende acteurs: Meryl Streep en Dustin Hoffman. Aankomende acteurs die zich met deze film onsterfelijk hebben gemaakt. De film werd met tientallen prijzen bekroond, waaronder 5 Oscars.
Een hartverscheurend familie drama over echtscheidingen, relaties en de verdeling tussen werk en gezin. Thema ’s die ook vandaag nog steeds actueel zijn. Ik ga u niets vertellen over verhaal van de film. Destijds werd de film uitgebracht als de meest ontroerende film ooit !

 

Uit de oude doos
In 2018 had ik het voorrecht een kerstverhaal te mogen voorlezen tijdens de kerstviering van BRES. Een kleine honderd leden waren daarbij aanwezig. Velen van u hebben dit kerstverhaal dus nog niet kunnen lezen. Vandaar dat ik het gaarne alsnog in deze nieuwsbrief aan u ter lezing aanbied. Veel leesplezier!

 Een nieuwe kerst
Verwacht van mij geen kerstverhaal met een zoetige tekst over het kindje in de kribbe, zingende engelen, op een fluit spelende herders, fraai uitgedoste wijzen uit het oosten met hun geschenken en met Maria en Jozef die, met op de achtergrond de os en de ezel, alles welwillend aanschouwden. Mijn kerstverhaal is er een van de ruwe werkelijkheid in 2018.
Toen BRES mij vroeg een kerstverhaal voor te lezen en zo mogelijk zelf te schrijven moest ik denken aan Yusuf en Myriam (de Koerdische namen voor Jozef en Maria).
Sinds enkele jaren geef ik met veel genoegen taalles aan vluchtelingen. Nog niet zo lang geleden ontmoet ik daar een bijzonder sympathiek jong echtpaar, Yusuf en Myriam. In gebrekkig Nederlands maken ze mij duidelijk dat ze geen Arabisch spreken maar Koerdisch. Vol trots laten ze de foto’s zien van hun twee kinderen. Zij komen uit Iraaks Koerdistan, een landstreek in het Midden-Oosten. Het is in 1918 verdeeld over Turkije, Perzië, Syrië, Armenië en Irak en wordt voornamelijk bewoond door Koerden.

Toen we wat meer vertrouwd waren met elkaar vertellen zij me, dat ze behoren tot het volk van de Yezidi’s. Een volk met een heel bijzondere godsdienst nog ouder dan het Jodendom, het Christendom en de Islam. De Yezidi’s worden door extremistische islamieten gezien als een minderwaardig volk met een duivelse godsdienst. Ik moest even heel goed nadenken. Ergens in het geheugen kwamen beelden naar boven van een stroom vluchtelingen die jaren geleden weken lang in barre nood vast zaten op een berg. 
Al snel ontdek ik op internet het hele verhaal: ‘In augustus 2014 veroverde de Soennitische terreurgroep Islamitische Staat een aantal stadjes in Irak. Eén daarvan was het noordwestelijk gelegen Sinjar, de woonplaats van tienduizenden Yezidi’s. Tweehonderdduizend inwoners sloegen op de vlucht. Zo’n 40.000, onder wie 25.000 kinderen, vluchtten de verkeerde kant op. Zij werden de bergen in gedreven. Op hun vluchtroute werden honderden vluchtelingen vermoord. Hoeveel precies is onduidelijk, maar volgens de Verenigde Naties vonden in elk geval veertig kinderen van de Yezidi-minderheid de dood.’

