maandag 1 nov: Cursus omgaan met je smartphone

We hebben bijna allemaal een smartphone maar kennen we de mogelijkheden?
Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan beveiliging en onderhoud; apps die nuttig en nodig zijn; nut van gebruik QR code; beter gebruik toetsenbord. Uiteraard brengt u uw eigen (opgeladen) smartphone mee. Per type en model zullen natuurlijk de mogelijkheden verschillend zijn.

Kosten voor leden € 7,50 en niet leden € 10,00 ( Inclusief een kop koffie of thee)

Cursusgelden dienen te worden voldaan voor aanvang van de bijeenkomst waaraan u deelneemt op Rabobank rekening nr.: NL76RABO0106900447 ten name van seniorenvereniging Bres en de naam van de workshop.

Aanmelden via onderstaande knop.

aanmelden