EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

          2019  2018 
             
Opbrengsten            
Ledencontributie         23.315 22.914
Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel   5.098 5.233
Subsidie Gem. Client ondersteuners     250 500
Bezorging Flyers         100 100
KBO-Brabant Supportactie                  22              35
Advertentie sponsering       2.040 2.215
Giften         694 2.287
Horeca         5.628 5.661
          ————— ————–
          37.147 38.945
Lasten en kosten            
Directe kosten opbrengsten     13.508 13.476
Algemene organisatie kosten     23.002 18.934
Activiteiten en bijeenkomsten     1.257         –            14
Bankrente en kosten                     225           215
          ————— —————–
          37.992 32.611
          ========= ==========
Resultaat exploitatie         -845 6.334

 

 

 

TOELICHTING OP DE  EXPLOITATIEREKENING     
          2019 2018
Directe kosten en opbrengsten          
Contributie KBO Brabant       10.701 10.952
Advertentie sponsoring         68 43
Horeca         2.739 2.481
          —————– —————–
          13.508 13.476
Algemene organisatie kosten          
Kantoorbenodigdheden, kopieerkosten       629 551
Telefoon, porti en internet       631 602
Verzekeringen         178 208
Abonnementen / contributie       17
Bestuurskosten         256 383
Huisvestingskosten         11.179 11.189
Vrijwilligers         363 240
Reservering jubileum         6.042 800
Dotatie amortisatiefonds       3.600 3.600
Voorlichting PR/ledenwerving en reclame       107 1.361
          ————— —————
          23.002 18.934

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *