BEGROTING 2021

                                                                                              2021                          2020                   2020 
Opbrengsten                                                         Begroting                Realisatie           Begroting
Ledencontributie                                                         22.200                       22.974                   24.000
Subsidie Gemeente St. Michielsgestel                   5.450                         5.052                     5.052
Subsidie Gem. Cliënt ondersteuners                          850                             —                            250
Activiteiten en bijeenkomsten                                   2,570                      37.680                         —
Gebruiksvergoeding Inloop                                        1.600                         1.642                         —
Bezorging Flyers                                                                  100                            100                        100
KBO-Brabant Supportactie                                             850                           846                          23
Advertentie/sponsoring/duo-fietsen                      2.000                        2.490                    2.200
Giften                                                                                           —                             —                           975
Horeca                                                                                 1.500                        1.444                    6.000
Incidentele baten                                                           2.345                        2.345                         –__            

                                                                                             39.465                     74.573                    38.600                                                                                                          ==========      ==========      ========

Lasten en kosten

KBO-afdracht                                                               10.866                      11.166                      —
Directe kosten opbrengsten                                         750                           736                   14.100
Algemene organisatie kosten                                10.890                      11.480                   19.650
Activiteiten en bijeenkomsten                                 4.775                      33.883                        600
Huisvestingskosten                                                    15.387                      14.085                         —
Bankrente en kosten                                                        350                           313                        250
Afschrijving                                                                         304                              25                          —
                                                                                                                                                                                                                                                                                       43.322                      71.688                   34.600
                                                                              ==========                 =========          ========                                                                                          

Resultaat exploitatie                                          – 3.875                         2.885                  4.000

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *