EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

                                                                                       2020                            2019
                                                                      ___________________________
Opbrengsten
Ledencontributie                                                 22.974                         23.315
Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel       5.052                           5.098
Subsidie Gem. Client ondersteuners                   —                                 250
Activiteiten en bijeenkomsten                        37.680                                —
Bezorging Flyers                                                        100                              100
Gebruiksvergoeding Inloop                               1.642                                —
KBO-Brabant Supportactie                                   846                               22
Advertentie sponsering                                       2.490                           2.040
Giften                                                                                 —                                694
Horeca                                                                        1.444                           5.628
Incidentele baten huur Inloop                          2.345                                —
                                                                       ___________________________            
                                                                                     74.573                        37.147
                                                                                  ==========      ==========

                                                                                        

Lasten en kosten
KBO-afdracht                                                        11.166                             —
Directe kosten opbrengsten                                  736                       13.508
Algemene organisatie kosten                          11.480                       23.002
Activiteiten en bijeenkomsten                        33.883                         1.257
Huisvestingskosten                                             14.085                              —
Bankrente en kosten                                                313                           225
Afschrijving                                                                     25                              —                                                                                                                               ___________________________         
                                                                                     71.688                       37.992                                                                                                                                 ==========          ==========
Resultaat exploitatie                                            2.885                         – 845

                                                                                        
TOELICHTING OP DE  EXPLOITATIEREKENING                                                                

                                                                                        2020                         2019

Directe kosten en opbrengsten
Contributie KBO Brabant                                  11.166                       10.701
Advertentie sponsering                                            —                                   68
Horeca                                                                            736                          2.739

                                                                                      11.902                      13.508
                                                                           ==========           ==========

                                                                               

Algemene organisatie kosten

Kantoorbenodigdheden/kopieerkosten          434                             629
Attenties/representatie                                        1.309                              —
Telefoon/porti/internet                                           897                             631
Drukwerk                                                                    2.392                              —
Abonnementen/contributie                                      —                               17
Kosten domeinnaam                                            1.809                              —
Verzekeringen                                                              182                           178
Bestuurskosten                                                           272                           256
Huisvestingskosten                                            14.085                     11.179
Vrijwilligers                                                                  585                            363
Niet gereserveerde kosten jubileum                   —                          6.042
Dotatie amortisatiefonds                                   3.600                       3.600
Voorlichting PR/ ledenwerving/reclame            —                           107

                                                                                  25.565                     23.002
                                                                           ==========        ==========        

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *