JAARVERSLAG 2020

Corona/Covid 19
Tot maart was alles normaal, ook bij BRES, en vonden alle activiteiten in d’n Inloop plaats. Daarna moesten wij helaas d’n Inloop sluiten.
Onderzoek wees uit dat wij met onze locatie niet konden voldoen aan de corona-regels voor wat betreft de aantallen deelnemers die tegelijkertijd aan een activiteit wilden deelnemen.
Daarom hebben wij contact opgenomen met den Durpsherd, die ons vanaf oktober 2020 tegen gereduceerd tarief ruimten ter beschikking heeft gesteld.
In een persoonlijk gesprek met de contactpersonen van iedere activiteit/werkgroep hebben wij de mogelijkheden besproken.
Na raadpleging van hun leden zijn sommige werkgroepen naar den Durpsherd gegaan; anderen vonden het risico te groot en zijn niet meer bij elkaar geweest. Zoals bekend zijn in november alle activiteiten ook daar stopgezet.

Er hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden om onze leden een hart onder de riem te steken:

 • In maart /april zijn alle leden gebeld om te informeren hoe het met iedereen ging en of er ondersteuning nodig was. Gelukkig konden de meeste leden zich goed redden. Een aantal leden hebben wij kunnen doorverwijzen naar hulp.
 • Bij de nieuwsbrief van augustus hebben we iedereen een hulpmiddeltje (speciale BRES-handcrème) tegen ‘washanden’ doen toekomen.
 • In oktober hebben alle leden boven de 80 jaar een persoonlijke kaart ontvangen.
 • Met Sinterklaas hebben alle leden een chocoladeletter ontvangen.

Ledenbestand:
Begin 2020 hadden we 935 leden, eind 2020: 938, waarvan 384 mannen en 554 vrouwen.
Op 31 december 2020 hadden we 336 leden van 80 t/m 89 jaar en 45 leden van 90 jaar en ouder.
Wegens overlijden hebben we in het jaar 2020 afscheid moeten nemen van 32 leden.

Bestuurlijke aangelegenheden.
In september 2020 vond de 61e jaarvergadering plaats, voor het eerst in ons bestaan was dat een digitale raadpleging vanwege de corona maatregelen.
Volgens rooster was Ad Beex, na vele jaren dienst als penningmeester, aftredend.
Hij besloot zich niet herkiesbaar te stellen.
Ook Jeanne Vink besloot, na vele jaren aan Bres te hebben gewijd, af te treden.

Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:

Voorzitter:               Herman Schunselaar  
Secretaris:              Sylvia Groot
Penningmeester: vacature                     
Leden:                      Liesbeth Steenbergen, Gerard Brouwers en Margie Dieterman

Gelukkig hebben we inmiddels Hans van Beers bereid gevonden om als penningmeester aan te treden. Hij wordt voorgedragen op de algemene leden vergadering van maart 2021.

Bestuurlijke activiteiten.

 • Het afgelopen jaar heeft het bestuur 7 keer vergaderd.
 • Naast de algemene gang van zaken is veel aandacht besteed aan de continuïteit van de werkgroepen. Elke club/werkgroep heeft een contactpersoon vanuit het bestuur. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt in het bestuur en waarmee lopende zaken worden besproken. Dit werkt uitstekend en het contact verloopt daardoor gemakkelijker. Deze structuur en werkwijze wordt ook in 2021 voortgezet.
 • Op 13 oktober 2020 is het bestuur een hele dag bij elkaar geweest om o.a. de rollen en rolopvattingen in het bestuur te bespreken en vast te leggen.
 • Op 13 januari 2020 hebben wij onze vrijwilligers een nieuwjaarsborrel aangeboden. Deze nieuwjaarsbijeenkomst, die aangenaam en gezellig was, werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd.
 • De K.B.O.-afdelingen (genaamd het Kernoverleg, waaronder de afdelingen St. Michielsgestel, Berlicum-Middelrode, Den Dungen en Gemonde vallen) zijn in juni bij elkaar geweest. Daarna was dat helaas niet meer mogelijk.
 • De Kring Maas-Dommel, welke wordt gevormd door de afdelingen Ammerzoden en Maasdriel, Vught, Berlicum-Middelrode, Den Dungen, Gemonde en St. Michielsgestel, heeft dit jaar i.v.m. corona niet vergaderd.
 • Met de gemeente St. Michielsgestel hebben 3 gesprekken in het zogenaamde wethouders overleg plaatsgevonden.
 • Ook zijn er besprekingen geweest met Bint over dagbesteding, 55+ bewegen, contactgroep armoedebestrijding en project eenzaamheid.

 

Activiteiten.

Opheffing Ona

Na de corona perikelen van maart dit jaar, waarin Ona helaas hun optredens hebben moeten afzeggen, bleef de toekomst voor de club erg onzeker.
Zoals het er naar uit zag zouden ze volgend jaar maximaal 62 personen mogen toelaten in de Benelux-zaal van Den Durpsherd.
Dat is om uit de kosten van een optreden te komen al niet rendabel.
Bovendien was de oefenruimte niet meer beschikbaar en heeft de regisseuse vanwege haar leeftijd al vorig jaar aangekondigd dat ze er mee stopte.
Ook hebben de spelers de gemiddelde leeftijd van 75 jaar en komt er al een paar jaar ondanks naarstige pogingen daartoe geen enkel nieuw lid bij.
Zo komt er na tweeënveertig jaar een einde aan een lange traditie, welke ooit is begonnen met het spelen van kleine stukjes tijdens de Sint Nicolaasmiddag van ouderen.
Ona had met een komisch toneelstuk op waardige wijze de ONA-periode willen afsluiten.
Helaas hebben de coronaperikelen hen dat onmogelijk gemaakt.
In 2021 zal nog uitgebreid aandacht worden besteed aan 42 jaar ONA met een speciale bijlage bij een van onze nieuwsbrieven.

De Driewiek
De Driewiek is een ontmoetingsclub waar het ontmoeten en het contact maken met anderen centraal staat. In 1994 is de Driewiek opgezet door het rode Kruis, samen met SWO Berlicum/Middelrode.
Jenny Bijnen heeft de afgelopen 7 jaren de kar getrokken.
Vanaf 2021 is Janine Figeys de coördinator van De Driewiek.
De activiteiten van De Driewiek variëren: niets moet, alles kan. Het elkaar ontmoeten staat centraal. Elke woensdagmiddag is er van 13.30 – 16.00 uur (in normale tijden) een bijeenkomst in d’n Inloop. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden, ook hoeven de deelnemers geen lid te zijn van Bres.
Breien, haken, borduren, spelletjes zijn de activiteiten van dit moment en voor Bres worden de cadeautjes voor de 80- en 90-jarigen gemaakt.
De Driewiek heeft het afgelopen jaar zowel de voedselbank als de daklozenopvang in het Inloopschip blij gemaakt met opbrengsten van hun brei- en haakactiviteiten.

Werkgroep Lief en Leed
Wij vinden het belangrijk aandacht te besteden aan onze leden in bijzondere omstandigheden. Om die reden bezoeken wij (indien we op de hoogte zijn) onze zieke leden en verrassen we ze met een bloemetje. Ook bij bijzondere verjaardagen worden onze leden verrast met een bloemetje of een cadeautje.

Ook proberen wij aandacht te geven aan leden die een partner verliezen. Het afgelopen jaar zijn de leden wel bezocht, maar door de corona-maatregelen was dit veelal een (kort) gesprek bij de deur, in de tuin of werden er telefonische gesprekken gevoerd:

 • 39 bezoeken 85-jarigen
 • 6 bezoeken 95-jarigen
 • 10 bezoeken verlies partner
 • 1 bezoek bijzondere omstandigheden
 • 28 kerstkaarten gebracht bij Berlerode
 • 12 (Kerst) kaarten gebracht met gedicht voor leden die in 2020 een partner verloren hebben.

Door de bodes zijn in 2020 48 80-jarigen bezocht met een cadeautje, gemaakt door De Driewiek.
Door Jenny of door Herman zijn 16 90-jarigen bezocht met een cadeautje, gemaakt door De Driewiek.

Werkgroep ICT
De ITC-werkgroep heeft op 6 en 13 januari 2 bijeenkomsten over WhatsApp gehad.
De cursus Windows10 heeft plaatsgevonden op 27 januari, 3 februari, 10 februari en 17 februari
Deze cursus was opnieuw gepland voor de maanden maart en april. Toen heeft men slechts 1 bijeenkomst mogen/kunnen houden en wel op 9 maart. In verband met corona is men gestopt.
In het najaar van 2020 hebben ze deze cursus Win10 toch opnieuw kunnen geven in Den Durpsherd en wel op 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober en 26 oktober.  

Werkgroep Duofietsen
Eind 2019 kwam Jo van Kreij met het voorstel aan het bestuur om een activiteiten club begeleid fietsen op te zetten. Jo had bij KBO – Heesch 8 jaar ervaring met een soortgelijk project. Gerard Thissen en Herman Schunselaar vormden samen met Jo van Kreij de projectgroep en gingen aan de slag met de volgende zaken.

–  Bezoek aan KBO – Heesch en informatie inwinnen over hun ervaringen.
–  Kennismaking met Fiets Plezier in Heesch over aankoop,
    service en verzekering van de fietsen.
– Bezoek aan de leverancier Roll-On in Hapert.
– Het zoeken naar sponsoren voor de aanschaf van 3 elektrische duo-fietsen.
– Het rekruteren en informeren van voldoende vrijwilligers.
– Het vinden van een stalling voor 3 duo-fietsen.
– Het opzetten van een reserveringssysteem via internet.
– Het maken van een verwarmde kast voor 6 accu’s en een sleutelbeheer.
– Het verzorgen van de publiciteit in het BD, de Brug en onze nieuwsbrieven.

Door de tomeloze inzet van alle drie kwam het project snel van de grond, konden de 3 duo-fietsen worden aangeschaft en kwamen de aanmeldingen van deelnemers binnen.
De gratis stalling bij Piet van Pinxteren was een Godsgeschenk. Ook al hadden wij te kampen met de coronaregels toch werd er goed van de fietsen gebruik gemaakt door: Cello medewerkers, bewoners van Berlerode en ouderen uit Berlicum – Middelrode.
Om maximaal te voldoen aan de corona regels zijn 2 duo-fietsen uitgerust met een kunststof middenscherm. Zodra het voorjaar z’n intrede heeft gedaan zult u onze duo-fietsen in Berlicum weer zien rondrijden

Het in bruikleen verstrekken van loophulpmiddelen

10 jaar Geleden pakten Gerard Thissen en Herman Schunselaar deze activiteit hebben op. Nadat wij een 60-tal verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio hadden aangeschreven, konden wij 12 rollators en 5 rolstoelen ophalen. Het waren veelal kneusjes, maar met de gouden handjes van Gerard werden het goed bruikbare loophulpmiddelen, die in de kelder van Gerard onderdak vonden. In de eerste jaren konden onze leden hier gratis gebruik van maken.
Dankzij een subsidie uit het innovatiefonds van de gemeente en hun aandringen konden we in 2015 de loophulpmiddelen in Berlicum-Middelrode ouderen-breed ter beschikking stellen. Tegelijkertijd ontvingen wij van de ‘Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen’ in ‘s-Hertogenbosch een subsidie van € 3500,– voor de aankoop van nieuwe rollators en rolstoelen. In 2017 hebben wij aan de organisatie Max Zorgt 20 rollators (oud model) geschonken, die nu in Roemenië rondrijden. Eind 2020 doneerden we wederom 20 rollators en 5 rolstoelen aan Moldavië. Per 1 januari 2021 hebben we 41 rollators en 9 rolstoelen in Berlicum-Middelrode uitstaan. Naast deze hulpmiddelen beschikken wij ook over krukken, looprekken en hometrainers.

Op stap met ……….
In verband met de Corona-crisis, die zich in maart aankondigde, hebben we in het jaar 2020 de meeste activiteiten en uitstapjes moeten uitstellen.
Slechts 2 uitstapjes zijn doorgegaan, te weten:

 • Op 21 januari bezochten we met 15 leden het onderwijshotel De Rooi Pannen in Eindhoven. We genoten van een bijzondere rondleiding en lekkere driegangenlunch. Het was een zeer interessant én smakelijk begin van het nieuwe jaar!
 • Op 20 februari brachten we met 15 personen een bezoekje aan het Toon Kortooms Museum in Deurne wat zeer de moeite waard was. De deelnemers hebben genoten van een leuke dag.

Het openluchtconcert van André Rieu in Maastricht op 16 juli, dat 43 BRES- deelnemers telde, is verplaatst naar 15 juli 2021. Wij hopen van harte op een positief bericht van de organisatie.

Zondag-soos:
Elke 14 dagen is er op zondag van 14.00 tot 17.00 uur een gezellig samenzijn
voor leden en niet-leden om te kaarten, te rikken of een spelletje te doen. Voor velen is dit een aangename onderbreking van het weekend en is het gezellig anderen te ontmoeten. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers en een borreltje hebben de deelnemers een genoeglijke middag, verzorgd door onze enthousiaste vrijwilligers.
Ine Bissels is de contactpersoon voor deze activiteit en zodra het kan starten we weer met deze activiteit.

Overige groepen:
Vele activiteiten hebben door de coronamaatregelen lang stilgelegen of zijn zelfs niet eens gestart. Het is goed om toch weer eens de (nog niet genoemde) groepen te vermelden die actief in onze club zijn:

 • Sjoelclub – fietsclub
 • Koor levensvreugd – fietsclub toertochten
 • Ons Muziekske – koersbal
 • Biljartclub Voor Ons Plezier – Bowlen
 • Wandelclub – Rikken en jokeren
 • Keezen – Bridgeclub.
 • Boekendienst aan huis – Bezoekersgroep
 • Woonscans – Filmavonden

Voor al deze activiteiten hebben wij enthousiaste vrijwilligers, die het net als het bestuur jammer vinden dat veel van de bijeenkomsten niet konden doorgaan in het afgelopen jaar. We hopen echt dat na de vaccinatie tegen Covid 19 wel weer te kunnen starten met onze activiteiten omdat we weten dat veel van onze leden uitzien naar weer een gezellig samenzijn, een leuke fietstocht, een plezierige ochtendwandeling, een leerzaam uitje of gewoon elkaar weer spreken.

D’n Inloop:
Ons clubhuis is een fijne ruimte voor de bijeenkomsten en de vergaderingen, maar gebleken is dat het niet Covid-19 bestendig was. Wij zijn in gesprek gegaan met Peter van den Bosch, die ons zeer correct heeft behandeld met een korting op de huur van het pand maar ook heeft gezorgd dat er een goede ventilatie is aangebracht, waardoor voldoende luchtcirculatie in de ruimte ontstaat. Het afgelopen jaar is de ruimte alleen in de eerste twee maanden van het jaar gebruikt voor alle activiteiten, daarna nog maar mondjesmaat voor (beperkte) bestuursvergaderingen. Ook dat was in de laatste maanden ook niet meer mogelijk.

Nieuwsbrief:
Het vullen van de nieuwsbrief in het afgelopen jaar was niet gemakkelijk bij het niet doorgaan van de vele activiteiten. Toch is dat weer gelukt dankzij de creativiteit van Sylvia als coördinator, met steun van Jan van der Krabben, Tineke van Helvoirt, Theo van Hedel, Ron de Haas, Janine Figeys en de inzenders van recepten, suggesties voor boeken e.d.

Bodes:
Zij zijn het afgelopen jaar heel actief geweest. Zij hebben 11 x de nieuwsbrief bezorgd (soms met bijlagen) en hebben ook nog eens de handcrème en de chocoladeletter bij iedereen bezorgd. Hulde aan deze groep die in alle omstandigheden zorgt dat onze leden de nieuwsbrief en de ONS bezorgd krijgen. Daarnaast bezorgen zij ook nog het cadeautje voor de 80-jarigen.

Herstart activiteiten:
Zodra de situatie het toelaat is zullen wij de activiteiten weer opstarten.
Hoe, wanneer en waar weten we nog niet, maar wij zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer invulling te geven aan de activiteiten. Wij zijn ons ervan bewust dat de leden er erg naar uit kijken om samen weer activiteit te ondernemen.

Februari 2021