Later vertellen Yusuf en Myriam mij dat ook zij behoorden tot die groep vluchtelingen die in de bergen vast kwamen te zitten. Myriam was hoogzwanger, kwam moeilijk vooruit. Het was een dramatische tocht met veel angst en pijn. Later werden ze door de terreurgroep naar een tentenkamp gedreven. Daar is Myriam onder erbarmelijke omstandigheden bevallen van haar eerste kindje. Na twee jaar zijn ze opnieuw gevlucht en via Turkije in Griekenland terecht gekomen. De tocht over zee in een gammel bootje bezorgt hen nog opnieuw angst. Na een tocht door Europa, lopend en met bus en trein, bereiken ze Nederland waar ze asiel hebben aangevraagd en gekregen. Yusuf en Myriam zijn voor mij de hedendaagse Jozef en Maria. Ook zij moesten ruim tweeduizend jaar geleden onder dwang van de Romeinse overheersers huis en haard verlaten. Evenals Myriam was Maria hoogzwanger tijdens hun tocht van Nazareth naar Bethlehem. Ik heb daar enkele keren mogen rondreizen. Ik kan u verzekeren geen gemakkelijke tocht door het woestijnachtige gebied. Volgens het evangelieverhaal werd hen bij aankomst in Bethlehem botweg onderdak geweigerd en zochten ze hun heil in een grot in het open veld buiten het dorp. ’s Nachts donker, koud en guur, geen os die voor wat warmte zorgde en angst voor wilde dieren. In die nare omstandigheden is Maria bevallen van haar zoon. Geen zingende engelen en vriendelijk knikkende herders. Toen het blijkbaar in het land ging rondzingen dat er een koning was geboren, die koste wat kost gedood moest worden, werden ze gedwongen  het land Palestina hals over kop te verlaten. Ook toen werden kinderen vermoord. Hun vlucht naar Egypte was een helse tocht door de Synaï-woestijn gelijkend op de tocht van Yusuf en Myriam naar hun veilige plek in Nederland.

Twee op elkaar lijkende verhalen, de ruwe werkelijkheid van 2018 en die van tweeduizend jaar geleden. Ook die werkelijkheid was hard en heeft er mede toe geleid dat Jezus, de zoon van Maria en Jozef, toen hij eenmaal volwassen was, de kracht vond om daar verandering in te brengen. Hij wilde een sociale, rechtvaardige samenleving, waarin mensen liefdevol voor elkaar zorgden en vooral voor de zieken en de zwakkeren onder hen. Zijn optreden was vernieuwend en revolutionair. Het viel niet in goede aarde bij de Joodse wetgeleerden die alles bij het oude wilden laten en ook niet bij de Romeinse overheersers die geen onrust wensten in het door hen bezette Palestina. Hij heeft het met zijn dood moeten bekopen. Dat  verhaal van tweeduizend jaar geleden herdenken we elk jaar op 25 december. Het is jammer genoeg intussen geworden tot een sprookje met lieflijke taferelen, maar gelooft u mij, dat was het niet.

Laten ook wij de eenzame mensen in onze samenleving, zoals vluchtelingen als Yusuf en Myriam, uitnodigen aan onze tafel met kerstmis. Dan beleven we een kerst die de ruwe werkelijkheid van 2018 wat zachter en vriendelijker maakt. Ik weet het welhaast zeker…dat heeft die Jezus van toen bedoeld.

Een gelukkig Kerstfeest.
Jan van der Krabben

Verrassingsdiner Kerst
De dagbestedingsclub de Driewiek organiseert twee keer per jaar een lunch voor de eenzamen en alleenstaanden uit Berlicum – Middelrode. Door de coronapandemie was dat in het afgelopen 1,5 jaar helaas niet mogelijk. Nu de beperkingen zijn opgeheven hebben wij het voornemen om op 23 december 2021 voor de alleenstaanden en eenzamen uit Berlicum – Middelrode een kerstdiner met muzikale omlijsting te organiseren. Wij hebben hierover contact met restaurant Smaakvol en een troubadour uit Berlicum.

Wij willen ongeveer 40 personen een sfeervolle avond aanbieden en weten zeker dat dat zeer gewaardeerd wordt. De eenzame ouderen zijn daar heel hard aan toe. De totale kosten voor een 4-gangen menu met omlijsting beramen wij op ongeveer € 1800,–.

Als u ons in deze actie een warm hart toedraagt verzoeken wij u een kleine bijdrage (elke euro is welkom) over te maken op rekeningnummer NL45RBRB8835587603
t.n.v. Janine Figeys onder vermelding van “Verrassingsdiner”.

Samen met de Regiobank Berlicum hebben we een crowdfunding campagne gestart ’Samen met de buurt’, en vragen aan eenieder die ons een warm hart toedraagt een kleine bijdrage te geven.
Mocht deze actie niet slagen (maar die slaagt), dan krijgt een ieder zijn donatie retour.

Met vriendelijke groet,
Janine Figeys
Coördinator de Driewiek
073 503 20 36

Driewiek journaal
Op 10 november is Jos Ribbens van de Vincentiusvereniging Voedselbank onze gebreide dassen en mutsen komen ophalen. En het waren erg veel, heel erg veel.
Zes bananendozen vol, en nog een tas met gehaakte onderzettertjes.
Het hele jaar door breien wij, de dames van de Driewiek, voor de voedselbank en leveren die een keer par jaar in.
Ook zullen wij dit het jaar voedselpakketten kopen. Hierover zullen wij u in de nieuwsbrief van januari 2022 informeren.
Financieel steunen wij ook het goede doelen, de helft van de opbrengst van de verkoop van het breiwerk gaat daar naartoe.
Fijn dat wij een goed doel hebben dat dicht bij ons staat.
Bij de kerstviering van 15 december in den Durpsherd zullen wij onze gehaakte en gebreide spullen te koop aanbieden.
Ook de door ons gemaakte kerstkaarten worden daar verkocht.

Hopelijk tot dan!!
Janine

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat.
Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online.
U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’.
Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.

Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen bestuur BRES
Emailadres:                                           Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl                               Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                  Hans van Beers
ledenadministratie@bres.nl             Sylvia Groot
liesbeth@bres.nl                                    Liesbeth Steenbergen
activiteiten@bres.nl                             Liesbeth Steenbergen

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Sylvia: 06-519 359 10
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan even contact met ons op.Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

Wij danken u daar alvast hartelijk voor!

Samen verhalen luisteren in de bibliotheek
Elke eerste vrijdag van de maand, van 10-30 tot 11.30 uur (gratis)

Rikken en jokeren:
In de periode september tot en met april is er om de veertien dagen een avond voor de liefhebbers van het kaarten. Deze bijeenkomsten zijn van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur en worden goed bezocht.  Als vrijwilliger is Frans van Kessel degene die de standen van het kaarten bijhoudt en de resultaten opschrijft. Daar zijn we heel blij mee, maar het kan voorkomen dat Frans verhinderd is en dan hebben wij een probleem. Wij zoeken dus naar een lid dat deze taak van Frans (incidenteel en in overleg) kan en wil overnemen.  De werkzaamheden bestaan, naast het zelf mee kunnen kaarten)  uit

 • Het registreren van de aanwezigen en het innen van de entreekosten
 • Het registreren van de individuele resultaten
 • Het bekend maken van degenen die een prijs hebben gewonnen
 • Het uitreiken van het prijzengeld (envelopjes)

Het zou heel fijn zijn als er iemand is die zich hiervoor meldt. U kunt contact opnemen met Frans van Kessel, telefoonnummer 073-5032176 of via mail: fransvankessel@gmail.com

Voor de facilitaire werkzaamheden zijn de vrijwilligers Henny en Nel op deze avonden aanwezig.

Berichtje van Tineke en Peter van Helvoort
Beste leden van BRES,

Door overmacht zijn een aantal door ons ingestuurde artikelen niet verschenen in de nieuwsbrief van november. Vandaar dat deze items in de nieuwsbrief van december geplaatst worden.
Ruim een jaar geleden lazen we een oproep om artikelen te plaatsen in de BRES-nieuwsbrief. Graag hebben we hieraan gehoor gegeven.
Echter nu de activiteiten weer opgestart worden, is er weer van alles door de redactie te melden en dus gaan we voor nu stoppen met onze items.
Voor deze nieuwsbrief wordt door ons nog de oplossing van de hoofdsteden-woordzoeker, de prijswinnaar en een Plaat met een verhaal ingestuurd.

Mocht er in de toekomst weer vraag naar zijn, klimmen we weer in de pen.
We hopen dat veel lezers genoten hebben van onze woordzoekers en stukjes.
Groet van Tineke en Peter

De oplossing van hoofdsteden-woordzoeker
in nieuwsbrief oktober 2021

België                    Brussel
Denemarken      Kopenhagen
Duitsland             Berlijn
Finland                 Helsinki
Frankrijk              Parijs
Griekenland       Athene
Hongarije            Boedapest
Ierland                 Dublin
Italië                      Rome
Letland                 Riga
Luxemburg         Luxemburg
Oostenrijk           Wenen
Polen                    Warschau
Portugal              Lissabon
Roemenië           Boekarest
Spanje                  Madrid
Tsjechië               Praag
Zweden               Stockholm

Oplossing: EU landen

En de winnaar is ………..
De winnaar van de hoofdsteden-woordzoeker in nieuwsbrief oktober 2021 is mevrouw Irene van Alebeek – van de Laar.
De uitkomst van de woordzoeker was EU-landen en daarom heb ik bewust gezocht naar artikelen afkomstig uit deze landen.
Het presentje bestond daarom uit van alles wat: olijven, pesto, wafels en drop.
Ik belde naar Irene om een afspraak te maken en ik kon al meteen komen. De deur was al open voordat ik had aangebeld.
Een buurvrouw was op visite en dat kwam mooi uit, want ze wilde Irene en mij wel op de foto zetten.
Met zijn drieën hebben we nog gezellig zitten keuvelen.
Zo vertelde Irene o.a. dat ze autorijles had gehad bij mijn vader, Piet van der Zanden, Autorijschool Succes. Irene had de autorijlessen als zeer fijn ervaren en ze was de eerste keer geslaagd.
Zulke verhalen vind ik altijd zo leuk om te horen.
Ik nam afscheid en blij fietste ik weer naar huis.

Tineke van Helvoort – van der Zanden

Een plaat met een verhaal
Mondkapje, door Tineke van Helvoort

Een jaar geleden, wat was het wennen, het dragen van een mondkapje.
Als ik van huis vertrok moest ik eraan denken om zo’n kapje mee te nemen.
Daarom had ik op een gegeven moment in al mijn jaszakken en tassen, ook in de fietstassen, een ingepakt mondkapje gedaan zodat ik er altijd een bij me had.
Op een gegeven moment wist ik niet beter en ging het kapje bijna zonder na te denken over mijn mond en neus.
Ook toen ik naar de tandarts ging, maar toen ik daar aankwam ging ik me toch wel afvragen hoe hij zo mijn tanden kon controleren?!?

Kienmiddag
Voorheen heeft Ria Hoezen zich ingezet om kienmiddagen te organiseren, maar begin vorig jaar heeft ze het stokje overgedragen aan mij.
Helaas ging er een lange tijd overheen voordat er weer een middag gepland kon worden.
Eindelijk was het zo ver.

Dinsdagmiddag 26 oktober 2021 kienmiddag in D’n Inloop.
Liesbeth Steenbergen en ik zouden ervoor gaan.

Enthousiast ging ik op zoek naar leuke prijsjes. Prijsjes die genuttigd kunnen worden, of anders gezegd, die op gaan.
Helaas kon ik door privéomstandigheden niet zelf de balletjes laten draaien, maar Gerda Dikkeboom wilde graag mijn plaats innemen.
Op het einde van de middag ben ik nog even aanwezig geweest en telde 13 BRES-leden die ijverig de getallen door zaten te strepen.
Na afloop hoorde ik dat het een gezellig middag was geweest. Van diverse deelnemers kwam de vraag waarom toch niet vaker een kienmiddag gepland kan worden. Daar wordt over nagedacht.

De een ging met meer prijzen naar huis dan de ander, maar alle deelnemers hebben zeker één keer KIEN kunnen roepen!

Tineke van Helvoort

Puzzel KBO
De oplossing van deze puzzel vindt u achterin deze nieuwsbrief

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter.

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord.

De Sjoelclub
Het Seizoen 2021/2022 is goed van start gegaan. D’n Inloop, aangepast met een goed ventilatiesysteem, zorgt voor voldoende frisse lucht.
Voor de leden een fijn gevoel om weer zorgeloos te kunnen sjoelen.
In de maanden september en oktober werd dan ook met groot enthousiasme het sjoelen weer opgepakt. Het leden aantal is ondanks corona, vrij constant gebleven.
Er zijn enkele leden om persoonlijke redenen gestopt, maar weer aangevuld door nieuwe, waardoor het ledenaantal (+/- 30) constant blijft en er nog geen ledenstop is.
De aankomende decembermaand, met de nodige feestdagen in het vooruitzicht, 5 december, St. Nikolaas, 24 december Kerst en het Oud en Nieuwfeest, is voor het bestuur, met instemming van de leden, aanleiding om het sjoelen op donderdag 23 en donderdag 30 december niet door te laten gaan.
Op donderdag 6 januari, de eerste sjoel donderdag in 2022, gaan we het sjoelen afsluiten met een gezellig samenzijn, waarbij een drankje niet zal ontbreken.

Ook het 25-jarig bestaan van onze club op 22-2-2022 staat voor de deur.
Al met al een fijn vooruitzicht, mits corona geen spelbreker zal zijn.

Sjoel ze !!
Rob Hoornweg

Programma  ICT bijeenkomsten december 2021

Maandagen 6,  13 en 20 december
Cursus werken met tekst. Kosten € 22,50 voor leden en € 30,00 voor niet leden
Tekstverwerken met tekstverwerkingsprogramma WordPad of  Word.

We  schrijven allemaal wel eens een mail of we maken een tekst.
Soms moeten we  een formulier invullen of schrijven we een brief op  de laptop of pc.
Dit zijn allemaal zaken voor een tekstverwerkingsprogramma.

Aan de orde komen o.a.:

 • Handig werken met toetsenbord en muis
 • Een typefout snel verbeteren
 • Tekst kopiëren en verplaatsen
 • Blokken tekst wissen
 • Hoofdletters en vreemde tekens typen
 • De lay-out verzorgen
 • Het document opslaan
 • Het document weer oproepen en aanpassen
 • Het document versturen met een email programma

Ons aanbod is ook terug te vinden op  de site van BRES. (www.bres.nl)
Daar vindt u ook de mogelijkheid om in te schrijven voor de verschillende bijeenkomsten onder het kopje aanmelden ICT cursus.

Het BRES ICT team

Oplossing puzzel KBO
Vogeltrek

Doorgaan activiteiten na aanscherping corona maatregelen.
Alle  geplande activiteiten blijven plaats vinden in d’n Inloop . Daarbij geldt wel dat de volgende regels strikt in acht worden genomen om deel te kunnen nemen, want we willen dat het voor iedereen veilig is:

 • Volledig gevaccineerd zijn en vanaf 2 weken na de laatste vaccinatie zijn verlopen geen verschijnselen van verkoudheid/hoesten/koorts hebben
 • 1,5 meter afstand bewaren
 • Bij binnenkomst mondkapje dragen en handen ontsmetten.
 • Opgave naam en telefoonnummer bij binnenkomst
 • Op de stoel blijven zitten en dus niet even aan een andere tafel gaan ”buurten”
 • Bij  toiletbezoek: niet meer dan 1 persoon tegelijkertijd naar toilet en mondkapje op
 • Bij het verlaten van de zaal: mondkapje op,  tafel voor tafel vertrekken en afstandsregels regels in acht nemen
 • Maximaal 20 personen kunnen worden toegelaten (excl. leiding)
 • Beide ventilatoren moeten vol worden aangezet en het bovenlicht boven de duer moet open. Wij  krijgen klachten dat het dan te koud is voor sommigen, maar het is een voorwaarde om activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Een vest of jasje doet wonderen.
 • De instructies van de leiding moeten worden gevolgd. De koffie/thee en drankjes worden ter plekke geserveerd door de leiding die mondkapjes draagt.

Ut Vredeskiendje

 Ut begon heel schón, al waar ut in ’n stèlleke
Maria waar mi de klèine in d’re schik
Sint Józuf makte zich gelijk al zùrge
hij zieter ècht hil anders ùt ès ik.

 Dè daacht ie en ie lin ut jungske
in ’n voeièrbèkske dè krèk vurrum stond
Jezus Maria ’t zal toch niet woar zen
of waar ik vruuger ók ’n bietje blond?

 Maria keekum òn en zin heel zuutjes
iemend anders is de vôdder van di kijnd
hij is Gods Zoon en ie kùmt ons hier verlossen
van alles wè de liefde ondermijnt.

 Toch zal ik zin ie ès ‘nen èchte vôdder
ons mènneke leere timmeren òn de stroat
huize van vrede git ie laoter bouwe
ôk al wùrdt dè veuls te vruug zunnen dood.

 Meer dan twiduujzend joar ist nou geleeje
hoast niemend hi in al diejen tijd geleerd
dèttie toch nie veur niks toen waar gebòre
en veur de hille mensheid gecrepeerd.

 Dur’t laand trok um ons ùt te legge
hoe ge mi tweeje dur één deur kunt gaon
oew aander wang aonbiejt inplòts van terug te mèppe
zodè de vijand dur kan blijve slaon

 um op unne goeie keer toch te ontdekke
dèttie steeds meer z’n èige haand bezeerd
op bèi z’n knieën velt um vrienschap miw te sluite
al ut geweld veurgoewd de rug toekeert.

 Ans van Kessel