maandag 8, 15 en 22 nov: Cursus kennismaken met Excel

Met een spreadsheet (rekenblad) kun je veel berekeningen laten uitvoeren door de computer aan de hand van de formules die je hebt opgesteld. In deze cursus leert u de basisbeginselen van het programma Excel. Na de cursus bent u bekend met de termen werkblad, rijen, kolommen en cellen. Daarnaast leert u simpele berekeningen maken, de gegevens vormgeven en tabelgegevens weergeven in een grafiek.

Kosten voor leden € 22,50 en niet leden € 30,00 ( Inclusief een kop koffie of thee)

Cursusgelden dienen te worden voldaan voor aanvang van de bijeenkomst waaraan u deelneemt op Rabobank rekening nr.: NL76RABO0106900447 ten name van seniorenvereniging Bres en de naam van de workshop.

Aanmelden via onderstaande knop.

aanmelden