Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt uitgesteld en dus niet gehouden op 24 maart om 14.00 uur in De Moerkoal.
Na afloop van de vergadering en een korte pauze treedt Piet Bekkers voor u op.

Wij ontvangen u graag om 14.00 uur met een kopje koffie.
We hopen er op de 24e een geslaagde middag van te maken en vertrouwen op een grote opkomst.

De vergaderstukken kunt u vinden op deze website, bij ORGANISATIE, DOCUMENTEN
Tijdens de vergadering liggen ze ook hier en daar op de tafel.
Stelt u prijs op een geprint exemplaar te ontvangen dan kunt u dit per email aan ons mededelen.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen.

3. Goedkeuring notulen van de Algemene Najaarsvergadering van 19 maart 2019.

4. Herdenking van de overledenen door onze voorzitter

5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

6. Financieel verslag over het boekjaar 2019 en begroting 2020.

7. Jaarverslag van 2019.

8. Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend Ad Beex. Hij stelt zich herkiesbaar. Jeanne Vink, secretaris treedt af.
Wij stellen 2 nieuwe bestuursleden voor: Sylvia Groot en Margie Dieterman.(deze nieuwe bestuursleden stellen zich elders in deze nieuwsbrief aan u voor).
Eenieder kan zich kandidaat stellen mits hij/zij zich daartoe schriftelijk kandidaat stelt uiterlijk 1 dag voor aanvang van de ledenvergadering. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5 handtekeningen van leden.

9. Rondvraag.

Na een korte pauze volgt een optreden van Piet Bekkers (zie hieronder)

 

Het bestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *