dinsdagmiddag 24 mei Algemene Ledenvergadering

Met de nieuwsbrief van april 2022 heeft u een apart boekje ontvangen met als titel “Algemene Ledenvergadering Maart 2022 ”
Gezien de voorbereiding die hiervoor nodig was en door andere drukke werkzaamheden van onze secretaris hebben wij hiertoe reeds in februari 2022 besloten.
De druk bij de opmaak en samenstelling van de kascontrolecommissie en het document zijn er door ons fouten en slordigheden gemaakt.

Wij betreuren dit zeer en bieden u hiervoor onze verontschuldigingen aan.
Omdat het schriftelijk corrigeren naar onze mening geen optie is hebben wij besloten alsnog een fysieke ALV 2022 te houden.

Wij nodigen u hiervoor uit op dinsdagmiddag 24 mei om 14.00 uur in de Moerkoal

De opzet en de agenda zoals aangegeven in het boekje blijft hierbij van kracht.
Wij zullen dan stilstaan bij de gemaakte fouten en daarvoor aan de vergadering uitleg en verantwoording afleggen. Natuurlijk staan wij dan stil bij uw opmerkingen en vragen.
De tussentijds ontvangen ingevulde stembiljetten blijven geldig en van kracht.

Wij rekenen op uw komst en zullen zorgen voor een warm onthaal
Het bestuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.